สมัครงาน ปีงบประมาณ 2563

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถะเพิ่มเติม และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน , นักวิชาการเกษตร(สวพ.8)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา)