ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 (รายชื่อพันธุ์พืช)

วัน/เดือน/ปีชนิดพืชพันธุ์พืชรายละเอียดหมายเหตุ
16 พ.ค. 2567ยูคาลิปตัสเอสอา3รายละเอียด
16 พ.ค. 2567ยูคาลิปตัสเอส11รายละเอียด
9 พ.ค. 2567ข้าวโพดไฮบริกซ์72รายละเอียด
9 พ.ค. 2567ข้าวโพดแปซิฟิค392รายละเอียด
9 พ.ค. 2567ข้าวโพดแปซิฟิค251รายละเอียด
9 พ.ค. 2567ข้าวโพดแปซิฟิค247รายละเอียด
9 พ.ค. 2567ข้าวโพดแปซิฟิค079รายละเอียด
9 พ.ค. 2567ข้าวโพด234รายละเอียด
9 พ.ค. 2567ข้าวโพด232รายละเอียด
9 พ.ค. 2567ข้าวโพด228รายละเอียด
9 พ.ค. 2567ข้าวโพด50099รายละเอียด
9 พ.ค. 2567ข้าวโพด50098รายละเอียด
9 พ.ค. 2567ข้าวโพด50097รายละเอียด
9 พ.ค. 2567ข้าวโพด50096รายละเอียด
9 พ.ค. 2567ข้าวโพด50095รายละเอียด
9 พ.ค. 2567ข้าวโพดไฮบริกซ์81รายละเอียด
9 พ.ค. 2567ข้าวโพดแปซิฟิค322รายละเอียด
9 พ.ค. 2567ข้าวโพดแปซิฟิค571รายละเอียด
9 พ.ค. 2567ข้าวโพดแปซิฟิค995รายละเอียด
2 เม.ย. 2567กล้วยไม้สกุลหวายทัศนีย์รายละเอียด
29 มี.ค. 2567ถั่วฝักยาวลำน้ำชี พลัสรายละเอียด
29 มี.ค. 2567ถั่วฝักยาวเขียวดกพลัสรายละเอียด
29 มี.ค. 2567แตงกวาแม็กนั่มกรีนรายละเอียด
29 มี.ค. 2567หญ้ารูซี่ลูกผสมอีสานรายละเอียด
12 ก.พ. 2567ข้าวโพดเหนียวหวานชมพูรายละเอียด
12 ก.พ. 2567มันสำปะหลังเอชบีดับเบิ้ลยูเอกซ์ 09-1041-6รายละเอียด
12 ก.พ. 2567มันสำปะหลังเอชบีดับเบิ้ลยูเอกซ์ 09-989-9รายละเอียด
12 ก.พ. 2567มันสำปะหลังเอชบีดับเบิ้ลยูเอกซ์ 09-826-2รายละเอียด
12 ก.พ. 2567มันสำปะหลังเอชบีดับเบิ้ลยูเอกซ์ 09-754-16รายละเอียด
12 ก.พ. 2567มันสำปะหลังเอชบีดับเบิ้ลยูเอกซ์ 09-635-4รายละเอียด
12 ก.พ. 2567มันสำปะหลังเอชบีดับเบิ้ลยูเอกซ์ 09-612-18รายละเอียด
12 ก.พ. 2567มันสำปะหลังเอชบีดับเบิ้ลยูเอกซ์ 09-562-19รายละเอียด
12 ก.พ. 2567มันสำปะหลังเอชบีดับเบิ้ลยูเอกซ์ 09-317-6รายละเอียด
12 ก.พ. 2567มันสำปะหลังเอชบีดับเบิ้ลยูเอกซ์ 09-19-2รายละเอียด
28 ธ.ค. 2566กะเพราแก้วจุรี04รายละเอียด
28 ธ.ค. 2566กะเพราแก้วจุรี03รายละเอียด
28 ธ.ค. 2566กะเพราแก้วจุรี02รายละเอียด
30 พ.ย. 2566ยูคาลิปตัสเค154รายละเอียด
30 พ.ย. 2566ยูคาลิปตัสพีที 135รายละเอียด
14 พ.ย. 2566กะเพราแก้วจุรี01รายละเอียด
8 พ.ย. 2566ไม้ดอกสกุลขมิ้นเออาร์เอ็มเจสามเอ็น-สิบรายละเอียด
8 พ.ย. 2566ไม้ดอกสกุลขมิ้นเออาร์เอ็มเจสามเอ็น-เก้ารายละเอียด
8 พ.ย. 2566ไม้ดอกสกุลขมิ้นเออาร์เอ็มเจสามเอ็น-แปดรายละเอียด
8 พ.ย. 2566ไม้ดอกสกุลขมิ้นเออาร์เอ็มเจสามเอ็น-เจ็ดรายละเอียด
8 พ.ย. 2566ไม้ดอกสกุลขมิ้นเออาร์เอ็มเจสามเอ็น-หกรายละเอียด
8 พ.ย. 2566ไม้ดอกสกุลขมิ้นเออาร์เอ็มเจสามเอ็น-ห้ารายละเอียด
8 พ.ย. 2566ไม้ดอกสกุลขมิ้นเออาร์เอ็มเจสามเอ็น-สี่รายละเอียด
8 พ.ย. 2566ไม้ดอกสกุลขมิ้นเออาร์เอ็มเจสามเอ็น-สามรายละเอียด
8 พ.ย. 2566ไม้ดอกสกุลขมิ้นเออาร์เอ็มเจสามเอ็น-สองรายละเอียด
8 พ.ย. 2566ไม้ดอกสกุลขมิ้นเออาร์เอ็มเจสามเอ็น-หนึ่งรายละเอียด
10 ต.ค. 2566แตงโมซี 488รายละเอียด
10 ต.ค. 2566แตงโมซีเอส 499รายละเอียด
10 ต.ค. 2566แตงโมซีเอส 498รายละเอียด
10 ต.ค. 2566แตงโมซีเอส 496รายละเอียด
10 ต.ค. 2566แตงโมซีเอส 495รายละเอียด
10 ต.ค. 2566มะเขือเทศนิลมณีรายละเอียด
10 ต.ค. 2566มะเขื่อเทศออเรนต์ มข.รายละเอียด
10 ต.ค. 2566พริกบูชชี่ฮอทรายละเอียด
10 ต.ค. 2566พริกอาร์โอ14ยูยูเอสที00440รายละเอียด
10 ต.ค. 2566พริกอาร์โอ16ยูยูซีที01050รายละเอียด
10 ต.ค. 2566พริกเรดซูพรีม 25รายละเอียด
10 ต.ค. 2566มะเขือเทศเพอร์เฟค รูบี 77รายละเอียด
28 ก.ย. 2566ยูคาลิปตัสพีที 318รายละเอียด
28 ก.ย. 2566ยูคาลิปตัสพีที 74รายละเอียด
24 ส.ค. 2566ทุเรียนจันทบุรี 9รายละเอียด
24 ส.ค. 2566ทุเรียนจันทบุรี 8รายละเอียด
24 ส.ค. 2566ทุเรียนจันทบุรี 7รายละเอียด
5 ก.ค. 2566ข้าวโพดเอ็นพีจี0204รายละเอียด
5 ก.ค. 2566ข้าวโพดเอ็นพีจี0202รายละเอียด
5 ก.ค. 2566ข้าวโพดเอ็นพีจี0194รายละเอียด
