คำขอออกเลขหนังสือสำคัญการขึ้นทะเบียนชุมชน (คพ.4)

ลำดับที่วันที่เลขที่คำขอผู้ยื่นคำขอชนิดพืช/ชื่อพันธุ์สมาชิกชุมชนร่วมอนุรักษ์ฯเลขหนังสือสำคัญฯ
121 มิ.ย. 2559001/2559นายนภดล ทองมั่นส้มเขียวหวาน พันธุ์เทพรส15 คน001/2559
229 พ.ค. 2563002/2563นายบุญส่ง เพียมหอมมะปราง พันธุ์หวานทองประมูลพรหมรณี11 คน002/2563
37 ก.ย. 2566003/2566นายกอบกฤต เกษตรากสิกรรมลั่นทม พันธุ์ชมพูปราจีน6 คน003/2566
Scroll to Top