สวพ.8 ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด จังหวัดสงขลา

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผอ. สวพ 8 นายธัชธาวินท์ สะรุโณ ผู้เชี่ยวชาญ สวพ 8 และคณะ ได้เดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกรหลังน้ำลดที่ ต.ป่าขาด อ.สิงหนคร จ.สงขลา

โดยได้ให้คำแนะนำการจัดการพืชหลังน้ำท่วม คือ หลังน้ำลด เกษตรกรต้องรอให้ดินแห้งจึงเข้าไปทำความสะอาดแปลง พร้อมทำการตัดแต่งกิ่งที่เสียหาย หรือกิ่งที่ไม่จำเป็น ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ 3-4 ครั้งเนื่องจากรากพืชยังไม่แข็งแรง พรวนดินเพื่อให้อากาศหมุนเวียน และป้องกันเชื้อราโดยใช้ปูนขาว เป็นต้น พร้อมกันนี้ได้มอบน้ำ อาหารแห้ง ให้แก่เกษตรกร 40 ราย และหลังจากนี้จะได้ให้การสนับสนุนการใช้ปุ๋ยทางใบ การใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดโรคแก่เกษตรกรต่อไป