สวพ.8 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่เรา”

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่เรา” ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การปลูกต้นไม้ อาทิ ต้นรวงผึ้ง ต้นทองอุไร ต้นตะเคียนทอง ฯลฯ, การมอบหน้ากากอนามัย, การมอบถุงยังชีพให้กับนักเรียน และประชาชนผู้ด้อยโอกาส, การขุดลอกคลอง, การทำความสะอาด, การตัดแต่งกิ่งไม้และการปรับภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนวัดแม่เตย ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา