รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชครั้งที่ 2/2562

รายละเอียด