รายชื่อพันธุ์พืชใหม่ที่ไม่มีการคุ้มครองแล้ว (72 พันธุ์)

เลขที่หนังสือชนิดพืชชื่อพันธุ์ผู้ทรงสิทธิวันเริ่มการคุ้มครองวันสิ้นสุดฯหมายเหตุ
0001/2549กล้วยไม้สกุลหวายลอราบริษัท เอ็กซ์เซลออร์คิด จำกัด 5 ก.ย. 25494 ก.ย. 2561หมดอายุคุ้มครอง
0002/2549กล้วยไม้สกุลหวายเบลลาบริษัท เอ็กซ์เซลออร์คิด จำกัด5 ก.ย. 254925 พ.ค. 2561เพิกถอนฯ
0003/2549กล้วยไม้สกุลหวายมอร์นิ่งสตาร์บริษัท เอ็กซ์เซลออร์คิด จำกัด5 ก.ย. 25494 ก.ย. 2561หมดอายุคุ้มครอง
0004/2549กล้วยไม้สกุลหวายสุรีย์พีชนายมานะ คูเจริญชัยมานที5 ก.ย. 25499 ก.ค. 2553เพิกถอนฯ
0005/2549กล้วยไม้สกุลหวายสิรินทร์ บลูบัตเตอร์ไฟล์นายมานะ คูเจริญชัยมานที6 ก.ย. 25499 ก.ค. 2553เพิกถอนฯ
0006/2549กล้วยไม้สกุลหวายแดงสิรินทร์นายมานะ คูเจริญชัยมานที6 ก.ย. 25499 ก.ค. 2553เพิกถอนฯ
0007/2549กล้วยไม้สกุลหวายลินดาบริษัท เอ็กซ์เซลออร์คิด จำกัด5 ก.ย. 25494 ก.ย. 2561หมดอายุคุ้มครอง
0008/2549กล้วยไม้สกุลหวายเอลลาบริษัท เอ็กซ์เซลออร์คิด จำกัด 5 ก.ย. 25494 ก.ย. 2553หมดอายุคุ้มครอง
0009/2549กล้วยไม้สกุลหวายอลิเซียบริษัท เอ็กซ์เซลออร์คิด จำกัด5 ก.ย. 254925 พ.ค. 2561เพิกถอนฯ
0010/2549กล้วยไม้สกุลหวายแดงพิมลนายภาสิต กลั่นประสริฐ6 ก.ย. 25495 ก.ย. 2551เพิกถอนฯ
0011/2549กล้วยไม้สกุลหวายขาววัชระนายวัชระ ลิ้มสงวน 6 ก.ย. 25495 ก.ย. 2551เพิกถอนฯ
0012/2549กล้วยไม้สกุลหวายเอเวอร์กรีนพิงค์นายศิระ อุดมปรีชา6 ก.ย. 25495 ก.ย. 2551เพิกถอนฯ
0013/2549กล้วยไม้สกุลหวายแดงวาสนานางวาสนา อนุตธโต5 ก.ย. 25494 ก.ย. 2553เพิกถอนฯ
0014/2549กล้วยไม้สกุลหวายพีเอ็ม นลินทิพย์บริษัท ธาดาออร์คิด จำกัด 6 ก.ย. 25499 ก.ค. 2553เพิกถอนฯ
0015/2550ข้าวโพดเจ๊หลีห้าสี่บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด23 เม.ย. 255022 เม. ย. 2562หมดอายุคุ้มครอง
0016/2550่ข้าวโพดทรอปปิคคอลแปดแถวบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด23 เม.ย. 255022 เม. ย. 2562หมดอายุคุ้มครอง
0017/2550ข้าวโพดเอ็มหกศูนย์หนึ่งศูนย์บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 23 เม.ย. 255022 เม. ย. 2562หมดอายุคุ้มครอง
0018/2550ข้าวโพดเอฟเอชสามบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 23 เม.ย. 255022 เม. ย. 2562หมดอายุคุ้มครอง
0019/2550กล้วยไม้สกุลหวายแอนนาควีนบริษัท เอ็กซ์เซลออร์คิด จำกัด14 ส.ค. 255013 ส.ค. 2562หมดอายุคุ้มครอง
0020/2550กล้วยไม้สกุลหวายโซชาบริษัท เอ็กซ์เซลออร์คิด จำกัด14 ส.ค. 255013 ส.ค. 2562หมดอายุคุ้มครอง
0021/2550กล้วยไม้สกุลหวายแอนนาไบรด์บริษัท บางกอกกรีน จำกัด 17 ส.ค. 255025 พ.ค. 2561เพิกถอนฯ
0022/2550มะระเขียวหยก16บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด12 ก.ย. 255011 ก.ย. 2562หมดอายุคุ้มครอง
0023/2550มะระซีที 110482-1บริษัท เจียไต๋ จำกัด30 ต.ค. 255029 ต.ค. 2562หมดอายุคุ้มครอง
0024/2550มะระซีที 110481-1บริษัท เจียไต๋ จำกัด30 ต.ค. 255029 ต.ค. 2562หมดอายุคุ้มครอง
0025/2550มะระซีที 11880092บริษัท เจียไต๋ จำกัด30 ต.ค. 255029 ต.ค. 2562หมดอายุคุ้มครอง
0026/2550อ้อยมุกดาหารกรมวิชาการเกษตร19 พ.ย. 255018 พ.ย. 2562หมดอายุคุ้มครอง
0027/2550ข้าวพัทลุงกรมการข้าว6 ธ.ค. 25505 ธ.ค. 2562หมดอายุคุ้มครอง
0028/2550อ้อยสุพรรณบุรี 72กรมวิชาการเกษตร7 ธ.ค. 25506 ธ.ค. 2562หมดอายุคุ้มครอง
0029/2551ข้าวชัยนาท 2กรมวิชาการเกษตร15 พ.ค. 255115 พ.ค. 253หมดอายุคุ้มครอง
0030/2551อ้อยมิตรผล 1บริษัท มิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด
22 พ.ค. 25512 พ.ค. 2563หมดอายุคุ้มครอง
0031/2551อ้อยมิตรผล 2บริษัท มิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด
22 พ.ค. 255121 พ.ค. 2563หมดอายุคุ้มครอง
0032/2551กล้วยไม้สกุลหวายลักกี้ไวท์นายพงศ์ธร บูรณะเจตน์6 มิ.ย. 25515 มิ.ย. 2563หมดอายุคุ้มครอง
0033/2551กล้วยไม้สกุลหวายบูรณะบลูนายพงศ์ธร บูรณะเจตน์6 มิ.ย. 25515 มิ.ย. 2563หมดอายุคุ้มครอง
0034/2551แตงโมดับบลิวเอ็มไอ 66บริษัท เจียไต๋ จำกัด14 ต.ค. 255113 ต.ค. 2563
หมดอายุคุ้มครอง
0035/2551แตงโมดับบลิวเอ็มไอ 103บริษัท เจียไต๋ จำกัด14 ต.ค. 255113 ต.ค. 2563หมดอายุคุ้มครอง
0036/2551แตงโมแบล็คบอล 093บริษัท เจียไต๋ จำกัด 14 ต.ค. 255113 ต.ค. 2563เพิกถอนฯ
0037/2551แตงโมดับบลิวเอ็มไอ 23บริษัท เจียไต๋ จำกัด 14 ต.ค. 255113 ต.ค. 2563หมดอายุคุ้มครอง
0038/2551แตงโมดับบลิวเอ็มไอ 56บริษัท เจียไต๋ จำกัด 14 ต.ค. 255113 ต.ค. 2563หมดอายุคุ้มครอง
0039/2551แตงโมดับบลิวเอ็มไอ 11บริษัท เจียไต๋ จำกัด14 ต.ค. 255113 ต.ค. 2563หมดอายุคุ้มครอง
0040/2551มะละกอกลางดงนายบุญลือ สุขเกษม24 ต.ค. 255123 ต.ค. 2563
0041/2552แตงกวาเบอร์ 99294บริษัท เจียไต๋ จำกัด28 เม.ย. 255227 เม.ย. 2564หมดอายุคุ้มครอง
