ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซด์ ศวพ.ยะลา

สื่อประชาสัมพันธ์ BALANCE DOA TOGETHER

previous arrow
next arrow
Slider
 
 

 

 

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

ศวพ.ยะลา วันนี้…

16 ธันวาคม 2564 / ประชาสัมพันธ์ 64

Next Normal

ณ ศพก.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา
Read More
26 พฤศจิกายน 2564 / ประชาสัมพันธ์ 64

ระเบียงใต้

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา
Read More
19 พฤศจิกายน 2564 / ประชาสัมพันธ์ 64

สำรวจพื้นที่แปลงทุเรียนงานขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

หมู่ที่ 6 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
Read More
9 เมษายน 2564 / ประชาสัมพันธ์ 64

การแปรรูปผลผลิตและพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากมะพร้าว

ณ.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา
Read More
9 เมษายน 2564 / ประชาสัมพันธ์ 64

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล  อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
Read More
18 มีนาคม 2564 / ประชาสัมพันธ์ 64

การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูทุเรียนโดยวิธีผสมผสาน

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรอำเภอกรงปินัง จ.ยะลา
Read More
5 มีนาคม 2564 / ประชาสัมพันธ์ 64

การผลิตกล้วยหินคุณภาพ

ณ องการบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
Read More
9 กุมภาพันธ์ 2564 / ประชาสัมพันธ์ 64

ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านพืชเศรษฐกิจใหม่ (โกโก้)

ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้
Read More
9 กุมภาพันธ์ 2564 / ประชาสัมพันธ์ 64

หนึ่งชุมชน หนึ่งเกษตรอินทรีย์

ณ ตำบลย๊ะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
Read More
8 กุมภาพันธ์ 2564 / ประชาสัมพันธ์ 64

การเเปรรูปสมุนไพรเพื่อมูลค่าเพิ่ม รุ่นที่ 4

ณ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองจังหวัดยะลา
Read More
]

กิจกรรม.

 

@ ศวพ.ยะลา 

previous arrow
next arrow
Slider

เครือข่าย