สวพ.8 จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน” ณ ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา

วันที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จัดฝึกอบรม หลักสูตร “เทคโนโลยีการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน” โดยมีนางสาวเพ็ญศิริ จำรัสฉาย นักวิชาการเกษตรชำนาญ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฏร์ธานี เป็นวิทยากรในการบรรยาย มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 70 ราย ณ หอประชุมนิคมสร้างตนเองเทพา ม.3 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา