วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 นางสาวธิดากุญ แสนอุดม ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และกิจกรรมเกี่ยวข้าวบริเวณแปลงนาสาธิต ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 55 พรรษา กรมวิชาการเกษตร

Scroll to Top