กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมด้านเกษตรกรรม ป่าไม้ และประมง ภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) ครั้งที่ 14

ประชุมคณะอนุกรรมการร […]

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

สำนักคุ้มครองพันธุ์พืชเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

วันอังคารที่ 4 มิถุน

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

สำนักคุ้มครองพันธุ์พืชเข้าร่วมประชุมทางการทูตเพื่อสรุปผลตราสารระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพยากรพันธุกรรมฯ

วันที่ ๑๓ – ๑๔

Scroll to Top