5 ก.ค. 2566ข้าวโพดเอ็นพีจี0193รายละเอียด
5 ก.ค. 2566ข้าวโพดเอ็นพีจี0188รายละเอียด
5 ก.ค. 2566ข้าวโพดเอ็นพีจี0082รายละเอียด
5 ก.ค. 2566ข้าวโพดเอ็นเค7321รายละเอียด
5 ก.ค. 2566ข้าวโพดเอสทีจี240รายละเอียด
5 ก.ค. 2566ข้าวโพดเอสทีจี160รายละเอียด
5 ก.ค. 2566ข้าวโพดเอสทีจี120รายละเอียด
27 มิ.ย. 2566ข้าวโพดเหนียวหวานทับทิมรายละเอียด
27 มิ.ย. 2566ข้าวโพดสวีทแฟนตาซีรายละเอียด
20 มิ.ย. 2566ข้าวหอมแม่โจ้ 20รายละเอียด
20 มิ.ย. 2566ข้าวหอมแม่โจ้ 99รายละเอียด
6 มิ.ย. 2566มะปรางหวานพิชิตใจรายละเอียด
6 มิ.ย. 2566ยูคาลิปตัสเอส13รายละเอียดเปลี่ยนจาก
25 เม.ย. 2566โป๊ยเซียนสินเจริญรายละเอียด
25 เม.ย. 2566โป๊ยเซียนวัชราวลีรายละเอียด
25 เม.ย. 2566ดาวเรืองรีบอร์น 3รายละเอียด
25 เม.ย. 2566ดาวเรืองรีบอร์น 2รายละเอียด
25 เม.ย. 2566ดาวเรืองรีบอร์น 1รายละเอียด
19 เม.ย. 2566ยูคาลิปตัสเค148รายละเอียด
19 เม.ย. 2566ไม้ดอกสกุลขมิ้นแม่โจ้ พิ้งค์ เพิร์ลรายละเอียด
19 เม.ย. 2566ไม้ดอกสกุลขมิ้นแม่โจ้ กรีน เพิร์ลรายละเอียด
19 เม.ย. 2566ไม้ดอกสกุลขมิ้นแม่โจ้ ไวท์ เพิร์ลรายละเอียด
19 เม.ย. 2566แตงโมควีนเลดี้รายละเอียด
19 เม.ย. 2566แตงโมคริมสันเรดรายละเอียด
19 เม.ย. 2566แตงกวาสปีดแม็กรายละเอียด
19 เม.ย. 2566แตงกวาธันเดอร์กรีน 2รายละเอียด
19 เม.ย. 2566พริกพีซี 18รายละเอียด
19 เม.ย. 2566พริกพีซี 17รายละเอียด
19 เม.ย. 2566พริกพีซี 14รายละเอียด
19 เม.ย. 2566พริกพีซี 12รายละเอียด
19 เม.ย. 2566แตงเทศลายนูนซากามิ (34-เอดี0757 อาร์แซด)รายละเอียด
21 ก.พ. 2566ข้างโพดเทียนสวรรค์รายละเอียด
21 ก.พ. 2566ข้าวโพดซี.พี.906รายละเอียด
21 ก.พ. 2566ข้าวโพดซี.พี.640รายละเอียด
21 ก.พ. 2566ข้าวโพดซี.พี.639รายละเอียด
21 ก.พ. 2566ข้าวโพดซี.พี.518รายละเอียด
21 ก.พ. 2566ข้าวโพดซี.พี.303รายละเอียด
21 ก.พ. 2566ข้าวโพดซี.พี.508รายละเอียด
1 ธ.ค. 2565ข้าวโพดพี4163รายละเอียด
1 ธ.ค. 2565ข้าวโพดพี4195รายละเอียด
1 ธ.ค. 2565ข้าวโพดพี4567รายละเอียด
1 ธ.ค. 2565ข้าวโพดพีเอช470เอฟรายละเอียด
1 ธ.ค. 2565ข้าวโพดพีเอช4เอฟ5เอฟรายละเอียด
6 ก.ย. 2565ยูคาลิปตัสพีที 42รายละเอียด
31 ส.ค. 2565ดาวเรืองล้านช้างออเรนจ์รายละเอียด
31 ส.ค. 2565ดาวเรืองก้านทองดีฟโกลด์ เอ็กซ์ตาร์รายละเอียด
31 ส.ค. 2565ดาวเรืองวินเนอร์ ดิฟ โกลด์รายละเอียด
31 ส.ค. 2565ผักกาดหอมกลาดิอุล (41-ซีโอ1089 อาร์แซด)รายละเอียด
31 ส.ค. 2565ผักกาดหอมมิลเลี่ยนกรีนรายละเอียด
31 ส.ค. 2565มะเขือเทศทีดี838รายละเอียด
31 ส.ค. 2565มะเขือเทศทีดี842รายละเอียด
31 ส.ค. 2565มะเขือเทศทีเอที18099รายละเอียด
31 ส.ค. 2565มะเขือเทศทีเอที18161รายละเอียด
31 ส.ค. 2565มะเขือเทศทีดี810รายละเอียด
31 ส.ค. 2565มะเขือเทศทีดี806รายละเอียด
31 ส.ค. 2565มะเขือเทศทีดี225รายละเอียด
31 ส.ค. 2565มะเขือเทศทีเอที18041รายละเอียด
31 ส.ค. 2565มะเขือเทศทีเอที18002รายละเอียด
29 ส.ค. 2565ฝรั่งชมพูพิรุณรายละเอียด
29 ส.ค. 2565มันสำปะหลังห้วยบง 100รายละเอียด
29 ส.ค. 2565ฝ้าย44-3ซี7-2บี(ดับเบิลยู)3รายละเอียด
25 ก.ค. 2565มะม่วงอาร์จี สยามรายละเอียด
23 ก.พ. 2565แตงโมอันดารายละเอียด
23 ก.พ. 2565แตงโมคิงส์เยลโลว์รายละเอียด
23 ก.พ. 2565แตงโมฮันนี่มูนรายละเอียด
23 ก.พ. 2565แตงกวาทีเอส 32860รายละเอียด
23 ก.พ. 2565แตงกวาทีเอส 34533รายละเอียด
23 ก.พ. 2565กล้วยไม้สกุลหวายซากุระไวท์ นูวี่รายละเอียด
3 ก.พ. 2565ข้าวโพดเอ็นพี5441รายละเอียด
3 ก.พ. 2565ข้าวโพดเอ็นพี5436รายละเอียด
3 ก.พ. 2565ข้าวโพดเอ็นพี5420รายละเอียด
3 ก.พ. 2565ข้าวโพดเอ็นพี5359รายละเอียด
3 ก.พ. 2565ข้าวโพดเอ็นพีจี0155รายละเอียด
3 ก.พ. 2565ข้าวโพดเอ็นพีจี0149รายละเอียด
3 ก.พ. 2565ข้าวโพดเอ็นพีจี0131รายละเอียด
3 ก.พ. 2565ข้าวโพดเอ็นพีจี0090รายละเอียด
3 ก.พ. 2565ข้าวโพดเอ็นพีจี0087รายละเอียด
13 ม.ค. 2565ข้าวโพดพี4080รายละเอียด
13 ม.ค. 2565ข้าวโพดพีเอช2วายเค0รายละเอียด
13 ม.ค. 2565ข้าวโพดพีเอฃ244วายรายละเอียด
28 ธ.ค. 2564ยูคาลิปตัสพีที 95รายละเอียด
7 ก.ย. 2564ข้าวโพดเอสทีจี219รายละเอียด
7 ก.ย. 2564ข้าวโพดเอสทีจี178รายละเอียด
7 ก.ย. 2564ข้าวโพดเอ็นเค8216รายละเอียดเอสทีจี169
7 ก.ย. 2564ข้าวโพดเอ็นเค6848รายละเอียดเอสทีจี168
7 ก.ย. 2564ข้าวโพดเอสทีจี109รายละเอียด
7 ก.ย. 2564ข้าวโพดนครสวรรค์5รายละเอียด
7 ก.ย. 2564ข้าวโพดนครสวรรค์4รายละเอียด
7 ก.ย. 2564ข้าวโพดตากฟ้า7รายละเอียด
7 ก.ย. 2564ข้าวโพดตากฟ้า5รายละเอียด
7 ก.ย. 2564ข้าวโพดตากฟ้า4รายละเอียด
7 ก.ย. 2564ข้าวโพดเอ็นพี5423รายละเอียด
7 ก.ย. 2564ข้าวโพดเอ็นพี5414รายละเอียด
7 ก.ย. 2564ข้าวโพดเอ็นพี5437รายละเอียด
7 ก.ย. 2564ข้าวโพดเอ็นพี5435รายละเอียด
27 ก.ค. 2564ข้าวชรินทร์ทิพย์รายละเอียด
20 ก.ค. 2564มะเขือเทศทีเอที17008รายละเอียด
20 ก.ค. 2564มะเขือเทศทีเอที17005รายละเอียด
20 ก.ค. 2564มะเขือเทศเพอร์เฟคโกลด์รายละเอียดทีเอที17002
20 ก.ค. 2564มะเขือเทศทีดี604รายละเอียด
20 ก.ค. 2564มะเขือเทศทีดี600รายละเอียด
20 ก.ค. 2564มะเขือเทศทีดี594รายละเอียด
20 ก.ค. 2564มะเขือเทศทีดี593รายละเอียด
20 ก.ค. 2564กล้วยไม้สกุลหวายซุปเปอร์ไวท์ 1รายละเอียด
19 ก.ค. 2564ข้าวหอมแม่โจ้ 9รายละเอียด
19 ก.ค. 2564ข้าวหอมแม่โจ้ 100รายละเอียด
19 ก.ค. 2564ข้าวหอมแม่โจ้ 16รายละเอียด
19 ก.ค. 2564ข้าวหอมแม่โจ้ 8รายละเอียด
19 ก.ค. 2564ข้าวหอมแม่โจ้ 6รายละเอียด
21 มิ.ย. 2564สับปะรดศรีวิชัยรายละเอียด
8 มิ.ย. 2564ข้าวโพดแซบหลาย 137รายละเอียด
8 มิ.ย. 2564ข้าวโพดพิ้งกี้ 1825รายละเอียด
31 พ.ค. 2564ข้าวโพดเอช3466แซดรายละเอียด
31 พ.ค. 2564ข้าวโพดดี6404แซดรายละเอียด
31 พ.ค. 2564ข้าวโพดเอช0765แซดรายละเอียด
31 พ.ค. 2564ข้าวโพดจี4873แซดรายละเอียด
31 พ.ค. 2564ข้าวโพดดี4341แซดรายละเอียด
31 พ.ค. 2564ข้าวโพดบี6449แซดรายละเอียด
31 พ.ค. 2564ข้าวโพดบี2913แซดรายละเอียด
19 พ.ค. 2564ข้าวโพด327รายละเอียด
19 พ.ค. 2564ข้าวโพด326รายละเอียด
19 พ.ค. 2564ข้าวโพด325รายละเอียด
19 พ.ค. 2564ข้าวโพด324รายละเอียด
19 พ.ค. 2564ข้าวโพด50092รายละเอียด
19 พ.ค. 2564ข้าวโพดไอบริกซ์71รายละเอียด
19 พ.ค. 2564ข้าวโพดไอบริกซ์33รายละเอียด
19 พ.ค. 2564ข้าวโพดแปซิฟิค278รายละเอียด
26 มี.ค. 2564แก้วกาญจนาสุมาลีรายละเอียด
18 มี.ค. 2564ถั่วฝักยาวลำน้ำชี 2รายละเอียดวายบี 12383
18 มี.ค. 2564ถั่วฝักยาววายบี 12381รายละเอียด
18 มี.ค. 2564ถั่วฝักยาววายบี 12380รายละเอียด
18 มี.ค. 2564ถั่วฝักยาววายบี 12379รายละเอียด
18 มี.ค. 2564มะระเอช 247รายละเอียด
18 มี.ค. 2564มะระเอช 246รายละเอียด
18 มี.ค. 2564มะระเอช 245รายละเอียด
18 มี.ค. 2564แตงโมทีโออาร์ 484รายละเอียด
18 มี.ค. 2564แตงโมทีโออาร์ 481รายละเอียด
18 มี.ค. 2564แตงโมทีโออาร์ 480รายละเอียด
18 มี.ค. 2564แตงโมซี 474รายละเอียด
18 มี.ค. 2564แตงโมซี 473รายละเอียด
27 พ.ย. 2563ข้าวซีพีไรซ์ 888รายละเอียด
23 พ.ย. 2563ยูคาลิปตัสพีที291รายละเอียด
23 พ.ย. 2563ยูคาลิปตัสพีที224รายละเอียด
23 พ.ย. 2563ยูคาลิปตัสพีที205รายละเอียด
23 พ.ย. 2563ยูคาลิปตัสพีที198รายละเอียด
23 พ.ย. 2563ยูคาลิปตัสพีที197รายละเอียด
23 พ.ย. 2563ยูคาลิปตัสพีที192รายละเอียด
23 พ.ย. 2563ยูคาลิปตัสพีที142รายละเอียด
23 พ.ย. 2563ยูคาลิปตัสพีที83รายละเอียด
30 ต.ค. 2563ข้าวโพดเอ็นเค6275รายละเอียด
30 ต.ค. 2563ข้าวโพดเอ็นเค8257รายละเอียดเอสทีจี257
30 ต.ค. 2563ข้าวโพดเอ็นเค106รายละเอียด
30 ต.ค. 2563ข้าวโพด50093รายละเอียด
30 ต.ค. 2563ข้าวโพด50090รายละเอียด
30 ต.ค. 2563ข้าวโพด50089รายละเอียด
30 ต.ค. 2563ข้าวโพด50088รายละเอียด
30 ต.ค. 2563ข้าวโพด50077รายละเอียด
30 ต.ค. 2563ข้าวโพด50074รายละเอียด
30 ต.ค. 2563ข้าวโพด50073รายละเอียด
30 ต.ค. 2563ข้าวโพด50072รายละเอียด
30 ต.ค. 2563ข้าวโพด50071รายละเอียด
24 ก.ค. 2563แตงร้านบิ๊กกรีนพลัสรายละเอียด
24 ก.ค. 2563แตงกวาหอมใบเตยรายละเอียด
