รายการคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่

ที่วันที่ยื่นเลขที่คำขอเลขที่หนังสือชนิดพืชชื่อพันธุ์ผู้ยื่นวันที่ประกาศโฆษณาสถานาพวันเริ่มการคุ้มครองวันสิ้นสุดการคุ้มครองหมายเหตุ
14 ก.ย. 25461/25460013/2549กล้วยไม้สกุลหวายแดงวาสนานางวาสนา อนุตธโต12 พ.ย. 2546ยกเลิกสิทธิ5 ก.ย. 2549 2 ธ.ค. 2554
25 ก.ย. 25462/2546มะม่วงหอมทองนายบุญลือ สุขเกษม12 พ.ย. 2546
38 ต.ค. 25463/25460004/2549กล้วยไม้สกุลหวายสุรีย์พีชนายมานะ คูเจริญชัยมานที12 พ.ย. 2546ยกเลิกสิทธิ5 ก.ย. 25499 ก.ค. 2553
48 ต.ค. 25464/25460005/2549กล้วยไม้สกุลหวายสิรินทร์ บลูบัตเตอร์ไฟล์นายมานะ คูเจริญชัยมานที12 พ.ย. 2546ยกเลิกสิทธิ6 ก.ย. 25499 ก.ค. 2553
58 ต.ค. 25465/25460006/2549กล้วยไม้สกุลหวายแดงสิรินทร์นายมานะ คูเจริญชัยมานที12 พ.ย. 2546ยกเลิกสิทธิ6 ก.ย. 25499 ก.ค. 2553
6 29 ต.ค. 25466/25460152/2555ข้าวโพดไฮบริกซ์สามบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 29 ม.ค. 2547จดทะเบียน26 พ.ย. 255525 พ.ย. 2567
729 ต.ค. 25467/25460018/2550ข้าวโพดเอฟเอชสามบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด29 ม.ค. 2547จดทะเบียน23 เม.ย. 255022 เม.ย. 2562
829 ต.ค. 25468/25460017/2550ข้าวโพดเอ็มหกศูนย์หนึ่งศูนย์บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด29 ม.ค. 2547จดทะเบียน23 เม.ย. 255022 เม.ย. 2562
94 ธ.ค. 25469/25460001/2549กล้วยไม้สกุลหวายลอราบริษัท เอ็กซ์เซลออร์คิด จำกัด 24 มี.ค. 2547ยกเลิกสิทธิ5 ก.ย. 25494 ก.ย. 2561
104 ธ.ค. 254610/25460008/2549กล้วยไม้สกุลหวายเอลลาบริษัท เอ็กซ์เซลออร์คิด จำกัด 24 มี.ค. 2547ยกเลิกสิทธิ 5 ก.ย. 25494 ก.ย. 2553
114 ธ.ค. 254611/25460007/2549กล้วยไม้สกุลหวายลินดาบริษัท เอ็กซ์เซลออร์คิด จำกัด24 มี.ค. 2547ยกเลิกสิทธิ5 ก.ย. 25494 ก.ย. 2561
124 ธ.ค. 254612/25460002/2549กล้วยไม้สกุลหวายเบลลาบริษัท เอ็กซ์เซลออร์คิด จำกัด24 มี.ค. 2547ยกเลิกสิทธิ5 ก.ย. 25494 ก.ย. 2558
138 ธ.ค. 254613/25460078/2553มะม่วงทองคำนายหยอง แซ่ตัน29 ม.ค. 2547จดทะเบียน1 ธ.ค. 255330 พ.ย. 2570
148 ธ.ค. 254614/25460027/2550ข้าวพัทลุงกรมการข้าว29 ม.ค. 2547จดทะเบียน6 ธ.ค. 25505 ธ.ค. 2562
1524 ธ.ค. 254615/25460009/2549กล้วยไม้สกุลหวายอลิเซียบริษัท เอ็กซ์เซลออร์คิด จำกัด24 มี.ค. 2547ยกเลิกสิทธิ5 ก.ย. 25494 ก.ย. 2558
1624 ธ.ค. 254616/25460003/2549กล้วยไม้สกุลหวายมอร์นิ่งสตาร์บริษัท เอ็กซ์เซลออร์คิด จำกัด24 มี.ค. 2547ยกเลิกสิทธิ5 ก.ย. 25494 ก.ย. 2561
176 ม.ค. 254717/2547กล้วยไม้สกุลหวายลิเบอร์ตี้ไวท์นายสุชาติ จันทร์ชิดฟ้า24 มี.ค. 2547ยกเลิกคำขอ
1812 ม.ค. 254718/25470010/2549กล้วยไม้สกุลหวายแดงพิมลนายภาสิต กลั่นประสริฐ24 มี.ค. 2547ยกเลิกสิทธิ6 ก.ย. 25492 ธ.ค. 2554
1927 ม.ค. 254719/25470011/2549กล้วยไม้สกุลหวายขาววัชระนายวัชระ ลิ้มสงวน 24 มี.ค. 2547ยกเลิกสิทธิ6 ก.ย. 25495 ก.ย. 2551
206 ก.พ. 254720/25470014/2549กล้วยไม้สกุลหวายพีเอ็ม นลินทิพย์บริษัท ธาดาออร์คิด จำกัด 24 มี.ค. 2547ยกเลิกสิทธิ6 ก.ย. 25499 ก.ค. 2553
2112 ก.พ. 254721/25470021/2547กล้วยไม้สกุลหวายพีเอ็ม อินทุภานายเอกพล จิตธราพงษ์24 มี.ค. 2547
2212 ก.พ. 254722/2547กล้วยไม้สกุลหวายพีเอ็ม ดลยา บรัชนายเอกพล จิตธราพงษ์24 มี.ค. 2547ยกเลิกคำขอ
2312 ก.พ. 254723/2547กล้วยไม้สกุลหวายพีเอ็ม พรทิพย์นายเอกพล จิตธราพงษ์24 มี.ค. 2547ยกเลิกคำขอ
2412 ก.พ. 254724/2547กล้วยไม้สกุลหวายพีเอ็ม พิมพ์พิศานายเอกพล จิตธราพงษ์24 มี.ค. 2547ยกเลิกคำขอ
2525 มี.ค. 254725/25470021/2550กล้วยไม้สกุลหวายแอนนาไบรด์บริษัท บางกอกกรีน จำกัด 23 ก.ค. 2547ยกเลิกสิทธิ17 ส.ค. 255025 พ.ค. 2561
2625 มี.ค. 254726/25470012/2549กล้วยไม้สกุลหวายเอเวอร์กรีนพิงค์นายศิระ อุดมปรีชา23 ก.ค. 2547ยกเลิกสิทธิ6 ก.ย. 25494 ก.พ. 2556
272 ก.ย. 254727/25470019/2550กล้วยไม้สกุลหวายแอนนาควีนบริษัท เอ็กซ์เซลออร์คิด จำกัด 16 พ.ย. 2547ยกเลิกสิทธิ14 ส.ค. 255013 ส.ค. 2562
282 ก.ย. 254728/25470020/2550กล้วยไม้สกุลหวายโซชาบริษัท เอ็กซ์เซลออร์คิด จำกัด 16 พ.ย. 2547ยกเลิกสิทธิ14 ส.ค. 255013 ส.ค. 2562
292 ก.ย. 254729/2547กล้วยไม้สกุลหวายนาดีนบริษัท เอ็กซ์เซลออร์คิด จำกัด 16 พ.ย. 2547ยกเลิกคำขอ
3016 ก.ย. 254730/25470040/2551มะละกอกลางดงนายบุญลือ สุขเกษม16 พ.ย. 2547จดทะเบียน24 ต.ค. 255123 ต.ต. 2563
3111 ต.ค. 254731/25470026/2550อ้อยมุกดาหารกรมวิชาการเกษตร16 พ.ย. 2547จดทะเบียน19 พ.ย. 255018 พ.ย. 2562
3218 ต.ค. 254732/25470015/2550ข้าวโพดเจ๊หลีห้าสี่บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด16 พ.ย. 2547จดทะเบียน23 เม.ย. 255022 เม.ย. 2562
3318 ต.ค. 254733/25470016/2550ข้าวโพดทรอปปิคอลแปดแถวบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด16 พ.ย. 2547จดทะเบียน23 เม.ย. 255022 เม.ย. 2562
3418 ต.ค. 254734/25470153/2555ข้าวโพดสวีทไวท์ยี่สิบห้าบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 16 พ.ย. 2547จดทะเบียน26 พ.ย. 255525 พ.ย. 2567
3517 พ.ย. 254735/2547กล้วยไม้สกุลหวายเอเวอร์กรีน เลดี้นายศิระ อุดมปรีชา10 ม.ค. 2548ยกเลิกคำขอ
3617 พ.ย. 254736/2547กล้วยไม้สกุลหวายเอเวอร์กรีน บิวตี้นายศิระ อุดมปรีชา10 ม.ค. 2548ยกเลิกคำขอ
3717 พ.ย. 254737/2547กล้วยไม้สกุลหวายเอเวอร์กรีน สวีทนายศิระ อุดมปรีชา10 ม.ค. 2548ยกเลิกคำขอ
3830 พ.ย. 254738/2547แตงโมทรายทองสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ10 ม.ค. 2548
397 ธ.ค. 254739/2547แตงโมจูปิเตอร์นายเกียงศักดิ์ ตรีทิพยรักษ์
409 ก.พ. 254840/25480029/2551ข้าวชัยนาท2กรมการข้าว4 เม.ย. 2548จดทะเบียน15 พ.ค. 255114 พ.ค. 2563
4118 เม.ย. 254841/2548กล้วยไม้สกุลหวายปราโมทย์พิงค์นายปราโมทย์ อุณหบัณฑิต27 มิ.ย. 2548ยกเลิกคำขอ
4227 เม.ย. 254842/2548มะม่วงเขียวอินทนนท์นายไตรเทพ แต่งตั้ง27 มิ.ย. 2548ยกเลิกคำขอ
4310 พ.ค. 254843/2548แตงกวามาดีบริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีด จำกัด27 มิ.ย. 2548
4410 พ.ค. 254844/2548แตงกวามีโชคบริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีด จำกัดยกเลิกคำขอ
4510 พ.ค. 254845/2548แตงกวามีทรัพย์บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีด จำกัดยกเลิกคำขอ
468 มิ.ย. 254846/25480028/2550อ้อยสุพรรณบุรี 72กรมวิชาการเกษตร4 ก.ค. 2548จดทะเบียนแล้ว7 ธ.ค. 25506 ธ.ค. 2562จดทะเบียน
471 ก.ค. 254847/25480069/2553ข้าวบางแตนกรมการข้าว3 ส.ค. 2548จดทะเบียนแล้ว27 เม.ย. 255326 เม.ย. 2565จดทะเบียน
488 ก.ค. 254848/25480070/2553ข้าวอยุธยา 1กรมการข้าว3 ส.ค. 2548จดทะเบียนแล้ว27 เม.ย. 255326 เม.ย. 2565จดทะเบียน
4926 ก.ค. 254849/2548กล้วยไม้สกุลหวายสรุย์ไวท์นายมานะ คูเจริญชัยมานที16 ส.ค. 2548ยกเลิกคำขอ
5026 ก.ค. 254850/2548กล้วยไม้สกุลหวายสิรินทร์ พิซซี่นายมานะ คูเจริญชัยมานที16 ส.ค. 2548ยกเลิกคำขอ
5126 ก.ค. 254851/2548กล้วยไม้สกุลหวายสุรีย์ดี ไลท์นายมานะ คูเจริญชัยมานที16 ส.ค. 2548ยกเลิกคำขอ
524 ส.ค. 254852/25480022/2550มะระเขียวหยก16บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด13 ต.ค. 2548ยกเลิกสิทธิ12 ก.ย. 255011 ก.ย. 2562จดทะเบียน
534 ส.ค.254853/25480103/2555มะเขือเทศเพชรชมพูบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด13 ต.ค. 2548จดทะเบียนแล้ว16 มี.ค. 255515 มี.ค. 2567จดทะเบียน
544 ส.ค.254854/25480104/2555มะเขือเทศเอ็กซ์ตร้า 390บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด13 ต.ค. 2548จดทะเบียนแล้ว16 มี.ค. 255515 มี.ค. 2567จดทะเบียน
5519 ส.ค. 254855/25480054/2552ถั่วเหลืองเชียงใหม่ 5กรมวิชาการเกษตร13 ต.ค. 2548จดทะเบียนแล้ว9 ก.ย. 25528 ก.ย. 2564จดทะเบียน
565 ก.ย. 254856/25480301/2557ข้าวโพด216 วายมหาวิทยาลัยขอนแก่น13 ต.ค. 2548จดทะเบียนแล้ว13 ต.ค. 255712 ต.ค. 2569จดทะเบียน
575 ก.ย. 254857/25480302/2557ข้าวโพด209 ดับเบิ้ลยูมหาวิทยาลัยขอนแก่น13 ต.ค. 2548จดทะเบียนแล้ว13 ต.ค. 255712 ต.ค. 2569จดทะเบียน
585 ก.ย. 254858/25480303/2557ข้าวโพด241 ดับเบิ้ลยูมหาวิทยาลัยขอนแก่น13 ต.ค. 2548จดทะเบียนแล้ว13 ต.ค. 255712 ต.ค. 2569จดทะเบียน
5918 พ.ย. 254859/25480133/2555บัวแทนพงศ์นายไพรัตน์ ทรงพานิช30 ธ.ค. 2548จดทะเบียนแล้ว17 ก.ย. 255516 ก.ย. 2567จดทะเบียน
6018 พ.ย. 254860/25480134/2555บัวแทนขวัญนายไพรัตน์ ทรงพานิช30 ธ.ค. 2548ยกเลิกสิทธิ17 ก.ย. 255527 มิ.ย. 2561ยกเลิกสิทธิ
6118 พ.ย. 254861/25480135/2555บัวสุปราณีพิงค์นายไพรัตน์ ทรงพานิช30 ธ.ค. 2548ยกเลิกสิทธิ17 ก.ย. 255527 มิ.ย. 2561ยกเลิกสิทธิ
6222 ธ.ค. 254862/25480105/2555มะระบีจี 390บริษัท เจียไต๋ จำกัด20 ก.ค. 2550ยกเลิกสิทธิ27 มี.ค. 255525 พ.ค. 2561ยกเลิกสิทธิ
6322 ธ.ค. 254863/25480023/2550มะระซีที 110482-1บริษัท เจียไต๋ จำกัด 30 ธ.ค. 2548จดทะเบียนแล้ว30 ต.ค. 255029 ต.ค. 2562จดทะเบียน
6422 ธ.ค. 254864/25480024/2550มะระซีที 110481-1บริษัท เจียไต๋ จำกัด 30 ธ.ค. 2548จดทะเบียนแล้ว30 ต.ค. 255029 ต.ค. 2562จดทะเบียน
6522 ธ.ค. 254865/25480106/2555มะระบีจี 369บริษัท เจียไต๋ จำกัด30 ธ.ค. 2548จดทะเบียนแล้ว27 มี.ค. 255526 มี.ค. 2567จดทะเบียน
6622 ธ.ค. 254866/25480025/2550มะระซีที 11880092บริษัท เจียไต๋ จำกัด 30 ธ.ค. 2548จดทะเบียนแล้ว30 ต.ค. 255029 ต.ค. 2562จดทะเบียน
6727 ธ.ค. 254867/25480030/2551อ้อยมิตรผล1บริษัท มิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด4 ม.ค. 2550จดทะเบียนแล้ว22 พ.ค. 255121 พ.ค. 2563จดทะเบียน
6827 ธ.ค. 254868/25480031/2551อ้อยมิตรผล2บริษัท มิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด4 ม.ค. 2550จดทะเบียนแล้ว22 พ.ค. 255121 พ.ค. 2563จดทะเบียน
6911 ม.ค. 254969/25490053/2552อ้อยขอนแก่น 80กรมวิชาการเกษตร20 ธ.ค. 2551จดทะเบียนแล้ว18 พ.ค. 255217 พ.ค. 2564จดทะเบียน
7011 ม.ค. 254970/25490051/2552อ้อยขอนแก่น 3กรมวิชาการเกษตร20 ธ.ค. 2551จดทะเบียนแล้ว18 พ.ค. 255217 พ.ค. 2564จดทะเบียน
7111 ม.ค. 254971/25490052/2552อ้อย94-2-099กรมวิชาการเกษตร20 ธ.ค. 2551จดทะเบียนแล้ว18 พ.ค. 255217 พ.ค. 2564จดทะเบียน
729 ก.พ. 254972/2549กล้วยไม้สกุลหวายเอเวอร์กรีน บลูนายศิระ อุดมปรีชายกเลิกคำขอ
737 มี.ค. 254973/25490136/2555ถั่วฝักยาวลำน้ำโขงบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด11 พ.ค. 2555จดทะเบียนแล้ว17 ก.ย. 255516 ก.ย. 2560จดทะเบียน
749 มี.ค. 254974/25490202/2556ข้าวโพดทีเอฟ 222บริษัท เมล็ดพันธุ์เอเชีย จำกัด 17 ก.ค. 2556จดทะเบียนแล้ว14 พ.ย. 255613 พ.ย. 2568จดทะเบียน
759 มี.ค. 254975/2549ข้าวโพดเอวายเอ20351บริษัท เมล็ดพันธุ์เอเชีย จำกัดยกเลิกคำขอ
769 มี.ค. 254976/2549ข้าวโพดเอวายบี 20217บริษัท เมล็ดพันธุ์เอเชีย จำกัดยกเลิกคำขอ
7710 เม.ย. 254977/25490310/2557แตงกวาเบอร์ 00335บริษัท เจียไต๋ จำกัด25 มิ.ย. 2557จดทะเบียนแล้ว19 พ.ย. 255718 พ.ย. 2569จดทะเบียน
7810 เม.ย. 254978/25490311/2557แตงกวาเบอร์ 04097บริษัท เจียไต๋ จำกัด25 มิ.ย. 2557จดทะเบียนแล้ว19 พ.ย. 255718 พ.ย. 2569จดทะเบียน
7910 เม.ย. 254979/25490312/2557แตงกวาซียูอาร์ 1344บริษัท เจียไต๋ จำกัด25 มิ.ย. 2557ยกเลิกสิทธิ19 พ.ย. 255725 พ.ค. 2561ยกเลิกสิทธิ
8010 เม.ย. 254980/25490041/2552แตงกวาเบอร์ 99294บริษัท เจียไต๋ จำกัด 21 พ.ย. 2551จดทะเบียนแล้ว28 เม.ย. 255227 เม.ย. 2564จดทะเบียน
8110 เม.ย. 254981/25490318/2558แตงกงาซูม (ซียูอาร์ เบอร์ 1233)บริษัท เจียไต๋ จำกัด5 ส.ค. 2557ยกเลิกสิทธิ24 ธ.ค. 255725 พ.ค. 2561ยกเลิกสิทธิ
8210 เม.ย. 254982/25490042/2552แตงกวาเบอร์ 02024บริษัท เจียไต๋ จำกัด 21 พ.ย. 2551จดทะเบียนแล้ว28 เม.ย. 255227 เม.ย. 2564จดทะเบียน
8310 เม.ย. 254983/25490043/2552แตงกวาเบอร์ 02395บริษัท เจียไต๋ จำกัด 21 พ.ย. 2551จดทะเบียนแล้ว28 เม.ย. 255227 เม.ย. 2564จดทะเบียน
8410 เม.ย. 254984/25490319/2558แตงกงาพอร์เตอร์ (ซียูอาร์ เบอร์ 1095)บริษัท เจียไต๋ จำกัด5 ส.ค. 2557ยกเลิกสิทธิ24 ธ.ค. 255725 พ.ค. 2561ยกเลิกสิทธิ
8510 เม.ย. 254985/25490044/2552แตงกวาซียูไอ เบอร์ 89บริษัท เจียไต๋ จำกัด 21 พ.ย. 2551จดทะเบียนแล้ว28 เม.ย. 255227 เม.ย. 2564จดทะเบียน
8610 เม.ย. 254986/25490320/2558แตงกงาไฉไล (ซียูอาร์ เบอร์ 1041)บริษัท เจียไต๋ จำกัด5 ส.ค. 2557ยกเลิกสิทธิ24 ธ.ค. 255725 พ.ค. 2561ยกเลิกสิทธิ
8710 เม.ย. 254987/25490046/2552แตงร้านซียูไอ เบอร์ 62บริษัท เจียไต๋ จำกัด 21 พ.ย. 2551จดทะเบียนแล้ว28 เม.ย. 255227 เม.ย. 2564จดทะเบียน
8810 เม.ย. 254988/25490256/2557แตงโมซียูอาร์ 994บริษัท เจียไต๋ จำกัด25 ก.พ. 2557จดทะเบียนแล้ว15 ก.ค. 255714 ก.ค. 2569จดทะเบียน
8910 เม.ค. 254989/25490049/2552แตงร้านซียูไอ เบอร์ 83บริษัท เจียไต๋ จำกัด 21 พ.ย. 2551จดทะเบียนแล้ว28 เม.ย. 255227 เม.ย. 2564จดทะเบียน
9010 เม.ค. 254990/25490255/2557แตงโมอัมรินทร์ 959บริษัท เจียไต๋ จำกัด25 ก.พ. 2557จดทะเบียนแล้ว15 ก.ค. 255714 ก.ค. 2569จดทะเบียน
9110 เม.ย. 254991/25490050/2552แตงร้านซียูไอ เบอร์ 84บริษัท เจียไต๋ จำกัด 21 พ.ย. 2551จดทะเบียนแล้ว28 เม.ย. 255227 เม.ย. 2564จดทะเบียน
9210 เม.ย. 254992/25490259/2557แตงโมอมตะ 3บริษัท เจียไต๋ จำกัด25 ก.พ. 2557จดทะเบียนแล้ว15 ก.ค. 255714 ก.ค. 2569จดทะเบียน
9310 เม.ย. 254993/25490045/2552แตงร้านเบอร์ 467 บีบริษัท เจียไต๋ จำกัด 21 พ.ย. 2551จดทะเบียนแล้ว28 เม.ย. 255227 เม.ย. 2564จดทะเบียน
9410 เม.ย. 254994/25490257/2557แตงโมซียูอาร์ 999บริษัท เจียไต๋ จำกัด25 ก.พ. 2557จดทะเบียนแล้ว15 ก.ค. 255714 ก.ค. 2569จดทะเบียน
9510 เม.ย. 254995/25490047/2552แตงร้านซียูไอ เบอร์ 63บริษัท เจียไต๋ จำกัด 21 พ.ย. 2557จดทะเบียนแล้ว28 เม.ย. 255227 เม.ย. 2564จดทะเบียน
9610 เม.ย. 254996/25490048/2552แตงร้านซียูไอ เบอร์ 81บริษัท เจียไต๋ จำกัด 21 พ.ย. 2557จดทะเบียนแล้ว28 เม.ย. 255227 เม.ย. 2564จดทะเบียน
9710 เม.ย. 254997/25490258/2557แตงโมอมตะ 2บริษัท เจียไต๋ จำกัด25 ก.พ. 2557จดทะเบียนแล้ว15 ก.ค. 255714 ก.ค. 2569จดทะเบียน
9810 พ.ค. 254998/25490032/2551กล้วยไม้สกุลหวายลักกี้ไวท์นายพงศ์ธร บูรณะเจตน์30 ม.ค. 2551จดทะเบียนแล้ว6 มิ.ย. 25515 มิ.ย. 2563จดทะเบียน
9910 พ.ค. 254999/25490033/2551กล้วยไม้สกุลหวายบูรณะบลูนายพงศ์ธร บูรณะเจตน์30 ม.ค. 2551จดทะเบียนแล้ว6 มิ.ย. 25515 มิ.ย. 2563จดทะเบียน
10018 พ.ค. 2549100/25490253/2557แตงโมดับบลิวเอ็ม 228บริษัท เจียไต๋ จำกัด25 ก.พ. 2557ยกเลิกสิทธิ15 ก.ค. 255725 พ.ค. 2561ยกเลิกสิทธิ
10118 พ.ค. 2549101/25490034/2551แตงโมดับบลิวเอ็มไอ 66บริษัท เจียไต๋ จำกัด 16 พ.ค. 2551จดทะเบียนแล้ว14 ต.ค. 255113 ต.ค. 2563จดทะเบียน
10218 พ.ค. 2549102/25490035/2551แตงโมดับบลิวเอ็มไอ 103บริษัท เจียไต๋ จำกัด 16 พ.ค. 2551จดทะเบียนแล้ว14 ต.ค. 255113 ต.ค. 2563จดทะเบียน
10318 พ.ค. 2549103/25490254/2557แตงโมดับบลิวเอ็มไอ 92บริษัท เจียไต๋ จำกัด16 พ.ค. 2551จดทะเบียนแล้ว15 ก.ค. 255714 ก.ค. 2569จดทะเบียน
10418 พ.ค. 2549104/25490036/2551แตงโมแบล็คบอล 093บริษัท เจียไต๋ จำกัด 16 พ.ค. 2551ยกเลิกสิทธิ14 ต.ค. 255125 พ.ค. 2561ยกเลิกสิทธิ
10518 พ.ค. 2549105/25490037/2551แตงโมดับบลิวเอ็มไอ 23บริษัท เจียไต๋ จำกัด 16 พ.ค. 2551จดทะเบียนแล้ว14 ต.ค. 255113 ต.ค. 2563จดทะเบียน
10618 พ.ค. 2549106/25490038/2551แตงโมดับบลิวเอ็มไอ 56บริษัท เจียไต๋ จำกัด 16 พ.ค. 2551จดทะเบียนแล้ว14 ต.ค. 255113 ต.ค. 2563จดทะเบียน
10718 พ.ค. 2549107/25490039/2551แตงโมดับบลิวเอ็มไอ 11บริษัท เจียไต๋ จำกัด 16 พ.ค. 2551จดทะเบียนแล้ว14 ต.ค. 255113 ต.ค. 2563จดทะเบียน
10824 พ.ค. 2549108/2549มะนาวไทยบุญบันดาลนายบุญลือ สุขเกษม
10920 มิ.ย. 2549109/25490079/2554ข้าวสุพรรณบุรี 3กรมการข้าว25 ส.ค. 2553จดทะเบียนแล้ว28 ม.ค. 255427 ม.ค. 2566จดทะเบียน
11021 ส.ค. 2549110/2549มะม่วงเต๊กกอนายสมศักดิ์ ธีรภาพสกุลวงค์ ยกเลิกคำขอ
11115 ก.ย. 2549111/2549กล้วยไม้สกุลหวายเอเวอร์กรีน ปรินซ์เซลนายศิระ อุดมปรีชายกเลิกคำขอ
11215 ก.ย. 2549112/2549กล้วยไม้สกุลหวายเอเวอร์กรีน แพตตี้นายศิระ อุดมปรีชายกเลิกคำขอ
11315 ก.ย. 2549113/2549กล้วยไม้สกุลหวายเอเวอร์กรีน แพสชั่นนายศิระ อุดมปรีชายกเลิกคำขอ
11415 ก.ย. 2549114/2549กล้วยไม้สกุลหวายเอเวอร์กรีน เพิสลนายศิระ อุดมปรีชายกเลิกคำขอ
11515 ก.ย. 2549115/2549กล้วยไม้สกุลหวายเอเวอร์กรีน วาชินายศิระ อุดมปรีชายกเลิกคำขอ
11615 ก.ย. 2549116/2549กล้วยไม้สกุลหวายเอเวอร์กรีน พลอล่านายศิระ อุดมปรีชายกเลิกคำขอ
11715 ก.ย. 2549117/2549กล้วยไม้สกุลหวายเอเวอร์กรีน ฟีล่านายศิระ อุดมปรีชายกเลิกคำขอ
11824 ต.ค. 2549118/25490436/2560ข้าวโพด216แอลมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ24 มิ.ย. 2558จดทะเบียนแล้ว31 มี.ค. 256030 มี.ค. 2572จดทะเบียน
11924 ต.ค. 2549119/25490437/2560ข้าวโพดไข่มุกอีสาน 49มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ24 มิ.ย. 2558จดทะเบียนแล้ว31 มี.ค. 256030 มี.ค. 2572จดทะเบียน
12024 ต.ค. 2549120/25490438/2560ข้าวโพดสลับสี 49มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ24 มิ.ย. 2558จดทะเบียนแล้ว31 มี.ค. 256030 มี.ค. 2572จดทะเบียน
12124 ต.ค. 2549121/25490439/2560ข้าวโพดดอกคูณ 49มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ24 มิ.ย. 2558จดทะเบียนแล้ว31 มี.ค. 256030 มี.ค. 2572จดทะเบียน
1223 พ.ย. 2549122/25490061/2553มะเขือเทศกัลยาณี 532บริษัท เจียไต๋ จำกัด1 ก.ย. 2552ยกเลิกสิทธิ29 ม.ค. 255325 พ.ค. 2561ยกเลิกสิทธิ
1233 พ.ย. 2549123/25490062/2553มะเขือเทศซีที 01427บริษัท เจียไต๋ จำกัด1 ก.ย. 2552จดทะเบียนแล้ว29 ม.ค. 255328 ม.ค. 2565จดทะเบียน
1243 พ.ย. 2549124/25490063/2553มะเขือเทศซีที 01301-18บริษัท เจียไต๋ จำกัด1 ก.ย. 2552จดทะเบียนแล้ว29 ม.ค. 255328 ม.ค. 2565จดทะเบียน
1253 พ.ย. 2549125/25490064/2553มะเขือเทศซีที 01299-25บริษัท เจียไต๋ จำกัด1 ก.ย. 2552จดทะเบียกเลิกสิทธิยนแล้ว29 ม.ค. 255328 ม.ค. 2565จดทะเบียน
1263 พ.ย. 2549126/25490058/2553มะเขือเทศเพชรลานนา 713บริษัท เจียไต๋ จำกัด 1 ก.ย. 255229 ม.ค. 255325 พ.ค. 2561ยกเลิกสิทธิ
1273 พ.ย. 2549127/25490059/2553มะเขือเทศซีที 02020บริษัท เจียไต๋ จำกัด1 ก.ย. 2552จดทะเบียนแล้ว29 ม.ค. 255328 ม.ค. 2565จดทะเบียน
1283 พ.ย. 2549128/25490060/2553มะเขือเทศซีที 02027บริษัท เจียไต๋ จำกัด1 ก.ย. 2552จดทะเบียกเลิกสิทธิยนแล้ว29 ม.ค. 255328 ม.ค. 2565จดทะเบียน
1293 พ.ย. 2549129/25490065/2553มะเขือเทศทีเอ็ม 552บริษัท เจียไต๋ จำกัด1 ก.ย. 255229 ม.ค. 255325 พ.ค. 2561ยกเลิกสิทธิ
13016 ม.ค. 2550130/25500464/2561กล้วยไม้สกุลหวายมาดาม พิงค์นายชุมพล พรหมประทานพร17 ก.ค. 2560จดทะเบียนแล้ว3 ม.ค. 612 ม.ค. 73จดทะเบียน
13116 ม.ค. 2550131/25500465/2561กล้วยไม้สกุลหวายชูการ์ พิงค์นายชุมพล พรหมประทานพร17 ก.ค. 2560จดทะเบียนแล้ว3 ม.ค. 612 ม.ค. 73จดทะเบียน
13226 ม.ค. 2550132/25500287/2557พริกแก่นหอม 60มหาวิทยาลัยขอนแก่น10 เม.ย. 2557จดทะเบียนแล้ว12 ก.ย. 255711 ก.ย. 2569จดทะเบียน
13326 ม.ค. 2550133/25500288/2557พริกหนุ่มมอดินแดงมหาวิทยาลัยขอนแก่น10 เม.ย. 2557จดทะเบียนแล้ว12 ก.ย. 255711 ก.ย. 2569จดทะเบียน
13426 ม.ค. 2550134/25500149/2555ถั่วฝักยาวหยกขาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น11 พ.ค. 2555จดทะเบียนแล้ว15 ต.คต. 255514 ต.ค. 2567จดทะเบียน
13513 ก.พ. 2550135/25500163/2556แตงกวาไมโครซี 255บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด6 พ.ย. 2555จดทะเบียนแล้ว24 เม.ย .255623 เม.ย. 2568จดทะเบียน
13613 ก.พ. 2550136/25500164/2556แตงร้านเขียวมาเลย์บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด6 พ.ย. 2555จดทะเบียนแล้ว24 เม.ย .255623 เม.ย. 2568จดทะเบียน
13719 มี.ค. 2550137/2550กล้วยไม้สกุลหวายซอนีน่าไทโยบริษัท สยามไทโยฟาร์ม
13819 มี.ค. 2550138/2550กล้วยไม้สกุลหวายนาตาลีไทโยบริษัท สยามไทโยฟาร์ม
13919 มี.ค. 2550139/2550กล้วยไม้สกุลหวายจินดาสวิทนายผดุง เล็กจินดา
14010 เม.ย. 2550140/25500055/2552กล้วยไม้สกุลหวายเฉลิมกรุงนายนิพนธ์ ชัยวงศ์รุ่งเรือง22 มิ.ย. 2552จดทะเบียนแล้ว27 ต.ค. 255226 ต.ค. 2564จดทะเบียน
14110 เม.ย. 2550141/2550กล้วยไม้สกุลหวายเฉลิมชัยนายนิพนธ์ ชัยวงศ์รุ่งเรืองยกเลิกคำขอ
14210 เม.ย. 2550142/25500056/2552กล้วยไม้สกุลหวายไลท์พิงค์นายธวัชชัย เจนวณิชวิทย์22 มิ.ย. 2552จดทะเบียนแล้ว27 ต.ค. 255226 ต.ค. 2564จดทะเบียน
14320 มิ.ย. 2550143/2550ข้าวโพดเอ็มเอช9บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัดยกเลิกคำขอ
14420 มิ.ย. 2550144/25500481/2561ข้าวโพดเอฟ3184บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด17 ม.ค. 2561จดทะเบียนแล้ว20 มิ.ย. 256119 มิ.ย. 2573จดทะเบียน
14520 มิ.ย. 2550145/25500482/2561ข้าวโพดเอ็ม5116บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด17 ม.ค. 2561จดทะเบียนแล้ว20 มิ.ย. 256119 มิ.ย. 2573จดทะเบียน
14620 มิ.ย. 2550146/25500066/2553ข้าวโพด50043บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 23 พ.ย. 2552จดทะเบียนแล้ว1 เม.ย. 255331 มี.ค. 2565จดทะเบียน
14720 มิ.ย. 2550147/25500068/2553ข้าวโพด50046บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด23 พ.ย. 2552จดทะเบียนแล้ว1 เม.ย. 255331 มี.ค. 2565จดทะเบียน
14820 มิ.ย. 2550148/25500067/2553ข้าวโพด50045บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด23 พ.ย. 2552จดทะเบียนแล้ว1 เม.ย. 255331 มี.ค. 2565จดทะเบียน
14920 มิ.ย. 2550149/2550ข้าวโพดแฟนซีสวีทบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัดยกเลิกคำขอ
15020 มิ.ย. 2550150/25500483/2561ข้าวโพดเอ็มเอช49บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัดจดทะเบียนแล้ว20 มิ.ย. 256119 มิ.ย. 2573จดทะเบียน
15120 มิ.ย. 2550151/2550ข้าวโพดเอ็น 4026บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัดยกเลิกคำขอ
15220 มิ.ย. 2550152/2550ข้าวโพดแปซิฟิค 224บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัดยกเลิกคำขอ
15320 มิ.ย. 2550153/2550ข้าวโพดแปซิฟิค 999บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัดยกเลิกคำขอ
15420 มิ.ย. 2550154/2550ข้าวโพดไฮบริกซ์ 46บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัดยกเลิกคำขอ
15520 มิ.ย. 2550155/2550ข้าวโพดไฮบริกซ์ 9บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัดยกเลิกคำขอ
15620 มิ.ย. 2550156/25500484/2561ข้าวโพดแปซิฟิค271บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัดจดทะเบียนแล้ว20 มิ.ย. 256119 มิ.ย. 2573จดทะเบียน
1575 ก.ค. 2550157/25500112/2555ทุเรียนจันทบุรี 1กรมวิชาการเกษตรจดทะเบียนแล้ว21 ส.ค. 255520 ส.ค. 2572จดทะเบียน
1585 ก.ค. 2550158/25500113/2555ทุเรียนจันทบุรี 2กรมวิชาการเกษตรจดทะเบียนแล้ว21 ส.ค. 255520 ส.ค. 2572จดทะเบียน
1595 ก.ค. 2550159/25500114/2555ทุเรียนจันทบุรี 3กรมวิชาการเกษตรจดทะเบียนแล้ว21 ส.ค. 255520 ส.ค. 2572จดทะเบียน
1602 ส.ค. 2550160/2550กล้วยไม้สกุลหวายวอลเตอร์คัลเลอร์นายสุวิทชัย แสงเียนยกเลิกคำขอ
16122 มิ.ย. 2550161/25500089/2554ยูคาลิปตัสเอช 288บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียนแล้ว29 ส.ค. 255428 ส.ค. 2581จดทะเบียน
16222 มิ.ย. 2550162/2550ยูคาลิปตัสเค 52บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
16322 มิ.ย. 2550163/25500090/2554ยูคาลิปตัสเค7บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียนแล้ว29 ส.ค. 255428 ส.ค. 2581จดทะเบียน
16422 มิ.ย. 2550164/2550ยูคาลิปตัสเค 57บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
16522 มิ.ย. 2550165/25500118/2555ยูคาลิปตัสเค 83บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียนแล้ว5 ก.ย. 25554 ก.ย. 2582จดทะเบียน
16622 มิ.ย. 2550166/2550ยูคาลิปตัสเค 59บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
16716 ม.ค. 2550167/25500331/2558ยูคาลิปตัสเค 73บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลบริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยี จำกัดจดทะเบียนแล้ว9 มิ.ย. 25588 มิ.ย. 2585จดทะเบียน
16822 มิ.ย. 2550168/2550ยูคาลิปตัสเค 51บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
16922 มิ.ย. 2550169/25500092/2554ยูคาลิปตัสเค 62บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียนแล้ว29 ส.ค. 255428 ส.ค. 2581จดทะเบียน
17022 มิ.ย. 2550170/25500093/2554ยูคาลิปตัสเค 63บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียนแล้ว29 ส.ค. 255428 ส.ค. 2581จดทะเบียน
17122 มิ.ย. 2550171/25500100/2555ยูคาลิปตัสเค 70บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียนแล้ว1 มี.ค. 255528 ก.พ. 2582จดทะเบียน
17222 มิ.ย. 2550172/25500098/2555ยูคาลิปตัสเค 67บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียนแล้ว1 มี.ค. 255528 ก.พ. 2582จดทะเบียน
17316 ม.ค. 2551173/25500332/2558ยูคาลิปตัสเค 81บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียนแล้ว9 มิ.ย. 25588 มิ.ย. 2585จดทะเบียน
