ศึกษาความรู้และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ

อาจารย์จากคณะเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งฟิลิปปินส์ วิทยาเขตลอสบันยอส

(University of the Philippine of Los Banos : UPLB)

จำนวน 4 ท่าน มาดูงาน

ณ พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ

วันที่ 16 ธันวาคม 2562

เวลา 13.00-14.30 น.