รายชื่อพันธุ์พืชใหม่ที่สิ้นสุดการคุ้มครอง (166 พันธุ์)

เลขที่หนังสือชนิดพืชชื่อพันธุ์ผู้ทรงสิทธิวันเริ่มการคุ้มครองวันสิ้นสุดฯหมายเหตุ
0001/2549กล้วยไม้สกุลหวายลอราบริษัท เอ็กซ์เซลออร์คิด จำกัด 5 ก.ย. 25494 ก.ย. 2561ครบอายุการคุ้มครองฯ
0002/2549กล้วยไม้สกุลหวายเบลลาบริษัท เอ็กซ์เซลออร์คิด จำกัด5 ก.ย. 254925 พ.ค. 2561เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0003/2549กล้วยไม้สกุลหวายมอร์นิ่งสตาร์บริษัท เอ็กซ์เซลออร์คิด จำกัด5 ก.ย. 25494 ก.ย. 2561ครบอายุการคุ้มครองฯ
0004/2549กล้วยไม้สกุลหวายสุรีย์พีชนายมานะ คูเจริญชัยมานที5 ก.ย. 25499 ก.ค. 2553เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0005/2549กล้วยไม้สกุลหวายสิรินทร์ บลูบัตเตอร์ไฟล์นายมานะ คูเจริญชัยมานที6 ก.ย. 25499 ก.ค. 2553เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0006/2549กล้วยไม้สกุลหวายแดงสิรินทร์นายมานะ คูเจริญชัยมานที6 ก.ย. 25499 ก.ค. 2553เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0007/2549กล้วยไม้สกุลหวายลินดาบริษัท เอ็กซ์เซลออร์คิด จำกัด5 ก.ย. 25494 ก.ย. 2561ครบอายุการคุ้มครองฯ
0008/2549กล้วยไม้สกุลหวายเอลลาบริษัท เอ็กซ์เซลออร์คิด จำกัด 5 ก.ย. 25494 ก.ย. 2553ครบอายุการคุ้มครองฯ
0009/2549กล้วยไม้สกุลหวายอลิเซียบริษัท เอ็กซ์เซลออร์คิด จำกัด5 ก.ย. 254925 พ.ค. 2561เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0010/2549กล้วยไม้สกุลหวายแดงพิมลนายภาสิต กลั่นประสริฐ6 ก.ย. 25495 ก.ย. 2551เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0011/2549กล้วยไม้สกุลหวายขาววัชระนายวัชระ ลิ้มสงวน 6 ก.ย. 25495 ก.ย. 2551เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0012/2549กล้วยไม้สกุลหวายเอเวอร์กรีนพิงค์นายศิระ อุดมปรีชา6 ก.ย. 25495 ก.ย. 2551เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0013/2549กล้วยไม้สกุลหวายแดงวาสนานางวาสนา อนุตธโต5 ก.ย. 25494 ก.ย. 2553เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0014/2549กล้วยไม้สกุลหวายพีเอ็ม นลินทิพย์บริษัท ธาดาออร์คิด จำกัด 6 ก.ย. 25499 ก.ค. 2553เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0015/2550ข้าวโพดเจ๊หลีห้าสี่บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด23 เม.ย. 255022 เม. ย. 2562ครบอายุการคุ้มครองฯ
0016/2550ข้าวโพดทรอปปิคคอลแปดแถวบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด23 เม.ย. 255022 เม. ย. 2562ครบอายุการคุ้มครองฯ
0017/2550ข้าวโพดเอ็มหกศูนย์หนึ่งศูนย์บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 23 เม.ย. 255022 เม. ย. 2562ครบอายุการคุ้มครองฯ
0018/2550ข้าวโพดเอฟเอชสามบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 23 เม.ย. 255022 เม. ย. 2562ครบอายุการคุ้มครองฯ
0019/2550กล้วยไม้สกุลหวายแอนนาควีนบริษัท เอ็กซ์เซลออร์คิด จำกัด14 ส.ค. 255013 ส.ค. 2562ครบอายุการคุ้มครองฯ
0020/2550กล้วยไม้สกุลหวายโซชาบริษัท เอ็กซ์เซลออร์คิด จำกัด14 ส.ค. 255013 ส.ค. 2562ครบอายุการคุ้มครองฯ
0021/2550กล้วยไม้สกุลหวายแอนนาไบรด์บริษัท บางกอกกรีน จำกัด 17 ส.ค. 255025 พ.ค. 2561เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0022/2550มะระเขียวหยก16บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด12 ก.ย. 255011 ก.ย. 2562ครบอายุการคุ้มครองฯ
0023/2550มะระซีที 110482-1บริษัท เจียไต๋ จำกัด30 ต.ค. 255029 ต.ค. 2562ครบอายุการคุ้มครองฯ
0024/2550มะระซีที 110481-1บริษัท เจียไต๋ จำกัด30 ต.ค. 255029 ต.ค. 2562ครบอายุการคุ้มครองฯ
0025/2550มะระซีที 11880092บริษัท เจียไต๋ จำกัด30 ต.ค. 255029 ต.ค. 2562ครบอายุการคุ้มครองฯ
0026/2550อ้อยมุกดาหารกรมวิชาการเกษตร19 พ.ย. 255018 พ.ย. 2562ครบอายุการคุ้มครองฯ
0027/2550ข้าวพัทลุงกรมการข้าว6 ธ.ค. 25505 ธ.ค. 2562ครบอายุการคุ้มครองฯ
0028/2550อ้อยสุพรรณบุรี 72กรมวิชาการเกษตร7 ธ.ค. 25506 ธ.ค. 2562ครบอายุการคุ้มครองฯ
0029/2551ข้าวชัยนาท 2กรมวิชาการเกษตร15 พ.ค. 255115 พ.ค. 253ครบอายุการคุ้มครองฯ
0030/2551อ้อยมิตรผล 1บริษัท มิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด
22 พ.ค. 25512 พ.ค. 2563ครบอายุการคุ้มครองฯ
0031/2551อ้อยมิตรผล 2บริษัท มิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด
22 พ.ค. 255121 พ.ค. 2563ครบอายุการคุ้มครองฯ
0032/2551กล้วยไม้สกุลหวายลักกี้ไวท์นายพงศ์ธร บูรณะเจตน์6 มิ.ย. 25515 มิ.ย. 2563ครบอายุการคุ้มครองฯ
0033/2551กล้วยไม้สกุลหวายบูรณะบลูนายพงศ์ธร บูรณะเจตน์6 มิ.ย. 25515 มิ.ย. 2563ครบอายุการคุ้มครองฯ
0034/2551แตงโมดับบลิวเอ็มไอ 66บริษัท เจียไต๋ จำกัด14 ต.ค. 255113 ต.ค. 2563
ครบอายุการคุ้มครองฯ
0035/2551แตงโมดับบลิวเอ็มไอ 103บริษัท เจียไต๋ จำกัด14 ต.ค. 255113 ต.ค. 2563ครบอายุการคุ้มครองฯ
0036/2551แตงโมแบล็คบอล 093บริษัท เจียไต๋ จำกัด 14 ต.ค. 255113 ต.ค. 2563เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0037/2551แตงโมดับบลิวเอ็มไอ 23บริษัท เจียไต๋ จำกัด 14 ต.ค. 255113 ต.ค. 2563ครบอายุการคุ้มครองฯ
0038/2551แตงโมดับบลิวเอ็มไอ 56บริษัท เจียไต๋ จำกัด 14 ต.ค. 255113 ต.ค. 2563ครบอายุการคุ้มครองฯ
0039/2551แตงโมดับบลิวเอ็มไอ 11บริษัท เจียไต๋ จำกัด14 ต.ค. 255113 ต.ค. 2563ครบอายุการคุ้มครองฯ
0040/2551มะละกอกลางดงนายบุญลือ สุขเกษม24 ต.ค. 255123 ต.ค. 2563ครบอายุการคุ้มครองฯ
0041/2552แตงกวาเบอร์ 99294บริษัท เจียไต๋ จำกัด28 เม.ย. 255227 เม.ย. 2564ครบอายุการคุ้มครองฯ
0042/2552แตงกวาเบอร์ 02024บริษัท เจียไต๋ จำกัด28 เม.ย. 255227 เม.ย. 2564ครบอายุการคุ้มครองฯ
0043/2552แตงกวาเบอร์ 02395บริษัท เจียไต๋ จำกัด28 เม.ย. 255227 เม.ย. 2564ครบอายุการคุ้มครองฯ
0044/2552แตงกวาซียูไอ เบอร์ 89บริษัท เจียไต๋ จำกัด28 เม.ย. 255227 เม.ย. 2564ครบอายุการคุ้มครองฯ
0045/2552แตงร้านเบอร์ 467 บีบริษัท เจียไต๋ จำกัด28 เม.ย. 255227 เม.ย. 2564ครบอายุการคุ้มครองฯ
0046/2552แตงร้านซียูไอ เบอร์ 62บริษัท เจียไต๋ จำกัด28 เม.ย. 255227 เม.ย. 2564ครบอายุการคุ้มครองฯ
0047/2552แตงร้านซียูไอ เบอร์ 63บริษัท เจียไต๋ จำกัด28 เม.ย. 255227 เม.ย. 2564ครบอายุการคุ้มครองฯ
0048/2552แตงร้านซียูไอ เบอร์ 81บริษัท เจียไต๋ จำกัด28 เม.ย. 255227 เม.ย. 2564ครบอายุการคุ้มครองฯ
0049/2552แตงร้านซียูไอ เบอร์ 83บริษัท เจียไต๋ จำกัด28 เม.ย. 255227 เม.ย. 2564ครบอายุการคุ้มครองฯ
0050/2552แตงร้านซียูไอ เบอร์ 84บริษัท เจียไต๋ จำกัด28 เม.ย. 255227 เม.ย. 2564ครบอายุการคุ้มครองฯ
0051/2552อ้อยขอนแก่น 3กรมวิชาการเกษตร18 พ.ค. 2558217 พ.ค. 2564ครบอายุการคุ้มครองฯ
0052/2552อ้อย94-2-099กรมวิชาการเกษตร18 พ.ค. 255217 พ.ค. 2564ครบอายุการคุ้มครองฯ
0053/2552อ้อยขอนแก่น 80กรมวิชาการเกษตร1 มิ.ย. 25522 มิ.ย. 2564ครบอายุการคุ้มครองฯ
0054/2552ถั่วเหลืองเชียงใหม่ 5กรมวิชาการเกษตร9 ก.ย. 25528 ก.ย. 2564ครบอายุการคุ้มครองฯ
0055/2552กล้วยไม้สกุลหวายเฉลิมกรุงนายนิพนธ์ ชัยวงศ์รุ่งเรือง27 ต.ค. 255226 ต.ค. 2564ครบอายุการคุ้มครองฯ
0056/2552กล้วยไม้สกุลหวายไลท์พิงค์นายนิพนธ์ ชัยวงศ์รุ่งเรือง27 ต.ค. 255226 ต.ค. 2564ครบอายุการคุ้มครองฯ
0057/2553มันสำปะหลังห้วยบง 80มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย4 ม.ค. 25533 ม.ค. 2565ครบอายุการคุ้มครองฯ
0058/2553มะเขือเทศเพชรลานนา 713บริษัท เจียไต๋ จำกัด29 ม.ค. 255325 พ.ค. 2561เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0059/2553มะเขือเทศซีที 02020 บริษัท เจียไต๋ จำกัด29 ม.ค. 255928 ม.ค. 2565ครบอายุการคุ้มครองฯ
0060/2553มะเขือเทศซีที 02027บริษัท เจียไต๋ จำกัด29 ม.ค. 255928 ม.ค. 2565ครบอายุการคุ้มครองฯ
0061/2553มะเขือเทศกัลยาณี 532บริษัท เจียไต๋ จำกัด29 ม.ค. 255325 พ.ค. 2561เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0062/2553มะเขือเทศซีที 01427บริษัท เจียไต๋ จำกัด29 ม.ค. 255928 ม.ค. 2565ครบอายุการคุ้มครองฯ
0063/2553มะเขือเทศซีที 01301-18บริษัท เจียไต๋ จำกัด29 ม.ค. 255928 ม.ค. 2565ครบอายุการคุ้มครองฯ
0064/2553มะเขือเทศซีที 01299-25บริษัท เจียไต๋ จำกัด29 ม.ค. 255928 ม.ค. 2565ครบอายุการคุ้มครองฯ
0065/2553มะเขือเทศทีเอ็ม 552บริษัท เจียไต๋ จำกัด29 ม.ค. 255325 พ.ค. 2561เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0066/2553ข้าวโพด50043บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 1 เม.ย. 255331 มี.ค. 2565ครบอายุการคุ้มครองฯ
0067/2553ข้าวโพด50045บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 1 เม.ย. 255331 มี.ค. 2565ครบอายุการคุ้มครองฯ
0068/2553ข้าวโพด50046บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 1 เม.ย. 255331 มี.ค. 2565ครบอายุการคุ้มครองฯ
0069/2553ข้าวบางแตนกรมวิชาการเกษตร27 เม.ย. 255326 เม.ย. 2565ครบอายุการคุ้มครองฯ
0070/2553ข้าวอยุธยา 1กรมวิชาการเกษตร27 เม.ย. 255326 เม.ย. 2565ครบอายุการคุ้มครองฯ
0071/2553ข้าวกข29กรมการข้าว1 พ.ย. 255631 ต.ค. 2565ครบอายุการคุ้มครองฯ
0072/2553ข้าวกข31กรมการข้าว1 พ.ย. 255631 ต.ค. 2565ครบอายุการคุ้มครองฯ
0073/2553ข้าวกข33กรมการข้าว1 พ.ย. 255631 ต.ค. 2565ครบอายุการคุ้มครองฯ
0074/2553แตงกวาซี-จี3-เอส8บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด12 พ.ย. 255311 พ.ย. 2565ครบอายุการคุ้มครองฯ
0075/2553แตงกวาซี-ดับเบิ้ลยู-เอ็ม13บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด12 พ.ย. 255311 พ.ย. 2565ครบอายุการคุ้มครองฯ
0076/2553แตงร้างซี-จี2-แอล 9บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด12 พ.ย. 255311 พ.ย. 2565ครบอายุการคุ้มครองฯ
0077/2553แตงร้างซี-จี4-เอล 3บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด12 พ.ย. 255311 พ.ย. 2565ครบอายุการคุ้มครองฯ
0078/2553มะม่วงทองคำนายหยอง แซ่ตัน1 ธ.ค. 255322 มี.ค. 2566เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0079/2554ข้าวสุพรรณบุรี 3กรมการข้าว28 ม.ค. 255427 ม.ค. 2566ครบอายุการคุ้มครองฯ
0080/2554ข้าวกข12กรมการข้าว28 ม.ค. 255427 ม.ค. 2566ครบอายุการคุ้มครองฯ
0081/2554ข้าวกข35กรมการข้าว28 ม.ค. 255427 ม.ค. 2566ครบอายุการคุ้มครองฯ
0082/2554ข้าวพิษณุโลก 80กรมการข้าว28 ม.ค. 255427 ม.ค. 2566ครบอายุการคุ้มครองฯ
0083/2554ขนุนเพชรดำรงนายดำรงศักดิ์ วิรยศิริ28 ม.ค. 255423 ก.พ. 2566ยกเลิกสิทธิ
0084/2554ฝรั่งวังชมภูนายดำรงศักดิ์ วิรยศิริ28 ม.ค. 255423 ก.พ. 2566ยกเลิกสิทธิ
0086/2554แตงโมซี 101บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด28 ก.ค. 255427 ก.ค. 2566ครบอายุการคุ้มครองฯ
0087/2554แตงโมซี 102บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด28 ก.ค. 255427 ก.ค. 2566ครบอายุการคุ้มครองฯ
0095/2555ข้าวโพด16926 เอฟบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด16 ก.พ. 255515 ก.พ. 2567ครบอายุการคุ้มครองฯ
0096/2555ข้าวโพดดับเบิ้ลยูเอ็กซ์ ซีเอส 08บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด16 ก.พ. 255515 ก.พ. 2567ครบอายุการคุ้มครองฯ
0103/2555มะเขือเทศเพชรชมภูบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด16 มี.ค. 255515 มี.ค. 2567ครบอายุการคุ้มครองฯ
0104/2555มะเขือเทศเอ็กซ์ตร้า 390บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด16 มี.ค. 255515 มี.ค. 2567ครบอายุการคุ้มครองฯ
0105/2555มะระบีจี 390บริษัท เจียไต๋ จำกัด27 มี.ค. 255525 พ.ค. 2561เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0106/2555มะระบีจี 369บริษัท เจียไต๋ จำกัด27 มี.ค. 255526 มี.ค. 2567ครบอายุการคุ้มครองฯ
0107/2555กล้วยไม้สกุลแวนด้าฯบีพี 001นายธำรง ศุภชาติวงศ์15 ส.ค. 255514 ส.ค. 2567รอเพิกถอนฯ
0108/2555กล้วยไม้สกุลแวนด้าฯบีพี 002นายธำรง ศุภชาติวงศ์15 ส.ค. 255514 ส.ค. 2567รอเพิกถอนฯ
0109/2555กล้วยไม้สกุลแวนด้าฯบีพี 003นายธำรง ศุภชาติวงศ์15 ส.ค. 255514 ส.ค. 2567รอเพิกถอนฯ
0110/2555กล้วยไม้สกุลแวนด้าฯบีพี 004นายธำรง ศุภชาติวงศ์15 ส.ค. 255514 ส.ค. 2567รอเพิกถอนฯ
0111/2555กล้วยไม้สกุลแวนด้าฯบีพี 005นายธำรง ศุภชาติวงศ์15 ส.ค. 255514 ส.ค. 2567รอเพิกถอนฯ
0131/2555ถั่วเหลืองเชียงใหม่ 6กรมวิชาการเกษตร13 ก.ย. 255512 ก.ย. 2567อยู่ระหว่างรอคำสั่งเพิกถอนฯ
0132/2555ถั่วเหลืองเอ็มเจ 9520-21กรมวิชาการเกษตร13 ก.ย. 255512 ก.ย. 2567อยู่ระหว่างรอคำสั่งเพิกถอนฯ
0133/2555บัวแทนพงศ์นายไพรัตน์ ทรงพานิช17 ก.ย. 255522 มี.ค. 2566เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0134/2555บัวแทนขวัญนายไพรัตน์ ทรงพานิช17 ก.ย. 255527 มิ.ย. 2561เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0135/2555บัวสุปราณีพิงค์นายไพรัตน์ ทรงพานิช17 ก.ย. 255527 มิ.ย. 2561เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0144/2555ข้าวโพด50055บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 2 ต.ค. 255522 มี.ค. 2566เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0146/2555ข้าวโพดแปซฟิค313บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 2 ต.ค. 255522 มี.