รายชื่อทะเบียนสวนและโรงงานผลิตสินค้าผลไม้สดออกจากจีนไปไทย

รายชื่อทะเบียนสวนและโรงงานผลิตสินค้าผลไม้สดออกจากจีนไปไทย
อัพเดต ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2566