24 ก.ค. 2563แตงกวาราเบช 99รายละเอียด
24 ก.ค. 2563แตงกวาดรีมรายละเอียด
24 ก.ค. 2563แตงกวาสมายรายละเอียด
24 ก.ค. 2563แตงโมบิ๊กสวีท 1752รายละเอียด
24 ก.ค. 2563แตงโมบิ๊กสวีท 1777รายละเอียด
24 ก.ค. 2563แตงโมบิ๊กสวีท 6515รายละเอียด
24 ก.ค. 2563แตงโมเทสตี้ 1827รายละเอียด
24 ก.ค. 2563แตงเทศลำยนูนแอนนา 6024รายละเอียด
24 ก.ค. 2563แตงเทศลำยนูนอะโรมา 6536รายละเอียด
24 ก.ค. 2563แตงเทศลำยนูนออเร้น สวีท 939รายละเอียด
24 ก.ค. 2563มะเขือเทศทีโอเอ็ม 3018รายละเอียด
24 ก.ค. 2563มะเขือเทศทีโอเอ็ม 6099รายละเอียด
24 ก.ค. 2563มะเขือเทศทีโอเอ็ม 6024รายละเอียด
24 ก.ค. 2563มะเขือเทศทีโอเอ็ม 6152รายละเอียด
24 ก.ค. 2563มะเขือเทศทีโอเอ็ม 8433รายละเอียด
24 ก.ค. 2563มะเขือเทศออเร้นจ์โทเมทรายละเอียด
24 ก.ค. 2563มะเขือเทศเชอรี่พลัมรายละเอียด
24 ก.ค. 2563มะเขือเทศเชอรี่แพร์รายละเอียด
16 ก.ค. 2563ไม้ดอกสกุลขมิ้นใจดี ไวท์รายละเอียด
16 ก.ค. 2563ไม้ดอกสกุลขมิ้นใจดี มาเจนต้ารายละเอียด
16 ก.ค. 2563ไม้ดอกสกุลขมิ้นใจดี คอรัลรายละเอียด
16 ก.ค. 2563ไม้ดอกสกุลขมิ้นใจดี ออเรนจ์รายละเอียด
16 ก.ค. 2563ไม้ดอกสกุลขมิ้นใจดี เรดรายละเอียด
16 ก.ค. 2563ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวัสดี แบล็ค เพิร์ลรายละเอียด
16 ก.ค. 2563ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวัสดี เจด ดราก้อนรายละเอียด
16 ก.ค. 2563ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวัสดี แฟรี่รายละเอียด
16 ก.ค. 2563ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวัสดี พิ้งค์ แอนเจิลรายละเอียด
16 ก.ค. 2563ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวัสดี สวีทฮาร์ทรายละเอียด
16 ก.ค. 2563ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวัสดี พิ้งค์นีออนรายละเอียด
16 ก.ค. 2563ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวัสดี ฟลามิงโกรายละเอียด
16 ก.ค. 2563ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวัสดี การ์เน็ตรายละเอียด
16 ก.ค. 2563ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวัสดี เอ็มเมอรัลด์รายละเอียด
16 ก.ค. 2563ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวัสดี สตาร์ไลท์รายละเอียด
16 ก.ค. 2563ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวัสดี พิ้งค์ เมจิครายละเอียด
16 ก.ค. 2563ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวัสดี วีนัสรายละเอียด
16 ก.ค. 2563ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวัสดี ดีฟลี่ พิ้งค์รายละเอียด
16 ก.ค. 2563ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวัสดี เอ็นซานเทรซรายละเอียด
16 ก.ค. 2563ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวัสดี อพอลโลรายละเอียด
16 ก.ค. 2563ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวัสดี คาร์ไมน์ รูบี้รายละเอียด
16 ก.ค. 2563ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวัสดี ปอปปี้ พิ้งค์รายละเอียด
16 ก.ค. 2563ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวัสดี มารูน ฮาร์ทรายละเอียด
16 ก.ค. 2563ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวัสดี พิ้งค์ จูลว์รายละเอียด
16 ก.ค. 2563ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวัสดี เชอร์รี่ เรดรายละเอียด
16 ก.ค. 2563ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวัสดี ฮันนี่มูนรายละเอียด
29 พ.ค. 2563ฟักทองทองล้านนา 16รายละเอียด
29 พ.ค. 2563ฟักทองทองล้านนา 15รายละเอียด
29 พ.ค. 2563ฟักทองทองล้านนา 11รายละเอียด
29 พ.ค. 2563ฟักทองทองล้านนา 8รายละเอียด
12 พ.ค. 2563ข้าวโพดพีเอช244ดับเบิลยูรายละเอียด
12 พ.ค. 2563ข้าวโพดพีเอช40เอสเอชรายละเอียด
12 พ.ค. 2563ข้าวโพดพีเอช12เจ1รายละเอียด
12 พ.ค. 2563ข้าวโพดพี4124รายละเอียด
12 พ.ค. 2563่ข้าวโพดพี4084รายละเอียด
12 พ.ค. 2563ข้าวโพดพี3582รายละเอียด
10 เม.ย. 2563ข้าวโพด410รายละเอียด
10 เม.ย. 2563ข้าวโพด407รายละเอียด
10 เม.ย. 2563ข้าวโพด317รายละเอียด
10 เม.ย. 2563ข้าวโพด221รายละเอียด
10 เม.ย. 2563ข้าวโพด219รายละเอียด
10 เม.ย. 2563ข้าวโพดข้าวเหนียวสามสีแปซิฟิคเบอร์ 1รายละเอียด
10 เม.ย. 2563ข้าวโพดข้าวเหนียวสองสีแปซิฟิคเบอร์ 1รายละเอียด
10 เม.ย. 2563ข้าวโพดไฮบริกซ์59รายละเอียด
10 เม.ย. 2563ข้าวโพดแปซิฟิค371รายละเอียด
10 เม.ย. 2563ข้าวโพดทีดับเบิ้ลยู 1รายละเอียด
10 เม.ย. 2563ข้าวโพดทีซี 1รายละเอียด
10 เม.ย. 2563ข้าวโพดทีบี 3รายละเอียด
10 เม.ย. 2563ข้าวโพดทีบี 1รายละเอียด
3 เม.ย. 2563มะระบีจี 610รายละเอียด
3 เม.ย. 2563มะระบีจี 494รายละเอียด
3 เม.ย. 2563ฟักทองทองล้านนา 18รายละเอียด
3 เม.ย. 2563ฟักทองทองล้านนา 17รายละเอียด
3 เม.ย. 2563ฟักทองทองล้านนา 14รายละเอียด
3 เม.ย. 2563ฟักทองทองล้านนา 13รายละเอียด
3 เม.ย. 2563ฟักทองทองล้านนา 12รายละเอียด
3 เม.ย. 2563ฟักทองทองล้านนา 10รายละเอียด
3 เม.ย. 2563ฟักทองทองล้านนา 9รายละเอียด
3 เม.ย. 2563กล้วยไม้สกุลหวายนานา พิงค์รายละเอียด
3 เม.ย. 2563กล้วยไม้สกุลหวายแบล็ค เพิร์ลรายละเอียด
9 มี.ค. 2563ข้าวโพดแปซิฟิค122รายละเอียด
9 มี.ค. 2563ข้าวโพดแปซิฟิค789รายละเอียด
9 มี.ค. 2563ข้าวโพดแปซิฟิค779รายละเอียด
9 มี.ค. 2563ข้าวโพดแปซิฟิค139รายละเอียด
9 มี.ค. 2563ข้าวโพดแปซิฟิค129รายละเอียด
9 มี.ค. 2563ข้าวโพดจี9719แซดรายละเอียด
9 มี.ค. 2563ข้าวโพดจี5107แซดรายละเอียด
9 มี.ค. 2563ข้าวโพดจี4592แซดรายละเอียด
9 มี.ค. 2563ข้าวโพดจี2484แซดรายละเอียด
9 มี.ค. 2563ข้าวโพดจี1986แซดรายละเอียด
9 มี.ค. 2563ข้าวโพดดี7023แซดรายละเอียด
9 มี.ค. 2563ข้าวโพดดี3307 แซดรายละเอียด
9 มี.ค. 2563ข้าวโพดบี7706แซดรายละเอียด
9 มี.ค. 2563ข้าวโพดบี3355แซดรายละเอียด
9 มี.ค. 2563ข้าวโพดบี2216แซดรายละเอียด
18 พ.ค. 2563ข้าวโพดพีเอช1เจเอช3รายละเอียดรายละเอียดเดิม
18 พ.ค. 2563ข้าวโพดพีเอช1เจเอชซีรายละเอียดรายละเอียดเดิม
18 พ.ค. 2563ข้าวโพดพีเอช1เจเอช6รายละเอียดรายละเอียดเดิม
18 พ.ค. 2563ข้าวโพดพีเอช1ที3วีรายละเอียดรายละเอียดเดิม
18 พ.ค. 2563ข้าวโพดพี3875รายละเอียดรายละเอียดเดิม
28 ก.พ. 2563ข้าวโพดไวโอเล็ทไวท์926รายละเอียด
14 ม.ค. 2563กระถินณรงค์ปม 3-5รายละเอียด
14 ม.ค. 2563กระถินณรงค์ปม 3-4รายละเอียด
14 ม.ค. 2563กระถินณรงค์ปม 3-3รายละเอียด
14 ม.ค. 2563กระถินณรงค์ปม 3-2รายละเอียด
14 ม.ค. 2563กระถินณรงค์ปม 3-1รายละเอียด
14 ม.ค. 2563ผักบุ้ง เพชรยอดไผ่ 9รายละเอียดเคเค 96
14 ก.ย. 2562ข้าวโพดแฟนตาซี 35รายละเอียด
14 ก.ย. 2562ข้าวโพดเทียนหมื่นฝักรายละเอียด
2 ก.ย. 2562แตงร้านซีแอล 685รายละเอียด
2 ก.ย. 2562แตงร้านซี 683รายละเอียด
2 ก.ย. 2562แตงกวาซี 694รายละเอียด
2 ก.ย. 2562แตงกวาซี 693รายละเอียด
2 ก.ย. 2562แตงกวาซี 681รายละเอียด
2 ก.ย. 2562แตงกวาซีเอ็ม 692รายละเอียด
2 ก.ย. 2562แตงกวาซีเอ็ม 691รายละเอียด
2 ก.ย. 2562มะละกอส้มตำ 90รายละเอียด
2 ก.ย. 2562ถั่วฝักยาวโกเมนท์รายละเอียด
2 ก.ย. 2562ถั่วฝักยาวพุ่มเขียวรายละเอียด
2 ก.ย. 2562ฟักทองประกายเงินรายละเอียด
27 ก.ค. 2562ข้าวโพดเอ็นพี5356รายละเอียด
27 ก.ค. 2562ข้าวโพดเอ็นพี5376รายละเอียด
27 ก.ค. 2562ข้าวโพดเอ็นพี5350รายละเอียด
27 ก.ค. 2562ข้าวโพดเอ็นพี5088รายละเอียด
27 ก.ค. 2562ข้าวโพดเอ็นพี5038รายละเอียด
27 ก.ค. 2562ข้าวโพดเอ็นพี5296รายละเอียด
27 ก.ค. 2562ข้าวโพดเอ็นพี5139รายละเอียด
27 ก.ค. 2562ข้าวโพดเอ็นพี5150รายละเอียด
27 ก.ค. 2562ข้าวโพดเอ็นพี5120รายละเอียด
27 ก.ค. 2562ข้าวโพดเอ็นพี5300รายละเอียด
27 ก.ค. 2562ข้าวโพดเอ็นพี5388รายละเอียด
14 ก.ค. 2562ฝ้ายตากฟ้า7รายละเอียดพี12น่าน37เอ็ม5
19 มิ.ย. 2562ข้าวเจ้าก่ำหอมแม่โจ้ 1 เอรายละเอียด
19 มิ.ย. 2562ข้าวกข67รายละเอียด
19 มิ.ย. 2562ข้าวกข22รายละเอียด
3 เม.ย. 2562พริกเยลโลมูนรายละเอียด