ค. 2566เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0201/2556กล้วยไม้สกุลหวายพิงค์ลนานายบรรเจิด หลำสาคร24 ต.ค. 255625 พ.ค. 2561เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0203/2556ขนุนเพชรจริยานายดำรงศักดิ์ วิรยศิริ27 พ.ย. 255623 ก.พ. 2566เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0227/2557ชวนชมซิลเวอร์แทป(Silvertab)นายกฤตย์ กันเหตุ11 มี.ค. 255725 พ.ค. 2561เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0228/2557ชวนชมพลาตินั่ม (Platinum)นายกฤตย์ กันเหตุ11 มี.ค. 255725 พ.ค. 2561เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0231/2557ข้าวโพดเอ็นเค 6346บริษัท โนวาร์ติส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด6 พ.ค. 255725 พ.ค. 2561เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0232/2557ข้าวโพดเอ็นเค 6326บริษัท โนวาร์ติส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด6 พ.ค. 25575 พ.ค. 2563เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0233/2557ข้าวโพดเอ็นเค58บริษัท โนวาร์ติส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด6 พ.ค. 255722 มี.ค. 2566เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0235/2557ข้าวโพดเอ็นที 7208บริษัท โนวาร์ติส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด6 พ.ค. 255725 พ.ค. 2561เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0253/2557แตงโมดับบลิวเอ็ม 228บริษัท เจียไต๋ จำกัด15 ก.ค. 255725 พ.ค. 2561เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0284/2557ชวนชมราชินีม่วงหิมะนายจำนงค์ เปไธสง9 ก.ย. 255725 พ.ค. 2561เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0312/2557แตงกวาซียูอาร์ 1344บริษัท เจียไต๋ จำกัด19 พ.ย. 255725 พ.ค. 2561เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0313/2558ชวนชมประกายเงินนางสาวนภาพร สุวรรณทา5 ม.ค. 255825 พ.ค. 2561เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0314/2558ชวนชมประกายทองนางสาวนภาพร สุวรรณทา5 ม.ค. 255825 พ.ค. 2561เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0318/2558แตงกวาซูม (ซียูอาร์ เบอร์ 1233)บริษัท เจียไต๋ จำกัด24 ธ.ค. 255725 พ.ค. 2561เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0319/2558แตงกวาพอร์เตอร์ (ซียูอาร์ เบอร์ 1095)บริษัท เจียไต๋ จำกัด24 ธ.ค. 255725 พ.ค. 2561เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0320/2558แตงกวาไฉไล (ซียูอาร์ เบอร์ 1041)บริษัท เจียไต๋ จำกัด24 ธ.ค. 255725 พ.ค. 2561เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0329/2558บัวรัตนอุบลนายไพรัตน์ ทรงพานิช1 เม.ย. 255828 มิ.ย. 2562เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0370/2558บัวมิสสยามนายไพรัตน์ ทรงพานิช23 ธ.ค. 255820 มี.ค. 2562 เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0371/2558บัวพิงค์ริบบอนนายไพรัตน์ ทรงพานิช 23 ธ.ค. 255820 มี.ค. 2562 เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0387/2559ฝ้ายตากฟ้า 84-4กรมวิชาการเกษตร30 มิ.ย. 255927 ธ.ค. 2566รอเพิกถอนฯ