17422 มิ.ย. 2550174/25500088/2554ยูคาลิปตัสจี2บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด จดทะเบียนแล้ว29 ส.ค. 255428 ส.ค. 2581จดทะเบียน
17522 มิ.ย. 2550175/25500091/2554ยูคาลิปตัสเค 58บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียนแล้ว29 ส.ค. 255428 ส.ค. 2581จดทะเบียน
17622 มิ.ย. 2550176/25500116/255ยูคาลิปตัสเอช 294บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียนแล้ว5 ก.ย. 25554 ก.ย. 2582จดทะเบียน
17722 มิ.ย. 2550177/25500117/255ยูคาลิปตัสเอช 296บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียนแล้ว5 ก.ย. 25554 ก.ย. 2582จดทะเบียน
17822 มิ.ย. 2550178/25500130/2555ยูคาลิปตัสเอช 275บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียนแล้ว5 ก.ย. 25554 ก.ย. 2582จดทะเบียน
17922 มิ.ย. 2550179/25500097/2555ยูคาลิปตัสเค 61บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียนแล้ว1 มี.ค. 255528 ก.พ. 2582จดทะเบียน
18016 ม.ค. 2550180/25500335/2558ยูคาลิปตัสเอช 291บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียนแล้ว9 มิ.ย. 25588 มิ.ย. 2585จดทะเบียน
18122 มิ.ย. 2550181/2550ยูคาลิปตัสเค 84บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดปลูกตรวจสอบ
18227 ส.ค. 2550182/25500057/2553มันสำปะหลังห้วยบง 80มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศจดทะเบียนแล้ว4 ม.ค. 25533 ม.ค. 2565จดทะเบียน
18331 ส.ค. 2550183/2550ยูคาลิปตัสเค 65บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดปลูกตรวจสอบ
18431 ส.ค. 2550184/2550ยูคาลิปตัสเค 88บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดปลูกตรวจสอบ
18531 ส.ค. 2550185/2550ยูคาลิปตัสเค 77บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดปลูกตรวจสอบ
18631 ส.ค. 2550186/2550ยูคาลิปตัสเค 85บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดปลูกตรวจสอบ
18731 ส.ค. 2550187/25500094/2554ยูคาลิปตัสเค 69บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียนแล้ว29 ส.ค. 255428 ส.ค. 2581จดทะเบียน
18831 ส.ค. 2550188/2550ยูคาลิปตัสเค 79บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดปลูกตรวจสอบ
18931 ส.ค. 2550189/2550ยูคาลิปตัสเค 82บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยกเลิกคำขอ
19031 ส.ค. 2550190/2550ยูคาลิปตัสเค 86บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดปลูกตรวจสอบ
19131 ส.ค. 2550191/2550ยูคาลิปตัสเค 64บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดปลูกตรวจสอบ
19231 ส.ค. 2550192/2550ยูคาลิปตัสเค 78บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดปลูกตรวจสอบ
19331 ส.ค. 2550193/2550ยูคาลิปตัสเค 80บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดปลูกตรวจสอบ
19431 ส.ค. 2550194/2550ยูคาลิปตัสเค 89บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดปลูกตรวจสอบ
19531 ส.ค. 2550195/2550ยูคาลิปตัสเค 66บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดปลูกตรวจสอบ
19631 ส.ค. 2550196/25500099/2555ยูคาลิปตัสเค 68บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียนแล้ว1 มี.ค. 255528 ก.พ. 2582จดทะเบียน
19731 ส.ค. 2550197/2550ยูคาลิปตัสเค 75บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดปลูกตรวจสอบ
19831 ส.ค. 2550198/2550ยูคาลิปตัสเค 91บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดปลูกตรวจสอบ
19931 ส.ค. 2550199/25500101/2555ยูคาลิปตัสเค 133บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียนแล้ว1 มี.ค. 255528 ก.พ. 2582จดทะเบียน
20031 ส.ค. 2550200/2550ยูคาลิปตัสเอช 241บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
20131 ส.ค. 2550201/2550ยูคาลิปตัสเอช 273บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
20231 ส.ค. 2550202/2550ยูคาลิปตัสเอช 289บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
20331 ส.ค. 2550203/2550ยูคาลิปตัสเอช 290บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
20431 ส.ค. 2550204/2550ยูคาลิปตัสเอช 368บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
20531 ส.ค. 2550205/2550ยูคาลิปตัสเอชชี 72บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
20631 ส.ค. 2550206/2550ยูคาลิปตัสเอชชี 167บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
20731 ส.ค. 2550207/2550ยูคาลิปตัสเค 105บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
20831 ส.ค. 2550208/2550ยูคาลิปตัสเค 107บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
20931 ส.ค. 2550209/2550ยูคาลิปตัสเค 108บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
21031 ส.ค. 2550210/2550ยูคาลิปตัสเค 74บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
21131 ส.ค. 2550211/2550ยูคาลิปตัสเค 76บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
21231 ส.ค. 2550212/2550ยูคาลิปตัสเค 87บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
21331 ส.ค. 2550213/2550ยูคาลิปตัสเค 92บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
21431 ส.ค. 2550214/2550ยูคาลิปตัสเอช91บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
21531 ส.ค. 2550215/2550ยูคาลิปตัสเอช 112บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
21631 ส.ค. 2550216/2550ยูคาลิปตัสเอช 116บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยกเลิกคำขอ
21731 ส.ค. 2550217/2550ยูคาลิปตัสเค 98บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
21816 ม.ค. 2551218/25500333/2558ยูคาลิปตัสเค 99บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียนแล้ว9 มิ.ย. 25588 มิ.ย. 2585จดทะเบียน
21931 ส.ค. 2550219/2550ยูคาลิปตัสยู45บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียนแล้ว
22031 ส.ค. 2550220/25500119/2555ยูคาลิปตัสเค 93บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียนแล้ว5 ก.ย. 25554 ก.ย. 2582จดทะเบียน
22131 ส.ค. 2550221/2550ยูคาลิปตัสเอช 171บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
22231 ส.ค. 2550222/2550ยูคาลิปตัสเอช 196บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
22331 ส.ค. 2550223/2550ยูคาลิปตัสเอช 201บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
22431 ส.ค. 2550224/2550ยูคาลิปตัสเอช 229บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยกเลิกคำขอ
22531 ส.ค. 2550225/25500128/2555ยูคาลิปตัสเค 145บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียนแล้ว5 ก.ย. 25554 ก.ย. 2582
22631 ส.ค. 2550226/2550ยูคาลิปตัสเค 103บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
22731 ส.ค. 2550227/2550ยูคาลิปตัสเค 104บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
22831 ส.ค. 2550228/2550ยูคาลิปตัสเอสซี 46-57-30บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
22931 ส.ค. 2550229/2550ยูคาลิปตัสเอสซี 46-57-37บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
23031 ส.ค. 2550230/2550ยูคาลิปตัสเอสซี 46-57-36บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
23131 ส.ค. 2550231/2550ยูคาลิปตัสเอช 274บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยกเลิกคำขอ
23231 ส.ค. 2550232/2550ยูคาลิปตัสเอช 295บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
23331 ส.ค. 2551233/25500120/2555ยูคาลิปตัสเค 94บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียนแล้ว5 ก.ย. 25554 ก.ย. 2582จดทะเบียน
23431 ส.ค. 2550234/2550ยูคาลิปตัสเอชซี 78บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยกเลิกคำขอ
23531 ส.ค. 2550235/2550ยูคาลิปตัสเค 114บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
23616 ม.ค. 2551236/25500334/2558ยูคาลิปตัสเค 142บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียนแล้ว9 มิ.ย. 25588 มิ.ย. 2585จดทะเบียน
23731 ส.ค. 2550237/2550ยูคาลิปตัสเค 72บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
23831 ส.ค. 2550238/2550ยูคาลิปตัสเอชซี 93บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
23931 ส.ค. 2550239/2550ยูคาลิปตัสเค 141บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
24031 ส.ค. 2550240/2550ยูคาลิปตัสเค 100บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
24110 ต.ค. 2550241/25500440/2560ข้าวโพดขอนแก่น-2 ดับเบิ้ลยูมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียนแล้ว31 มี.ค. 256030 มี.ค. 2572จดทะเบียน
24212 ต.ค. 2550242/25500441/2560ข้าวโพดขอนแก่น-5 วายมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียนแล้ว31 มี.ค. 256030 มี.ค. 2572จดทะเบียน
24312 ต.ค. 2550243/25500442/2560ข้าวโพดขอนแก่น-8 ดับเบิ้ลยูมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียนแล้ว31 มี.ค. 256030 มี.ค. 2572จดทะเบียน
24412 ต.ค. 2550244/25500443/2560ข้าวโพดขอนแก่น-8 วายมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียนแล้ว31 มี.ค. 256030 มี.ค. 2572จดทะเบียน
24515 ต.ค. 255024525500432/2560ข้าวไรซ์เบอรรี่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสนจดทะเบียนแล้ว17 มี.ค. 256016 มี.ค. 2572จดทะเบียน
24615 ต.ค. 2550246/25500433/2560ข้าวสินเหล็กมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสนจดทะเบียนแล้ว17 มี.ค. 256016 มี.ค. 2572จดทะเบียน
24715 ต.ค. 2550247/2550ยูคาลิปตัสเอช 522บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
24818 ต.ค. 2550248/2550ยูคาลิปตัสเอช 501บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยกเลิกคำขอ
24918 ต.ค. 2550249/2550ยูคาลิปตัสเอช 466บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
25018 ต.ค. 2550250/2550ยูคาลิปตัสเอช 460บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
25118 ต.ค. 2550251/25500126/2555ยูคาลิปตัสเค 139บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียนจดทะเบียนแล้วแล้ว5 ก.ย. 25554 ก.ย. 2582จดทะเบียน
25218 ต.ค. 2550252/25500123/2555ยูคาลิปตัสเค 112บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียนแล้ว5 ก.ย. 25554 ก.ย. 2582จดทะเบียน
25318 ต.ค. 2550253/25500122/2555ยูคาลิปตัสเค 111บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียนแล้ว5 ก.ย. 25554 ก.ย. 2582จดทะเบียน
25418 ต.ค. 2550254/2550ยูคาลิปตัสเอช 408บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยกเลิกคำขอ
25518 ต.ค. 2550255/2550ยูคาลิปตัสเอช 388บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
25618 ต.ค. 2550256/2550ยูคาลิปตัสเอช 361บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
25718 ต.ค. 2550257/25500102/2555ยูคาลิปตัสเค 134บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียนแล้ว1 มี.ค. 255528 ก.พ. 2582จดทะเบียน
25818 ต.ค. 2550258/2550ยูคาลิปตัสเอช 310บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยกเลิกคำขอ
25918 ต.ค. 2550259/2550ยูคาลิปตัสเอช 307บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
26018 ต.ค. 2550260/2550ยูคาลิปตัสเอช 293บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
26118 ต.ค. 2550261/2550ยูคาลิปตัสเอช 287บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
26218 ต.ค. 2550262/25500129/2555ยูคาลิปตัสเค 146บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียนแล้ว5 ก.ย. 25554 ก.ย. 2582จดทะเบียน
26318 ต.ค. 2550263/25500125/2555ยูคาลิปตัสเค 138บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียนแล้ว5 ก.ย. 25554 ก.ย. 2582จดทะเบียน
26418 ต.ค. 2550264/2550ยูคาลิปตัสเอช215บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
26518 ต.ค. 2550265/2550ยูคาลิปตัสเค 136บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
26618 ต.ค. 2550266/2550ยูคาลิปตัสเอช 164บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
26718 ต.ค. 2550267/2550ยูคาลิปตัสเอช 102บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
26818 ต.ค. 2550268/2550ยูคาลิปตัสเอช 82บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
26918 ต.ค. 2550269/2550ยูคาลิปตัสเอช 60บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยกเลิกคำขอ
27018 ต.ค. 2550270/2550ยูคาลิปตัสเค 95บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
27118 ต.ค. 2550271/2550ยูคาลิปตัสพี 100บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยกเลิกคำขอ
27218 ต.ค. 2550272/2550ยูคาลิปตัสเค 90บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
27318 ต.ค. 2550273/2550ยูคาลิปตัสเค 71บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
27418 ต.ค. 2550274/2550ยูคาลิปตัสเค 54บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยกเลิกคำขอ
27518 ต.ค. 2550275/2550ยูคาลิปตัสเอชซี 170บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยกเลิกคำขอ
27618 ต.ค. 2550276/2550ยูคาลิปตัสเอชซี 165บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
27716 ม.ค. 2550277/25500389/2559ยูคาลิปตัสเค 97บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียนแล้ว11 ส.ค. 255910 ส.ค. 2586จดทะเบียน
27818 ต.ค. 2550278/2550ยูคาลิปตัสเค 96บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
27918 ต.ค. 2550279/2550ยูคาลิปตัสเอชซี 135บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
28018 ต.ค. 2550280/2550ยูคาลิปตัสเอชซี 124บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
28118 ต.ค. 2550281/2550ยูคาลิปตัสเค 115บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
28218 ต.ค. 2550282/2550ยูคาลิปตัสเค 135บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
28318 ต.ค. 2550283/2550ยูคาลิปตัสเอชซี 56บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยกเลิกคำขอ
28418 ต.ค. 2550284/2550ยูคาลิปตัสเค 128บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
28518 ต.ค. 2550285/2550ยูคาลิปตัสเค 127บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
28618 ต.ค. 2550286/2550ยูคาลิปตัสเอชซี 1บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยกเลิกคำขอ
28718 ต.ค. 2550287/2550ยูคาลิปตัสเค 125บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
28818 ต.ค. 2550288/2550ยูคาลิปตัสเค 117บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
28918 ต.ค. 2550289/2550ยูคาลิปตัสเอสซี 46-30-36บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยกเลิกคำขอ
29018 ต.ค. 2550290/2550ยูคาลิปตัสเอสซี 46-27-04บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
29118 ต.ค. 2550291/2550ยูคาลิปตัสเอสซี 46-18-11บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
29218 ต.ค. 2550292/2550ยูคาลิปตัสเค 101บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
29330 พ.ย. 2550293/2550ยูคาลิปตัสเค 123บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
29416 ม.ค. 2550294/25500390/2559ยูคาลิปตัสเค 121บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียนแล้ว11 ส.ค. 255910 ส.ค. 2586จดทะเบียน
29530 พ.ย. 2550295/2550ยูคาลิปตัสเค 120บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
29630 พ.ย. 2550296/2550ยูคาลิปตัสเอสซี 46-37-03บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
29730 พ.ย. 2550297/2550ยูคาลิปตัสเค 106บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
29830 พ.ย. 2550298/2550ยูคาลิปตัสเค 118บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
29930 พ.ย. 2550299/2550ยูคาลิปตัสเค 102บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
30030 พ.ย. 2550300/2550ยูคาลิปตัสเอช 374บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
30130 พ.ย. 2550301/2550ยูคาลิปตัสเอช 359บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
30216 ม.2550302/25500392/2559ยูคาลิปตัสเอช 228บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียนแล้ว11 ส.ค. 255910 ส.ค. 2586จดทะเบียน
30330 พ.ย. 2550303/2550ยูคาลิปตัสเอช 34บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
30430 พ.ย. 2550304/2550ยูคาลิปตัสเอชซี 46-59-09บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
30530 พ.ย. 2550305/2550ยูคาลิปตัสเอชซี 46-58-13บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
30630 พ.ย. 2550306/2550ยูคาลิปตัสเอช 124บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
30730 พ.ย. 2550307/2550ยูคาลิปตัสเอช 473บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
30830 พ.ย. 2550308/2550ยูคาลิปตัสเอช 470บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
30930 พ.ย. 2550309/2550ยูคาลิปตัสเค 113บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
31030 พ.ย. 2550310/2550ยูคาลิปตัสเอช 463บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
31130 พ.ย. 2550311/2550ยูคาลิปตัสเค 110บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
31230 พ.ย. 2550312/2550ยูคาลิปตัสเอช 419บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
31330 พ.ย. 2550313/2550ยูคาลิปตัสเอชซี 84บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
31430 พ.ย. 2550314/2550ยูคาลิปตัสเอชซี 24บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
31530 พ.ย. 2550315/25500127/2555ยูคาลิปตัสเค 140บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียนแล้ว5 ก.ย. 25554 ก.ย. 2582จดทะเบียน
31630 พ.ย. 2550316/2550ยูคาลิปตัสเอช 492บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
31730 พ.ย. 2550317/2550ยูคาลิปตัสเอช 485บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
31830 พ.ย. 2550318/2550ยูคาลิปตัสเอช 477บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยกเลิกคำขอ
31930 พ.ย. 2550319/2550ยูคาลิปตัสเอช 474บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยกเลิกคำขอ
32030 พ.ย. 2550320/2550ยูคาลิปตัสเอชซี 127บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
32130 พ.ย. 2550321/2550ยูคาลิปตัสเอชซี 103บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
32230 พ.ย. 2550322/2550ยูคาลิปตัสเอชซี 96บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยกเลิกคำขอ
32330 พ.ย. 2550323/2550บัว (อุบลชาติ)จงกลนี ทินท์สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียณ์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน)ยกเลิกคำขอ
32428 ธ.ค. 2550324/25500137/255ยูคาลิปตัสเอช4บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัดจดทะเบียนแล้ว17 ก.ย. 255516 ก.ย. 2582จดทะเบียน
32528 ธ.ค. 2550325/25500329/2558บัวรัตนอุบลนายไพรัตน์ ทรงพานิชจดทะเบียนแล้ว1 เม.ย. 255831 มี.ค. 2570จดทะเบียน
32628 ธ.ค. 2550326/25500370/2558บัวมิสสยามนายไพรัตน์ ทรงพานิชจดทะเบียนแล้ว23 ธ.ค. 255822 ธ.ค. 2570จดทะเบียน
3272 ก.ย. 2558327/25500371/2558บัวพิงค์ริบบอนนายไพรัตน์ ทรงพานิชจดทะเบียนแล้ว23 ธ.ค. 255822 ธ.ค. 2570จดทะเบียน
32821 ม.ค. 2551328/2551ยูคาลิปตัสเอช 462บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยกเลิกคำขอ
32921 ม.ค. 2551329/2551ยูคาลิปตัสเอสซี 46-14-19บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยกเลิกคำขอ
33021 ม.ค. 2551330/2551ยูคาลิปตัสเอสซี 46-59-18บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
33121 ม.ค. 2551331/2551ยูคาลิปตัสเค 116บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
33221 ม.ค. 2551332/2551ยูคาลิปตัสเอสซี 46-52-26บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
33321 ม.ค. 2551333/2551ยูคาลิปตัสเอสซี 46-57-52บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยกเลิกคำขอ
33421 ม.ค. 2551334/2551ยูคาลิปตัสเอช 101บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
33521 ม.ค. 2551335/2551ยูคาลิปตัสเอสซี 46-42-2บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยกเลิกคำขอ
33621 ม.ค. 2551336/2551ยูคาลิปตัสเอช 500บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยกเลิกคำขอ
33721 ม.ค. 2551337/2551ยูคาลิปตัสเค 122บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยกเลิกคำขอ
33821 ม.ค. 2551338/2551ยูคาลิปตัสเอช 148บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยกเลิกคำขอ
33921 ม.ค. 2551339/2551ยูคาลิปตัสเอชซี 132บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
34021 ม.ค. 2551340/25510121/2555ยูคาลิปตัสเค 109บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียนแล้ว5 ก.ย. 25554 ก.ย. 2582จดทะเบียน
34121 ม.ค. 2551341/2551ยูคาลิปตัสเอสซี 46-31-34บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
34221 ม.ค. 2551342/2551ยูคาลิปตัสเค 119บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
34321 ม.ค. 2551343/2551ยูคาลิปตัสเอสซี 46-31-41บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
34421 ม.ค. 2551344/2551ยูคาลิปตัสเอช 404บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
34521 ม.ค. 2551345/2551ยูคาลิปตัสเอสซี 46-52-35บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยกเลิกคำขอ
34621 ม.ค. 2551346/2551ยูคาลิปตัสเอชซี 59บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยกเลิกคำขอ
34721 ม.ค. 2551347/2551ยูคาลิปตัสเอสซี 46-13-17บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยกเลิกคำขอ
34821 ม.ค. 2551348/2551ยูคาลิปตัสเอสซี 46-09-27บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
34921 ม.ค. 2551349/2551ยูคาลิปตัสเอสซี 46-05-05บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
35021 ม.ค. 2551350/2551ยูคาลิปตัสเอสซี 46-18-09บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยกเลิกคำขอ
35121 ม.ค. 2551351/2551ยูคาลิปตัสเค 143บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
35221 ม.ค. 2551352/2551ยูคาลิปตัสเอสซี 46-27-06บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยกเลิกคำขอ
35321 ม.ค. 2551353/2551ยูคาลิปตัสเอสซี 46-46-08บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
35421 ม.ค. 2551354/2551ยูคาลิปตัสเอสซี 46-58-01บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยกเลิกคำขอ
35521 ม.ค. 2551355/2551ยูคาลิปตัสเอสซี 46-61-25บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
35621 ม.ค. 2551356/2551ยูคาลิปตัสเค 132บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
35721 ม.ค. 2551357/2551ยูคาลิปตัสเค 130บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
35821 ม.ค. 2551358/2551ยูคาลิปตัสเอช 378บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
35928 ม.ค. 2551359/25510124/2555ยูคาลิปตัสเค 137บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียนแล้ว5 ก.ย. 25554 ก.ย. 2582จดทะเบียน
36028 ม.ค. 2551360/2551ยูคาลิปตัสเอสซี 46-57-29บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
36128 ม.ค. 2551361/2551ยูคาลิปตัสเอสซี 46-46-03บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
36228 ม.ค. 2551362/2551ยูคาลิปตัสเอสซี 46-31-01บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
36312 ก.พ. 2551363/2551ยูคาลิปตัสเอชซี 52บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
36412 ก.พ. 2551364/2551ยูคาลิปตัสเอซชี 66บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยกเลิกคำขอ
36512 ก.พ. 2551365/2551ยูคาลิปตัสเอชซี 40บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยกเลิกคำขอ
36612 ก.พ. 2551366/2551ยูคาลิปตัสเอช 132บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยกเลิกคำขอ
36712 ก.พ. 2551367/25510391/2559ยูคาลิปตัสเค 126บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียนแล้ว11 ส.ค. 255910 ส.ค. 2586จดทะเบียน
36812 ก.พ. 2551368/2551ยูคาลิปตัสเอช 162บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
36912 ก.พ. 2551369/2551ยูคาลิปตัสเอชซี 32บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
37012 ก.พ. 2551370/2551ยูคาลิปตัสเอชซี 157บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยกเลิกคำขอ
37112 ก.พ. 2551371/2551ยูคาลิปตัสเอสซี 46-52-14บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยกเลิกคำขอ
3723 มี.ค. 2551372/2551ยูคาลิปตัสเอช 57บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
3733 มี.ค. 2551373/2551ยูคาลิปตัสเอช 244บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยกเลิกคำขอ
3743 มี.ค. 2551374/2551ยูคาลิปตัสเอช 251บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยกเลิกคำขอ
3753 มี.ค. 2551375/2551ยูคาลิปตัสเอช 454บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยกเลิกคำขอ
3763 มี.ค. 2551376/2551ยูคาลิปตัสเอสซี 46-42-07บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยกเลิกคำขอ
3773 มี.ค. 2551377/2551ยูคาลิปตัสเอสซี 46-52-11บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยกเลิกคำขอ
3783 มี.ค. 2551378/2551ยูคาลิปตัสเอสซี 46-30-21บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
3793 มี.ค. 2551379/2551ยูคาลิปตัสเอสซี 46-62-13บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยกเลิกคำขอ
3803 มี.ค. 2551380/2551ยูคาลิปตัสเอสซี 46-05-38บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยกเลิกคำขอ
38128 ก.พ. 2551381/25510080/2553ข้าวกข12กรมการข้าวจดทะเบียนแล้ว28 ม.ค. 255427 ม.ค. 2566จดทะเบียน
38228 ก.พ. 2551382/25510071/2553ข้าวกข29กรมการข้าวจดทะเบียนแล้ว27 เม.ย. 255326 เม.ย. 2565จดทะเบียน
38328 ก.พ. 2551383/25510072/2553ข้าวกข31กรมการข้าวจดทะเบียนแล้ว27 เม.ย. 255326 เม.ย. 2565จดทะเบียน
38428 ก.พ. 2551384/25510073/2553ข้าวกข33กรมการข้าวจดทะเบียนแล้ว27 เม.ย. 255326 เม.ย. 2565จดทะเบียน
38528 ก.พ. 2551385/25510081/2553ข้าวกข35กรมการข้าวจดทะเบียนแล้ว28 ม.ค. 255427 ม.ค. 2566จดทะเบียน
38628 ก.พ. 2551386/25510082/2553ข้าวพิษณุโลก 80กรมการข้าวจดทะเบียนแล้ว28 ม.ค. 255427 ม.ค. 2566จดทะเบียน
38718 มี.ค. 2551387/2551พริกพิโรจนายสุชาติ ม่วงสกุลยกเลิกคำขอ
38825 มี.ค. 2551388/25510165/2556แตงกวาไมโครซี 306บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียนแล้ว24 เม.ย .255623 เม.ย. 2568จดทะเบียน
38925 มี.ค. 2551389/25510190/2556แตงร้านเชลซีบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียนแล้ว25 ก.ย. 255624 ก.ย. 2568จดทะเบียน
39018 เม.ย. 2551390/25510289/2557พริกหนุ่มเขียวตอง 80มหาวิทยาลัยขอนแก่นจดทะเบียนแล้ว12 ก.ย. 255711 ก.ย. 2569จดทะเบียน
39118 เม.ย. 2551391/25510290/2557พริกช่อจินดา 80มหาวิทยาลัยขอนแก่นจดทะเบียนแล้ว12 ก.ย. 255711 ก.ย. 2569จดทะเบียน
39218 เม.ย. 2551392/25510291/2557พริกยอดสนเข็ม 80มหาวิทยาลัยขอนแก่นจดทะเบียนแล้ว12 ก.ย. 255711 ก.ย. 2569จดทะเบียน
39318 เม.ย. 2551393/25510292/2557พริกห้วยสีทนขามแก่น 80มหาวิทยาลัยขอนแก่นจดทะเบียนแล้ว12 ก.ย. 255711 ก.ย. 2569จดทะเบียน
39418 เม.ย. 2551394/25510293/2557พริกจินดานิล 80มหาวิทยาลัยขอนแก่นจดทะเบียนแล้ว12 ก.ย. 255711 ก.ย. 2569จดทะเบียน
39518 เม.ย. 2551395/25510298/2557มะเขือเทศมณีสยาม 80มหาวิทยาลัยขอนแก่นจดทะเบียนแล้ว12 ก.ย. 255711 ก.ย. 2569จดทะเบียน
39618 เม.ย. 2551396/25510299/2557มะเขือเทศมรกตแดง 80มหาวิทยาลัยขอนแก่นจดทะเบียนแล้ว12 ก.ย. 255711 ก.ย. 2569จดทะเบียน
39718 เม.ย. 2551397/25510300/2557มะเขือเทศพวงทอง 80มหาวิทยาลัยขอนแก่นจดทะเบียนแล้ว12 ก.ย. 255711 ก.ย. 2569จดทะเบียน
39826 พ.ค. 2551398/25510139/2555กล้วยไม้สกุลหวายโสมสวลีนายสวง คุ้มวิเชียรจดทะเบียนแล้ว20 ก.ย. 25519 ก.ย. 2567จดทะเบียน
3998 ก.ค. 2551399/25510140/2555กล้วยไม้สกุลหวายแอรร์รี่บูลนายสวง คุ้มวิเชียรจดทะเบียนแล้ว20 ก.ย. 25519 ก.ย. 2567จดทะเบียน
4008 ก.ค. 2551400/25510141/2555กล้วยไม้สกุลหวายวีซ่า พีชนายสวง คุ้มวิเชียร23 มี.ค. 2555จดทะเบียนแล้ว20 ก.ย. 25519 ก.ย. 2567จดทะเบียน
4018 ก.ค. 2551401/25510142/2555กล้วยไม้สกุลหวายแอร์รี่ พีชนายสวง คุ้มวิเชียร23 มี.ค. 2555จดทะเบียนแล้ว20 ก.ย. 25519 ก.ย. 2567จดทะเบียน
40211 ส.ค. 2551402/2551กล้วยไม้สกุลหวายขาวดีบอนนายวิวัฒน์ ฮวบดีบอนยกเลิกคำขอ
40311 ส.ค. 2551403/2551กล้วยไม้สกุลหวายขาววิวัฒน์นายวิวัฒน์ ฮวบดีบอนยกเลิกคำขอ
40421 ส.ค. 2551404/2551ข้าวโพดไวโอเล็ทไวท์ 926บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด
40521 ส.ค. 2551405/25510222/2556ผักบุ้งเคเค 393บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียนแล้ว11 ธ.ค. 255610 ธ.ค. 2568จดทะเบียน
4061 ก.ย. 2551406/2551กล้วยไม้สกุลหวายบูรณะสวีทนายพงศ์ธร บูรณะเจตน์ยกเลิกคำขอ
4079 ต.ค. 2551407/25510161/2556แตงกวาชินจัง 09บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด6 พ.ย. 2555จดทะเบียนแล้ว1 เม.ย. 255631 มี.ค. 2568จดทะเบียน
4089 ต.ค. 2551408/25510074/2553แตงกวาซี-จี-เอส8บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด23 เม.ย. 2553จดทะเบียนแล้ว12 พ.ย. 255311 พ.ย. 2565จดทะเบียน
4099 ต.ค. 2551409/25510075/2553แตงกวาซี-ดับเบิ้ลยู-เอ็ม13บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด23 เม.ย. 2553จดทะเบียนแล้ว12 พ.ย. 255311 พ.ย. 2565จดทะเบียน
4109 ต.ค. 2551410/25510076/2553แตงร้านซี-จี2-แอล 9บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด23 เม.ย. 2553จดทะเบียนแล้ว12 พ.ย. 255311 พ.ย. 2565จดทะเบียน
4119 ต.ค. 2551411/25510162/2556แตงร้านร้านทอง 09บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด6 พ.ย. 2555จดทะเบียนแล้ว1 เม.ย. 255631 มี.ค. 2568จดทะเบียน
4129 ต.ค. 2551412/25510077/2553แตงร้านซี-จี4-เอล 3บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด23 เม.ย. 2553จดทะเบียนแล้ว12 พ.ย. 255311 พ.ย. 2565จดทะเบียน
4139 ต.ค. 2551413/2551พริกเอ็มเอส 41บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด
4149 ต.ค. 2551414/25510237/2557พริกเอช จี 1-1บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัดจดทะเบียนแล้ว26 มิ.ย. 255725 มิ.ย. 2569จดทะเบียน
4159 ต.ค. 2551415/25510238/2557พริกเอช จี 1-3บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัดจดทะเบียนแล้ว26 มิ.ย. 255725 มิ.ย. 2569จดทะเบียน
4169 ต.ค. 2551416/2551พริกออเร้นจ์ 9บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด
4179 ต.ค. 2551417/25510239/2557พริกเอ็ม เอส 37บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัดจดทะเบียนแล้ว26 มิ.ย. 255725 มิ.ย. 2569จดทะเบียน
4189 ต.ค. 2551418/2551พริกเอสซี 1+1บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด
4199 ต.ค. 2551419/2551พริกนางนวล 09บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด
4209 ต.ค. 2551420/2551พริกสันทราย 09บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด
4219 ต.ค. 2551421/2551พริกเอชจี 1 ดับเบิ้ลยู-3บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด
4229 ต.ค. 2551422/25510240/2557พริกเอช จี 1-12บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัดจดทะเบียนแล้ว26 มิ.ย. 255725 มิ.ย. 2569จดทะเบียน
4239 ต.ค. 2551423/25510241/2557พริกจักรพรรดิ 09บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัดจดทะเบียนแล้ว26 มิ.ย. 255725 มิ.ย. 2569จดทะเบียน
4249 ต.ค. 2551424/2551พริกภูพานบริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด
4259 ต.ค. 2551425/25510242/2557พริกแม่ปิง 09บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัดจดทะเบียนแล้ว26 มิ.ย. 255725 มิ.ย. 2569จดทะเบียน
4269 ต.ค. 2551426/25510243/2557พริกเอช แอล จี-42บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัดจดทะเบียนแล้ว26 มิ.ย. 255725 มิ.ย. 2569จดทะเบียน
4279 ต.ค. 2551427/2551พริกเอชจี 2-9บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด
4289 ต.ค. 2551428/25510244/2557พริกภูพิงค์บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัดจดทะเบียนแล้ว26 มิ.ย. 255725 มิ.ย. 2569จดทะเบียน
4299 ต.ค. 2551429/2551พริกนางพญา 09บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด
4309 ต.ค. 2551430/2551พริกเอ็มเอส 119บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด
4319 ต.ค. 2551431/2551พริกเอชจี -38บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด
4329 ต.ค. 2551432/2551พริกเอ็มเอส 6บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด
4339 ต.ค. 2551433/2551พริกชัญญา 09บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด
4349 ต.ค. 2551434/2551พริกเอ็มเอส 27บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด
4359 ต.ค. 2551435/2551พริกเอชเอส 52-8-8บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด
4369 ต.ค. 2551436/25510245/2557พริกกระดังงา 09บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัดจดทะเบียนแล้ว26 มิ.ย. 255725 มิ.ย. 2569จดทะเบียน
4379 ต.ค. 2551437/25510246/2557พริกเอช จี 4-4บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัดจดทะเบียนแล้ว26 มิ.ย. 255725 มิ.ย. 2569จดทะเบียน
43824 ต.ค. 2551438/25610361/2558พริกซีเอ 1451มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียนแล้ว30 ต.ค. 255829 ต.ค. 2570จดทะเบียน
43924 ต.ค. 2551439/25510360/2558พริกซีเอ 1450มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียนแล้ว30 ต.ค. 255829 ต.ค. 2570จดทะเบียน
44024 ต.ค. 2551440/25510359/2558พริกซีเอ 1449มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียนแล้ว30 ต.ค. 255829 ต.ค. 2570จดทะเบียน
44124 ต.ค. 2551441/25510362/2558พริกซีเอ 683มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียนแล้ว30 ต.ค. 255829 ต.ค. 2570จดทะเบียน
44224 ต.ค. 2551442/25510363/2558พริกซีเอ 1286มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียนแล้ว30 ต.ค. 255829 ต.ค. 2570จดทะเบียน
44324 ต.ค. 2551443/25510355/2558พริกซีเอ 1441มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียนแล้ว30 ต.ค. 255829 ต.ค. 2570จดทะเบียน
44424 ต.ค. 2551444/25510356/2558พริกซีเอ 1445มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียนแล้ว30 ต.ค. 255829 ต.ค. 2570จดทะเบียน
44524 ต.ค. 2551445/25510357/2558พริกซีเอ 1447มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียนแล้ว30 ต.ค. 255829 ต.ค. 2570จดทะเบียน
44624 ต.ค. 2551446/25510358/2558พริกซีเอ 1448มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียนแล้ว30 ต.ค. 255829 ต.ค. 2570จดทะเบียน
44724 ต.ค. 2551447/25510430/2560ส้มเขียวหวานทองอัมพันนายกฤษฎา เกียรติสมาน จดทะเบียนแล้ว6 มี.ค. 25605 มี.ค. 2577จดทะเบียน
44824 ต.ค. 2551448/25510431/2560ส้มเขียวหวานเหรียญทองนายกฤษฎา เกียรติสมาน จดทะเบียนแล้ว6 มี.ค. 25605 มี.ค. 2577จดทะเบียน
44921 พ.ย. 2551449/2551ข้าวหอมมะลิ 80สำนักงานพัฒนาวิทยาาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ
45021 พ.ย. 2551450/2551ชวนชมมงกุฏนางฟ้านายปรเมศ บุญยานุเคราะห์ยกเลิกคำขอ
45121 พ.ย. 2551451/25510227/2556ชวนชมซิลเวอร์แทป(Silvertab)นายกฤตย์ กันเหตุจดทะเบียนแล้ว11 มี.ค. 255725 พ.ค. 2561ยกเลิกสิทธิ
45221 พ.ย. 2551452/25510228/2556ชวนชมพลาตินั่ม (Platinum)นายกฤตย์ กันเหตุจดทะเบียนแล้ว11 มี.ค. 255725 พ.ค. 2561ยกเลิกสิทธิ
45311 ธ.ค. 2551453/25510085/2554ทุเรียนนวลทองจันทร์นายสุเทพ นพพันธ์จดทะเบียนแล้ว23 มิ.ย. 255422 มิ.ย. 2571จดทะเบียน
45412 ธ.ค. 2551454/25510083/2554ขนุนเพชรดำรงนายดำรงศักดิ์ วิรยศิริ จดทะเบียนแล้ว28 ม.ค. 255427 ม.ค. 2571จดทะเบียน
45512 ธ.ค. 2551455/25510084/2554ฝรั่งวังชมภูนายดำรงศักดิ์ วิรยศิริ จดทะเบียนแล้ว28 ม.ค. 255427 ม.ค. 2571จดทะเบียน
4565 ม.ค. 25521/2552ไม้ดอกสกุลขมิ้นบางกอก รูบี้บริษัท ไดนามิคพันธุ์พืช จำกัดยกเลิกคำขอ
4575 ม.ค. 25522/2552ไม้ดอกสกุลขมิ้นบางกอก พิงค์บริษัท ไดนามิคพันธุ์พืช จำกัดยกเลิกคำขอ
4585 ม.ค. 25523/2552ไม้ดอกสกุลขมิ้นบางกอก ซูพริมบริษัท ไดนามิคพันธุ์พืช จำกัดยกเลิกคำขอ
4596 ม.ค. 25524/2552ไม้ดอกสกุลขมิ้นชนินกวินไวท์นายนิรุตติ ชินกวินยกเลิกคำขอ
46022 ม.ค. 25525/25520115/255ฝรั่งไส้แดงจินดานายประสาทพร ช้างน้อย จดทะเบียนแล้ว28 ส.ค. 255527 ส.ค. 25572จดทะเบียน
46110 ก.พ. 25526/2552ขนุนเพชรพรหมมณีนายภูวนารถ พรหมมณียกเลิกคำขอ
46227 เม.ย. 25527/25520231/2557ข้าวโพดเอ็นเค 6346บริษัท โนวาร์ติส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด6 พ.ค. 255725 พ.ค. 2561ยกเลิกสิทธิ
46327 เม.ย. 25528/25520232/2557ข้าวโพดเอ็นเค 6326บริษัท โนวาร์ติส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด6 พ.ค. 255725 พ.ค. 2561ยกเลิกสิทธิ
46427 เม.ย. 25529/25520233/2557ข้าวโพดเอ็นเค 58บริษัท โนวาร์ติส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัดจดทะเบียนแล้ว6 พ.ค. 25575 พ.ค. 2560จดทะเบียน
46527 พ.ค. 255210/2552อ้อยมิตรผล 3บริษัท มิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด
4669 ก.ค. 255211/2552ยางพาราเฉลิมชัย 80นายเฉลิมชัย ชัยรัตน์ยกเลิกคำขอ
46722 ก.ค. 255212/25520294/2557พริกยู่ยี่มอดินแดงมหาวิทยาลัยขอนแก่นจดทะเบียนแล้ว12 ก.ย. 255711 ก.ย. 2569จดทะเบียน
46822 ก.ค. 255213/25520295/2557พริกห้วยสีทนกาลพฤกษ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจดทะเบียนแล้ว12 ก.ย. 255711 ก.ย. 2569จดทะเบียน
46922 ก.ค. 255214/25520296/2557พริกยอดสนมอดินแดงมหาวิทยาลัยขอนแก่นจดทะเบียนแล้ว12 ก.ย. 255711 ก.ย. 2569จดทะเบียน
47022 ก.ค. 255215/25520297/2557พริกยู่ยี่ 80มหาวิทยาลัยขอนแก่นจดทะเบียนแล้ว12 ก.ย. 255711 ก.ย. 2569จดทะเบียน
4718 ก.ย. 255216/25520340/2558ข้าวโพดซี.พี.สวีทบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัดจดทะเบียนแล้ว13 ก.ค. 255812 ก.ค. 2570จดทะเบียน
47225 ก.ย. 255217/25520196/2556ข้าวกข14กรมการข้าวจดทะเบียนแล้ว14 ต.ค. 255613 ต.ค. 2568จดทะเบียน
47325 ก.ย. 255218/25520197/2556ข้าวกข37กรมการข้าวจดทะเบียนแล้ว14 ต.ค. 255613 ต.ค. 2568จดทะเบียน
47425 ก.ย. 255219/25520198/2556ข้าวกข39กรมการข้าวจดทะเบียนแล้ว14 ต.ค. 255613 ต.ค. 2568จดทะเบียน
47520 ต.ค. 255220/25520131/2555ถั่วเหลืองเชียงใหม่ 6กรมวิชาการเกษตรจดทะเบียนแล้ว13 ก.ย. 255512 ก.ย. 2567จดทะเบียน
47620 ต.ค. 255221/25520132/2555ถั่วเหลืองเอ็มเจ 9520-21กรมวิชาการเกษตรจดทะเบียนแล้ว13 ก.ย. 255512 ก.ย. 2567จดทะเบียน
47722 ต.ค. 255222/25520304/2557ยูคาลิปตัสปม 2-1กรมป่าไม้จดทะเบียนแล้ว11 พ.ย. 2557 10 พ.ย. 2584จดทะเบียน
47822 ต.ค. 255223/25520305/2557ยูคาลิปตัสปม 2-2กรมป่าไม้จดทะเบียนแล้ว11 พ.ย. 2557 10 พ.ย. 2584จดทะเบียน
47922 ต.ค. 255224/25520306/2557ยูคาลิปตัสปม 2-3กรมป่าไม้จดทะเบียนแล้ว11 พ.ย. 2557 10 พ.ย. 2584จดทะเบียน
48022 ต.ค. 255225/25520307/2557ยูคาลิปตัสปม 2-4กรมป่าไม้จดทะเบียนแล้ว11 พ.ย. 2557 10 พ.ย. 2584จดทะเบียน
48122 ต.ค. 255226/25520308/2557ยูคาลิปตัสปม 2-5กรมป่าไม้จดทะเบียนแล้ว11 พ.ย. 2557 10 พ.ย. 2584จดทะเบียน
48222 ต.ค. 255227/25520309/2557ยูคาลิปตัสปม 2-6กรมป่าไม้จดทะเบียนแล้ว11 พ.ย. 2557 10 พ.ย. 2584จดทะเบียน
48311 พ.ย. 255228/25520086/2554แตงโมซี101บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียนแล้ว28 ก.ค. 255427 ก.ค. 2556จดทะเบียน
48411 พ.ย. 255229/25520087/2554แตงโมซี102บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียนแล้ว28 ก.ค. 255427 ก.ค. 2556จดทะเบียน
48511 พ.ย. 255230/25520166/2556แตงโมซี 153บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียนแล้ว10 มิ.ย. 25569 มิ.ย. 2568จดทะเบียน
48611 พ.ย. 255231/25520167/2556แตงโมทีโออาร์ 02บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียนแล้ว10 มิ.ย. 25569 มิ.ย. 2568จดทะเบียน
48711 พ.ย. 255232/25520168/2556แตงโมทีโออาร์ 04บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียนแล้ว10 มิ.ย. 25569 มิ.ย. 2568จดทะเบียน
48811 พ.ย. 255233/25520169/2566แตงกวาซี 185บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียนแล้ว10 มิ.ย. 25569 มิ.ย. 2568จดทะเบียน
48911 พ.ย. 255234/25520170/2556แตงกวาซี 385บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียนแล้ว10 มิ.ย. 25569 มิ.ย. 2568จดทะเบียน
49011 พ.ย. 255235/25540171/2556แตงกวาซี 401บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียนแล้ว10 มิ.ย. 25569 มิ.ย. 2568จดทะเบียน
49111 พ.ย. 255236/25520172/2556แตงร้านซี558บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียนแล้ว10 มิ.ย. 25569 มิ.ย. 2568จดทะเบียน
49220 ส.ค. 255537/2552ข้าวโคชิฮิคาริ 1063ฮอนด้า มอเตอร์ โค แอลทีดีจดทะเบียนแล้ว
49327 พ.ย. 255238/2552ข้าวโคชิฮิคาริ กาซูซาโกฮอนด้า มอเตอร์ โค แอลทีดีจดทะเบียนแล้ว
4948 ธ.ค. 255239/2552ข้าวโพดพีเอส 101บริษัท เมล็ดพันธุ์เอเซีย จำกัดยกเลิกคำขอ
4958 ธ.ค. 255240/2552ข้าวโพดพีเอส 103บริษัท เมล็ดพันธุ์เอเซีย จำกัดยกเลิกคำขอ
4968 ธ.ค. 255241/25520260/2557ข้าวโพดเอสเอ 5010บริษัท เมล็ดพันธุ์เอเชีย จำกัดจดทะเบียนแล้ว30 ก.ค. 255729 ก.ค. 2569จดทะเบียน
49715 ธ.ค. 255242/25520146/2555ข้าวโพดแปซิฟิค 313บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด จดทะเบียนแล้ว2 ต.ค. 25551 ต.ค. 2567จดทะเบียน
49815 ธ.ค. 255243/25520147/2555ข้าวโพดแปซิฟิค 339บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด จดทะเบียนแล้ว2 ต.ค. 25551 ต.ค. 2567จดทะเบียน
49915 ธ.ค. 255244/25520148/2555ข้าวโพดแปซิฟิค 999 ซุปเปอร์บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด จดทะเบียนแล้ว2 ต.ค. 25551 ต.ค. 2567จดทะเบียน
50015 ธ.ค. 255245/2552ข้าวโพดไฮบริกซ์ 51บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัดยกเลิกคำขอ
50115 ธ.ค. 255246/2552ข้าวโพดแม๊กซ์ วันบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัดยกเลิกคำขอ
50215 ธ.ค. 255247/25520143/2555ข้าวโพด50053บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด จดทะเบียนแล้ว2 ต.ค. 25551 ต.ค. 2567จดทะเบียน
50315 ธ.ค. 255284/25520144/2555ข้าวโพด50055บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด จดทะเบียนแล้ว2 ต.ค. 25551 ต.ค. 2567จดทะเบียน
50415 ธ.ค. 255285/25520145/2555ข้าวโพด50056บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด จดทะเบียนแล้ว2 ต.ค. 25551 ต.ค. 2567จดทะเบียน
50515 ธ.ค. 255250/2552ข้าวโพด309บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัดยกเลิกคำขอ
50615 ธ.ค. 255251/2552ข้าวโพด401บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัดยกเลิกคำขอ
50715 ธ.ค. 255252/25520485/2561ข้าวโพด403บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัดจดทะเบียนแล้ว20 มิ.ย. 256119 มิ.ย. 2573จดทะเบียน
50818 ธ.ค. 255253/2552ไม้ดอกสกุลขมิ้นเรืองลดา 1บริษัท เรืองลดา จำกัด
50928 ธ.ค. 255254/25520185/2556มะระซีที 110550บริษัท เจียไต๋ จำกัดจดทะเบียนแล้ว13 ส.ค. 255612 ส.ค. 2568จดทะเบียน
51028 ธ.ค. 255255/25520154/2556มะระซีที 110482-2บริษัท เจียไต๋ จำกัดจดทะเบียนแล้ว4 ม.ค. 25563 ม.ค. 2568จดทะเบียน
51128 ธ.ค. 255256/25520226/2556มะระบีจี 780บริษัท เจียไต๋ จำกัดจดทะเบียนแล้ว30 ม.ค. 255729 ม.ค. 2569จดทะเบียน
5121 ก.พ. 25531/2553ยูคาลัปตัสเอสซี49-67-07บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
5131 ก.พ. 25532/2553ยูคาลัปตัสเอสซี49-74-48บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
5141 ก.พ. 25533/2553ยูคาลัปตัสเอสซี49-86-30บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยกเลิกคำขอ
5151 ก.พ. 25534/2553ยูคาลัปตัสเอสซี49-91-03บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยกเลิกคำขอ
5161 ก.พ. 25535/2553ยูคาลัปตัสเอสซี49-91-09บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
5171 ก.พ. 25536/2553ยูคาลัปตัสเอสซี49-101-09บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยกเลิกคำขอ
5181 ก.พ. 25537/2553ยูคาลัปตัสเอ็นเค1บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
5191 ก.พ. 25538/2553ยูคาลัปตัสเอ็นเค36บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียนแล้ว
5201 ก.พ. 25539/2553ยูคาลัปตัสดีเอช-32-29บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
52118 ก.พ. 255310/25530107/2555กล้วยไม้สกุลแวนด้าบีพี 001นายธำรง ศุภชาติวงศ์จดทะเบียนแล้ว15 ส.ค. 255514 ส.ค. 2567จดทะเบียน
52218 ก.พ. 255311/25530108/2555กล้วยไม้สกุลแวนด้าบีพี 002นายธำรง ศุภชาติวงศ์จดทะเบียนแล้ว15 ส.ค. 255514 ส.ค. 2567จดทะเบียน
52318 ก.พ. 255312/25530109/2555กล้วยไม้สกุลแวนด้าบีพี 003นายธำรง ศุภชาติวงศ์จดทะเบียนแล้ว15 ส.ค. 255514 ส.ค. 2567จดทะเบียน
5244 ต.ค. 2553100/2553ยูคาลัปตัสพีที 116บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
5254 ต.ค. 2553101/2553ยูคาลิปตัสพีที 117บริษัท ทรีเทค จำกัด
5264 ต.ค. 2553102/2553ยูคาลิปตัสพีที 118บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
5274 ต.ค. 2553103/2553ยูคาลิปตัสพีที 119บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
5284 ต.ค. 2553104/2553ยูคาลิปตัสพีที 120บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
5294 ต.ค. 2553105/2553ยูคาลิปตัสพีที 121บริษัท ทรีเทค จำกัด
5304 ต.ค. 2553106/2553ยูคาลิปตัสพีที 122บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
5315 ต.ค. 2553107/25530234/2557ข้าวโพดเอ็นที 6248บริษัท โนวาร์ติส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัดจดทะเบียนแล้ว6 พ.ค. 25575 พ.ค. 2560จดทะเบียน
5323 ต.ค. 2553108/2553ข้าวโพดเอ็นที7208บริษัท โนวาร์ติส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัดยกเลิกคำขอ
5335 ต.ค. 2553109/25530235/2557ข้าวโพดเอ็นที 7208บริษัท โนวาร์ติส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัดยกเลิกสิทธิ6 พ.ค. 255725 พ.ค. 2561ยกเลิกสิทธิ
5345 ต.ค. 2553110/25530236/2557ข้าวโพดเอส 7328บริษัท โนวาร์ติส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัดจดทะเบียนแล้ว6 พ.ค. 25575 พ.ค. 2560จดทะเบียน
5355 ต.ค. 2553111/25530199/2556ข้าวกข41กรมการข้าวจดทะเบียนแล้ว14 ต.ค. 255613 ต.ค. 2568จดทะเบียน
5365 ต.ค. 2553112/25530200/2556ข้าวกข43กรมการข้าวจดทะเบียนแล้ว14 ต.ค. 255613 ต.ค. 2568จดทะเบียน
53721 ต.ค. 2553113/2553ข้าวโพดซูการ์สตาร์บริษัท สวีทซีดส์ จำกัดยกเลิกคำขอ
5385 พ.ย. 2553114/2553ยูคาลิปตัสพีที 123บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
5395 พ.ย. 2553115/2553ยูคาลิปตัสพีที 124บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
5405 พ.ย. 2553116/2553ยูคาลิปตัสพีที 125บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
5415 พ.ย. 25530117/25530453/2560ยูคาลิปตัสพีที 126บริษัท ทรีเทค จำกัด24 ก.พ. 2560จดทะเบียนแล้ว18 ก.ค. 256017 ก.ค. 2587จดทะเบียน
5425 พ.ย. 2553118/2553ยูคาลิปตัสพีที 127บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
5435 พ.ย. 2553119/2553ยูคาลิปตัสพีที 128บริษัท ทรีเทค จำกัด
5445 พ.ย. 2553120/2553ยูคาลิปตัสพีที 129บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
5455 พ.ย. 2553121/2553ยูคาลิปตัสพีที 130บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
5465 พ.ย. 2553122/2553ยูคาลิปตัสพีที 131บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
5475 พ.ย. 2553123/2553ยูคาลิปตัสพีที 132บริษัท ทรีเทค จำกัด
54823 พ.ย. 2553124/25530204/2556ข้าวโพดจี5383แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียนแล้ว29 พ.ย. 255628 พ.ย. 2568จดทะเบียน
54923 พ.ย. 2553125/25530205/2556ข้าวโพดดี1060แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียนแล้ว29 พ.ย. 255628 พ.ย. 2568จดทะเบียน
55023 พ.ย. 2553126/25530206/2556ข้าวโพดเอช5228แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียนแล้ว29 พ.ย. 255628 พ.ย. 2568จดทะเบียน
55123 พ.ย. 2553127/25530207/2556ข้าวโพดจี3534แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียนแล้ว29 พ.ย. 255628 พ.ย. 2568จดทะเบียน
55223 พ.ย. 2553128/25530208/2556ข้าวโพดดี5681แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียนแล้ว29 พ.ย. 255628 พ.ย. 2568จดทะเบียน
55323 พ.ย. 2553129/25530209/2556ข้าวโพดบี4070แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียนแล้ว29 พ.ย. 255628 พ.ย. 2568จดทะเบียน
55418 ก.พ. 255313/25530110/2555กล้วยไม้สกุลแวนด้าบีพี 004นายธำรง ศุภชาติวงศ์จดทะเบียนแล้ว15 ส.ค. 255514 ส.ค. 2567จดทะเบียน
55523 พ.ย. 2553130/25530210/2556ข้าวโพดดี2138แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียนแล้ว29 พ.ย. 255628 พ.ย. 2568จดทะเบียน
