รองอธิบดีกรมวิชาการและเจ้าหน้าที่สวพ.8 ต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ จังหวัดยะลา

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สหกรณ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราบ้านถ้ำทะลุ และ ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา จ.ยะลา

โดยมีนางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ให้การต้อนรับและรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน พร้อมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์