0388/2559ฝ้ายตากฟ้า 86-5กรมวิชาการเกษตร30 มิ.ย. 255927 ธ.ค. 2566รอเพิกถอนฯ
0393/2559มันสำปะหลังภูพาน 5นายชคปาน กุนาง21 ต.ค. 255922 มี.ค. 2566เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0394/2559มันสำปะหลังภูพาน 9นายชคปาน กุนาง21 ต.ค. 255922 มี.ค. 2566เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0408/2560กล้วยไม้สกุลหวายพลอยชมพูนายสุวรรณ หิรัญวรวุฒิกุล4 ม.ค. 256030 มิ.ย. 2561เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0430/2560ส้มเขียวหวานทองอัมพันนายกฤษฎา เกียรติสมาน6 มี.ค. 256022 มี.ค. 2566เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0431/2560ส้มเขียวหวานเหรียญทองนายกฤษฎา เกียรติสมาน6 มี.ค. 256022 มี.ค. 2566เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0448/2560บัวอุดมบารมีนายอุดม พุ่มไสว1 พ.ย. 25606 ก.ย. 2564เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0449/2560บัวชมพูกรกฎนายอุดม พุ่มไสว1 พ.ย. 25606 ก.ย. 2564เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0450/2560บัวกวักม่วงไสวนายอุดม พุ่มไสว1 พ.ย. 25606 ก.ย. 2564เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0463/2561ถั่วเหลืองเชียงใหม่84-2กรมวิชาการเกษตร6 ม.ค. 25616 ก.ค. 2566เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0476/2561ข้าวโพด310บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 10 พ.ค. 256122 มี.ค. 2566เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0480/2561ข้าวโพด405บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 10 พ.ค. 256122 มี.ค. 2566เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0496/2561ฝ้ายตากฟ้า 6กรมวิชาการเกษตร25 ต.ค. 256123 เม.ย. 2567รอเพิกถอนฯ
0497/2562ข้าวโพดเอ็นเค6232บริษัท โนวาร์ติส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด4 ม.ค. 256222 มี.ค. 2566เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0517/2562แตงกวาล่ำซำบริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัด11 ม.ค. 25625 พ.ย. 2563เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0518/2562แตงกวาบีซี 43-452บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัด11 ม.ค. 256222 มี.ค. 2566เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0519/2562แตงร้านแอล 3392บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัด11 ม.ค. 256222 มี.ค. 2566เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0520/2562แตงกวาล่ำซำ 2บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัด11 ม.ค. 25625 พ.ย. 2563เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0521/2562แตงร้านแอล 3453บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัด11 ม.ค. 256222 มี.ค. 2566เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0522/2562แตงกวาล่ำซำ 3บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัด11 ม.ค. 25625 พ.ย. 2563เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0523/2562แตงกวาบีซี 43-305บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัด11 ม.ค. 256222 มี.