3 เม.ย. 2562พริกเรดมูนอีสานรายละเอียด
3 เม.ย. 2562พริกเรดซันอีสานรายละเอียด
3 เม.ย. 2562พริกเพชรมงคลรายละเอียด
3 เม.ย. 2562มะเขือเทศพรีเมี่ยมโกลด์รายละเอียด
3 เม.ย. 2562มะเขือเทศแพรวชมพูรายละเอียด
3 เม.ย. 2562มะเขือเทศเอ๊กซ์ตร้าโกลด์รายละเอียด
3 เม.ย. 2562มะเขือดาวิการายละเอียด
12 มี.ค. 2562ข้าวโพดเอช0897แซดรายละเอียด
12 มี.ค. 2562ข้าวโพดดี6988แซดรายละเอียด
12 มี.ค. 2562ข้าวโพดเอช8635แซดรายละเอียด
12 มี.ค. 2562ข้าวโพดดี3736แซดรายละเอียด
12 มี.ค. 2562ข้าวโพดบี5926แซดรายละเอียด
12 มี.ค. 2562ข้าวโพดจี0571แซดรายละเอียด
12 มี.ค. 2562ข้าวโพดจี5321แซดรายละเอียด
13 ธ.ค. 2561กล้วยไม้สกุลหวายม่วงราชกุมารีรายละเอียด
13 ธ.ค. 2561กล้วยไม้สกุลหวายรักตสิรินรายละเอียด
20 พ.ย. 2561มันสำปะหลังห้วยบง 90รายละเอียด
30 ต.ค. 2561แฟงปิ่นแก้วรายละเอียด
30 ต.ค. 2561แตงกวาท็อปกรีนรายละเอียด
30 ต.ค. 2561แตงกวาฉัตรเงินรายละเอียด
30 ต.ค. 2561มะระวาเลนไทน์รายละเอียด
30 ต.ค. 2561มะระเขียวหยก 30รายละเอียด
30 ต.ค. 2561แตงโมจอมขวัญรายละเอียด
30 ต.ค. 2561มะระไซเบอร์รายละเอียด
22 ต.ค. 2561ข้าวกข59รายละเอียด
22 ต.ค. 2561ข้าวกข61รายละเอียด
22 ต.ค. 2561ข้าวเอ็มจีซี 1รายละเอียด
10 ก.ย. 2561ฟักทองทองล้านนา 1รายละเอียด
10 ก.ย. 2561ฟักทองทองล้านนา 2รายละเอียด
10 ก.ย. 2561ฟักทองทองล้านนา 3รายละเอียด
10 ก.ย. 2561ฟักทองทองล้านนา 4รายละเอียด
10 ก.ย. 2561ฟักทองทองล้านนา 5รายละเอียด
10 ก.ย. 2561ฟักทองทองล้านนา 6รายละเอียด
10 ก.ย. 2561ฟักทองทองล้านนา 7รายละเอียด
10 ก.ย. 2561พริกอัคนีพิโรธรายละเอียด
10 ก.ย. 2561พริกเพชรมอดินแดงรายละเอียด
10 ก.ย. 2561พริกทับทิมมอดินแดงรายละเอียด
10 ก.ย. 2561พริกหยกเขียวมอดินแดงรายละเอียด
10 ก.ย. 2561พริกหยกขาวมอดินแดงรายละเอียด
10 ก.ย. 2561มะเขือเทศแบล็คเชอรี่ ขามแก่นรายละเอียด
10 ก.ย. 2561มะเขือเทศโกลเด้น ปริ๊นเซสรายละเอียด
10 ก.ย. 2561มะเขือเทศไลโคเรดรายละเอียด
10 ก.ย. 2561มะเขือเทศมรกตทองรายละเอียด
10 ก.ย. 2561มะเขือเทศมณีอำพันโครงการหลวงรายละเอียด
10 ก.ย. 2561มะเขือเทศแบล็คเลดี้สวีทโครงการหลวงรายละเอียด
10 ก.ย. 2561มะเขือเทศเรดเลดี้สวีทโครงการหลวงรายละเอียด
10 ก.ย. 2561มะเขือเทศมณีทับทิมโครงการหลวงรายละเอียด
10 ก.ย. 2561ถั่วฝักยาวลำน้ำพอง 2รายละเอียดวายบี 12371
10 ก.ย. 2561บวบเหลี่ยมฟาโรห์รายละเอียด
10 ก.ย. 2561บวบเหลี่ยมมินิรายละเอียด
10 ก.ย. 2561แตงโมโกลเด้นสวีท 80รายละเอียด
10 ก.ย. 2561มะเขือเทศเพชรอุบล 1รายละเอียด
10 ก.ย. 2561มะเขือเทศเพชรอุบล 2รายละเอียด
10 ก.ย. 2561แตงกวาล่ำซำรายละเอียด
10 ก.ย. 2561แตงกวาบีซี 43-452รายละเอียด
10 ก.ย. 2561แตงร้านแอล 3392รายละเอียด
10 ก.ย. 2561แตงกวาล่ำซำ 2รายละเอียด
10 ก.ย. 2561แตงร้านแอล 3453รายละเอียด
10 ก.ย. 2561แตงกวาล่ำซำ 3รายละเอียด
10 ก.ย. 2561แตงกวาบีซี 43-305รายละเอียด
10 ก.ย. 2561แตงร้านแอล 3479รายละเอียด
10 ก.ย. 2561แตงกวาล่ำซำ 4รายละเอียด
10 ก.ย. 2561แตงร้านแอล 3468รายละเอียด
10 ก.ย. 2561แตงกวาบีซี 43-104รายละเอียด
10 ก.ย. 2561แตงกวาภูเขียว 2รายละเอียด
10 ก.ย. 2561แตงร้าานแอล 13รายละเอียด
10 ก.ย. 2561แตงกวาสนั่นเมืองรายละเอียด
10 ก.ย. 2561แตงกวาแอล 5793รายละเอียด
10 ก.ย. 2561แตงโมทีโออาร์ 466รายละเอียด
10 ก.ย. 2561แตงโมทีโออาร์ 467รายละเอียด
10 ก.ย. 2561แตงโมที่โออาร์ 468รายละเอียด
10 ก.ย. 2561แตงโมทีโออาร์ 469รายละเอียด
22 ส.ค. 2561ส้มเขียวหวานแพร่ 1รายละเอียด
22 ส.ค. 2561ข้าวโพดแฟนซีสีม่วง 111รายละเอียด
22 ส.ค. 2561ข้าวโพด213รายละเอียด
22 ส.ค. 2561ข้าวโพด404รายละเอียด
22 ส.ค. 2561ข้าวโพดแฟนซีขาวม่วง 212รายละเอียด
22 ส.ค. 2561ข้าวโพดไฮบริกซ์39รายละเอียด
22 ส.ค. 2561ข้าวโพดไฮบริกซ์53รายละเอียด
22 ส.ค. 2561ข้าวโพดดี2958แซดรายละเอียด
22 ส.ค. 2561ข้าวโพดดี8409แซดรายละเอียด
22 ส.ค. 2561ข้าวโพดเอช2983แซดรายละเอียด
22 ส.ค. 2561ข้าวโพดบี0050แซดรายละเอียด
22 ส.ค. 2561ข้าวโพดจี1313แซดรายละเอียด
22 ส.ค. 2561ข้าวโพดจี4273แซดรายละเอียด
22 ส.ค. 2561ข้าวโพดจี9861แซดรายละเอียด
22 ส.ค. 2561ข้าวโพดเอช0166แซดรายละเอียด
22 ส.ค. 2561ข้าวโพดจี1199แซดรายละเอียด
22 ส.ค. 2561ข้าวโพดบี7430แซดรายละเอียด
22 ส.ค. 2561ข้าวโพดดี5287แซดรายละเอียด
22 ส.ค. 2561ข้าวโพดจี3249แซดรายละเอียด
22 ส.ค. 2561ข้าวโพดเอ็นเค6232รายละเอียด
22 ส.ค. 2561ข้าวโพดเอ็นเค6253รายละเอียด
30 พ.ค. 2561ฝ้ายตากฟ้า 6รายละเอียด
18 เม.ย. 2561ข้าวโพดเคดับเบิลยูที401รายละเอียด
18 เม.ย. 2561ข้าวโพดเคดับเบิลยูที708รายละเอียด
9 เม.ย. 2561ข้าวโพดซี.พี. 111รายละเอียด
9 เม.ย. 2561ข้าวโพดซี.พี. อันนี่ สวีทรายละเอียด
9 เม.ย. 2561ข้าวโพดไอคิวที234รายละเอียด
9 เม.ย. 2561ข้าวโพดเคเอส522รายละเอียด
9 เม.ย. 2561ข้าวโพดเอสเคเคเอ็มเอ็ม243รายละเอียด
9 เม.ย. 2561ข้าวโพดเอสเคเคจีจี229รายละเอียด
9 เม.ย. 2561ข้าวโพดเหนียวทับทิมรายละเอียด
9 เม.ย. 2561ข้าวโพดเหนียวจัมโบ้รายละเอียด
17 ม.ค. 2561ข้าวโพดเอฟ3184รายละเอียด
17 ม.ค. 2561ข้าวโพดเอ็ม5116รายละเอียด
17 ม.ค. 2561ข้าวโพดเอ็มเอช49รายละเอียด
17 ม.ค. 2561ข้าวโพดแปซิฟิค271รายละเอียด
17 ม.ค. 2561ข้าวโพด403รายละเอียด
21 ธ.ค. 2560ข้าวโพดแปซิฟิค 559รายละเอียด
21 ธ.ค. 2560ข้าวโพดแปซิฟิค 321รายละเอียด
21 ธ.ค. 2560ข้าวโพดไฮบริกซ์ 58รายละเอียด
21 ธ.ค. 2560ข้าวโพด50059รายละเอียด
21 ธ.ค. 2560ข้าวโพด50068รายละเอียด
21 ธ.ค. 2560ข้าวโพด50069รายละเอียด
21 ธ.ค. 2560ข้าวโพด310รายละเอียด
21 ธ.ค. 2560ข้าวโพด311รายละเอียด
21 ธ.ค. 2560ข้าวโพด312รายละเอียด
21 ธ.ค. 2560ข้าวโพด314รายละเอียด
21 ธ.ค. 2560ข้าวโพด405รายละเอียด
27 พ.ย. 2560ข้าวกข49รายละเอียด
27 พ.ย. 2560ข้าวกข53รายละเอียด
27 พ.ย. 2560ข้าวกข57รายละเอียด
27 พ.ย. 2560ข้าวกข63รายละเอียด
17 ส.ค. 2560อ้อยศรีสำโรง1รายละเอียดเอสอาร์เอส2000-5-14
17 ส.ค. 2560ถั่วเหลืองเชียงใหม่ 84-2รายละเอียด
17 ส.ค. 2560กล้วยไม้สกุลหวายมาดาม พิงค์รายละเอียด
17 ส.ค. 2560กล้วยไม้สกุลหวายชูก้าร์ พิงค์รายละเอียด
17 ส.ค. 2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นเกรท คิงรายละเอียด
17 ส.ค. 2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นออร่ารายละเอียด
17 ส.ค. 2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นเชียงใหม่ เพิลรายละเอียด
17 ส.ค. 2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นบิวตี้ พรินซ์เซสรายละเอียด
17 ส.ค. 2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นพิมพ์ใจรายละเอียด
12 ก.ค. 2560ข้าวก่ำเจ้า มช.107รายละเอียด
30 มี.ค. 2560ฟักทองประกายทองรายละเอียด
30 มี.ค. 2560พริกกิ่งเพชรรายละเอียด
24 ก.พ. 2560ยูคาลิปตัสพีที 86รายละเอียด
24 ก.พ. 2560ยูคาลิปตัสพีที 126รายละเอียด
24 ก.พ. 2560อ้อยทองภูมิ 5รายละเอียด
8 ก.พ. 2560บัวอุดมบารมีรายละเอียด
8 ก.พ. 2560บัวชมพูกรกฏรายละเอียด
8 ก.พ. 2560บัวกวักม่วงไสวรายละเอียด
13 ธ.ค. 2560มะละกอส้มตำรายละเอียด
9 พ.ย. 2560ข้าวไรซ์เบอร์รี่รายละเอียด
9 พ.ย. 2560ข้าวสินเหล็กรายละเอียด
27 ต.ค. 2559สัมเขียวหวานทองอัมพันรายละเอียด
27 ต.ค. 2559สัมเขียวหวานเหรียญทองรายละเอียด
16 ก.ย. 2559ข้าวโพดบี2195แซดรายละเอียด
16 ก.ย. 2559ข้าวโพดจี2689แซดรายละเอียด
16 ก.ย. 2559ข้าวโพดบี8798แซดรายละเอียด
16 ก.ย. 2559ข้าวโพดจี0578แซดรายละเอียด
16 ก.ย. 2559ข้าวโพดดี2832แซดรายละเอียด
16 ก.ย. 2559ข้าวโพดบี9742แซดรายละเอียด
5 ก.ย. 2559ข้าวหอมธรรมศาสตร์รายละเอียด
24 ส.ค. 2559ถั่วฝักยาวเขียวดกโกลด์รายละเอียด
24 ส.ค. 2559แตงกวาล้านนา 1รายละเอียด
24 ส.ค. 2559แตงกวาล้านนา 2รายละเอียด
24 ส.ค. 2559แตงกวาล้านนา 3รายละเอียด
24 ส.ค. 2559แตงกวาล้านนา 4รายละเอียด
24 ส.ค. 2559แตงกวาล้านนา 5รายละเอียด
24 ส.ค. 2559แตงกวาล้านนา 6รายละเอียด