55623 พ.ย. 2553131/25530211/2556ข้าวโพดดี0561แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียนแล้ว29 พ.ย. 255628 พ.ย. 2568จดทะเบียน
55723 พ.ย. 2553132/25530212/2556ข้าวโพดดี2822แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียนแล้ว29 พ.ย. 255628 พ.ย. 2568จดทะเบียน
55823 พ.ย. 2553133/25530213/2556ข้าวโพดบี5165แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียนแล้ว29 พ.ย. 255628 พ.ย. 2568จดทะเบียน
55923 พ.ย. 2553134/25530214/2556ข้าวโพดเอช4423แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียนแล้ว29 พ.ย. 255628 พ.ย. 2568จดทะเบียน
56023 พ.ย. 2553135/25530215/2556ข้าวโพดดี9603แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียนแล้ว29 พ.ย. 255628 พ.ย. 2568จดทะเบียน
56123 พ.ย. 2553136/25530216/2556ข้าวโพดเอช1620แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียนแล้ว29 พ.ย. 255628 พ.ย. 2568จดทะเบียน
56223 พ.ย. 2553137/25530217/2556ข้าวโพดดี4121แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียนแล้ว29 พ.ย. 255628 พ.ย. 2568จดทะเบียน
56323 พ.ย. 2553138/25530218/2556ข้าวโพดเอช2104แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียนแล้ว29 พ.ย. 255628 พ.ย. 2568จดทะเบียน
56418 ก.พ. 2553139/25530219/2556ข้าวโพดดี7984แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียนแล้ว29 พ.ย. 255628 พ.ย. 2568จดทะเบียน
56623 พ.ย. 2553140/25530111/2555กล้วยไม้สกุลแวนด้าบีพี 005นายธำรง ศุภชาติวงศ์จดทะเบียนแล้ว15 ส.ค. 255514 ส.ค. 2567จดทะเบียน
56623 พ.ย. 2553140/25530220/2556ข้าวโพดดี8118แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียนแล้ว29 พ.ย. 255628 พ.ย. 2568จดทะเบียน
56723 พ.ย. 2553141/2553ข้าวโพดจี7090แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซียกเลิกคำขอ
56823 พ.ย. 2553142/25530221/2556ข้าวโพดเอช0429แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียนแล้ว29 พ.ย. 255628 พ.ย. 2568จดทะเบียน
56913 ธ.ค. 2553143/2553ยูคาลิปตัสพีที 58บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
57013 ธ.ค. 2553144/2553ยูคาลิปตัสพีที 62บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
57113 ธ.ค. 2553145/2553ยูคาลิปตัสพีที 72บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
57213 ธ.ค. 2553146/2553ยูคาลิปตัสพีที 73บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
57313 ธ.ค. 2553147/2553ยูคาลิปตัสพีที 74บริษัท ทรีเทค จำกัด
57413 ธ.ค. 2553148/2553ยูคาลิปตัสพีที 75บริษัท ทรีเทค จำกัด
57513 ธ.ค. 2553149/2553ยูคาลิปตัสพีที 76บริษัท ทรีเทค จำกัด
5762 มี.ค. 255315/2553ยูคาลิปตัสเอสซี49-94-37บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยกเลิกคำขอ
57713 ธ.ค. 2553150/2553ยูคาลิปตัสพีที 133บริษัท ทรีเทค จำกัด
57813 ธ.ค. 2553151/2553ยูคาลิปตัสพีที 134บริษัท ทรีเทค จำกัด
57913 ธ.ค. 2553152/2553ยูคาลิปตัสพีที 135บริษัท ทรีเทค จำกัด
5802 มี.ค. 255316/2553ยูคาลิปตัสเอสซี49-93-26บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
5812 มี.ค. 255317/2553ยูคาลิปตัสเอสซี49-91-11บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
5822 มี.ค. 255318/2553ยูคาลิปตัสเอสซี49-71-12บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
5832 มี.ค. 255319/2553ยูคาลิปตัสเอสซี49-65-40บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
5842 มี.ค. 255320/2553ยูคาลิปตัสเอสซี46-25-14บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
5852 มี.ค. 255321/2553ยูคาลิปตัสเอช508บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยกเลิกคำขอ
5862 มี.ค. 255322/2553ยูคาลิปตัสเอ็มเค52บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
5872 มี.ค. 255323/2553ยูคาลิปตัสเอ็มเค23บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
58826 มี.ค. 255324/25530186/2556มะเขือเทศเลดี้พิงค์816บริษัท เจียไต๋ จำกัดจดทะเบียนแล้ว13 ส.ค. 255612 ส.ค. 2568จดทะเบียน
58926 มี.ค. 255325/25530187/2556มะเขือเทศซีที08614บริษัท เจียไต๋ จำกัดจดทะเบียนแล้ว13 ส.ค. 255612 ส.ค. 2568จดทะเบียน
59026 มี.ค. 255326/25530188/2556มะเขือเทศซีที08613บริษัท เจียไต๋ จำกัดจดทะเบียนแล้ว13 ส.ค. 255612 ส.ค. 2568จดทะเบียน
59126 มี.ค. 255327/25530189/2556มะเขือเทศเพชรรุ่ง852บริษัท เจียไต๋ จำกัดจดทะเบียนแล้ว13 ส.ค. 255612 ส.ค. 2568จดทะเบียน
59226 เม.ย. 255328/2553ข้าวหอมพรรณนายผดุงศักดิ์ เพชรสังหารยกเลิกคำขอ
59311 พ.ค. 255329/25530444/2560ข้าวโพดนวลทองมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียนแล้ว31 มี.ค. 256030 มี.ค. 2572จดทะเบียน
59411 พ.ค. 255330/25530445/2560ข้าวโพดแก่นทองมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียนแล้ว31 มี.ค. 256030 มี.ค. 2572จดทะเบียน
59511 พ.ค. 255331/25530446/25560ข้าวโพดขาวนวลมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียนแล้ว31 มี.ค. 256030 มี.ค. 2572จดทะเบียน
59624 พ.ค. 255332/2553ยูคาลิปตัสพีที 42บริษัท ทรีเทค จำกัดปลูกตรวจสอบ
59724 พ.ค. 255333/2553ยูคาลิปตัสพีที 45บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
59824 พ.ค. 255334/2553ยูคาลิปตัสพีที 63บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
59924 พ.ค. 255335/255ยูคาลิปตัสพีที 64บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
60024 พ.ค. 255336/2553ยูคาลิปตัสพีที 65บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
6013 มิ.ย. 255337/25530192/2556พริกเพชรดำบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียนแล้ว25 ก.ย. 255624 ก.ย. 2568จดทะเบียน
6023 มิ.ย. 255338/25530095/2555ข้าวโพด16926เอฟบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียนแล้ว16 พ.ค. 255515 ก.พ. 2567จดทะเบียน
6033 มิ.ย. 255339/25530191/2556ข้าวดับเบิ้ลยูเอ็กซ์พี 474บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียนแล้ว25 ก.ย. 255624 ก.ย. 2568จดทะเบียน
6043 มิ.ย. 255340/25530096/2555ข้าวโพดดับเบิ้ลยูเอ็กซ์ ซีเอส 08บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียนแล้ว16 พ.ค. 255515 ก.พ. 2567จดทะเบียน
6055 ก.ค. 255341/2553ยูคาลิปตัสพีที 39บริษัท ทรีเทค จำกัดปลูกตรวจสอบ
6065 ก.ค. 255342/2553ยูคาลิปตัสพีที 41บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
6075 ก.ค. 255343/2553ยูคาลิปตัสพีที 43บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
6085 ก.ค. 255344/2553ยูคาลิปตัสพีที 44บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
6095 ก.ค. 255345/2553ยูคาลิปตัสพีที 46บริษัท ทรีเทค จำกัดปลูกตรวจสอบ
6105 ก.ค. 255346/2553ยูคาลิปตัสพีที 47บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
6115 ก.ค. 255347/2553ยูคาลิปตัสพีที 48บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
6125 ก.ค. 255348/2553ยูคาลิปตัสพีที 49บริษัท ทรีเทค จำกัดปลูกตรวจสอบ
6135 ก.ค. 255349/2553ยูคาลิปตัสพีที 50บริษัท ทรีเทค จำกัดปลูกตรวจสอบ
6145 ก.ค. 255350/2553ยูคาลิปตัสพีที 51บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
6155 ก.ค. 255351/2553ยูคาลิปตัสพีที 68บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
6165 ก.ค. 255352/2553ยูคาลิปตัสพีที 69บริษัท ทรีเทค จำกัดปลูกตรวจสอบ
6175 ก.ค. 255353/2553ยูคาลิปตัสพีที 80บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
6185 ก.ค. 255354/2553ยูคาลิปตัสพีที 81บริษัท ทรีเทค จำกัดปลูกตรวจสอบ
6195 ก.ค. 255355/2553ยูคาลิปตัสพีที 82บริษัท ทรีเทค จำกัดปลูกตรวจสอบ
6206 ก.ค. 255356/25530193/2556พริกพีอี 00774บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียนแล้ว25 ก.ย. 255624 ก.ย. 2568จดทะเบียน
6216 ก.ค. 255357/25530194/2556พริกพีอี 14948บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียนแล้ว25 ก.ย. 255624 ก.ย. 2568จดทะเบียน
6226 ก.ค. 255358/25530195/2556พริกพีอี 14946บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียนแล้ว25 ก.ย. 255624 ก.ย. 2568จดทะเบียน
62316 ก.ค. 255359/25530225/2557แตงโมแฮปปี้ แฟมิลี่บริษัท โนวาร์ติส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัดจดทะเบียนแล้ว30 ม.ค. 255729 ม.ค. 2569จดทะเบียน
62428 ก.ค. 255360/2553กล้วยไม้สกุลหวายเดลี่นางริสสา อนันตกูลปลูกตรวจสอบ
6259 ส.ค. 255361/2553ยูคาลิปตัสพีที 83บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
6269 ส.ค. 255362/2553ยูคาลิปตัสพีที 84บริษัท ทรีเทค จำกัดปลูกตรวจสอบ
6279 ส.ค. 255363/2553ยูคาลิปตัสพีที 85บริษัท ทรีเทค จำกัดปลูกตรวจสอบ
6289 ส.ค. 255364/25530452/2560ยูคาลิปตัสพีที 86บริษัท ทรีเทค จำกัดจดทะเบียนแล้ว18 ก.ค. 256017 ก.ค. 2587จดทะเบียน
6299 ส.ค. 255365/2553ยูคาลิปตัสพีที 87บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
6309 ส.ค. 255366/2553ยูคาลิปตัสพีที 88บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
6319 ส.ค. 255367/2553ยูคาลิปตัสพีที 89บริษัท ทรีเทค จำกัดปลูกตรวจสอบ
6329 ส.ค. 255368/2553ยูคาลิปตัสพีที 90บริษัท ทรีเทค จำกัดปลูกตรวจสอบ
6339 ส.ค. 255369/2553ยูคาลิปตัสพีที 91บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
6349 ส.ค. 255370/2553ยูคาลิปตัสพีที 92บริษัท ทรีเทค จำกัดปลูกตรวจสอบ
6359 ส.ค. 255371/2553ยูคาลิปตัสพีที 93บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
6369 ส.ค. 255372/2553ยูคาลิปตัสพีที 94บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
6379 ส.ค. 255373/2553ยูคาลิปตัสพีที 95บริษัท ทรีเทค จำกัดปลูกตรวจสอบ
6389 ส.ค. 255374/2553ยูคาลิปตัสพีที 96บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
6399 ส.ค. 255375/2553ยูคาลิปตัสพีที 97บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
6409 ส.ค. 255376/2553ยูคาลิปตัสพีที 98บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
6419 ส.ค. 255377/2553ยูคาลิปตัสพีที 99บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
6429 ส.ค. 255378/2553ยูคาลิปตัสพีที 100บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
6439 ส.ค. 255379/2553ยูคาลิปตัสพีที 101บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
6449 ส.ค. 255380/2553ยูคาลิปตัสพีที 102บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
64523 ส.ค. 255381/25530313/2558ชวนชมประกายเงินนางสาวนภาพร สุวรรณฑายกเลิกสิทธิ5 ม.ค. 255825 พ.ค. 2561ยกเลิกสิทธิ
64623 ส.ค. 255382/25530314/2558ชวนชมประกายทองนางสาวนภาพร สุวรรณฑายกเลิกสิทธิ5 ม.ค. 255825 พ.ค. 2561ยกเลิกสิทธิ
64724 ส.ค. 255383/2553มะละกอเทพสถิตย์ร.ต.อ.คงฤทธิ์ บุญฤทธิ์พูลศิริยกเลิกคำขอ
64827 ก.ย. 255384/25530138/2555ส้มเขียวหวานมีลาภ นายบัณฑูร จิววัฒนากุลจดทะเบียนแล้ว20 ก.ย. 25519 ก.ย. 2572จดทะเบียน
64927 ก.ย. 255385/25530150/2555มะปรางเจ้าเนื้อทอง 1นายบุญชอบ เอมอิ่มจดทะเบียนแล้ว27 พ.ย. 255526 พ.ย. 2572จดทะเบียน
65027 ก.ย. 2553 86/25530151/2555มะปรางเจ้าเนื้อทอง 2นายบุญชอบ เอมอิ่มจดทะเบียนแล้ว27 พ.ย. 255526 พ.ย. 2572จดทะเบียน
6514 ต.ค. 255387/2553ยูคาลิปตัสพีที 103บริษัท ทรีเทค จำกัดปลูกตรวจสอบ
6524 ต.ค. 255388/2553ยูคาลิปตัสพีที 104บริษัท ทรีเทค จำกัดปลูกตรวจสอบ
6534 ต.ค. 255389/2553ยูคาลิปตัสพีที 105บริษัท ทรีเทค จำกัดปลูกตรวจสอบ
6544 ต.ค. 255390/2553ยูคาลิปตัสพีที 106บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
6554 ต.ค. 255391/2553ยูคาลิปตัสพีที 107บริษัท ทรีเทค จำกัดปลูกตรวจสอบ
6564 ต.ค. 255392/2553ยูคาลิปตัสพีที 108บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
6574 ต.ค. 255393/2553ยูคาลิปตัสพีที 109บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
6584 ต.ค. 255394/2553ยูคาลิปตัสพีที 110บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
6594 ต.ค. 255395/2553ยูคาลิปตัสพีที 111บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
6604 ต.ค. 255396/2553ยูคาลิปตัสพีที 112บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
6614 ต.ค. 255397/2553ยูคาลิปตัสพีที 113บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
6624 ต.ค. 255398/2553ยูคาลิปตัสพีที 114บริษัท ทรีเทค จำกัดปลูกตรวจสอบ
6634 ต.ค. 255399/2553ยูคาลิปสัสพีที 115บริษัท ทรีเทค จำกัดปลูกตรวจสอบ
66410 ม.ค. 25541/2554ยูคาลิปตัสพีที 38บริษัท ทรีเทค จำกัดปลูกตรวจสอบ
66510 ม.ค. 25542/2554ยูคาลิปตัสพีที 59บริษัท ทรีเทค จำกัดปลูกตรวจสอบ
66610 ม.ค. 25543/2554ยูคาลิปตัสพีที 60บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
66710 ม.ค. 25544/2554ยูคาลิปตัสพีที 61บริษัท ทรีเทค จำกัดปลูกตรวจสอบ
66810 ม.ค. 25545/2554ยูคาลิปตัสพีที 67บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
66910 ม.ค. 25546/2554ยูคาลิปตัสพีที 70บริษัท ทรีเทค จำกัดปลูกตรวจสอบ
67010 ม.ค. 25547/2554ยูคาลิปตัสพีที 71บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
67110 ม.ค. 25548/2554ยูคาลิปตัสพีที 77บริษัท ทรีเทค จำกัดปลูกตรวจสอบ
67210 ม.ค. 25549/2554ยูคาลิปตัสพีที 78บริษัท ทรีเทค จำกัดปลูกตรวจสอบ
67310 ม.ค. 255410/2554ยูคาลิปตัสพีที 79บริษัท ทรีเทค จำกัดปลูกตรวจสอบ
67417 ม.ค. 255411/25540173/2556แตงกวาซี434บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียนแล้ว10 มิ.ย. 25569 มิ.ย. 2568จดทะเบียน
67517 ม.ค. 255412/25540174/2556แตงกวาซี648บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียนแล้ว10 มิ.ย. 25569 มิ.ย. 2568จดทะเบียน
67617 ม.ค. 255413/25540175/2556แตงกวาซี654บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียนแล้ว10 มิ.ย. 25569 มิ.ย. 2568จดทะเบียน
67717 ม.ค. 255414/25540176/2556แตงกวาซี655บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียนแล้ว10 มิ.ย. 25569 มิ.ย. 2568จดทะเบียน
67817 ม.ค. 255415/25540177/2556แตงร้านซี588บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียนแล้ว10 มิ.ย. 25569 มิ.ย. 2568จดทะเบียน
67917 ม.ค. 255416/25540178/2556แตงร้านซี651บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียนแล้ว10 มิ.ย. 25569 มิ.ย. 2568จดทะเบียน
6803 ก.พ 255417/25540284/2557ชวนชมราชินีม่วงหิมะนายจำนงค์ เปไธสงยกเลิกสิทธิ9 ก.ย. 255725 พ.ค. 2561ยกเลิกสิทธิ
6814 มี.ค. 255418/25540158/2556ไม้ดอกสกุลขมิ้นอาร์ ที ไทย การ์เนทศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริจดทะเบียนแล้ว19 มี.ค. 255618 มี.ค. 2568จดทะเบียน
6824 มี.ค. 255419/25540159/2556ไม้ดอกสกุลขมิ้นอาร์ ที เกรท เรนศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริจดทะเบียนแล้ว19 มี.ค. 255618 มี.ค. 2568จดทะเบียน
6834 มี.ค. 255420/25540155/2556ไม้ดอกสกุลขมิ้นอาร์ ที พิงค์ โคโรเนชั่นศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริจดทะเบียนแล้ว19 มี.ค. 255618 มี.ค. 2568จดทะเบียน
6844 มี.ค. 255421/25540156/2556ไม้ดอกสกุลขมิ้นอาร์ ที โกลเด็น เรนศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริจดทะเบียนแล้ว19 มี.ค. 255618 มี.ค. 2568จดทะเบียน
6854 มี.ค. 255422/25540157/2556ไม้ดอกสกุลขมิ้นอาร์ ที มาเจสตี้ โคโรเนชั่นศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริจดทะเบียนแล้ว19 มี.ค. 255618 มี.ค. 2568จดทะเบียน
6864 มี.ค. 255423/25540179/2556ไม้ดอกสกุลขมิ้นซี เอ็ม ยู สวีท โรซี่ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริจดทะเบียนแล้ว1 ก.ค. 255630 มิ.ย. 2568จดทะเบียน
6874 มี.ค. 255424/25540180/2556ไม้ดอกสกุลขมิ้นซี เอ็ม ยู ทับทิมสยามศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริจดทะเบียนแล้ว1 ก.ค. 255630 มิ.ย. 2568จดทะเบียน
6884 มี.ค. 255425/25540181/2556ไม้ดอกสกุลขมิ้นซี เอ็ม ยู มณีสยามศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริจดทะเบียนแล้ว1 ก.ค. 255630 มิ.ย. 2568จดทะเบียน
68921 มี.ค. 255426/2554ยูคาลิปตัสพีที 136บริษัท ทรีเทค จำกัดปลูกตรวจสอบ
69021 มี.ค. 255427/2554ยูคาลิปตัสพีที 137บริษัท ทรีเทค จำกัดปลูกตรวจสอบ
69121 มี.ค. 255428/2554ยูคาลิปตัสพีที 139บริษัท ทรีเทค จำกัดปลูกตรวจสอบ
69221 มี.ค. 255429/2554ยูคาลิปตัสพีที 140บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
69321 มี.ค. 255430/2554ยูคาลิปตัสพีที 141บริษัท ทรีเทค จำกัดปลูกตรวจสอบ
69421 มี.ค. 255431/2554ยูคาลิปตัสพีที 142บริษัท ทรีเทค จำกัดปลูกตรวจสอบ
69521 มี.ค. 255432/2554ยูคาลิปตัสพีที 143บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
69621 มี.ค. 255433/2554ยูคาลิปตัสพีที 144บริษัท ทรีเทค จำกัดปลูกตรวจสอบ
69721 มี.ค. 255434/2554ยูคาลิปตัสพีที 145บริษัท ทรีเทค จำกัดปลูกตรวจสอบ
69821 มี.ค. 255435/2554ยูคาลิปตัสพีที 146บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
69921 มี.ค. 255436/2554ยูคาลิปตัสพีที 147บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
70021 มี.ค. 255437/2554ยูคาลิปตัสพีที 148บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
70121 มี.ค. 255438/2554ยูคาลิปตัสพีที 149บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
70221 มี.ค. 255439/2554ยูคาลิปตัสพีที 150บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
70321 มี.ค. 255440/2554ยูคาลิปตัสพีที 151บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
70421 มี.ค. 255441/2554ยูคาลิปตัสพีที 152บริษัท ทรีเทค จำกัดปลูกตรวจสอบ
70521 มี.ค. 255442/2554ยูคาลิปตัสพีที 153บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
70621 มี.ค. 255443/2554ยูคาลิปตัสพีที 154บริษัท ทรีเทค จำกัดปลูกตรวจสอบ
70721 มี.ค. 255444/2554ยูคาลิปตัสพีที 155บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
70821 มี.ค. 255445/2554ยูคาลิปตัสพีที 156บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
70925 เม.ย. 255446/25540160/2556ไม้ดอกสกุลขมิ้นอาร์ ที สวีท เมมโมรีศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริจดทะเบียนแล้ว19 มี.ค. 255618 มี.ค. 2568จดทะเบียน
7102 พ.ค. 255447/2554ยูคาลิปตัสพีที 163บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
7112 พ.ค. 255448/2554ยูคาลิปตัสพีที 164บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
7122 พ.ค. 255449/2554ยูคาลิปตัสพีที 165บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
7132 พ.ค. 255450/2554ยูคาลิปตัสพีที 166บริษัท ทรีเทค จำกัดปลูกตรวจสอบ
7142 พ.ค. 255451/2554ยูคาลิปตัสพีที 167บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
7152 พ.ค. 255452/2554ยูคาลิปตัสพีที 168บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
7162 พ.ค. 255453/2554ยูคาลิปตัสพีที 169บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
7172 พ.ค. 255454/2554ยูคาลิปตัสพีที 170บริษัท ทรีเทค จำกัดปลูกตรวจสอบ
7182 พ.ค. 255455/2554ยูคาลิปตัสพีที 171บริษัท ทรีเทค จำกัดปลูกตรวจสอบ
7192 พ.ค. 255456/2554ยูคาลิปตัสพีที 172บริษัท ทรีเทค จำกัดปลูกตรวจสอบ
72023 พ.ค. 255457/2554ยูคาลิปตัสพีที 138บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
72123 พ.ค. 255458/2554ยูคาลิปตัสพีที 157บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
72223 พ.ค. 255459/2554ยูคาลิปตัสพีที 158บริษัท ทรีเทค จำกัดปลูกตรวจสอบ
72323 พ.ค. 255460/2554ยูคาลิปตัสพีที 159บริษัท ทรีเทค จำกัดปลูกตรวจสอบ
72423 พ.ค. 255461/2554ยูคาลิปตัสพีที 173บริษัท ทรีเทค จำกัดยกเลิกคำขอ
72523 พ.ค. 255462/2554ยูคาลิปตัสพีที 174บริษัท ทรีเทค จำกัดปลูกตรวจสอบ
72623 พ.ค. 255463/2554ยูคาลิปตัสพีที 175บริษัท ทรีเทค จำกัดปลูกตรวจสอบ
72723 พ.ค. 255464/2554ยูคาลิปตัสพีที 176บริษัท ทรีเทค จำกัดปลูกตรวจสอบ
72823 พ.ค. 255465/2554ยูคาลิปตัสพีที 177บริษัท ทรีเทค จำกัดปลูกตรวจสอบ
72923 พ.ค. 255466/2554ยูคาลิปตัสพีที 178บริษัท ทรีเทค จำกัดปลูกตรวจสอบ
7302 มิ.ย. 255467/25540229/2557ข้าวโพดซี.พี. 938บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัดจดทะเบียนแล้ว10 เม.ย. 25579 เม.ย. 2569จดทะเบียน
7312 มิ.ย. 255468/25540230/2557ข้าวโพดซี.พี. 908บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัดจดทะเบียนแล้ว10 เม.ย. 25579 เม.ย. 2569จดทะเบียน
73217 มิ.ย. 255469/25540201/2556กล้วยไม้สกุลหวายพิงค์ลนานายบรรเจิด หลำสาครยกเลิกสิทธิ24 ต.ค. 255625 พ.ค. 2561ยกเลิกสิทธิ
73317 มิ.ย. 255470/25540285/2557ข้าวกข16กรมการข้าวจดทะเบียนแล้ว10 ก.ย. 25579 ก.ย. 2569จดทะเบียน
73417 มิ.ย. 255471/25540386/2559ข้าวกข45กรมการข้าวจดทะเบียนแล้ว24 มิ.ย. 255923 มิ.ย. 2571จดทะเบียน
73517 มิ.ย. 255471/25540286/2557ข้าวกข47กรมการข้าวจดทะเบียนแล้ว10 ก.ย. 25579 ก.ย. 2569จดทะเบียน
73617 มิ.ย. 255473/25540407/2559มะขามเพชรซับเปิบนายคนึง กองศรีจดทะเบียนแล้ว29 พ.ย. 255928 พ.ย. 2576จดทะเบียน
7371 ก.ค. 255474/2554ยูคาลิปตัสพีที 179บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
7381 ก.ค. 255475/2554ยูคาลิปตัสพีที 180บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดยกเลิกคำขอ
7391 ก.ค. 255476/2554ยูคาลิปตัสพีที 181บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดยกเลิกคำขอ
7401 ก.ค. 255477/2554ยูคาลิปตัสพีที 182บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
7411 ก.ค. 255478/2554ยูคาลิปตัสพีที 183บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
7421 ก.ค. 255479/2554ยูคาลิปตัสพีที 184บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดยกเลิกคำขอ
7431 ก.ค. 255480/2554ยูคาลิปตัสพีที 185บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
7441 ก.ค. 255481/2554ยูคาลิปตัสพีที 186บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
7451 ก.ค. 255482/2554ยูคาลิปตัสพีที 187บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
7461 ก.ค. 255483/2554ยูคาลิปตัสพีที 188บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
7471 ก.ค. 255484/2554ยูคาลิปตัสพีที 189บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
7481 ก.ค. 255485/2554ยูคาลิปตัสพีที 190บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
7491 ก.ค. 255486/2554มะนาวไทยจ 28นายจำรัส คูหเจริญปลูกตรวจสอบ
7501 ก.ค. 255487/2554มะนาวไทยจ 29นายจำรัส คูหเจริญปลูกตรวจสอบ
7512 ส.ค. 255488/2554ยูคาลิปตัสพีที 191บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดยกเลิกคำขอ
7522 ส.ค. 255489/2554ยูคาลิปตัสพีที 192บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
7532 ส.ค. 255490/2554ยูคาลิปตัสพีที 193บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
7542 ส.ค. 255491/2554ยูคาลิปตัสพีที 194บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดยกเลิกคำขอ
7552 ส.ค. 255492/2554ยูคาลิปตัสพีที 195บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดยกเลิกคำขอ
7562 ส.ค. 255493/2554ยูคาลิปตัสพีที 196บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
7572 ส.ค. 255494/2554ยูคาลิปตัสพีที 197บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
7582 ส.ค. 255495/2554ยูคาลิปตัสพีที 198บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
7592 ส.ค. 255496/2554ยูคาลิปตัสพีที 199บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดยกเลิกคำขอ
76020 ธ.ค. 2558497/25540387/2559ฝ้ายตากฟ้า 84-4กรมวิชาการเกษตรจดทะเบียนแล้ว30 มิ.ย. 255929 มิ.ย. 2571จดทะเบียน
76123 ส.ค. 255498/25540223/2556ฝรั่งแดงหนึ่งบริษัท กรีนเวิลด์ เจเนติกส์ (ประเทศไทย) จำกัดจดทะเบียนแล้ว13 ธ.ค. 255612 ธ.ค. 2573จดทะเบียน
76223 ส.ค. 255499/25540224/2556ฝรั่งแดงสามบริษัท กรีนเวิลด์ เจเนติกส์ (ประเทศไทย) จำกัดจดทะเบียนแล้ว13 ธ.ค. 255612 ธ.ค. 2573จดทะเบียน
76326 ส.ค. 2554100/2554ยูคาลิปตัสพีที 200บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
76426 ส.ค. 2554101/2554ยูคาลิปตัสพีที 201บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
76526 ส.ค. 2554102/2554ยูคาลิปตัสพีที 202บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดยกเลิกคำขอ
76626 ส.ค. 2554103/2554ยูคาลิปตัสพีที 203บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดยกเลิกคำขอ
76726 ส.ค. 2554104/2554ยูคาลิปตัสพีที 204บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดยกเลิกคำขอ
76826 ส.ค. 2554105/2554ยูคาลิปตัสพีที 205บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
76926 ส.ค. 2554106/2554ยูคาลิปตัสพีที 206บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดยกเลิกคำขอ
77026 ส.ค. 2554107/2554ยูคาลิปตัสพีที 207บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดยกเลิกคำขอ
77126 ส.ค. 2554108/2554ยูคาลิปตัสพีที 208บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
77226 ส.ค. 2554109/2554ยูคาลิปตัสพีที 209บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
77326 ส.ค. 2554110/2554ยูคาลิปตัสพีที 210บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดยกเลิกคำขอ
77422 ก.ย. 2554111/25540409/2559ถั่วฝักยาวเขียวดกโกลด์บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียนแล้ว4 ม.ค. 25603 ม.ค. 2572จดทะเบียน
77526 ก.ย. 2554112/2554ข้าวโพดเควี 81ปลูกตรวจสอบ
77626 ก.ย. 2554113/2554ข้าวโพดเคเอเอชดี 101 ดับเบิ้ลยูปลูกตรวจสอบ
77726 ก.ย. 2554114/2554ข้าวโพดเคเอเอชอี 102 วายปลูกตรวจสอบ
77826 ก.ย. 2554115/2554ข้าวโพดเคเอ็นเอ็ม 102ปลูกตรวจสอบ
77926 ก.ย. 2554116/25540543/2562มะเขือเทศแบล็กเชอรี่ ขามแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียนแล้ว17 ม.ค. 256216 ม.ค. 2574จดทะเบียน
78026 ก.ย. 2554117/25540544/2562มะเขือเทศโกลเด้น ปริ๊นเซสมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียนแล้ว17 ม.ค. 256216 ม.ค. 2574จดทะเบียน
78126 ก.ย. 2554118/25540545/2562มะเขือเทศไลโคเรดมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียนแล้ว17 ม.ค. 256216 ม.ค. 2574จดทะเบียน
78226 ก.ย. 2554119/25540548/2562มะเขือเทศแบล็คเลดี้สวีทโครงการหลวงมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียนแล้ว17 ม.ค. 256216 ม.ค. 2574จดทะเบียน
78326 ก.ย. 2554120/25540549/2562มะเขือเทศเรดเลดี้สวีทโครงการหลวงมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียนแล้ว17 ม.ค. 256216 ม.ค. 2574จดทะเบียน
78426 ก.ย. 25541200550/2562มะเขือเทศมณีทับทิมโครงการหลวงมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียนแล้ว17 ม.ค. 256216 ม.ค. 2574จดทะเบียน
78526 ก.ย. 2554122/25540547/2562มะเขือเทศมณีอำพันโครงการหลวงมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียนแล้ว17 ม.ค. 256216 ม.ค. 2574จดทะเบียน
78626 ก.ย. 2554123/25540538/2562พริกอัคนีพิโรธมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียนแล้ว17 ม.ค. 256216 ม.ค. 2574จดทะเบียน
7873 ต.ค. 2554124/2554ยูคาลิปตัสพีที 211บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
7883 ต.ค. 2554125/2554ยูคาลิปตัสพีที 212บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดยกเลิกคำขอ
7893 ต.ค. 2554126/2554ยูคาลิปตัสพีที 213บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดยกเลิกคำขอ
7903 ต.ค. 2554127/2554ยูคาลิปตัสพีที 214บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดยกเลิกคำขอ
7913 ต.ค. 2554128/2554ยูคาลิปตัสพีที 215บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดยกเลิกคำขอ
7923 ต.ค. 2554129/2554ยูคาลิปตัสพีที 216บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
7933 ต.ค. 2554130/2554ยูคาลิปตัสพีที 217บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
7943 ต.ค. 2554131/2554ยูคาลิปตัสพีที 218บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดยกเลิกคำขอ
7953 ต.ค. 2554132/2554ยูคาลิปตัสพีที 219บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
7963 ต.ค. 2554133/2554ยูคาลิปตัสพีที 220บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
7973 ต.ค. 2554134/2554ยูคาลิปตัสพีที 221บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
79813 ต.ค. 2554135/25540339/2558อ้อยทองภูมิ 4วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียนแล้ว29 มิ.ย. 255828 มิ.ย. 2570จดทะเบียน
79913 ต.ค. 2554136/25540337/2558อ้อยทองภูมิ 2วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียนแล้ว29 มิ.ย. 255828 มิ.ย. 2570จดทะเบียน
80013 ต.ค. 2554137/25540336/2558อ้อยทองภูมิ 1วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียนแล้ว29 มิ.ย. 255828 มิ.ย. 2570จดทะเบียน
80113 ต.ค. 2554138/25540338/2558อ้อยทองภูมิ 3วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียนแล้ว29 มิ.ย. 255828 มิ.ย. 2570จดทะเบียน
8021 พ.ย. 2554139/2554ยูคาลิปตัสพีที 11บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดยกเลิกคำขอ
8031 พ.ย. 2554140/2554ยูคาลิปตัสพีที 12บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดยกเลิกคำขอ
8041 พ.ย. 2554141/2554ยูคาลิปตัสพีที 14บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดยกเลิกคำขอ
8051 พ.ย. 2554142/2554ยูคาลิปตัสพีที 15บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดยกเลิกคำขอ
8061 พ.ย. 2554143/2554ยูคาลิปตัสพีที 222บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
8071 พ.ย. 2554144/2554ยูคาลิปตัสพีที 223บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
8081 พ.ย. 2554145/2554ยูคาลิปตัสพีที 224บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
8091 พ.ย. 2554146/2554ยูคาลิปตัสพีที 225บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
8101 พ.ย. 2554147/2554ยูคาลิปตัสพีที 226บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
8111 พ.ย. 2554148/2554ยูคาลิปตัสพีที 227บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
8121 พ.ย. 2554149/2554ยูคาลิปตัสพีที 228บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดยกเลิกคำขอ
8131 พ.ย. 2554150/2554ยูคาลิปตัสพีที 229บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดยกเลิกคำขอ
8147 ธ.ค. 2554156/25540330/2558มะละกอเรดโนวาบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียนแล้ว4 มิ.ย. 25583 มิ.ย. 2570จดทะเบียน
81521 ธ.ค. 2554152/2554ยูคาลิปตัสพีที 230บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
81621 ธ.ค. 2554153/2554ยูคาลิปตัสพีที 231บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
81721 ธ.ค. 2554154/2554ยูคาลิปตัสพีที 232บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
81821 ธ.ค. 2554155/2554ยูคาลิปตัสพีที 233บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
81921 ธ.ค. 2554156/2554ยูคาลิปตัสพีที 234บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
82021 ธ.ค. 2554157/2554ยูคาลิปตัสพีที 235บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
82121 ธ.ค. 2554158/2554ยูคาลิปตัสพีที 236บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดยกเลิกคำขอ
82221 ธ.ค. 2554159/2554ยูคาลิปตัสพีที 237บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
82321 ธ.ค. 2554160/2554ยูคาลิปตัสพีที 238บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
82421 ธ.ค. 2554161/2554ยูคาลิปตัสพีที 239บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดยกเลิกคำขอ
82521 ธ.ค. 2554162/2554ยูคาลิปตัสพีที 240บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดยกเลิกคำขอ
82621 ธ.ค. 2554163/2554ยูคาลิปตัสพีที 241บริษัท ดี.เอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดยกเลิกคำขอ
82721 ธ.ค. 2554164/2554ยูคาลิปตัสเค 129บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดปลูกตรวจสอบ
82821 ธ.ค. 2554165/2554ยูคาลิปตัสเค 131บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดปลูกตรวจสอบ
82921 ธ.ค. 2554166/2554ยูคาลิปตัสเค 144บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดปลูกตรวจสอบ
8309 ม.ค. 25551/2555กล้วยไม้สกุลหวายพิมล บลูนายภาสิต กลั่นประเสริฐปลูกตรวจสอบ
8319 ม.ค. 25552/2555กล้วยไม้สกุลหวายไวท์ แดนซิ่ง ควีนนายอรรณพล กาญจนพิบูลย์ปลูกตรวจสอบ
8329 ม.ค. 25553/25550321/2558พริกคีรีราษฎร์ 1สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจดทะเบียนแล้ว30 มี.ค. 255829 มี.ค. 2570จดทะเบียน
8339 ม.ค. 25554/25550322/2558พริกคีรีราษฎร์ 2สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจดทะเบียนแล้ว30 มี.ค. 255829 มี.ค. 2570จดทะเบียน
8349 ม.ค. 25555/25550323/2558พริกคีรีราษฎร์ 3สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจดทะเบียนแล้ว30 มี.ค. 255829 มี.ค. 2570จดทะเบียน
8359 ม.ค. 25556/25550324/2558พริกคีรีราษฎร์ 4สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจดทะเบียนแล้ว30 มี.ค. 255829 มี.ค. 2570จดทะเบียน
8369 ม.ค. 25557/25550325/2558พริกคีรีราษฎร์ 5สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจดทะเบียนแล้ว30 มี.ค. 255829 มี.ค. 2570จดทะเบียน
8379 ม.ค. 25558/25550326/2558พริกคีรีราษฎร์ 6สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจดทะเบียนแล้ว30 มี.ค. 255829 มี.ค. 2570จดทะเบียน
8389 ม.ค. 25559/25550327/2558พริกคีรีราษฎร์ 7สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจดทะเบียนแล้ว30 มี.ค. 255829 มี.ค. 2570จดทะเบียน
8399 ม.ค. 255510/25550328/2558พริกคีรีราษฎร์ 8สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจดทะเบียนแล้ว30 มี.ค. 255829 มี.ค. 2570จดทะเบียน
84017 ก.พ. 255511/25550261/2557ข้าวโพดบี3380แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียนแล้ว8 ส.ค. 25577 ส.ค. 2569จดทะเบียน
84117 ก.พ. 255512/25550262/2557ข้าวโพดเอช0148แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี31 มี.ค. 2557จดทะเบียนแล้ว8 ส.ค. 25577 ส.ค. 2569จดทะเบียน
84217 ก.พ. 255513/25550263/2557ข้าวโพดดี3692แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี31 มี.ค. 2557จดทะเบียนแล้ว8 ส.ค. 25577 ส.ค. 2569จดทะเบียน
84317 ก.พ. 255514/25550264/2557ข้าวโพดบี4899แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี31 มี.ค. 2557จดทะเบียนแล้ว8 ส.ค. 25577 ส.ค. 2569จดทะเบียน
84417 ก.พ. 255515/25550265/2557ข้าวโพดบี2204แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี31 มี.ค. 2557จดทะเบียนแล้ว8 ส.ค. 25577 ส.ค. 2569จดทะเบียน
84517 ก.พ. 255516/25550266/2557ข้าวโพดบี0849แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี31 มี.ค. 2557จดทะเบียนแล้ว8 ส.ค. 25577 ส.ค. 2569จดทะเบียน
84617 ก.พ. 255517/25550267/2557ข้าวโพดบี9772แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี31 มี.ค. 2557จดทะเบียนแล้ว8 ส.ค. 25577 ส.ค. 2569จดทะเบียน
84717 ก.พ. 255518/25550268/2557ข้าวโพดจี0262แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี31 มี.ค. 2557จดทะเบียนแล้ว8 ส.ค. 25577 ส.ค. 2569จดทะเบียน
84817 ก.พ. 255519/25550269/2557ข้าวโพดดี0125แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี31 มี.ค. 2557จดทะเบียนแล้ว8 ส.ค. 25577 ส.ค. 2569จดทะเบียน
84917 ก.พ. 255520/25550270/2557ข้าวโพดดี7198แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี31 มี.ค. 2557จดทะเบียนแล้ว8 ส.ค. 25577 ส.ค. 2569จดทะเบียน
85017 ก.พ. 255521/25550271/2557ข้าวโพดบี0771แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี31 มี.ค. 2557จดทะเบียนแล้ว8 ส.ค. 25577 ส.ค. 2569จดทะเบียน
85117 ก.พ. 255522/25550272/2557ข้าวโพดดี1210แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี31 มี.ค. 2557จดทะเบียนแล้ว8 ส.ค. 25577 ส.ค. 2569จดทะเบียน
85217 ก.พ. 255523/25550273/2557ข้าวโพดเอช1468แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี31 มี.ค. 2557จดทะเบียนแล้ว8 ส.ค. 25577 ส.ค. 2569จดทะเบียน
85317 ก.พ. 255524/25550274/2557ข้าวโพดเอช1992แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี31 มี.ค. 2557จดทะเบียนแล้ว8 ส.ค. 25577 ส.ค. 2569จดทะเบียน
85417 ก.พ. 255525/25550275/2557ข้าวโพดเอช9564แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี31 มี.ค. 2557จดทะเบียนแล้ว8 ส.ค. 25577 ส.ค. 2569จดทะเบียน
85517 ก.พ. 255526/25550276/2557ข้าวโพดเอช8306แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี31 มี.ค. 2557จดทะเบียนแล้ว8 ส.ค. 25577 ส.ค. 2569จดทะเบียน
85617 ก.พ. 255527/25550277/2557ข้าวโพดเอช9518แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี31 มี.ค. 2557จดทะเบียนแล้ว8 ส.ค. 25577 ส.ค. 2569จดทะเบียน
85717 ก.พ. 255528/25550278/2557ข้าวโพดเอช9976แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี31 มี.ค. 2557จดทะเบียนแล้ว8 ส.ค. 25577 ส.ค. 2569จดทะเบียน
85817 ก.พ. 255529/25550279/2557ข้าวโพดบี6561แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี31 มี.ค. 2557จดทะเบียนแล้ว8 ส.ค. 25577 ส.ค. 2569จดทะเบียน
85924 ก.พ. 255530/2555ยูคาลิปตัสพีที 242บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดยกเลิกคำขอ
86024 ก.พ. 255531/2555ยูคาลิปตัสพีที 243บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดยกเลิกคำขอ
86124 ก.พ. 255532/2555ยูคาลิปตัสพีที 244บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดยกเลิกคำขอ
86224 ก.พ. 255533/2555ยูคาลิปตัสพีที 245บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
86324 ก.พ. 255534/2555ยูคาลิปตัสพีที 246บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
86424 ก.พ. 255535/2555ยูคาลิปตัสพีที 247บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดยกเลิกคำขอ
86524 ก.พ. 255536/2555ยูคาลิปตัสพีที 248บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดยกเลิกคำขอ
86624 ก.พ. 255537/2555ยูคาลิปตัสพีที 249บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
86724 ก.พ. 255538/2555ยูคาลิปตัสพีที 250บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดยกเลิกคำขอ
86824 ก.พ. 255539/2555ยูคาลิปตัสพีมี 251บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดยกเลิกคำขอ
86924 ก.พ. 255540/2555ยูคาลิปตัสพีมี 252บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดยกเลิกคำขอ
87024 ก.พ. 255541/2555ยูคาลิปตัสพีมี 253บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
87124 ก.พ. 255542/2555ยูคาลิปตัสพีที 254บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
87224 ก.พ. 255543/2555ยูคาลิปตัสพีที 255บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
87324 ก.พ. 255544/2555ยูคาลิปตัสพีที 256บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
87424 ก.พ. 255545/2555ยูคาลิปตัสพีที 257บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
87524 ก.พ. 255546/2555ยูคาลิปตัสพี่ที 258บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
87624 ก.พ. 255547/2555ยูคาลิปตัสพีที 259บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
87724 ก.พ. 255548/2555ยูคาลิปตัสพีที 260บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
87824 ก.พ. 255549/2555ยูคาลิปตัสพีที 261บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
87924 ก.พ. 255550/2555ยูคาลิปตัสพีที 262บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
88024 ก.พ. 255551/2555ยูคาลิปตัสพีที 263บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
88124 ก.พ. 255552/2555ยูคาลิปตัสพีที 264บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
88224 ก.พ. 255553/2555ยูคาลิปตัสพีที 265บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
88324 ก.พ. 255554/2555ยูคาลิปตัสพีที 266บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
88424 ก.พ. 255555/2555ยูคาลิปตัสพีที 267บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
88528 ก.พ. 255556/25550182/2556แตงโมซี30บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียนแล้ว13 ส.ค. 255612 ส.ค. 2568จดทะเบียน
88628 ก.พ. 255557/25550183/2556แตงโมซี455บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียนแล้ว13 ส.ค. 255612 ส.ค. 2568จดทะเบียน
88728 ก.พ. 255558/25550184/2556แตงโมซี456บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียนแล้ว13 ส.ค. 255612 ส.ค. 2568จดทะเบียน
8882 มี.ค. 255559/25550532/2562ข้าวโพดแฟนซีสีม่วง111บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด22 ส.ค. 2561จดทะเบียนแล้ว18 ม.ค. 256217 ม.ค. 2574จดทะเบียน
8892 มี.ค. 255560/2555ข้าวโพดแปซิฟิค 321บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด
8902 มี.ค. 255561/25550533/2562ข้าวโพด213บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด22 ส.ค. 2561จดทะเบียนแล้ว18 ม.ค. 256217 ม.ค. 2574จดทะเบียน
8912 มี.ค. 255562/25550534/2562ข้าวโพด404บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด22 ส.ค. 2561จดทะเบียนแล้ว18 ม.ค. 256217 ม.ค. 2574จดทะเบียน
8925 มี.ค. 255563/2555กระถินณรงค์ปม. 3-1กรมป่าไม้ปลูกตรวจสอบ
8935 มี.ค. 255564/2555กระถินณรงค์ปม. 3-2กรมป่าไม้ปลูกตรวจสอบ
8945 มี.ค. 255565/2555กระถินณรงค์ปม. 3-3กรมป่าไม้ปลูกตรวจสอบ
8955 มี.ค. 255566/2555กระถินณรงค์ปม. 3-4กรมป่าไม้ปลูกตรวจสอบ
8965 มี.ค. 255567/2555กระถินณรงค์ปม. 3-5กรมป่าไม้ปลูกตรวจสอบ
89726 มี.ค. 255568/2555อ้อยไทยรุ่งเรือง 1บริษัท ไทยรุ่งเรืองวิจัยและพัฒนา จำกัดปลูกตรวจสอบ
8985 เม.ย. 255569/2555ข้าวโพดเอสอีวาย-37ปลูกตรวจสอบ
8995 เม.ย. 255570/2555ข้าวโพด101 แอลเอบีปลูกตรวจสอบ
9005 เม.ย. 255571/2555ข้าวโพด101 แอลบีดับเบิ้ลยูปลูกตรวจสอบ
9015 เม.ย. 255572/2555ยูคาลิปตัสพีที 269บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
9025 เม.ย. 255573/2555ยูคาลิปตัสพีที 268บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
9035 เม.ย. 255574/2555ยูคาลิปตัสพีที 270บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
9045 เม.ย. 255575/2555ยูคาลิปตัสพีที 271บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
9055 เม.ย. 255576/2555ยูคาลิปตัสพีที 272บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
9065 เม.ย. 255577/2555ยูคาลิปตัสพีที 273บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
9075 เม.ย. 255578/2555ยูคาลิปตัสพีที 274บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
9085 เม.ย. 255579/2555ยูคาลิปตัสพีที 275บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
9095 เม.ย. 255580/2555ยูคาลิปตัสพีที 276บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
9105 เม.ย. 255581/2555ยูคาลิปตัสพีที 277บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
9115 เม.ย. 255582/2555ยูคาลิปตัสพีที 278บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
9125 เม.ย. 255583/2555ยูคาลิปตัสพีที 279บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
9135 เม.ย. 255584/2555ยูคาลิปตัสพีที 280บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
91419 เม.ย. 255585/25550451/2560อ้อยทองภูมิ 5สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ24 ก.พ. 2560จดทะเบียนแล้ว29 มิ.ย. 256028 มิ.ย. 2572จดทะเบียน
91517 พ.ค. 255586/2555ยูคาลิปตัสพีที 281บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
91617 พ.ค. 255587/2555ยูคาลิปตัสพีที 282บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
91717 พ.ค. 255588/2555ยูคาลิปตัสพีที 283บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
91817 พ.ค. 255589/2555ยูคาลิปตัสพีที 284บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
91917 พ.ค. 255590/2555ยูคาลิปตัสพีที 285บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
92017 พ.ค. 255591/2555ยูคาลิปตัสพีที 286บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
92117 พ.ค. 255592/2555ยูคาลิปตัสพีที 287บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
92217 พ.ค. 255593/2555ยูคาลิปตัสพีที 288บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
92317 พ.ค. 255594/2555ยูคาลิปตัสพีที 289บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
92417 พ.ค. 255595/2555ยูคาลิปตัสพีที 290บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
92517 พ.ค. 255596/2555ยูคาลิปตัสพีที 291บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
92617 พ.ค. 255597/2555ยูคาลิปตัสพีที 292บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
92717 พ.ค. 255598/2555ยูคาลิปตัสพีที 293บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
92817 พ.ค. 255599/2555ยูคาลิปตัสพีที 294บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
92917 พ.ค. 2555100/2555ยูคาลิปตัสพีที 295บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
93017 พ.ค. 2555101/2555ยูคาลิปตัสพีที 296บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
93117 พ.ค. 2555102/2555ยูคาลิปตัสพีที 297บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
93217 พ.ค. 2555103/2555ยูคาลิปตัสพีที 298บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
93317 พ.ค. 2555104/2555ยูคาลิปตัสพีที 299บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
93417 พ.ค. 2555105/2555ยูคาลิปตัสพีที 300บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
93517 พ.ค. 2555106/2555ยูคาลิปตัสพีที 301บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
93617 พ.ค. 2555107/2555ยูคาลิปตัสพีที 302บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
93717 พ.ค. 2555108/2555ยูคาลิปตัสพีที 303บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
93817 พ.ค. 2555109/2555ยูคาลิปตัสพีที 304บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
93917 พ.ค. 2555110/2555ยูคาลิปตัสพีที 305บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
94017 พ.ค. 2555111/2555ยูคาลิปตัสพีที 306บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
94117 พ.ค. 2555112/2555ยูคาลิปตัสพีที 307บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
94217 พ.ค. 2555113/2555ยูคาลิปตัสพีที 308บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
94323 พ.ค. 2555114/25550535/2562ข้าวโพดแฟนซีขาวม่วง 212บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด22 ส.ค. 2561จดทะเบียนแล้ว18 ม.ค. 256217 ม.ค. 2574จดทะเบียน
94423 พ.ค. 2555115/25550536/2562ข้าวโพดไฮบริกซ์ 39บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด22 ส.ค. 2561จดทะเบียนแล้ว18 ม.ค. 256217 ม.ค. 2574จดทะเบียน
94523 พ.ค. 2555116/25550537/2562ข้าวโพดไฮบริกซ์ 53บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด22 ส.ค. 2561จดทะเบียนแล้ว18 ม.ค. 256217 ม.ค. 2574จดทะเบียน
94631 พ.ค. 2555117/25550352/2558พริกดวงมณี 004บริษัท เจียไต๋ จำกัด19 มิ.ย. 2558จดทะเบียนแล้ว22 ต.ค. 225821 ต.ค. 2570จดทะเบียน
94731 พ.ค. 2555118/25550353/2558พริกซีที 05276-เอบริษัท เจียไต๋ จำกัด19 มิ.ย. 2558จดทะเบียนแล้ว22 ต.ค. 225821 ต.ค. 2570จดทะเบียน
94831 พ.ค. 2555119/25550354/2558พริกซีที 04255-3บริษัท เจียไต๋ จำกัด19 มิ.ย. 2558จดทะเบียนแล้ว22 ต.ค. 225821 ต.ค. 2570จดทะเบียน
94931 พ.ค. 2555120/25550247/2557แตงร้านซียูซีที 162บริษัท เจียไต๋ จำกัด19 ก.พ. 2557จดทะเบียนแล้ว1 ก.ค. 255730 มิ.ย. 2569จดทะเบียน
95031 พ.ค. 2555121/25550248/2557แตงร้านเบอร์ 04087บริษัท เจียไต๋ จำกัด19 ก.พ. 2557จดทะเบียนแล้ว15 ก.ค. 255714 ก.ค. 2569จดทะเบียน
95131 พ.ค. 2555122/25550249/2557แตงร้านซียูอาร์ 987 บีบริษัท เจียไต๋ จำกัด19 ก.พ. 2557จดทะเบียนแล้ว15 ก.ค. 255714 ก.ค. 2569จดทะเบียน
95231 พ.ค. 2555123/25550250/2557แตงร้านซียูซีที 164บริษัท เจียไต๋ จำกัด19 ก.พ. 2557จดทะเบียนแล้ว15 ก.ค. 255714 ก.ค. 2569จดทะเบียน
95331 พ.ค. 2555124/25550251/2557แตงร้านเบอร์ 04088บริษัท เจียไต๋ จำกัด19 ก.พ. 2557จดทะเบียนแล้ว15 ก.ค. 255714 ก.ค. 2569จดทะเบียน
95431 พ.ค. 2555125/25550252/2557แตงร้านซียูอาร์ 960 บีบริษัท เจียไต๋ จำกัด19 ก.พ. 2557จดทะเบียนแล้ว15 ก.ค. 255714 ก.ค. 2569จดทะเบียน
9557 มิ.ย. 2554126/25550203/2556ขนุนเพชรจริยานายดำรงศักดิ์ วิรยศิริ จดทะเบียนแล้ว27 พ.ย. 255626 พ.ย. 2573จดทะเบียน
95619 มิ.ย. 2555127/2555ข้าวซิตโต้เจ้าแปดนายสรรพ์ บุญเจริญ
95729 มิ.ย. 2555128/2555ข้าวโพดเอสซี 1192-405บริษัท เจียไต๋ จำกัดปลูกตรวจสอบ
95829 มิ.ย. 2555129/2555ข้าวโพดเอสซี 7335บริษัท เจียไต๋ จำกัดปลูกตรวจสอบ
95929 มิ.ย. 2555130/2555ข้าวโพดเอสซี 6163บริษัท เจียไต๋ จำกัดปลูกตรวจสอบ
96012 ก.ค. 2555131/2555ยูคาลิปตัสพีที 309บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
96112 ก.ค. 2555132/2555ยูคาลิปตัสพีที 310บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
96212 ก.ค. 2555133/2555ยูคาลิปตัสพีที311บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