ค. 2566เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0524/2562แตงร้านแอล 3479บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัด11 ม.ค. 256222 มี.ค. 2566เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0525/2562แตงกวาล่ำซำ 4บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัด11 ม.ค. 25625 พ.ย. 2563เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0526/2562แตงร้านแอล 3468บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัด11 ม.ค. 256222 มี.ค. 2566เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0527/2562แตงกวาบีซี 43-104บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัด11 ม.ค. 256222 มี.ค. 2566เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0528/2562แตงกวาภูเขียว 2บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัด11 ม.ค. 25625 พ.ย. 2563เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0529/2562แตงร้านแอล 13บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัด11 ม.ค. 256222 มี.ค. 2566เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0530/2562แตงกวาสนั่นเมืองบริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัด11 ม.ค. 25625 พ.ย. 2563เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0531/2562แตงกวาแอล 5793บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัด11 ม.ค. 256222 มี.ค. 2566เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0534/2562ข้าวโพด404บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 18 ม.ค. 256322 มี.ค. 2566เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0618/2563ฝ้ายตากฟ้า 7กรมวิชาการเกษตร15 พ.ค. 256314 พ.ค. 2575รอเพิกถอนฯ
0667/2563ข้าวโพดแปซิฟิค 371บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 18 ก.ค. 256322 มี.ค. 2566เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0671/2563ข้าวโพด219บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 18 ก.ค. 256322 มี.ค. 2566เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0672/0563ข้าวโพด221บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 18 ก.ค. 256322 มี.ค. 2566เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0774/2564ข้าวหอมแม่โจ้ 9สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้5 พ.ย. 25644 พ.ย. 2576รอเพิกถอนฯ
0780/2564มะเขือเทศทีเอที17005บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น เอจี10 พ.ย. 256422 มี.ค. 2566เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0781/2564มะเขือเทศทีเอที17008บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น เอจี10 พ.ย. 256422 มี.ค. 2566เพิกถอนหนังสือสำคัญฯ
0789/2564ข้าวโพดตากฟ้า 4กรมวิชาการเกษตร24 ธ.ค. 256421 มิ.ย. 2566รอเพิกถอนฯ
0790/2564ข้าวโพดตากฟ้า 5กรมวิชาการเกษตร24 ธ.ค. 256421 มิ.ย. 2566รอเพิกถอนฯ
0791/2564ข้าวโพดตากฟ้า 7กรมวิชาการเกษตร24 ธ.ค. 256421 มิ.ย. 2566รอเพิกถอนฯ
0792/2564ข้าวโพดนครสวรรค์ 4กรมวิชาการเกษตร24 ธ.ค. 256421 มิ.ย. 2566รอเพิกถอนฯ
0793/2564ข้าวโพดนครสวรรค์ 5กรมวิชาการเกษตร24 ธ.ค. 256421 มิ.ย. 2566รอเพิกถอนฯ
Scroll to Top