ผลการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช(ทุนหมุนเวียน)

 • บทสรุปสำหรับผู้บริหาร : รายงานผลการดำเนินงานของ กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2566
         – ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2566) รายละเอียด
         – ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2566) รายละเอียด
         – ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2566) รายละเอียด
         – ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2566) รายละเอียด
 • บทสรุปสำหรับผู้บริหาร : รายงานผลการดำเนินงานของ กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2564
         – ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2564) รายละเอียด
         – ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2564) รายละเอียด
         – ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2564) รายละเอียด
         – ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) รายละเอียด
 • บทสรุปสำหรับผู้บริหาร : รายงานผลการดำเนินงานของ กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2563
         – ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2563) รายละเอียด
         – ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2563) รายละเอียด
         – ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2563) รายละเอียด
         – ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) รายละเอียด
 • ผลการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562  รายละเอียด
 • ผลการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2560  รายละเอียด

Scroll to Top