เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำราชอาณาจักรไทยและคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อศึกษาดูงานสวนผลไม้ โรงคัดบรรจุผลไม้ และสหกรณ์การเกษตร

            วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมให้การต้อนรับ นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทยและคณะ ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อศึกษาดูงานสวนผลไม้ ณ สวนรักตะวัน ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โรงคัดบรรจุผลไม้ บริษัท ดรากอน เฟรชฟรุท จำกัด ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี และสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรีโดยมีนายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำชมกระบวนการผลิตและมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19ในสวนผลไม้ GAP Plus และในโรงคัดบรรจุ GMP Plus เพื่อเน้นย้ำในมาตรการและมาตรฐานความปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 ในผลไม้ของไทย โดย นายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ได้รับมอบหมายให้นำเสนอข้อมูลและบรรยายมาตรการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตความอ่อน-แก่ของทุเรียน และการตรวจสอบกระบวนการผลิตในโรงคัดบรรจุตามของกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายชัยศักดิ์ รินเกลื่อน หัวหน้าด่านตรวจพืชแหลมฉบังและเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชจันทบุรี นำเสนอมาตรการในการสุ่มตรวจสอบศัตรูพืช กระบวนการตรวจปิดตู้คอนเทนเนอร์และการตรวจเอกสารหลักฐานตามพิธีสารของทางการจีน ทั้งนี้ทางสวนและโรงคัดบรรจุยังได้นำผลไม้คุณภาพ สดๆรสชาติอร่อย มาให้ทางคณะได้รับประทาน อันเป็นการกระชับความสัมพันธ์ไทย-จีน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคผลไม้ไทยให้แก่บุคคลสำคัญของประเทศจีนและผู้บริโภคชาวจีน ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีในการสร้างมูลค่าให้การส่งออกผลไม้ของไทยไปจีนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

จุดที่ 1 สวนรักตะวัน ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

จุดที่ 2 โรงคัดบรรจุผลไม้ บริษัท ดรากอน เฟรชฟรุท จำกัด ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

จุดที่ 3 สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี