พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผอ.สวพ.8 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ศวพ.สงขลา สวพ.8 จังหวัดสงขลา