ศึกษาความรู้ในพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ

โรงเรียนฐานชีวา

ตำบาลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุรยา

เข้ามาศึกษาความรู้และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ

จำนวนนักเรียน 10 คน อาจารย์ 2 คน

ณ พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ วันที่ 12 กันยายน 2562