ร่วมพิธีน้อมรำลึกวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 นางสาวศิวิไล ลาภบรรจบ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ พร้อมบุคลากร

Read more

พิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิกุล พระบรมชนกาธิเบศร

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 คณะข้าราชการ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

Read more