รมช.มนัญญา เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช ฉลองครบรอบ 50 ปี กวก.