รายชื่อพันธุ์พืช ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

ลำดับวัน/เดือน/ปีชนิดพืชพันธุ์พืชรายละเอียดหมายเหตุ
127 พ.ย. 2561ส้มเขียวหวานเทพรสรายละเอียด