96312 ก.ค. 2555134/2555ยูคาลิปตัสพีที 312บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
96412 ก.ค. 2555135/2555ยูคาลิปตัสพีที 313บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
96512 ก.ค. 2555136/2555ยูคาลิปตัสพีที 314บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
96612 ก.ค. 2555137/2555ยูคาลิปตัสพีที 315บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
96712 ก.ค. 2555138/2555ยูคาลิปตัสพีที 316บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
96812 ก.ค. 2555139/2555ยูคาลิปตัสพีที 317บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
96912 ก.ค. 2555140/2555ยูคาลิปตัสพีที 318บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
97012 ก.ค. 2555141/2555ยูคาลิปตัสพีที 319บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
97112 ก.ค. 2555142/2555ยูคาลิปตัสพีที 320บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
97212 ก.ค. 2555143/2555ยูคาลิปตัสพีที 321บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
97312 ก.ค. 2555144/2555ยูคาลิปตัสพีที 322บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
97420 ก.ค. 2555145/25550343/2558ฝรั่งเคยูการ์ดเบอร์1มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน19 มี.ค. 2558จดทะเบียนแล้ว8 ก.ค. 25587 ก.ค. 2575จดทะเบียน
97520 ส.ค. 2555146/2555ยูคาลิปตัสพีที 323บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
97620 ส.ค. 2555147/2555ยูคาลิปตัสพีที 324บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
97720 ส.ค. 2555148/2555ยูคาลิปตัสพีที 325บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
97820 ส.ค. 2555149/2555ยูคาลิปตัสพีที 326บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
97920 ส.ค. 2555150/2555ยูคาลิปตัสพีที 327บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
98020 ส.ค. 2555151/2555ยูคาลิปตัสพีที 328บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
98120 ส.ค. 2555152/2555ยูคาลิปตัสพีที 329บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
98220 ส.ค. 2555153/2555ยูคาลิปตัสพีที 330บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
98320 ส.ค. 2555154/2555ยูคาลิปตัสพีที 331บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
98420 ส.ค. 2555155/2555ยูคาลิปตัสพีที 332บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
98520 ส.ค. 2555156/2555ยูคาลิปตัสพีที 333บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
98620 ส.ค. 2555157/2555ยูคาลิปตัสพีที 334บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
98720 ส.ค. 2555158/2555ยูคาลิปตัสพีที 335บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
98820 ส.ค. 2555159/2555ยูคาลิปตัสพีที 336บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
98920 ส.ค. 2555160/2555ยูคาลิปตัสพีที 337บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
99020 ก.ย. 2555161/25550434/2560ข้าวกขผ1กรมการข้าว5 ต.ค. 2558จดทะเบียนแล้ว27 มี.ค. 256026 มี.ค. 2572จดทะเบียน
9911 ต.ค. 2555162/25550401/2559มะเขืออีพีซีที 614เอบริษัท เจียไต๋ จำกัด14 ก.ค. 2559จดทะเบียนแล้ว25 พ.ย. 255924 พ.ย. 2571จดทะเบียน
9921 ต.ค. 2555163/25550402/2559มะเขืออีพีซีที 614บีบริษัท เจียไต๋ จำกัด14 ก.ค. 2559จดทะเบียนแล้ว25 พ.ย. 255924 พ.ย. 2571จดทะเบียน
9931 ต.ค. 2555164/25550403/2559มะเขือมณีจันทราบริษัท เจียไต๋ จำกัด14 ก.ค. 2559จดทะเบียนแล้ว25 พ.ย. 255924 พ.ย. 2571จดทะเบียน
9941 ต.ค. 2555165/25550404/2559มะเขืออีพีซีที 626 เอบริษัท เจียไต๋ จำกัด14 ก.ค. 2559จดทะเบียนแล้ว25 พ.ย. 255924 พ.ย. 2571จดทะเบียน
9951 ต.ค. 2555166/25550405/2559มะเขืออีพีซีที 626 บีบริษัท เจียไต๋ จำกัด14 ก.ค. 2559จดทะเบียนแล้ว25 พ.ย. 255924 พ.ย. 2571จดทะเบียน
9961 ต.ค. 2555167/25550406/2559มะเขืออะมิทิสบริษัท เจียไต๋ จำกัด14 ก.ค. 2559จดทะเบียนแล้ว25 พ.ย. 255924 พ.ย. 2571จดทะเบียน
9971 ต.ค. 2555168/2555ยูคาลิปตัสพีที 338บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
9981 ต.ค. 2555169/2555ยูคาลิปตัสพีที 339บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
9991 ต.ค. 2555170/2555ยูคาลิปตัสพีที 340บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
10001 ต.ค. 2555171/2555ยูคาลิปตัสพีที 341บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
10011 ต.ค. 2555172/2555ยูคาลิปตัสพีที 342บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
10021 ต.ค. 2555173/2555ยูคาลิปตัสพีที 343บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
10031 ต.ค. 2555174/2555ยูคาลิปตัสพีที 344บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
10041 ต.ค. 2555175/2555ยูคาลิปตัสพีที 345บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
10051 ต.ค. 2555176/2555ยูคาลิปตัสพีที 346บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
10061 ต.ค. 2555177/2555ยูคาลิปตัสพีที 347บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
10071 ต.ค. 2555178/2555ยูคาลิปตัสพีที 348บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
10081 ต.ค. 2555179/2555ยูคาลิปตัสพีที 349บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
10091 ต.ค. 2555180/2555ยูคาลิปตัสพีที 350บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
10101 ต.ค. 2555181/2555ยูคาลิปตัสพีที 351บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
10111 ต.ค. 2555182/2555ยูคาลิปตัสพีที 352บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
10121 ต.ค. 2555183/2555บัวควีนสิริกิติ์นายไพรัตน์ ทรงพานิชปลูกตรวจสอบ
101322 พ.ย. 2555184/2555ยูคาลิปตัสพีที 353บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
101422 พ.ย. 2555185/2555ยูคาลิปตัสพีที 354บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
101522 พ.ย. 2555186/2555ยูคาลิปตัสพีที 355บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
101622 พ.ย. 2555187/2555ยูคาลิปตัสพีที 356บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
101722 พ.ย. 2555188/2555ยูคาลิปตัสพีที 357บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
101822 พ.ย. 2555189/2555ยูคาลิปตัสพีที 358บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
101922 พ.ย. 2555190/2555ยูคาลิปตัสพีที 359บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
102022 พ.ย. 2555191/2555ยูคาลิปตัสพีที 360บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
102122 พ.ย. 2555192/2555ยูคาลิปตัสพีที 361บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
102222 พ.ย. 2555193/2555ยูคาลิปตัสพีที 362บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
102322 พ.ย. 2555194/2555ยูคาลิปตัสพีที 363บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
102422 พ.ย. 2555195/2555ยูคาลิปตัสพีที 364บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
102522 พ.ย. 2555196/2555ยูคาลิปตัสพีที 365บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
102622 พ.ย. 2555197/2555ยูคาลิปตัสพีที 366บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
102722 พ.ย. 2555198/2555ยูคาลิปตัสพีที 367บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
102830 พ.ย. 2555199/25550344/2558ข้าวโพดดี4002แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีลแอลซี16 ก.พ. 2558จดทะเบียนแล้ว5 ส.ค. 25584 ส.ค. 2570จดทะเบียน
102930 พ.ย. 2555200/25550345/2558ข้าวโพดดี9714แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี16 ก.พ. 2558จดทะเบียนแล้ว5 ส.ค. 25584 ส.ค. 2570จดทะเบียน
103030 พ.ย. 2555201/25550346/2558ข้าวโพดบี6810แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี16 ก.พ. 2558จดทะเบียนแล้ว5 ส.ค. 25584 ส.ค. 2570จดทะเบียน
103130 พ.ย. 2555202/25550347/2558ข้าวโพดดี1925แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี16 ก.พ. 2558จดทะเบียนแล้ว5 ส.ค. 25584 ส.ค. 2570จดทะเบียน
103230 พ.ย. 2555203/25550348/2558ข้าวโพดดี1640แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี16 ก.พ. 2558จดทะเบียนแล้ว5 ส.ค. 25584 ส.ค. 2570จดทะเบียน
103330 พ.ย. 2555204/25550349/2558ข้าวโพดจี5049แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี16 ก.พ. 2558จดทะเบียนแล้ว5 ส.ค. 25584 ส.ค. 2570จดทะเบียน
103430 พ.ย. 2555205/25550350/2558ข้าวโพดดี2461แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี16 ก.พ. 2558จดทะเบียนแล้ว5 ส.ค. 25584 ส.ค. 2570จดทะเบียน
103530 พ.ย. 2555206/25550351/2558ข้าวโพดดี1826แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี16 ก.พ. 2558จดทะเบียนแล้ว5 ส.ค. 25584 ส.ค. 2570จดทะเบียน
103626 ธ.ค. 2555207/2555ยูคาลิปตัสพีที 368บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
103726 ธ.ค. 2555208/2555ยูคาลิปตัสพีที 369บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
103826 ธ.ค. 2555209/2555ยูคาลิปตัสพีที 370บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
103926 ธ.ค. 2555210/2555ยูคาลิปตัสพีที 371บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
104026 ธ.ค. 2555211/2555ยูคาลิปตัสพีที 372บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
104126 ธ.ค. 2555212/2555ยูคาลิปตัสพีที 373บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
104226 ธ.ค. 2555213/2555ยูคาลิปตัสพีที 374บริษัท ดี.เอ รีเซีร์ช เซ็นเตอร์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
104323 ม.ค. 25561/25560341/2558ข้าวโพดซี.พี. สวีท เอส 1บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัด6 มี.ค. 2558จดทะเบียนแล้ว13 ก.ค. 255812 ก.ค. 2570จดทะเบียน
104423 ม.ค. 25562/25560342/2558ข้าวโพดซี.พี. 201บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัด6 มี.ค. 2558จดทะเบียนแล้ว13 ก.ค. 255812 ก.ค. 2570จดทะเบียน
104528 ม.ค. 25563/25560435/2560ข้าวเจเอ็น29-พีทีที-43-1-5-5-1-3-1อาร์กรมการข้าว5 ต.ค. 2558จดทะเบียนแล้ว27 มี.ค. 256026 มี.ค. 2572จดทะเบียน
10465 ก.พ. 25564/25560315/2558อ้อยทีพีเจ03-452กรมวิชาการเกษตร และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น 14 ต.ค. 2557จดทะเบียนแล้ว25 ก.พ. 255824 ก.พ. 2570จดทะเบียน
10475 ก.พ. 25565/25560316/2558อ้อยทีพีเจ04-713กรมวิชาการเกษตร และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น 14 ต.ค. 2557จดทะเบียนแล้ว25 ก.พ. 255824 ก.พ. 2570จดทะเบียน
10485 ก.พ. 25565/25560317/2558อ้อยทีพีเจ04-768กรมวิชาการเกษตร และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น 14 ต.ค. 2557จดทะเบียนแล้ว25 ก.พ. 255824 ก.พ. 2570จดทะเบียน
104918 ก.พ. 25567/2556พริกพีซี04บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
105018 ก.พ. 25568/2556พริกพีซี05บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
105118 ก.พ. 25569/25560280/2557แตงเทศผิวเรียบดี 25บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด10 เม.ย. 2557จดทะเบียนแล้ว29 ส.ค. 255728 ส.ค. 2569จดทะเบียน
105218 ก.พ. 255610/25560281/2557แตงเทศผิวเรียบดี 112บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด10 เม.ย. 2557จดทะเบียนแล้ว29 ส.ค. 255728 ส.ค. 2569จดทะเบียน
105318 ก.พ. 255611/25560282/2557แตงเทศผิวเรียบดี 150บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด10 เม.ย. 2557จดทะเบียนแล้ว29 ส.ค. 255728 ส.ค. 2569จดทะเบียน
105418 ก.พ. 255612/25560283/2557แตงเทศผิวเรียบดี 259บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด10 เม.ย. 2557จดทะเบียนแล้ว29 ส.ค. 255728 ส.ค. 2569จดทะเบียน
105511 มี.ค. 255613/2556กล้วยไม้สกุลหวายซุปเปอร์ไวท์นายพงศ์ธร บูรระเจตน์คัดค้าน
105627 มี.ค. 255614/2556สักปม 1-1กรมป่าไม้ปลูกตรวจสอบ
105727 มี.ค. 255615/2556สักปม 1-2กรมป่าไม้ปลูกตรวจสอบ
105827 มี.ค. 255616/2555สักปม 1-3กรมป่าไม้ปลูกตรวจสอบ
105927 มี.ค. 255617/2556สักปม 1-4กรมป่าไม้ปลูกตรวจสอบ
106027 มี.ค. 255618/2556สักปม 1-5กรมป่าไม้ปลูกตรวจสอบ
106127 มี.ค. 255619/2556สักปม 1-6กรมป่าไม้ปลูกตรวจสอบ
106227 มี.ค. 255620/2556สักปม 1-7กรมป่าไม้ปลูกตรวจสอบ
106327 มี.ค. 255621/2556สักปม 1-8กรมป่าไม้ปลูกตรวจสอบ
106427 มี.ค. 255622/2556สักปม 1-9กรมป่าไม้ปลูกตรวจสอบ
106527 มี.ค. 255623/2556สักปม 1-10กรมป่าไม้ปลูกตรวจสอบ
10669 พ.ค. 255624/25560368/2558ลิ้นจี่ป้าอิ๊ดนายจุลพงษ์ คุ้นวงศ์27 ก.ค. 2558จดทะเบียนแล้ว2 ธ.ค. 25581 ธ.ค. 2575จดทะเบียน
10679 พ.ค. 255625/25560369/2558ลิ้นจี่ป้าชิดนายจุลพงษ์ คุ้นวงศ์27 ก.ค. 2558จดทะเบียนแล้ว2 ธ.ค. 25581 ธ.ค. 2575จดทะเบียน
10689 พ.ค. 255626/2556ลิ้นจี่ป้าชิด5 (ชิดเชื้อ5)นายจุลพงษ์ คุ้นวงค์ปลูกตรวจสอบ
106931 พ.ค. 255627/2556ยูคาลิปตัสเอช 8บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัดปลูกตรวจสอบ
107031 พ.ค. 255628/2556ยูคาลิปตัสเอช 10บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัดปลูกตรวจสอบ
107131 พ.ค. 255629/2556ยูคาลิปตัสเอช 12บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัดปลูกตรวจสอบ
107231 พ.ค. 255630/2556ยูคาลิปตัสเอช 14บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัดปลูกตรวจสอบ
107331 พ.ค. 255631/2555ยูคาลิปตัสเอช 16บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัดปลูกตรวจสอบ
107431 พ.ค. 255632/2556ยูคาลิปตัสเอช 18บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัดปลูกตรวจสอบ
107525 มิ.ย. 255633/25560463/2561ถั่วเหลืองเชียงใหม่ 84-2กรมวิชาการเกษตร 17 ส.ค. 2560จดทะเบียนแล้ว9 ม.ค. 25618 ม.ค. 2573จดทะเบียน
107627 ก.ค. 255834/25560393/2559มันสำปะหลังภูพาน5นายชคปาน กุนาง13 มิ.ย. 2559จดทะเบียนแล้ว21 ต.ค. 255920 ต.ค. 2571จดทะเบียน
107727 ก.ค. 255835/25560394/2559มันสำปะหลังภูพาน5นายชคปาน กุนาง13 มิ.ย. 2559จดทะเบียนแล้ว21 ต.ค. 255920 ต.ค. 2571จดทะเบียน
107829 ก.ค. 255636/25560462/2561อ้อยเอสอาร์เอส 2000-5-14กรมวิชาการเกษตร 17 ส.ค. 2560จดทะเบียนแล้ว19 ม.ค. 256118 ม.ค. 2573จดทะเบียน
10799 ส.ค. 255637/2556มันสำปะหลังเอชบีดับเบิ้ลยูเอกซ์ 09-19-2มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังปลูกตรวจสอบ
10809 ส.ค. 255638/2556มันสำปะหลังเอชบีดับเบิ้ลยูเอกซ์ 09-317-6มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังปลูกตรวจสอบ
10819 ส.ค. 255639/2556มันสำปะหลังเอชบีดับเบิ้ลยูเอกซ์ 09-562-19มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังปลูกตรวจสอบ
10829 ส.ค. 255640/2556มันสำปะหลังเอชบีดับเบิ้ลยูเอกซ์ 09-612-18มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังปลูกตรวจสอบ
10839 ส.ค. 255641/2556มันสำปะหลังเอชบีดับเบิ้ลยูเอกซ์ 09-635-4มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังปลูกตรวจสอบ
10849 ส.ค. 255642/2556มันสำปะหลังเอชบีดับเบิ้ลยูเอกซ์ 09754-16มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังปลูกตรวจสอบ
10859 ส.ค. 255643/2556มันสำปะหลังเอชบีดับเบิ้ลยูเอกซ์ 09-826-2มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังปลูกตรวจสอบ
10869 ส.ค. 255644/2556มันสำปะหลังเอชบีดับเบิ้ลยูเอกซ์ 09-989-9มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังปลูกตรวจสอบ
10879 ส.ค. 255645/2556มันสำปะหลังเอชบีดับเบิ้ลยูเอกซ์ 09-1041-6มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังปลูกตรวจสอบ
10887 ส.ค. 255646/25560388/2559ฝ้ายตากฟ้า 86-5กรมวิชาการเกษตร5 ต.ค. 2558จดทะเบียนแล้ว30 มิ.ย. 255929 มิ.ย. 2571จดทะเบียน
108924 ต.ค. 255647/2556มะเขือเทศซีที 32091909บริษัท เจียไต๋ จำกัดปลูกตรวจสอบ
109024 ต.ค. 255648/2556มะเขือเทศซีที 3208838-บีบริษัท เจียไต๋ จำกัดปลูกตรวจสอบ
109124 ต.ค. 255649/2556มะเขือเทศทีเอ็ม 3058บริษัท เจียไต๋ จำกัดปลูกตรวจสอบ
109224 ต.ค. 255650/2556มะเขือเทศซีที 32091316บริษัท เจียไต๋ จำกัดปลูกตรวจสอบ
109324 ต.ค. 255651/2556มะเขือเทศซีที 32091312บริษัท เจียไต๋ จำกัดปลูกตรวจสอบ
109424 ต.ค. 255652/2556มะเขือเทศทีเอ็ม 1565บริษัท เจียไต๋ จำกัดปลูกตรวจสอบ
109524 ต.ค. 255653/2556มะเขือเทศซีที 3208656-13บริษัท เจียไต๋ จำกัดปลูกตรวจสอบ
109624 ต.ค. 255654/2556มะเขือเทศทีเอ็ม 3385บริษัท เจียไต๋ จำกัดปลูกตรวจสอบ
109724 ต.ค. 255655/2556มะเขือเทศซีที 32101683-1บริษัท เจียไต๋ จำกัดปลูกตรวจสอบ
109824 ต.ค. 255656/2556มะเขือเทศซีที 3208823-บีบริษัท เจียไต๋ จำกัดปลูกตรวจสอบ
109924 ต.ค. 255657/2556มะเขือเทศทีเอ็ม 3040บริษัท เจียไต๋ จำกัดปลูกตรวจสอบ
110024 ต.ค. 255658/2556มะเขือเทศทีเอ็ม 3063บริษัท เจียไต๋ จำกัดปลูกตรวจสอบ
110128 ต.ค. 255659/25560461/2561ข้าวก่ำเจ้า มช.107มหาวิทยาลัยเชียงใหม่12 ก.ค. 2560จดทะเบียนแล้ว6 ธ.ค. 25605 ธ.ค. 2572จดทะเบียน
110216 ธ.ค. 255660/2556ปาล์มน้ำมันซีพีไอ-111บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัดปลูกตรวจสอบ
110320 ธ.ค. 255661/25560379/2559ข้าวโพดบี5601แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี8 ต.ค. 2558จดทะเบียนแล้ว4 เม.ย. 25593 เม.ย. 2571จดทะเบียน
110420 ธ.ค. 255662/25560380/2559ข้าวโพดดี2362แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี8 ต.ค. 2558จดทะเบียนแล้ว4 เม.ย. 25593 เม.ย. 2571จดทะเบียน
110520 ธ.ค. 255663/25560381/2559ข้าวโพดเอช1117แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี8 ต.ค. 2558จดทะเบียนแล้ว4 เม.ย. 25593 เม.ย. 2571จดทะเบียน
110620 ธ.ค. 255664/25560382/2559ข้าวโพดเอช4027แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี8 ต.ค. 2558จดทะเบียนแล้ว4 เม.ย. 25593 เม.ย. 2571จดทะเบียน
110720 ธ.ค. 255665/25560383/2559ข้าวโพดเอช0442แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี8 ต.ค. 2558จดทะเบียนแล้ว4 เม.ย. 25593 เม.ย. 2571จดทะเบียน
110820 ธ.ค. 255666/25560384/2559ข้าวโพดดี2105แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี8 ต.ค. 2558จดทะเบียนแล้ว4 เม.ย. 25593 เม.ย. 2571จดทะเบียน
110920 ธ.ค. 255667/25560385/2559ข้าวโพดจี6809แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี8 ต.ค. 2558จดทะเบียนแล้ว4 เม.ย. 25593 เม.ย. 2571จดทะเบียน
111021 ก.พ. 25571/2557ฟักทองข้าวตอกล้านนา 1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปลูกตรวจสอบ
111121 ก.พ. 25572/2557ฟักทองข้าวตอกล้านนา 2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปลูกตรวจสอบ
111221 ก.พ. 2557003/25570506/2562ฟักทองทองล้านนา 1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ10 ก.ย. 2561จดทะเบียนแล้ว8 ม.ค. 25627 ม.ค. 2574จดทะเบียน
111321 ก.พ. 2557004/25570507/2562ฟักทองทองล้านนา 2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ10 ก.ย. 2561จดทะเบียนแล้ว8 ม.ค. 25627 ม.ค. 2574จดทะเบียน
111421 ก.พ. 2557005/25570508/2562ฟักทองทองล้านนา 3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ10 ก.ย. 2561จดทะเบียนแล้ว8 ม.ค. 25627 ม.ค. 2574จดทะเบียน
111521 ก.พ. 2557006/25570509/2562ฟักทองทองล้านนา 4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ10 ก.ย. 2561จดทะเบียนแล้ว8 ม.ค. 25627 ม.ค. 2574จดทะเบียน
111621 ก.พ. 2557007/25570510/2562ฟักทองทองล้านนา 5มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ10 ก.ย. 2561จดทะเบียนแล้ว8 ม.ค. 25627 ม.ค. 2574จดทะเบียน
111721 ก.พ. 2557008/25570511/2562ฟักทองทองล้านนา 6มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ10 ก.ย. 2561จดทะเบียนแล้ว8 ม.ค. 25627 ม.ค. 2574จดทะเบียน
111821 ก.พ. 2557009/25570512/2562ฟักทองทองล้านนา 7มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ10 ก.ย. 2561จดทะเบียนแล้ว8 ม.ค. 25627 ม.ค. 2574จดทะเบียน
111921 ก.พ. 2557010/25570410/2560แตงกวาล้านนา 1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ24 ส.ค. 2559จดทะเบียนแล้ว26 ม.ค. 256025 ม.ค. 2572จดทะเบียน
112021 ก.พ. 2557011/25570411/2560แตงกวาล้านนา 2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ24 ส.ค. 2559จดทะเบียนแล้ว26 ม.ค. 256025 ม.ค. 2572จดทะเบียน
112121 ก.พ. 2557012/25570412/2560แตงกวาล้านนา 3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ24 ส.ค. 2559จดทะเบียนแล้ว26 ม.ค. 256025 ม.ค. 2572จดทะเบียน
112221 ก.พ. 2557013/25570413/2560แตงกวาล้านนา 4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ24 ส.ค. 2559จดทะเบียนแล้ว26 ม.ค. 256025 ม.ค. 2572จดทะเบียน
112321 ก.พ. 2557014/25570414/2560แตงกวาล้านนา 5มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ24 ส.ค. 2559จดทะเบียนแล้ว26 ม.ค. 256025 ม.ค. 2572จดทะเบียน
112421 ก.พ. 2557015/25570415/2560แตงกวาล้านนา 6มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ24 ส.ค. 2559จดทะเบียนแล้ว26 ม.ค. 256025 ม.ค. 2572จดทะเบียน
112521 ก.พ. 2557016/25570416/2560แตงกวาล้านนา 7มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ24 ส.ค. 2559จดทะเบียนแล้ว26 ม.ค. 256025 ม.ค. 2572จดทะเบียน
112621 ก.พ. 2557017/25570417/2560แตงร้านล้านนา 8มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ24 ส.ค. 2559จดทะเบียนแล้ว26 ม.ค. 256025 ม.ค. 2572จดทะเบียน
112721 ก.พ. 2557018/25570418/2560แตงกวาล้านนา 9มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ24 ส.ค. 2559จดทะเบียนแล้ว26 ม.ค. 256025 ม.ค. 2572จดทะเบียน
112821 ก.พ. 2557019/25570419/2560แตงกวาล้านนา 10มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ24 ส.ค. 2559จดทะเบียนแล้ว26 ม.ค. 256025 ม.ค. 2572จดทะเบียน
112921 ก.พ. 2557020/25570420/2560แตงกวาล้านนา 11มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ24 ส.ค. 2559จดทะเบียนแล้ว26 ม.ค. 256025 ม.ค. 2572จดทะเบียน
113021 ก.พ. 2557021/25570421/2560แตงกวาล้านนา 12มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ24 ส.ค. 2559จดทะเบียนแล้ว26 ม.ค. 256025 ม.ค. 2572จดทะเบียน
113121 ก.พ. 2557022/25570422/2560แตงกวาล้านนา 13มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ24 ส.ค. 2559จดทะเบียนแล้ว26 ม.ค. 256025 ม.ค. 2572จดทะเบียน
11323 มี.ค. 2557023/25570539/2562พริกเพชรมอดินแดงมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียนแล้ว17 ม.ค. 256216 ม.ค. 2574จดทะเบียน
11333 มี.ค. 2557024/25570540/2562พริกทับทิมมอดินแดงมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียนแล้ว17 ม.ค. 256216 ม.ค. 2574จดทะเบียน
11343 มี.ค. 2557025/25570541/2562พริกหยกเขียวมอดินแดงมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียนแล้ว17 ม.ค. 256216 ม.ค. 2574จดทะเบียน
11353 มี.ค. 2557026/25570542/2562พริกหยกขาวมอดินแดงมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียนแล้ว17 ม.ค. 256216 ม.ค. 2574จดทะเบียน
11363 มี.ค. 2557027/25570546/2562มะเขือเทศมรกตทองมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียนแล้ว17 ม.ค. 256216 ม.ค. 2574จดทะเบียน
113710 มี.ค. 2557028/25570399/2559กล้วยไม้สกุลหวายโจซีลีนนายนิพนธ์ ชัยวงศ์รุ่งเรืองจดทะเบียนแล้ว18 พ.ย. 255917 พ.ย. 2571จดทะเบียน
113813 มี.ค. 2557029/25570429/2560ข้าวหอมธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์5 ก.ย. 2559จดทะเบียนแล้ว23 ก.พ. 256022 ก.พ. 2572จดทะเบียน
113914 มี.ค. 255730/2557กล้วยไม้สกุลหวายซุเปอร์ไวท์ 2นายพงศ์ธร บูรณะเจตน์14 ก.ค. 2559คัดค้าน
114014 มี.ค. 2557031/25570408/2560กล้วยไม้สกุลหวายพลอยชมพูนายสุวรรณ หิรัญวรวุฒิกุล14 ก.ค. 2559ยกเลิกสิทธิ4 ม.ค. 256025 พ.ค. 2561ยกเลิกสิทธิ
114127 มี.ค. 2557032/25570400/2559มะเขือท็อปกันบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด14 ก.ค. 2559จดทะเบียนแล้ว18 พ.ย. 255917 พ.ย. 2571จดทะเบียน
114217 เม.ย. 2557033/25570364/2558แตงเทศผิวเรียบดีดับเบิ้ลยูโอ 165บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด19 มิ.ย. 2558จดทะเบียนแล้ว3 พ.ย. 25582 พ.ย. 2570จดทะเบียน
114317 เม.ย. 2557034/25570365/2558แตงเทศผิวเรียบดีดับเบิ้ลยูโอ 166บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด19 มิ.ย. 2558จดทะเบียนแล้ว3 พ.ย. 25582 พ.ย. 2570จดทะเบียน
114417 เม.ย. 2557035/25570366/2558แตงเทศผิวเรียบดีดับเบิ้ลยูโอ 167บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด19 มิ.ย. 2558จดทะเบียนแล้ว3 พ.ย. 25582 พ.ย. 2570จดทะเบียน
114517 เม.ย. 2557036/25570367/2558แตงเทศลายนูนดีดับเบิ้ลยูโอ 169บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด19 มิ.ย. 2558จดทะเบียนแล้ว3 พ.ย. 25582 พ.ย. 2570จดทะเบียน
114621 เม.ย. 2557037/25570374/2559ทุเรียนจันทบุรี 4กรมวิชาการเกษตร5 ต.ค. 2558จดทะเบียนแล้ว18 ก.พ. 255917 ก.พ. 2571จดทะเบียน
114721 เม.ย. 2557038/25570375/2559ทุเรียนจันทบุรี 5กรมวิชาการเกษตร5 ต.ค. 2558จดทะเบียนแล้ว18 ก.พ. 255917 ก.พ. 2571จดทะเบียน
114821 เม.ย. 2557039/25570376/2559ทุเรียนจันทบุรี 6กรมวิชาการเกษตร5 ต.ค. 2558จดทะเบียนแล้ว18 ก.พ. 255917 ก.พ. 2571จดทะเบียน
11497 พ.ค. 2557040/25570372/2559ข้าวโพดซี.พี. 888 3จีบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัด2 ก.ย. 2558จดทะเบียนแล้ว3 ก.พ. 25592 ก.พ. 2571จดทะเบียน
11507 พ.ค. 2557041/25570373/2559ข้าวโพดซี.พี. บี905บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัด2 ก.ย. 2558จดทะเบียนแล้ว3 ก.พ. 25592 ก.พ. 2571จดทะเบียน
11512 มิ.ย. 2557042/25570377/2559ข้าวโพดพี4554บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด30 ต.ค. 2558จดทะเบียนแล้ว29 ก.พ. 255928 ก.พ 2571 จดทะเบียน
11522 มิ.ย. 2557043/25570378/2559ข้าวโพดพี4472บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด30 ต.ค. 2558จดทะเบียนแล้ว29 ก.พ. 255928 ก.พ 2571 จดทะเบียน
115311 มิ.ย. 2557044/25570447/2560มะละกอส้มตำบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด13 ธ.ค. 2559จดทะเบียนแล้ว5 พ.ค. 25604 พ.ค. 2572จดทะเบียน
115415 ก.ค. 255745/2557ข้าวพ่อขุนบริษัท ธรรมชาติไทย จำกัด
115515 ก.ค. 255746/2557ข้าวแม่ย่าบริษัท ธรรมชาติไทย จำกัด
115615 ก.ค. 255747/2557ข้าวพระร่วงบริษัท ธรรมชาติไทย จำกัด
11571 ส.ค. 2557048/25570466/2561ข้าวกข49กรมการข้าว27 พ.ย. 2560จดทะเบียนแล้ว2 พ.ค. 25611 พ.ค. 2573จดทะเบียน
115818 ส.ค. 2557049/25570395/2559แตงกวาซี 664บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด27 พ.ย. 2560จดทะเบียนแล้ว31 ต.ค. 255930 ต.ค. 2571จดทะเบียน
115918 ส.ค. 2557050/25570396/2559แตงกวาซี 665บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด27 พ.ย. 2560จดทะเบียนแล้ว31 ต.ค. 255930 ต.ค. 2571จดทะเบียน
116018 ส.ค. 2557051/25570397/2559แตงกวาซี 666บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด27 พ.ย. 2560จดทะเบียนแล้ว31 ต.ค. 255930 ต.ค. 2571จดทะเบียน
116118 ส.ค. 2557052/25570398/2559แตงกวาซี 668บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด27 พ.ย. 2560จดทะเบียนแล้ว31 ต.ค. 255930 ต.ค. 2571จดทะเบียน
11625 ก.ย. 255753/2557บัว (อุบลชาติ)มณีเรดนายไพรัตน์ ทรงพานิชปลูกตรวจสอบ
11635 ก.ย. 255754/2557บัว (อุบลชาติ)มณีสยามนายไพรัตน์ ทรงพานิชปลูกตรวจสอบ
11645 ก.ย. 255755/2557บัว (อุบลชาติ)ประพันธ์เรดนายไพรัตน์ ทรงพานิชปลูกตรวจสอบ
11655 ก.ย. 255756/2557บัว (อุบลชาติ)ประพันธ์ไวท์นายไพรัตน์ ทรงพานิชปลูกตรวจสอบ
11665 ก.ย. 255757/2557บัว (อุบลชาติ)ศรีสยามนายไพรัตน์ ทรงพานิชปลูกตรวจสอบ
11675 ก.ย. 255758/2557บัว (อุบลชาติ)สยามจัสมินนายไพรัตน์ ทรงพานิชปลูกตรวจสอบ
11685 ก.ย. 255759/2557บัว (อุบลชาติ)สยามบิวตี้นายไพรัตน์ ทรงพานิชปลูกตรวจสอบ
11695 ก.ย. 255760/2557บัว (อุบลชาติ)สยามนิ้มฟ์นายไพรัตน์ ทรงพานิชปลูกตรวจสอบ
11705 ก.ย. 255761/2557บัว (อุบลชาติ)สยามโรสนายไพรัตน์ ทรงพานิชปลูกตรวจสอบ
11715 ก.ย. 255762/2557บัว (อุบลชาติ)สยามดาเลียนายไพรัตน์ ทรงพานิชปลูกตรวจสอบ
11725 ก.ย. 255763/2557บัว (อุบลชาติ)สยามพิงค์นายไพรัตน์ ทรงพานิชปลูกตรวจสอบ
11735 ก.ย. 255764/2557บัว (อุบลชาติ)สยามพิงค์ 2นายไพรัตน์ ทรงพานิชปลูกตรวจสอบ
11745 ก.ย. 255765/2557บัว (อุบลชาติ)สยามพิงค์ทิปส์นายไพรัตน์ ทรงพานิชปลูกตรวจสอบ
11755 ก.ย. 255766/2557บัว (อุบลชาติ)สยามเพอร์เพิ้ล 1นายไพรัตน์ ทรงพานิชปลูกตรวจสอบ
11765 ก.ย. 255767/2557บัว (อุบลชาติ)สยามเพอร์เพิ้ล 2นายไพรัตน์ ทรงพานิชปลูกตรวจสอบ
11775 ก.ย. 255768/2557บัว (อุบลชาติ)สยามมาเบิ้ลนายไพรัตน์ ทรงพานิชปลูกตรวจสอบ
117824 ก.ย. 2557069/25570467/2561ข้าวกข53กรมการข้าว27 พ.ย. 2560จดทะเบียนแล้ว2 พ.ค. 25611 พ.ค. 2573จดทะเบียน
117911 พ.ย. 2557070/25570563/2562ฟัก-แฟงปิ่นแก้วบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด30 ต.ค. 2561จดทะเบียนแล้ว22 ก.พ. 256221 ก.พ. 2574
118011 พ.ย. 2557071/25570565/2562แตงกวาท็อปกรีนบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด30 ต.ค. 2561จดทะเบียนแล้ว22 ก.พ. 256221 ก.พ. 2574
118111 พ.ย. 2557072/25570564/2562แตงกวาฉัตรเงินบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด30 ต.ค. 2561จดทะเบียนแล้ว22 ก.พ. 256221 ก.พ. 2574
118211 พ.ย. 2557073/25570566/2562มะระวาเลนไทน์บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด30 ต.ค. 2561จดทะเบียนแล้ว22 ก.พ. 256221 ก.พ. 2574
118311 พ.ย. 2557074/2557074/2562มะระเขียวหยก 30บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด30 ต.ค. 2561จดทะเบียนแล้ว22 ก.พ. 256221 ก.พ. 2574
118411 พ.ย. 2557075/25570569/2562แตงโมจอมขวัญบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด30 ต.ค. 2561จดทะเบียนแล้ว22 ก.พ. 256221 ก.พ. 2574
118511 พ.ย. 2557076/25570455/2560ฟักทองประกายทองบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด30 มิ.ย. 2560จดทะเบียนแล้ว7 ก.ย. 25606 ก.ย. 2572จดทะเบียน
11869 ธ.ค. 255777/2557บัว (อุบลชาติ)แม่พริ้งนางปริลาภ ชูเกียรติมั่นปลูกตรวจสอบ
11879 ธ.ค. 255778/2557บัว (อุบลชาติ)มุดดามระนางปริลาภ ชูเกียรติมั่นปลูกตรวจสอบ
11889 ธ.ค. 255779/2557บัว (อุบลชาติ)วสุวัตนางปริลาภ ชูเกียรติมั่นปลูกตรวจสอบ
11899 ธ.ค. 255780/2557บัว (อุบลชาติ)ศุภลาภนางปริลาภ ชูเกียรติมั่นปลูกตรวจสอบ
11909 ธ.ค. 255781/2557บัว (อุบลชาติ)เอส.กายนางปริลาภ ชูเกียรติมั่นปลูกตรวจสอบ
11919 ธ.ค. 255782/2557บัว (อุบลชาติ)วิสุทธิอุบลนางปริลาภ ชูเกียรติมั่นปลูกตรวจสอบ
11929 ธ.ค. 255783/2557บัว (อุบลชาติ)สิรินธารานางปริลาภ ชูเกียรติมั่นปลูกตรวจสอบ
11939 ธ.ค. 255784/2557บัว (อุบลชาติ)นิลวารีนางปริลาภ ชูเกียรติมั่นปลูกตรวจสอบ
11949 ธ.ค. 255785/2557บัว (อุบลชาติ)สิริลักษณ์นางปริลาภ ชูเกียรติมั่นปลูกตรวจสอบ
119523 ม.ค. 2558001/25580423/2560ข้าวโพดบี2195แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี16 ก.ย. 2559จดทะเบียน6 ก.พ. 25605 ก.พ. 2572จดทะเบียน
119623 ม.ค. 2558002/25580424/2560ข้าวโพดจี2689แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี16 ก.ย. 2559จดทะเบียน6 ก.พ. 25605 ก.พ. 2572จดทะเบียน
119723 ม.ค. 2558003/25580425/2560ข้าวโพดบี8798แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี16 ก.ย. 2559จดทะเบียน6 ก.พ. 25605 ก.พ. 2572จดทะเบียน
119823 ม.ค. 2558004/25580551/2562ข้าวโพดดี2958แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี22 ส.ค. 2561จดทะเบียน25 ม.ค. 256224 ม.ค. 2574จดทะเบียน
119923 ม.ค. 2558005/25580426/2560ข้าวโพดจี0578แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี16 ก.ย. 2559จดทะเบียน6 ก.พ. 25605 ก.พ. 2572จดทะเบียน
120023 ม.ค. 2558006/25580427/2560ข้าวโพดดี2832แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี16 ก.ย. 2559จดทะเบียน6 ก.พ. 25605 ก.พ. 2572จดทะเบียน
120123 ม.ค. 2558007/25580428/2560ข้าวโพดบี9742แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี16 ก.ย. 2559จดทะเบียน6 ก.พ. 25605 ก.พ. 2572จดทะเบียน
12023 มี.ค. 25588/2558บัว (อุบลชาติ)ชมพูไพรัตน์นางปริมลาภ ชูเกียรติมั่นปลูกตรวจสอบ
12031 พ.ค. 25589/25588กล้วยไม้สกุลหวายซุปเปอร์ไวท์ 111นายธำรง ศุภชาติวงศ์ปลูกตรวจสอบ
12048 มิ.ย. 2558010/25580454/2560พริกกิ่งเพชรบริษัท ที เอส เอ จำกัด30 มี.ค.2560จดทะเบียน9 ส.ค. 25728 ส.ค. 2572จดทะเบียน
12051 ก.ค. 2558011/25580470/2561ข้าวโพดแปซิฟิค559บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด21 ธ.ค. 2560จดทะเบียน20 มิ.ย. 256119 มิ.ย. 2573จดทะเบียน
12061 ก.ค. 2558012/25580471/2561ข้าวโพดแปซิฟิค321บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด21 ธ.ค. 2560จดทะเบียน20 มิ.ย. 256119 มิ.ย. 2573จดทะเบียน
12071 ก.ค. 2558013/25580472/2561ข้าวโพดไฮบริกซ์58บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด21 ธ.ค. 2560จดทะเบียน20 มิ.ย. 256119 มิ.ย. 2573จดทะเบียน
12081 ก.ค. 2558014/25580473/2561ข้าวโพด50059บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด21 ธ.ค. 2560จดทะเบียน20 มิ.ย. 256119 มิ.ย. 2573จดทะเบียน
12091 ก.ค. 2558015/25580474/2561ข้าวโพด50068บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด21 ธ.ค. 2560จดทะเบียน20 มิ.ย. 256119 มิ.ย. 2573จดทะเบียน
12101 ก.ค. 2558016/25580475/2561ข้าวโพด50069บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด21 ธ.ค. 2560จดทะเบียน20 มิ.ย. 256119 มิ.ย. 2573จดทะเบียน
12111 ก.ค. 2558017/25580476/2561ข้าวโพด310บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด21 ธ.ค. 2560จดทะเบียน20 มิ.ย. 256119 มิ.ย. 2573จดทะเบียน
12121 ก.ค. 2558018/25580477/2561ข้าวโพด311บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด21 ธ.ค. 2560จดทะเบียน20 มิ.ย. 256119 มิ.ย. 2573จดทะเบียน
12131 ก.ค. 2558019/25580478/2561ข้าวโพด312บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด21 ธ.ค. 2560จดทะเบียน20 มิ.ย. 256119 มิ.ย. 2573จดทะเบียน
12141 ก.ค. 2558020/25580479/2561ข้าวโพด314บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด21 ธ.ค. 2560จดทะเบียน20 มิ.ย. 256119 มิ.ย. 2573จดทะเบียน
12151 ก.ค. 2558021/25580480/2561ข้าวโพด405บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด21 ธ.ค. 2560จดทะเบียน20 มิ.ย. 256119 มิ.ย. 2573จดทะเบียน
121610 ส.ค. 2558022/25580505/2562ส้มเขียวหวานแพร่ 1กรมวิชาการเกษตร22 ส.ค. 2561จดทะเบียน7 ม.ค. 25626 ม.ค. 2574จดทะเบียน
121731 ส.ค. 2558023/25580468/2561ข้าวกข57กรมการข้าว27 พ.ย. 2560จดทะเบียน2 พ.ค. 25611 พ.ค. 2573จดทะเบียน
121831 ส.ค. 255824/2558ข้าวกข61กรมการข้าว22 ต.ค. 2561จดทะเบียนแล้ว
121931 ส.ค. 2558025/25580469/2561ข้าวกข63กรมการข้าว27 พ.ย. 2560จดทะเบียน2 พ.ค. 25611 พ.ค. 2573จดทะเบียน
122021 ก.ย. 2558026/25580456/2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นเกรท คิงสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ17 ก.ค. 2560จดทะเบียน16 พ.ย. 256015 พ.ย. 2572จดทะเบียน
122121 ก.ย. 2558027/25580457/2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นออร่าสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ17 ก.ค. 2560จดทะเบียน16 พ.ย. 256015 พ.ย. 2572จดทะเบียน
122221 ก.ย. 25580285/25580458/2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นเชียงใหม่ เพิลสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ17 ก.ค. 2560จดทะเบียน16 พ.ย. 256015 พ.ย. 2572จดทะเบียน
122321 ก.ย. 2558029/25580459/2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นบิวตี้ พริ้นซ์เซ็สสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ17 ก.ค. 2560จดทะเบียน16 พ.ย. 256015 พ.ย. 2572จดทะเบียน
122421 ก.ย. 2558030/25580460/2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นพิมพ์ใจสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ17 ก.ค. 2560จดทะเบียน16 พ.ย. 256015 พ.ย. 2572จดทะเบียน
12255 ต.ค. 255831/2558กล้วยไม้สกุลหวายซุปเปอร์ไวท์ 1นายพงศ์ธร บูรณะเจตน์ปลูกตรวจสอบ
1226 5 ต. ค. 255832/2558กล้วยไม้สกุลหวายซุปเปอร์ไวท์ 3นายพงศ์ธร บูรณะเจตน์ปลูกตรวจสอบ
122713 ต.ค. 2558033/25580490/2561ข้าวโพดซี.พี. 111บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัด9 เม.ย. 2561จดทะเบียน1 ต.ค. 256130 ก.ย. 2573จดทะเบียน
122813 ต.ค. 2558034/25580491/2561ข้าวโพดซี.พี. ฮันนี่สวีทบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัด9 เม.ย. 2561จดทะเบียน1 ต.ค. 256130 ก.ย. 2573จดทะเบียน
122913 ต.ค. 2558035/25580492/2561ข้าวโพดไอคิวที234บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัด9 เม.ย. 2561จดทะเบียน1 ต.ค. 256130 ก.ย. 2573จดทะเบียน
123013 ต.ค. 2558036/25580493/2561ข้าวโพดเคเอส522บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัด9 เม.ย. 2561จดทะเบียน1 ต.ค. 256130 ก.ย. 2573จดทะเบียน
123113 ต.ค. 2558037/25580494/2561ข้าวโพดเอสเคเคเอ็มเอ็ม243บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัด9 เม.ย. 2561จดทะเบียน1 ต.ค. 256130 ก.ย. 2573จดทะเบียน
123213 ต.ค. 2558038/25580495/2561ข้าวโพดเอสเคเคจีจี 229บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัด9 เม.ย. 2561จดทะเบียน1 ต.ค. 256130 ก.ย. 2573จดทะเบียน
123321 ต.ค. 2558039/25580496/2561ฝ้ายตากฟ้า 6กรมวิชาการเกษตร30 พ.ค. 2561จดทะเบียน25 ต.ค. 256124 ต.ค. 2573จดทะเบียน
123424 พ.ย. 255840/2558ข้าวกข59กรมการข้าว22 ต.ค. 2561จดทะเบียนแล้ว
123527 พ.ค. 2558041/25580513/2562ถั่วฝักยาวล้ำน้ำพอง 2บริษัท ฮีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดบริษัท ฮีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด9 ม.ค. 2562จดทะเบียน9 ม.ค. 25628 ม.ค. 2574จดทะเบียน
123623 ธ.ค. 255842/2558บัว (อุบลชาติ)สยาม ซันเซ็ทนายไพรัตน์ ทรงพานิชปลูกตรวจสอบ
123723 ธ.ค. 255843/2558บัว (อุบลชาติ)สยามแองเจิ้ลนายไพรัตน์ ทรงพานิชปลูกตรวจสอบ
123823 ธ.ค. 255844/2558บัว (อุบลชาติ)สยามลักกี้นายไพรัตน์ ทรงพานิชปลูกตรวจสอบ
12395 ม.ค. 2559001/25590448/2560บัวอุดมบารมีนายอุดม พุ่มไสว8 ก.พ. 2560จดทะเบียน1 พ.ย. 256031 พ.ค. 2572จดทะเบียน
12405 ม.ค. 2559002/25590449/2560บัวชมพูกรกฎนายอุดม พุ่มไสว8 ก.พ. 2560จดทะเบียน1 พ.ย. 256031 พ.ค. 2572จดทะเบียน
12415 ม.ค. 2559003/25590450/2560บัวกวักม่วงไสวนายอุดม พุ่มไสว8 ก.พ. 2560จดทะเบียน1 พ.ย. 256031 พ.ค. 2572จดทะเบียน
12422 ก.พ. 2559004/25590552/2562ข้าวโพดดี8409แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี22 ส.ค. 2561จดทะเบียน25 ม.ค. 256224 ม.ค. 2574จดทะเบียน
12432 ก.พ. 2559005/25590553/2562ข้าวโพดเอช2983แชดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี22 ส.ค. 2561จดทะเบียน25 ม.ค. 256224 ม.ค. 2574จดทะเบียน
12442 ก.พ. 2559006/25590554/2562ข้าวโพดบี0050แชดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี22 ส.ค. 2561จดทะเบียน25 ม.ค. 256224 ม.ค. 2574จดทะเบียน
12452 ก.พ. 2559007/25590555/2562ข้าวโพดจี1313แชดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี22 ส.ค. 2561จดทะเบียน25 ม.ค. 256224 ม.ค. 2574จดทะเบียน
12462 ก.พ. 2559008/25590556/2562ข้าวโพดจี4273แชดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี22 ส.ค. 2561จดทะเบียน25 ม.ค. 256224 ม.ค. 2574จดทะเบียน
12472 ก.พ. 2559009/25590557/2562ข้าวโพดจี9861แชดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี22 ส.ค. 2561จดทะเบียน25 ม.ค. 256224 ม.ค. 2574จดทะเบียน
12482 ก.พ. 2559010/25590558/2562ข้าวโพดเอช0166แชดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี22 ส.ค. 2561จดทะเบียน25 ม.ค. 256224 ม.ค. 2574จดทะเบียน
12492 ก.พ. 2559011/25590559/2562ข้าวโพดจี1199แชดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี22 ส.ค. 2561จดทะเบียน25 ม.ค. 256224 ม.ค. 2574จดทะเบียน
12502 ก.พ. 2559012/25590560/2562ข้าวโพดบี7430แชดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี22 ส.ค. 2561จดทะเบียน25 ม.ค. 256224 ม.ค. 2574จดทะเบียน
12512 ก.พ. 2559013/25590561/2562ข้าวโพดดี5287แชดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี22 ส.ค. 2561จดทะเบียน25 ม.ค. 256224 ม.ค. 2574จดทะเบียน
12522 ก.พ. 2559014/25590562/2562ข้าวโพดจี3249แชดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี22 ส.ค. 2561จดทะเบียน25 ม.ค. 256224 ม.ค. 2574จดทะเบียน
125326 ก.พ. 255915/2559ยูคาลิปตัสเอสเอสเอช10บริษัท แอ๊ดวานซ์อาเซียน จำกัดปลูกตรวจสอบ
125426 ก.พ. 255916/2559ยูคาลิปตัสเอสเอสเอช11บริษัท แอ๊ดวานซ์อาเซียน จำกัดปลูกตรวจสอบ
125526 ก.พ. 255917/2559ยูคาลิปตัสเอสเอสเอช13บริษัท แอ๊ดวานซ์อาเซียน จำกัดปลูกตรวจสอบ
125626 ก.พ. 255918/2559ยูคาลิปตัสเอสเอสอาร์3บริษัท แอ๊ดวานซ์อาเซียน จำกัดปลูกตรวจสอบ
125726 ก.พ. 255919/2559ยูคาลิปตัสเอสเอสอาร์9บริษัท แอ๊ดวานซ์อาเซียน จำกัดปลูกตรวจสอบ
125826 ก.พ. 255920/2559ยูคาลิปตัสเอสเอสอาร์20บริษัท แอ๊ดวานซ์อาเซียน จำกัดปลูกตรวจสอบ
125926 ก.พ. 255921/2559ยูคาลิปตัสเอสเอช1074บริษัท แอ๊ดวานซ์อาเซียน จำกัดปลูกตรวจสอบ
126026 ก.พ. 255922/2559ยูคาลิปตัสเอสเอช951บริษัท แอ๊ดวานซ์อาเซียน จำกัดปลูกตรวจสอบ
126126 ก.พ. 255923/2559ยูคาลิปตัสเอสเอช932บริษัท แอ๊ดวานซ์อาเซียน จำกัดปลูกตรวจสอบ
126226 ก.พ. 255924/2559ยูคาลิปตัสเอสเอช889บริษัท แอ๊ดวานซ์อาเซียน จำกัดปลูกตรวจสอบ
126326 ก.พ. 255925/2559ยูคาลิปตัสเอสเอช101บริษัท แอ๊ดวานซ์อาเซียน จำกัดปลูกตรวจสอบ
126426 ก.พ. 255926/2559ยูคาลิปตัสเอสเอช103บริษัท แอ๊ดวานซ์อาเซียน จำกัดปลูกตรวจสอบ
126526 ก.พ. 255927/2559ยูคาลิปตัสเอสเอช171บริษัท แอ๊ดวานซ์อาเซียน จำกัดปลูกตรวจสอบ
126626 ก.พ. 255928/2559ยูคาลิปตัสเอสเอช232บริษัท แอ๊ดวานซ์อาเซียน จำกัดปลูกตรวจสอบ
126726 ก.พ. 255929/2559ยูคาลิปตัสเอสเอช268บริษัท แอ๊ดวานซ์อาเซียน จำกัดปลูกตรวจสอบ
126826 ก.พ. 255930/2559ยูคาลิปตัสเอสเอช302บริษัท แอ๊ดวานซ์อาเซียน จำกัดปลูกตรวจสอบ
126926 ก.พ. 255931/2559ยูคาลิปตัสเอสเอช312บริษัท แอ๊ดวานซ์อาเซียน จำกัดปลูกตรวจสอบ
127026 ก.พ. 255932/2559ยูคาลิปตัสเอสเอช316บริษัท แอ๊ดวานซ์อาเซียน จำกัดปลูกตรวจสอบ
127126 ก.พ. 255933/2559ยูคาลิปตัสเอสเอช57บริษัท แอ๊ดวานซ์อาเซียน จำกัดปลูกตรวจสอบ
127226 ก.พ. 255934/2559ยูคาลิปตัสเอสเอชพี111บริษัท แอ๊ดวานซ์อาเซียน จำกัดปลูกตรวจสอบ
127326 ก.พ. 255935/2559ยูคาลิปตัสเอสเอช300บริษัท แอ๊ดวานซ์อาเซียน จำกัดปลูกตรวจสอบ
127426 ก.พ. 255936/2559ยูคาลิปตัสเอสเอช112บริษัท แอ๊ดวานซ์อาเซียน จำกัดปลูกตรวจสอบ
127526 ก.พ. 255937/2559ยูคาลิปตัสเอสเอช233บริษัท แอ๊ดวานซ์อาเซี่ยน จำกัดปลูกตรวจสอบ
127626 ก.พ. 255938/2559ยูคาลิปตัสเอสเอ250บริษัท แอ๊ดวานซ์อาเซียน จำกัดปลูกตรวจสอบ
127726 ก.พ. 255939/2559ยูคาลิปตัสเอสเอช317บริษัท แอ๊ดวานซ์อาเซี่ยน จำกัดปลูกตรวจสอบ
127826 ก.พ. 255940/2559ยูคาลิปตัสเอสเอชเค3บริษัท แอ๊ดวานซ์อาเซี่ยน จำกัดปลูกตรวจสอบ
12793 มี.ค. 2559041/25590497/2562ข้าวโพดเอ็นเค6232บริษัท โนวาร์ติส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด22 ส.ค. 2561จดทะเบียน4 ม.ค. 25623 ม.ค. 2574จดทะเบียน
12803 มี.ค. 2559042/25590498/2562ข้าวโพดเอ็นเค6253บริษัท โนวาร์ติส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด22 ส.ค. 2561จดทะเบียน4 ม.ค. 25623 ม.ค. 2574จดทะเบียน
12814 เม.ย. 255943/2559หญ้าเนเปยร์เขียวสยามบริษัท เอ็นไวร์ ควอลิตี้ จำกัดปลูกตรวจสอบ
128212 เม.ย. 255944/2559ผักกาดหอมอัลเบร์ท (79-150-อาร์แซด) (HILBERT 70-150 RZ)บริษัท ติลลิกี แอนด์ กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดปลูกตรวจสอบ
128313 พ.ค. 2559045/25590501/2562แตงโมทีโออาร์ 466บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด10 ก.ย. 2561จดทะเบียน7 ม.ค. 25626 ม.ค. 2574จดทะเบียน
128413 พ.ค. 2559046/25590502/2562แตงโมทีโออาร์ 467บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด10 ก.ย. 2561จดทะเบียน7 ม.ค. 25626 ม.ค. 2574จดทะเบียน
128513 พ.ค. 2559047/25590503/2562แตงโมทีโออาร์ 468บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด10 ก.ย. 2561จดทะเบียน7 ม.ค. 25626 ม.ค. 2574จดทะเบียน
128613 พ.ค. 2559048/25590504/2562แตงโมทีโออาร์ 469บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด10 ก.ย. 2561จดทะเบียน7 ม.ค. 25626 ม.ค. 2574จดทะเบียน
128716 มิ.ย. 255949/2559ข้าวโพดซี.พี.508บริษัท เจริญโภค๓ัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัดปลูกตรวจสอบ
128829 มิ.ย. 2559050/25590486/2561ข้าวโพดเหนียวทับทิมบริษัท ฮีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียน31 ส.ค. 256130 ส.ค. 2573จดทะเบียน
128929 มิ.ย. 2559051/25590487/2561ข้าวโพดเหนียวจัมโบ้บริษัท ฮีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียน31 ส.ค. 256130 ส.ค. 2573จดทะเบียน
129029 มิ.ย. 255952/2559มะเขือดับเบิ้ลยูเอส 5698บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดปลูกตรวจสอบ
129129 มิ.ย. 255953/2559มะเขือเทศเอ๊กซ์ตร้าโกลด์บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดปลูกตรวจสอบ
129229 มิ.ย. 255954/2559มะเขือเทศแพรวชมพูบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดปลูกตรวจสอบ
129329 มิ.ย. 255955/2559มะเขือเทศพรีเมี่ยมโกลด์บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดปลูกตรวจสอบ
129429 มิ.ย. 255956/2559ฟักทองประกายเงินบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดปลูกตรวจสอบ
129529 มิ.ย. 255957/2559พริกเผ็ดเพชรมงคลบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดปลูกตรวจสอบ
129629 มิ.ย. 2559058/25590514/2562บวบเหลี่ยมฟาโรห์บริษัท ฮีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด10 ก.ย. 2561จดทะเบียน9 ม.ค. 25628 ม.ค. 2574จดทะเบียน
129729 มิ.ย. 2559059/25590515/2562บวบเหลี่ยมมินิบริษัท ฮีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด10 ก.ย. 2561จดทะเบียน9 ม.ค. 25628 ม.ค. 2574จดทะเบียน
129829 มิ.ย. 2559060/25590516/2562แตงโมโกลเด้นสวีท80บริษัท ฮีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด10 ก.ย. 2561จดทะเบียน9 ม.ค. 25628 ม.ค. 2574จดทะเบียน
129929 มิ.ย. 2559061/25590568/2562มะระไซเบอร์บริษัท ฮีสท์30 ต.ค. 2561จดทะเบียน22 ก.พ. 256221 ก.พ. 2574จดทะเบียน
130021 ก.ค. 255962/2559มะเขือเทศเชอรี่แพร่มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปลูกตรวจสอบ
130121 ก.ค. 255963/2559มะเขือเทศเชอรี่ พลัมมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปลูกตรวจสอบ
130221 ก.ค. 255964/2559มะเขือเทศออเร้นจ์โกเมทมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปลูกตรวจสอบ
130321 ก.ค. 255965/2559พริกเรดซัน อีสานมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปลูกตรวจสอบ
130421 ก.ค. 255966/2559พริกเรดมูน อีสานมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปลูกตรวจสอบ
130521 ก.ค. 255967/2559พริกเยลโลมูนมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปลูกตรวจสอบ
13061 ส.ค. 255968/2559มันสำปะหลังห้วยบง 90มูลนิธิสถานบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปลูกตรวจสอบ
13075 ก.ย. 255969/2559มะปรางหวานพิชิตใจนายพิชัย ใจหอมปลูกตรวจสอบ
130810 ต.ค. 255970/2559มะละกออาร์เอ็มยูมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามปลูกตรวจสอบ
130928 ต.ค. 255912/2559ทุเรียนจันทบรี7กรมวิชาการเกษตรปลูกตรวจสอบ
131028 ต.ค. 255972/2559ทุเรียนจันทบุรี8กรมวิชาการเกษตรปลูกตรวจสอบ
131128 ต.ค. 255973/2559ทุเรียนจันทบุรี9กรมวิชาการเกษตรปลูกตรวจสอบ
13121 พ.ย. 255974/2559กล้วยไม้สกุลแวนด้าบีพี 006นายธำรง ศุภชาติวงศ์ปลูกตรวจสอบ
13131 พ.ย. 255975/2559570/2562ข้าวเอ็มจีซี1นายชำนาญ พรหมชัย ร่วมกับ บริษัท จีซีอะโกรเทรค จำกัด22 ต.ค. 2561จดทะเบียนแล้ว8 มี.ค. 25627 มี.ค. 2574
13144 ม.ค. 2560001/25600499/2562มะเขือเทศเพชรอุบล 1มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี10 ก.ย. 2561 จดทะเบียน4 ม.ค. 25623 ม.ค. 2574จดทะเบียน
13154 ม.ค. 2560002/25600500/2562มะเขือเทศเพชรอุบล 2มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี10 ก.ย. 2561จดทะเบียน4 ม.ค. 25623 ม.ค. 2574จดทะเบียน
13164 ม.ค. 25603/2560มะเขือเทศเพชรอุบล 3มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลูกตรวจสอบ
131712 ม.ค. 25604/2560ข้าวโพดพี3875บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จากัดปลูกตรวจสอบ
131812 ม.ค. 25605/2560ข้าวโพดพีเอช1ที3วีบริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จากัดปลูกตรวจสอบ
131912 ม.ค. 25606/2560ข้าวโพดพีเอช1เจเอช6บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จากัดปลูกตรวจสอบ
132012 ม.ค. 25607/2560ข้าวโพดพีเอช1เจเอชซีบริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จากัดปลูกตรวจสอบ
132112 ม.ค. 25608/2560ข้าวโพดพีเอช1เจเอช3บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไบริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จากัดทยแลนด์) จากัดปลูกตรวจสอบ
