กรมวิชาการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากร ในการเสวนา “สถานการณ์และการขับเคลื่อนทรัพยากรพันธุกรรมพื้นบ้านภาคใต้”

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร โดย นายอนันต์ อักษรศรี ผอ.สคพ นายวินัย สมประสงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคุ้มครองพันธุ์พืช นายปณิพัท กฤษสมัคร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช นายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผอ.สวพ.8 นางสาวลักษมี สุภัทรา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ร่วมเป็นวิทยากร ในการเสวนา “สถานการณ์และการขับเคลื่อนทรัพยากรพันธุกรรมพื้นบ้านภาคใต้” ภายในงานประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและฟื้นฟูพืชอัตลักษณ์ท้องถิ่น กรณีการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรรมธรรมชาติธาตุ4 (สวนปะหรน หมัดหลี) ม.6 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา