รองอธิบดีกรมวิชาการ และเจ้าหน้าที่ สวพ.8 ติดตามความก้าวหน้า ณ จังหวัดยะลา

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สวพ.8 ที่เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อติดตามความก้าวหน้า และฟังบรรยายสรุปงาน โดยนายศุกร์ เก็บไว้ ผอ.ศวส.ยะลา

ซึ่งการบรรยายดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมนำเสนอรายงาน ต่อนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการมาตรวจราชการ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา จ.ยะลา ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563