สวพ.8 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตร​ในการรับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบการจัดการ​ GAP​ พืช​ ในเขตจังหวัดภาคใต้ ครั้งที่​ 1/2564​

วันที่​ 2​ กุมภาพันธ์​ 2564​ นายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ผชช. ผอ.ศวพจังหวัดในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตร​ในการรับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบการจัดการ​ GAP​ พืช​ ในเขตจังหวัดภาคใต้ ครั้งที่​ 1/2564​ ณ​ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา​ อำเภอเมือง​ จังหวัดสงขลา​ และศึกษาดูงานแปลงเกษตรกรต้นแบบด้านการผลิตพืชพร้อมเปิดศูนย์ชีวภัณฑ์ชุมชน​ ณ​ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาขอขอบคุณภาพและข่าว โดย ศวพ.ปัตตานี