ประชุมแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562

นายอนันต์ อักษรศรี ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช เป็นประธานการฝึกอบรม      หลักสูตรการวิจัยพฤกษศาสตร์พื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยนชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมพืชในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ณ ตำบลแม่กี๊ อำเภอขุนยวน จังหวัดแม่ฮ่องสอน