วันที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 07.30 นาที สำนักคุ้มครองพันธุ์พืชร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ 2567 ในโอกาสนี้อธิบดีกรมวิชาการเกษตร (นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์) รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง) ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพด้วย

เวลา 09.30 นาที สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช เข้าร่วมจัดกิจกรรม “สร้างสุขภาพดีด้วยกันภายใต้ DOA Healthy Together” มีท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์) เป็นประธานเปิดงาน และมีคณะผู้บริหารของกรมวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่ บุคลากรของกรมวิชาการเกษตร และปลูกต้นไม้

และเวลา 11.30 นาที สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช ร่่วมสวัสดีปีใหม่และรับพรปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลจาก ท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์)

Scroll to Top