อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลงานวิจัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลงานวิจัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้กับนักวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานวิจัยด้านข้าวโพด

Read more

บรรยายพิเศษ ประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นางสาวศิวิไล ลาภบรรจบ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ บรรยายพิเศษ หัวข้อ ประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา

Read more