– ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • เลขที่โครงการในระบบ EGP 63097331561 ชื่อโครงการ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงินงบประมาณ 2,485,500 บาท
ประกาศผู้ชนะประกวดราคา