สวพ.8 เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด

14 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา