งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช ครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร

โครงการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร วันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน

Read more