สวพ.8 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตร​ในการรับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบการจัดการ​ GAP​ พืช​ ในเขตจังหวัดภาคใต้ ครั้งที่​ 1/2564​

วันที่​ 2​ กุมภาพันธ

Read more