สวพ.8 เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนาม ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายจิระ สุวรรณประเสริฐผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 มอบหมายให้ นางสรัญญา ช่วงพิมพ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต และข้าราชการเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนาม ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเปรม ๑๐๐ ปี รร.มหาวชิราวุธ อ.เมือง จ.สงขลา