หน้าแรก

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ !! เชิญขึ้นทะเบียนเกษตรกร มาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด พาราควอต ไกลโฟเซต และ คลอร์ไพริฟอส จะเริ่มมีผลบังคับใช้ 20 ตุลาคม 2562 นี้ 


ศวพ.ยะลา วันนี้

19 กุมภาพันธ์ 2563 / ประชาสัมพันธ์63

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเห็ด

ณ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
Read More
18 กุมภาพันธ์ 2563 / ประชาสัมพันธ์63

ตรวจร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิต

อำเภอบันนังสตา อำเภอธารโต และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา
Read More
18 กุมภาพันธ์ 2563 / ประชาสัมพันธ์63

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสง

ณ ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
Read More
14 กุมภาพันธ์ 2563 / ประชาสัมพันธ์63

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร (ขมิ้นชัน) รุ่นที่ 2

ณ ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
Read More
14 กุมภาพันธ์ 2563 / ประชาสัมพันธ์63

ตรวจร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิต

อำเภอยะหา อำเภอรามัน และอำเภอเมือง จังหวัดยะลา
Read More
12 กุมภาพันธ์ 2563 / ประชาสัมพันธ์63

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร (ขมิ้นชัน)

ณ ตำบลกายูบอเกา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
Read More
30 มกราคม 2563 / ประชาสัมพันธ์63

อบรมหลักสูตร การผลิตกาเเฟโรบัสต้า

ณ ตำบลท่าธง อำเภอบรามัน จังหวัดยะลา
Read More
28 มกราคม 2563 / ประชาสัมพันธ์63

มอบแหนแดงให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ

ณ บ่อขยายพันธุ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา
Read More


 

แผนที่ตั้ง


สื่อเรียนรู้


https://youtu.be/92Zpwcx7HkA