กรมวิชาการเกษตรห่วงใยพี่น้องเกษตรกร จ.ตรัง

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ, ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา และคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8 สงขลา และหน่วยงานเครือข่าย ร่วมเดินทางไปตรวจราชการที่ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง รับฟังผลงานด้านการวิจัยและพัฒนา เช่น สะตอตรัง ที่กำลังจะจด GI พันธุ์และการแปรรูปดาหลา พันธุ์ขมิ้น พันธุ์ชา พันธุ์มะขามป้อม พันธุ์มะพร้าวน้ำหอม เป็นต้น ซึ่งกรมวิชาการเกษตรจะร่วมกับจังหวัดตรัง ในการทำงาน ที่จะให้มีการขยายการผลิตพืชพันธุ์ดีของกรมวิชาการเกษตรไปสู่เอกชนและสหกรณ์ เพื่อจะให้พืชพันธุ์ดีเหล่านี้ขยายสู่เกษตรกรได้มากยิ่งขึ้น

จากนั้นเดินทางไปมอบพันธุ์พืชผัก ไม้ผล และชีวภัณฑ์ทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยได้ไว้ใช้ประโยชน์หลังจากน้ำลดที่ ต.นาตาล่วง โดยมีเกษตรกรจาก ต.นาท่ามเหนือ ต.นาท่ามใต้ ต.หนองตรุด ต.บางรัก ต.นาบินหลา ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง รับมอบประมาณ 200 ชุด ซึ่งในปี 2563 นี้ เกษตรกรจังหวัดตรังได้รับความเสียหายในวงกว้างเนื่องจากมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน

นอกจากนั้นยังได้มีการหารือถึงแนวทางการพัฒนางานวิจัยให้ถึงมือผู้ใช้ประโยชน์ให้กว้างขวางขึ้น ทั้งในส่วนงานของกรมวิชาการเกษตร และในการร่วมมือกับจังหวัดตรัง ตามสโลแกน จังหวัด คือ ‘พัฒนาจังหวัดตรังให้ดังกว่าเดิม’