0042/2552แตงกวาเบอร์ 02024บริษัท เจียไต๋ จำกัด28 เม.ย. 255227 เม.ย. 2564หมดอายุคุ้มครอง
0043/2552แตงกวาเบอร์ 02395บริษัท เจียไต๋ จำกัด28 เม.ย. 255227 เม.ย. 2564หมดอายุคุ้มครอง
0044/2552แตงกวาซียูไอ เบอร์ 89บริษัท เจียไต๋ จำกัด28 เม.ย. 255227 เม.ย. 2564หมดอายุคุ้มครอง
0045/2552แตงร้านเบอร์ 467 บีบริษัท เจียไต๋ จำกัด28 เม.ย. 255227 เม.ย. 2564หมดอายุคุ้มครอง
0046/2552แตงร้านซียูไอ เบอร์ 62บริษัท เจียไต๋ จำกัด28 เม.ย. 255227 เม.ย. 2564หมดอายุคุ้มครอง
0047/2552แตงร้านซียูไอ เบอร์ 63บริษัท เจียไต๋ จำกัด28 เม.ย. 255227 เม.ย. 2564หมดอายุคุ้มครอง
0048/2552แตงร้านซียูไอ เบอร์ 81บริษัท เจียไต๋ จำกัด28 เม.ย. 255227 เม.ย. 2564หมดอายุคุ้มครอง
0049/2552แตงร้านซียูไอ เบอร์ 83บริษัท เจียไต๋ จำกัด28 เม.ย. 255227 เม.ย. 2564หมดอายุคุ้มครอง
0050/2552แตงร้านซียูไอ เบอร์ 84บริษัท เจียไต๋ จำกัด28 เม.ย. 255227 เม.ย. 2564หมดอายุคุ้มครอง
0058/2553มะเขือเทศเพชรลานนา 713บริษัท เจียไต๋ จำกัด 29 ม.ค. 255325 พ.ค. 2561เพิกถอนฯ
0061/2553มะเขือเทศกัลยาณี 532บริษัท เจียไต๋ จำกัด29 ม.ค. 255325 พ.ค. 2561เพิกถอนฯ
0065/2553มะเขือเทศทีเอ็ม 552บริษัท เจียไต๋ จำกัด29 ม.ค. 255325 พ.ค. 2561เพิกถอนฯ
0105/2555มะระบีจี 390บริษัท เจียไต๋ จำกัด27 มี.ค. 255525 พ.ค. 2561เพิกถอนฯ
0134/2555บัวแทนขวัญนายไพรัตน์ ทรงพานิช17 ก.ย. 255527 มิ.ย. 2561เพิกถอนฯ
0135/2555บัวสุปราณีพิงค์นายไพรัตน์ ทรงพานิช17 ก.ย. 255527 มิ.ย. 2561เพิกถอนฯ
0201/2556กล้วยไม้สกุลหวายพิงค์ลนานายบรรเจิด หลำสาคร24 ต.ค. 255625 พ.ค. 2561เพิกถอนฯ
0227/2557ชวนชมซิลเวอร์แทป(Silvertab)นายกฤตย์ กันเหตุ11 มี.ค. 255725 พ.ค. 2561เพิกถอนฯ
0228/2557ชวนชมพลาตินั่ม (Platinum)นายกฤตย์ กันเหตุ11 มี.ค. 255725 พ.ค. 2561เพิกถอนฯ
0231/2557ข้าวโพดเอ็นเค 6346บริษัท โนวาร์ติส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด6 พ.ค. 255725 พ.ค. 2561เพิกถอนฯ
0232/2557ข้าวโพดเอ็นเค 6326บริษัท โนวาร์ติส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด6 พ.ค. 25575 พ.ค. 2563รอเพิกถอนฯ
0233/2557ข้าวโพดเอ็นเค58บริษัท โนวาร์ติส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด6 พ.ค. 25575 พ.ค. 2563รอเพิกถอนฯ