132225 ม.ค. 2560009/25600488/2561ข้าวโพดเค ดับบลิว ที401บริษัท เค ดับบลิว เอสซีสด์ (ไทยแลนด์) จำกัด18 เม.ย. 2561จดทะเบียน14 ก.ย. 256113 ก.ย. 2573จดทะเบียน
132325 ม.ค. 2560010/25600489/2561ข้าวโพดเค ดับบลิว ที708บริษัท เค ดับบลิว เอสซีสด์ (ไทยแลนด์) จำกัด18 เม.ย. 2561จดทะเบียน14 ก.ย. 256113 ก.ย. 2573จดทะเบียน
13246 ก.พ. 256011/2560ข้าวโพดจี5321 แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซ12 มี.ค. 2562
13256 ก.พ. 256012/2560ข้าวโพดจี0571 แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี12 มี.ค. 2562
13266 ก.พ. 256013/2560ข้าวโพดบี5926 แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี12 มี.ค. 2562
13276 ก.พ. 256014/2560ข้าวโพดดี3736 แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี12 มี.ค. 2562
13286 ก.พ. 256015/2560ข้าวโพดเอช8635 แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี12 มี.ค. 2562
13296 ก.พ. 256016/2560ข้าวโพดดี6988 แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี12 มี.ค. 2562
13306 ก.พ. 256017/2560ข้าวโพดเอช0897 แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี12 มี.ค. 2562
13316 ก.พ. 256018/2560ข้าวกข65กรมการข้าวปลูกตรวจสอบ
13326 ก.พ. 256019/2560ข้าวกข67กรมการข้าวปลูกตรวจสอบ
133330 มี.ค. 256020/2560ถั่วฝักยาวพุ่มเขียวบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดปลูกตรวจสอบ
133430 มี.ค. 256021/2560ถั่วฝักยาวโกเมนท์บริษัท ซินเจนทา พาทิซิเนชั่น เอจีปลูกตรวจสอบ
133528 เม.ย. 256022/2560ข้าวโพดเอ็นพี5388บริษัท ซินเจนทา พาทิซิเนชั่น เอจีปลูกตรวจสอบ
133628 เม.ย. 256023/2560ข้าวโพดเอ็นพี5300บริษัท ซินเจนทา พาทิซิเนชั่น เอจีปลูกตรวจสอบ
133728 เม.ย. 256024/2560ข้าวโพดเอ็นพี5120บริษัท ซินเจนทา พาทิซิเนชั่น เอจีปลูกตรวจสอบ
133828 เม.ย. 256025/2560ข้าวโพดเอ็นพี5150บริษัท ซินเจนทา พาทิซิเนชั่น เอจีปลูกตรวจสอบ
133928 เม.ย. 256026/2560ข้าวโพดเอ็นพี5139บริษัท ซินเจนทา พาทิซิเนชั่น เอจีปลูกตรวจสอบ
134028 เม.ย. 256027/2560ข้าวโพดเอ็นพี5296บริษัท ซินเจนทา พาทิซิเนชั่น เอจีปลูกตรวจสอบ
134128 เม.ย. 256028/2560ข้าวโพดเอ็นพี5038บริษัท ซินเจนทา พาทิซิเนชั่น เอจีปลูกตรวจสอบ
134228 เม.ย. 256029/2560ข้าวโพดเอ็นพี5088บริษัท ซินเจนทา พาทิซิเนชั่น เอจีปลูกตรวจสอบ
134328 เม.ย. 256030/2560ข้าวโพดเอ็นพี5350บริษัท ซินเจนทา พาทิซิเนชั่น เอจีปลูกตรวจสอบ
134428 เม.ย. 256031/2560ข้าวโพดอ็นพี5376บริษัท ซินเจนทา พาทิซิเนชั่น เอจีปลูกตรวจสอบ
134528 เม.ย. 256032/2560ข้าวโพดเอ็นพี5356บริษัท ซินเจนทา พาทิซิเนชั่น เอจีปลูกตรวจสอบ
13469 พ.ค. 256033/2560มะละกอสุพรรณ 1บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดปลูกตรวจสอบ
134719 พ.ค. 256034/2560ข้าวเจ้าก่ำหอมแม่โจ้1 เอมหาวิทยาลัยแม่โจ้ปลูกตรวจสอบ
134812 มิ.ย. 256035/2560ฝ้ายพี12น่าน37เอ็ม5กรมวิชาการเกษตรปลูกตรวจสอบ
134921 มิ.ย. 256036/2560ข้าวกข22กรมการข้าวปลูกตรวจสอบ
13504 ก.ค. 256037/2560ข้าวชรินทร์ทิพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปลูกตรวจสอบ
135111 ก.ค. 256038/2560ข้าวโพดทีพี 1มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปลูกตรวจสอบ
135211 ก.ค. 256039/2560ข้าวโพดทีพี 3มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปลูกตรวจสอบ
135311 ก.ค. 256040/2560ข้าวโพดทีซี 1มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปลูกตรวจสอบ
135411 ก.ค. 256041/2560ข้าวโพดทีดับเบิ้ลยู 1มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปลูกตรวจสอบ
13552 ต.ค. 2560042/25600517/2562แตงกวาล่ำซำบริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัดจดทะเบียน11 ม.ค. 256210 ม.ค. 2574จดทะเบียน
13562 ต.ค. 2560043/25600518/25622แตงกวาบีซี 43-452บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัดจดทะเบียน11 ม.ค. 256210 ม.ค. 2574จดทะเบียน
13572 ต.ค. 2560044/25600519/2562แตงร้านแอล 3392บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัดจดทะเบียน11 ม.ค. 256210 ม.ค. 2574จดทะเบียน
13582 ต.ค. 2560045/25600520/2562แตงกวาล่ำซำ 2บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัดจดทะเบียน11 ม.ค. 256210 ม.ค. 2574จดทะเบียน
13592 ต.ค. 2560046/25600521/2562แตงร้านแอล 3453บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัดจดทะเบียน11 ม.ค. 256210 ม.ค. 2574จดทะเบียน
13602 ต.ค. 2560047/25600522/2562แตงกวาล่ำซำ 3บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัดจดทะเบียน11 ม.ค. 256210 ม.ค. 2574จดทะเบียน
13612 ต.ค. 2560047/25600523/2562แตงกวาบีซี 43-305บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัดจดทะเบียน11 ม.ค. 256210 ม.ค. 2574จดทะเบียน
13622 ต.ค. 2560048/25600524/2562แตงร้านแอล 3479บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัดจดทะเบียน11 ม.ค. 256210 ม.ค. 2574จดทะเบียน
13632 ต.ค. 2560049/25600525/2562แตงกวาล่ำซำ 4บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัดจดทะเบียน11 ม.ค. 256210 ม.ค. 2574จดทะเบียน
13642 ต.ค. 2560050/25600526/2562แตงร้านแอล 3468บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัดจดทะเบียน11 ม.ค. 256210 ม.ค. 2574จดทะเบียน
13652 ต.ค. 2560051/25600527/2562แตงกวาบีซี 43-104บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัดจดทะเบียน11 ม.ค. 256210 ม.ค. 2574จดทะเบียน
13662 ต.ค. 2560052/25600528/2562แตงกวภูเขียว 2บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัดจดทะเบียน11 ม.ค. 256210 ม.ค. 2574จดทะเบียน
13672 ต.ค. 2560053/25600529/2562แตงร้านแอล13บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัดจดทะเบียน11 ม.ค. 256210 ม.ค. 2574จดทะเบียน
13682 ต.ค. 2560054/25600530/2562แตงกวาสนั่นเมืองบริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัดจดทะเบียน11 ม.ค. 256210 ม.ค. 2574จดทะเบียน
13692 ต.ค. 2560055/25600531/2562แตงกวาแอล 5793บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัดจดทะเบียน11 ม.ค. 256210 ม.ค. 2574จดทะเบียน
13702 ต.ค. 256057/2560แตงกวาซีเอ็ม 691บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด
13712 ต.ค. 256058/2560แตงกวาซีเอ็ม 692บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด
13722 ต.ค. 256059/2560แตงกวาซี 681บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด
13732 ต.ค. 256060/2560แตงกวาซี 693บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด
13742 ต.ค. 256061/2560แตงกวาซี 694บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด
13752 ต.ค. 256062/2560แตงร้านซี 685บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด
13762 ต.ค. 256063/2560แตงร้านซีแอล 685บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด
13772 ต.ค. 256064/2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นบีพี001นายธำรง ศุภชาติวงศ์
13782 ต.ค. 256065/2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นบีพี002นายธำรง ศุภชาติวงศ์
13782 ต.ค. 256066/2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นบีพี003นายธำรง ศุภชาติวงศ์
13802 ต.ค. 256067/2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นบีพี004นายธำรง ศุภชาติวงศ์
13812 ต.ค. 256068/2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นบีพี005นายธำรง ศุภชาติวงศ์
13822 ต.ค. 256069/2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นบีพี006นายธำรง ศุภชาติวงศ์
13832 ต.ค. 256070/2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นบีพี007นายธำรง ศุภชาติวงศ์
13844 ธ.ค. 256071/2560ข้าวโพดซีเอส19316บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด
13854 ธ.ค. 256072/2560ข้าวโพดแฟนตาซี 35บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด
138621 ธ.ค. 256073/2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวัสดี ฮันนี่มูน1. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) 2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
138721 ธ.ค. 256074/2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวัสดี วีนัสเฟลม1. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) 2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
138821 ธ.ค. 256075/2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวัสดี พิ้งค์ จูลว์1. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) 2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
138921 ธ.ค. 256076/2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวัสดี มารูน ฮาร์ท1. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) 2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
139021 ธ.ค. 256077/2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวัสดี ปอปปี้ พิ้งค์1. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) 2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
139121 ธ.ค. 256078/2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวัสดี เชียงใหม่ รูบี้1. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) 2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
139221 ธ.ค. 256079/2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวัสดี โกลเด้นโทรน1. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) 2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
139321 ธ.ค. 256080/2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวัสดี เอ็นซานเทรซ1. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) 2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
139421 ธ.ค. 256081/2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวัสดี พิ้งค์ คราวน์1. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) 2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
139521 ธ.ค. 256082/2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวัสดี ลักกี้ สตาร์1. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) 2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
139621 ธ.ค. 256083/2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวัสดี พิ้งค์ คลอว์1. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) 2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
139721 ธ.ค. 256084/2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวัสดี สตาร์ไลท์1. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) 2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
139821 ธ.ค. 256085/2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวัสดี เอ็มเมอรัลด์1. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) 2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
139921 ธ.ค. 256086/2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวัสดี การ์เนท1. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) 2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
140021 ธ.ค. 256087/2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวัสดี ฟลามิงโก1. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) 2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
140121 ธ.ค. 256088/2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวัสดี เลกทริก พิ้งค์1. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) 2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
140221 ธ.ค. 256089/2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวัสดี สวีทฮาร์ท1. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) 2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
140321 ธ.ค. 256090/2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวัสดี พิ้งค์ แองเจิล1. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) 2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
140421 ธ.ค. 256091/2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวัสดี แฟรี่1. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) 2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
140521 ธ.ค. 256092/2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวัสดี เจด ดราก้อน1. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) 2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
140621 ธ.ค. 256093/2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวัสดี แบล็ค เฟิร์ล1. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) 2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14073 ม.ค. 25611/2561ผักบุ้งเคเค 96
140810 ม.ค. 25612/2561กล้วยไม้สกุลหวายแบล็ค เพิร์ล
140929 ม.ค. 25613/2561กล้วยไม้สกุลหวายม่วงราชกุมารี
141029 ม.ค. 25614/2561กล้วยไม้สกุลหวายรักตสิริน
14119 มี.ค. 25615/2561ข้าวกข73
14129 มี.ค. 25616/2561ข้าวกข75
141313 มี.ค. 25617/2561ข้าวโพด
141413 มี.ค. 25618/2561ข้าวโพด
141513 มี.ค. 25619/2561ข้าวโพด
141613 มี.ค. 256110/2561ข้าวโพด
141713 มี.ค. 256111/2561ข้าวโพด
141813 มี.ค. 256112/2561ข้าวโพด
141913 มี.ค. 256113/2561ข้าวโพด
142013 มี.ค. 256114/2561ข้าวโพด
142113 มี.ค. 256115/2561ข้าวโพด
142213 มี.ค. 256116/2561ข้าวโพด
142322 มี.ค. 256117/2561ข้าวโพด
142422 มี.ค. 256118/2561ข้าวโพด
142522 มี.ค. 256119/2561ข้าวโพด
142622 มี.ค. 256120/2561ข้าวโพด
142722 มี.ค. 256121/2561ข้าวโพด
142823 มี.ค. 256122/2561ข้าวโพด
142923 มี.ค. 256123/2561ข้าวโพด
143023 มี.ค. 256124/2561ใจดี เรด
143123 มี.ค. 256125/2561ใจดี ออเรนจ์
143223 มี.ค. 256126/2561ใจดี คอรัส
143323 มี.ค. 256127/2561ใจดี มาเจนต้า
143423 มี.ค. 256128/2561ใจดี ไวท์
14357 พ.ค. 256129/2561ข้าวโพดพี3582
14367 พ.ค. 256130/2561ข้าวโพดพี4084
14377 พ.ค. 256131/2561ข้าวโพดพี4124
14387 พ.ค. 256132/2561ข้าวโพดพีเอช12เจ1
14397 พ.ค. 256133/2561ข้าวโพดพีเอช40เอสเอช
14407 พ.ค. 256134/2561ข้าวโพดพีเอช244ดับเบิลยู
144118 พ.ค. 256135/2561ยูคาลิปตัสเอช22
144218 พ.ค. 256136/2561ยูคาลิปตัสเอช26
144318 พ.ค. 256137/2561ยูคาลิปตัสเอช28
144418 พ.ค. 256138/2561ยูคาลิปตัสเอช30
144518 พ.ค. 256139/2561ยูคาลิปตัสเอช32
144618 พ.ค. 256140/2561ยูคาลิปตัสเอช54
144718 พ.ค. 256141/2561ยูคาลิปตัสเอช36
144818 พ.ค. 256142/2561ยูคาลิปตัสเอช38
144925 พ.ค. 256143/2561ปาล์มน้ำมันอาร์ห้าทับยี่สิบเอ็ดพีนายเอนก ลิ่มศรีวิไล
145025 พ.ค. 256244/2561ปาล์มน้ำมันอาร์แปดทับเก้าดีนายเอนก ลิ่มศรีวิไล
145128 พ.ค. 256145/2561ข้าวหอมรังสีสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
14522 ก.ค. 256146/2561ปาล์มน้ำมันจีทีดี 1นายเอนก ลิ่มศรีวิไล
14532 ก.ค. 256147/2561ปาล์มน้ำมันจีทีดี 2นายเอนก ลิ่มศรีวิไล
14542 ก.ค. 256148/2561ปาล์มน้ำมันจีทีดี 3นายเอนก ลิ่มศรีวิไล
14552 ก.ค. 256149/2561ปาล์มน้ำมันจีทีดี 4นายเอนก ลิ่มศรีวิไล
14562 ก.ค. 256150/2561ปาล์มน้ำมันจีทีดี 5นายเอนก ลิ่มศรีวิไล
14572 ก.ค. 256151/2561ปาล์มน้ำมันจีทีดี 6นายเอนก ลิ่มศรีวิไล
14584 ก.ค. 256152/2561ข้าวโพด
14594 ก.ค. 256153/2561ข้าวโพด
14604 ก.ค. 256154/2561ข้าวโพด
14614 ก.ค. 256155/2561ข้าวโพด
14624 ก.ค. 256156/2561ข้าวโพด
14634 ก.ค. 256157/2561ข้าวโพด
14644 ก.ค. 256158/2561ข้าวโพด
14654 ก.ค. 256159/2561ข้าวโพด
14664 ก.ค. 256160/2561ข้าวโพด
14674 ก.ค. 256161/2561ข้าวโพด
14684 ก.ค. 256162/2561ข้าวโพด
14694 ก.ค. 256163/2561ข้าวโพด
14704 ก.ค. 256164/2561ข้าวโพด
14714 ก.ค. 256165/2561ข้าวโพด
14724 ก.ค. 256166/2561ข้าวโพด
14734 ก.ค. 256167/2561ข้าวโพด
14744 ก.ค. 256168/2561ข้าวโพด
14754 ก.ค. 256169/2561ข้าวโพด
14764 ก.ค. 256170/2561ข้าวโพด
14774 ก.ค. 256171/2561ข้าวโพด
14784 ก.ค. 256172/2561ข้าวโพด
14794 ก.ค. 256173/2561ข้าวโพด
14804 ก.ค. 256174/2561ข้าวโพด
14816 ก.ค. 256175/2561ข้าวโพด
14826 ก.ค. 256176/2561ข้าวโพด
14836 ก.ค. 256177/2561ข้าวโพด
14846 ก.ค. 256178/2561ข้าวโพด
14856 ก.ค. 256179/2561ข้าวโพด
14866 ก.ค. 256180/2561ข้าวโพด
14876 ก.ค. 256181/2561ข้าวโพด
14886 ก.ค. 256182/2561ข้าวโพด
14896 ก.ค. 256183/2561ข้าวโพด
149025 ก.ค. 256184/2561กล้วยไม้สกุลหวายซุปเปอร์ไวท์4นายพงศ์ธร บูรณะเจตน์
149124 ก.ย. 256185/2561ยูคาลิปตัสพีที911
14929 ม.ค. 25621/2562แตงโมซี 473
14939 ม.ค. 25622/2562แตงโมซี 474
14949 ม.ค. 25623/2562แตงโมทีโออาร์ 480
14959 ม.ค. 25624/2562แตงโมทีโออาร์ 481
14969 ม.ค. 25625/2562แตงโมทีโออาร์ 484
149724 ก.พ. 25626/2562กล้วยไม้สกุลหวายนานา พิงค์นายธวัชวชัย เจนวณิชวิทย์
14988 ก.พ. 25627/2562ข้าวโพด
14998 ก.พ. 25628/2562ข้าวโพด
15008 ก.พ. 25629/2562ข้าวโพด
15018 ก.พ. 256210/2562ข้าวโพด
15028 ก.พ. 256211/2562ข้าวโพด
15038 ก.พ. 256212/2562ข้าวโพด
15048 ก.พ. 256213/2562ข้าวโพด
150518 ก.พ. 256214/2562ข้าว
150620 ก.พ. 256215/2562แก้วกาญจนาบีพีเอจี 001นายธำรง ศุภชาติวงศ์
150720 ก.พ. 256216/2562กล้วยไม้สกุลแวนด้าบีพี 013นายธำรง ศุภชาติวงศ์
150825 ก.พ. 256217/2562กล้วยไม้สกุลแวนด้าบีพี 014นายธำรง ศุภชาติวงศ์
150925 ก.พ. 256218/2562กล้วยไม้สกุลแวนด้าบีพี 015นายธำรง ศุภชาติวงศ์
151025 ก.พ. 256219/2562กล้วยไม้สกุลแวนด้าบีพี 016นายธำรง ศุภชาติวงศ์
151112 มี.ค. 256220/2562แตงกวาสบายบริษัท อะโกร สตาร์ ซีดส์ จำกัด
151212 มี.ค. 256221/2562แตงกวาครีมบริษัท อะโกร สตาร์ ซีดส์ จำกัด
151312 มี.ค. 256222/2562แตงกวาราเมธ 99บริษัท อะโกร สตาร์ ซีดส์ จำกัด
151412 มี.ค. 256223/2562แตงเทศออเร้น สวีท 939บริษัท อะโกร สตาร์ ซีดส์ จำกัด
151512 มี.ค. 256224/2562แตงเทศอะโรมา 6536บริษัท อะโกร สตาร์ ซีดส์ จำกัด
151612 มี.ค. 256225/2562แตงเทศแอนนา 6024บริษัท อะโกร สตาร์ ซีดส์ จำกัด
151712 มี.ค. 256226/2562แตงโมเทสตี้ 1827บริษัท อะโกร สตาร์ ซีดส์ จำกัด
151812 มี.ค. 256227/2562แตงโมบิ๊กสวีท 6515บริษัท อะโกร สตาร์ ซีดส์ จำกัด
151912 มี.ค. 256228/2562แตงโมบิ๊กสวีท 1777บริษัท อะโกร สตาร์ ซีดส์ จำกัด
152012 มี.ค. 256229/2562แตงโมบิ๊กสวีท 1752บริษัท อะโกร สตาร์ ซีดส์ จำกัด
152112 มี.ค. 256230/2562มะเขือเทศทีโอเอ็ม 8433บริษัท อะโกร สตาร์ ซีดส์ จำกัด
152212 มี.ค. 256231/2562มะเขือเทศทีโอเอ็ม 6152บริษัท อะโกร สตาร์ ซีดส์ จำกัด
152312 มี.ค. 256232/2562มะเขือเทศทีโอเอ็ม 6024บริษัท อะโกร สตาร์ ซีดส์ จำกัด
152412 มี.ค. 256233/2562มะเขือเทศทีโอเอ็ม 6099บริษัท อะโกร สตาร์ ซีดส์ จำกัด
152512 มี.ค. 256234/2562มะเขือเทศทีโอเอ็ม 3018บริษัท อะโกร สตาร์ ซีดส์ จำกัด
152620 มี.ค. 256235/2562ผักกาดหอมทีแอลอี 556 (TLE 556)ทาคิอิ แอนด์ คอมปะนี ลิมิเต็ด
152720 มี.ค. 256236/2562ผักกาดหอมทีแอลอี 557 (TLE 557)ทาคิอิ แอนด์ คอมปะนี ลิมิเต็ด
152822 มี.ค. 256237/2562ฟักทองล้านนา 8มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
152922 มี.ค. 256238/2562ฟักทองล้านนา 9มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
153022 มี.ค. 256239/2562ฟักทองล้านนา 10มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
153122 มี.ค. 256240/2562ฟักทองล้านนา 11มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
153222 มี.ค. 256241/2562ฟักทองล้านนา 12มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
153322 มี.ค. 256242/2562ฟักทองล้านนา 13มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
153422 มี.ค. 256243/2562ฟักทองล้านนา 14มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
153522 มี.ค. 256244/2562ฟักทองล้านนา 15มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
153622 มี.ค. 256245/2562ฟักทองล้านนา 16มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
153722 มี.ค. 256246/2562ฟักทองล้านนา 17มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
153822 มี.ค. 256247/2562ฟักทองล้านนา 18มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
153921 พ.ค. 256248/2562ทุเรียนพวงพกานางพวงพกา ยินสูตร
154021 พ.ค. 256249/2562ข้าวโพดเอ็นเค106บริษัท ซินเจนทา พาทิซิเนชั่น เอจี
154121 พ.ค. 256250/2562ข้าวโพดเอสทีจี257บริษัท ซินเจนทา พาทิซิเนชั่น เอจี
154221 พ.ค. 256251/2562ข้าวโพดเอ็นเค6275บริษัท ซินเจนทา พาทิซิเนชั่น เอจี
154323 พ.ค. 256252/2562มะระบีจี 494บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด
154423 พ.ค. 256253/2562มะระบีจี 610บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด
15454 มิ.ย. 256254/2562ข้าวโพดแปซิฟิค 278บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด
15464 มิ.ย. 256255/2562ข้าวโพดไฮบริกซ์ 33บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด
15474 มิ.ย. 256256/2562ข้าวโพดไฮบริกซ์ 71บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด
15484 มิ.ย. 256257/2562ข้าวโพด50092บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด
15494 มิ.ย. 256258/2562ข้าวโพด324บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด
15504 มิ.ย. 256259/2562ข้าวโพด325บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด
15514 มิ.ย. 256260/2562ข้าวโพด326บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด
15524 มิ.ย. 256261/2562ข้าวโพด327บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด
155314 มิ.ย. 256262/2562ยูคาลิปตัสเค147บริษัท ยูคาลิปตัสเทบริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดคโนโลยี จำกัด
155414 มิ.ย. 256263/2562ยูคาลิปตัสเค148บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
155514 มิ.ย. 256264/2562ยูคาลิปตัสเค149บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
155614 มิ.ย. 256265/2562ยูคาลิปตัสเค151บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด
155718 มิ.ย. 256266/2562สับปะรดศรีวิชัยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
155819 ก.ค. 256267/2562กล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสพริ้นเซส บลูลิปสำนักงานพัฒานาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมูลนิธิจุฬาภรณ์
155919 ก.ค. 256268/2562กล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสพริ้นเซส บริเลียนส์เพอพีลสำนักงานพัฒานาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมูลนิธิจุฬาภรณ์
156019 ก.ค. 256269/2562กล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสพริ้นเซสเชอรี่บลอซซัมสำนักงานพัฒานาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมูลนิธิจุฬาภรณ์
156119 ก.ค. 256270/2562กล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสพริ้นเซส ซัมเมอร์เพอพีลสำนักงานพัฒานาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมูลนิธิจุฬาภรณ์
156219 ก.ค. 256271/2562กล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสพริ้นเซส มาเจนต้าสำนักงานพัฒานาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมูลนิธิจุฬาภรณ์
156319 ก.ค. 256272/2562กล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสพริ้นเซส ธาร์มมิ่งเพอนีลสำนักงานพัฒานาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมูลนิธิจุฬาภรณ์
156419 ก.ค. 256273/2562กล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสพริ้นเซส คะริชมะเพอพีลสำนักงานพัฒานาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมูลนิธิจุฬาภรณ์
156519 ก.ค. 256274/2562กล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสพริ้นเซส ลิเติ้ลไวท์สำนักงานพัฒานาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมูลนิธิจุฬาภรณ์
156619 ก.ค. 256275/2562กล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสพริ้นเซสมิสตี้เพอพีลสำนักงานพัฒานาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมูลนิธิจุฬาภรณ์
156719 ก.ค. 256276/2562กล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสพริ้นเซสแดนซิ่งเพอพีลสำนักงานพัฒานาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมูลนิธิจุฬาภรณ์
156819 ก.ค. 256277/2562กล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสพริ้นเซสแดนซิ่งบลูลิปสำนักงานพัฒานาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมูลนิธิจุฬาภรณ์
156919 ก.ค. 256278/2562กล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสพริ้นเซสแคซลิ่งเพอพีล
สำนักงานพัฒานาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมูลนิธิจุฬาภรณ์
1570 27 ส.ค. 256279/2562ข้าวโพดเทียนสวรรค์บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โปรดิ๊วส จำกัด