รายชื่อคำขอขึ้นทะเบียนชุมชน

ลำดับที่วันที่เลขที่หนังสือสัคัญฯชื่อชุมชนที่อยู่ออกให้ ณ วันที่ผุ้ว่าราชการจังหวัด
116 พ.ย. 2559001/2559คุ้งบางกะเจ้า7 ม.3 ต.เพชรหึงศ์ ต.บางกระสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ11 พ.ย. 2559ผวจ. สมุทรปราการ (นายชาติชาย อุทัยพันธ์)
229 พ.ค. 2563002/2563มะปรางหวานทองประมูลนครนายก133 ม.9 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก24 มิ.ย. 2563ผวจ. นครนายก (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)
37 ก.ย. 2566003/2566เทศบาลตำบลโคกมะกอก52/2 ม.2 ต.โนนห้อม อ.เมืองปราจันบุรี จ.ปราจันบุรี15 ก.ย. 2566ผวจ. ปราจีนบุรี (นายรณรงค์ นครจินดา)
Scroll to Top