0235/2557ข้าวโพดเอ็นที 7208บริษัท โนวาร์ติส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด6 พ.ค. 255725 พ.ค. 2561เพิกถอนฯ
0253/2557แตงโมดับบลิวเอ็ม 228บริษัท เจียไต๋ จำกัด15 ก.ค. 255725 พ.ค. 2561เพิกถอนฯ
0284/2557ชวนชมราชินีม่วงหิมะนายจำนงค์ เปไธสง9 ก.ย. 255725 พ.ค. 2561เพิกถอนฯ
0312/2557แตงกวาซียูอาร์ 1344บริษัท เจียไต๋ จำกัด19 พ.ย. 255725 พ.ค. 2561เพิกถอนฯ
0313/2558ชวนชมประกายเงินนางสาวนภาพร สุวรรณทา5 ม.ค. 255825 พ.ค. 2561เพิกถอนฯ
0314/2558ชวนชมประกายทองนางสาวนภาพร สุวรรณทา5 ม.ค. 255825 พ.ค. 2561เพิกถอนฯ
0318/2558แตงกวาซูม (ซียูอาร์ เบอร์ 1233)บริษัท เจียไต๋ จำกัด24 ธ.ค. 255725 พ.ค. 2561เพิกถอนฯ
0319/2558แตงกวาพอร์เตอร์ (ซียูอาร์ เบอร์ 1095)บริษัท เจียไต๋ จำกัด24 ธ.ค. 255725 พ.ค. 2561เพิกถอนฯ
0320/2558แตงกวาไฉไล (ซียูอาร์ เบอร์ 1041)บริษัท เจียไต๋ จำกัด24 ธ.ค. 255725 พ.ค. 2561เพิกถอนฯ
0329/2558บัวรัตนอุบลนายไพรัตน์ ทรงพานิช1 เม.ย. 255828 มิ.ย. 2562เพิกถอนฯ
0370/2558บัวมิสสยามนายไพรัตน์ ทรงพานิช23 ธ.ค. 255820 มี.ค. 2562 เพิกถอนฯ
0371/2558บัวพิงค์ริบบอนนายไพรัตน์ ทรงพานิช 23 ธ.ค. 255820 มี.ค. 2562 เพิกถอนฯ
0393/2559มันสำปะหลังภูพาน 5นายชคปาน กุนาง21 ต.ค. 255917 เม.ย. 2564รอเพิกถอนฯ
0394/2559มันสำปะหลังภูพาน 9นายชคปาน กุนาง21 ต.ค. 255917 เม.ย. 2564รอเพิกถอนฯ
0408/2560กล้วยไม้สกุลหวายพลอยชมพูนายสุวรรณ หิรัญวรวุฒิกุล4 ม.ค. 256030 มิ.ย. 2561เพิกถอนฯ
0497/2562ข้าวโพดเอ็นเค6232บริษัท โนวาร์ติส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด4 ม.ค. 25623 ม.ค. 2574เพิกถอนฯ
0517/2562แตงกวาล่ำซำบริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัด11 ม.ค. 25627 ก.ค. 2563เพิกถอนฯ
0520/2562แตงกวาล่ำซำ 2บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัด11 ม.ค. 25627 ก.ค. 2563เพิกถอนฯ
0522/2562แตงกวาล่ำซำ 3บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัด11 ม.ค. 25627 ก.ค. 2563เพิกถอนฯ
0525/2562แตงกวาล่ำซำ 4บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัด11 ม.ค. 25627 ก.ค. 2563เพิกถอนฯ
0528/2562แตงกวาภูเขียว 2บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัด11 ม.ค. 25627 ก.ค. 2563เพิกถอนฯ
0530/2562แตงกวาสนั่นเมืองบริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัด11 ม.ค. 25627 ก.ค. 2563เพิกถอนฯ