24 ส.ค. 2559แตงกวาล้านนา 7รายละเอียด
24 ส.ค. 2559แตงร้านล้านนา 8รายละเอียด
24 ส.ค. 2559แตงกวาล้านนา 9รายละเอียด
24 ส.ค. 2559แตงกวาล้านนา 10รายละเอียด
24 ส.ค. 2559แตงกวาล้านนา 11รายละเอียด
24 ส.ค. 2559แตงกวาล้านนา 12รายละเอียด
24 ส.ค. 2559แตงกวาล้านนา 13รายละเอียด
14 ก.ค. 2559มะเขือท็อปกันรายละเอียด
14 ก.ค. 2559มะเขืออีพีซีที-614เอรายละเอียด
14 ก.ค. 2559มะเขืออีพีซีที-614เบีรายละเอียด
14 ก.ค. 2559มะเขือมณีจัทรารายละเอียด
14 ก.ค. 2559มะเขืออีพีซีที-626เอรายละเอียด
14 ก.ค. 2559มะเขืออีพีซีที-626บีรายละเอียด
14 ก.ค. 2559มะเขืออะมิทิสรายละเอียด
14 ก.ค. 2559กล้วยไม้สกุลหวายโจซีลีนรายละเอียด
14 ก.ค. 2559กล้วยไม้สกุลหวายซุปเปอร์ไวท์ 2รายละเอียด
14 ก.ค. 2559กล้วยไม้สกุลหวายพลอยชมพูรายละเอียด
14 ก.ค. 2559มะขามเพชรซับเปิบรายละเอียด
27 มิ.ย. 2559แตงกวาซี 664รายละเอียด
27 มิ.ย. 2559แตงกวาซี 665รายละเอียด
27 มิ.ย. 2559แตงกวาซี 666รายละเอียด
27 มิ.ย. 2559แตงกวาซี 668รายละเอียด
13 มิ.ย. 2559มันสำปะหลังภูพาน 5รายละเอียด
13 มิ.ย. 2559มันสำปะหลังภูพาน 6รายละเอียด
25 มี.ค. 2559ยูคาลิปตัสเค 97รายละเอียด
25 มี.ค. 2559ยูคาลิปตัสเค 121รายละเอียด
25 มี.ค. 2559ยูคาลิปตัสเค 126รายละเอียด
25 มี.ค. 2559ยูคาลิปตัสเอช 228รายละเอียด
8 ต.ค. 2558ข้าวโพดบี5601แซดรายละเอียด
8 ต.ค. 2558ข้าวโพดดี2362แซดรายละเอียด
8 ต.ค. 2558ข้าวโพดเอช1117แซดรายละเอียด
8 ต.ค. 2558ข้าวโพดเอช4027แซดรายละเอียด
8 ต.ค. 2558ข้าวโพดเอช0442แซดรายละเอียด
8 ต.ค. 2558ข้าวโพดดี2105แซดรายละเอียด
8 ต.ค. 2558ข้าวโพดจี6809แซดรายละเอียด
5 ต.ค. 2558ฝ้ายตากฟ้า 84-4รายละเอียด
5 ต.ค. 2558ฝ้ายตากฟ้า 86-5รายละเอียด
5 ต.ค. 2558ข้าวกข45รายละเอียด
5 ต.ค. 2558ข้าวกขผ1รายละเอียด
5 ต.ค. 2558ข้าวเจเอ็น29-พีทีที-43-1-5-5-1-3-1อาร์รายละเอียด
5 ต.ค. 2558ทุเรียนจันทบุรี4รายละเอียด
5 ต.ค. 2558ทุเรียนจันทบุรี5รายละเอียด
5 ต.ค. 2558ทุเรียนจันทบุรี6รายละเอียด
2 ก.ย. 2558บัวมิสสยามรายละเอียด
2 ก.ย. 2558บัวพิงค์ริบบอนรายละเอียด
2 ก.ย. 2558ข้าวโพดซี.พี.888 3จีรายละเอียด
2 ก.ย. 2558ข้าวโพดซี.พี.บี905รายละเอียด
2 ก.ย. 2558ข้าวโพดพี 4554รายละเอียดแก้ไข้จากเดิม
2 ก.ย. 2558ข้าวโพดพี 4472รายละเอียดแก้ไข้จากเดิม
27 ก.ค. 2558ลิ้นจี่ป้าอิ๊ดรายละเอียด
27 ก.ค. 2558ลิ่้นจี่ป้าชิดรายละเอียด
24 มิ.ย. 2558ข้าวโพด216 แอลรายละเอียด
24 มิ.ย. 2558ข้าวโพดไข่มุกอีสาน 49รายละเอียด
24 มิ.ย. 2558ข้าวโพดสลับสี 49รายละเอียด
24 มิ.ย. 2558ข้าวโพดดอกคูน 49รายละเอียด
24 มิ.ย. 2558ข้าวโพดขอนแก่น-2ดับเบิลยูรายละเอียด
24 มิ.ย. 2558ข้าวโพดขอนแก่น-5 วายรายละเอียด
24 มิ.ย. 2558ข้าวโพดขอนแก่น-8 ดับเบิลยูรายละเอียด
24 มิ.ย. 2558ข้าวโพดขอนแก่น-8วายรายละเอียด
24 มิ.ย. 2558ข้าวโพดนวลทองรายละเอียด
24 มิ.ย. 2558ข้าวโพดแก่นทองรายละเอียด
24 มิ.ย. 2558ข้าวโพดขาวนวลรายละเอียด
19 มิ.ย. 2558พริกดวงมณี 004รายละเอียด
19 มิ.ย. 2558พริกซีที 05276- เอรายละเอียด
19 มิ.ย. 2558พริกซีที 04255-3รายละเอียด
19 มิ.ย. 2558แตงเทศผิวเรียวดีดับเบิ้ลยูโอ 165รายละเอียด
19 มิ.ย. 2558แตงเทศผิวเรียวดีดับเบิ้ลยูโอ 166รายละเอียด
19 มิ.ย. 2558แตงเทศผิวเรียวดีดับเบิ้ลยูโอ 167รายละเอียด
19 มิ.ย. 2558แตงเทศลายนูนดีดับเบิ้ลยูจี 169รายละเอียด
3 มิ.ย. 2558พริกซีเอ1451รายละเอียด
3 มิ.ย. 2558พริกซีเอ1450รายละเอียด
3 มิ.ย. 2558พริกซีเอ1449รายละเอียด
3 มิ.ย. 2558พริกซีเอ683รายละเอียด
3 มิ.ย. 2558พริกซีเอ1286รายละเอียด
3 มิ.ย. 2558พริกซีเอ1441รายละเอียด
3 มิ.ย. 2558พริกซีเอ1445รายละเอียด
3 มิ.ย. 2558พริกซีเอ1447รายละเอียด
3 มิ.ย. 2558พริกซีเอ1448รายละเอียด
19 มี.ค. 2558ฝรั่งเคยูการ์ด เบอร์ 1รายละเอียด
6 มี.ค. 2558ข้าวโพดซี.พี.สวีทรายละเอียด
6 มี.ค. 2558ข้าวโพดซี.พี.สวีท เอส1รายละเอียด
6 มี.ค. 2558ข้าวโพดซี.พี. 201รายละเอียด
16 ก.พ. 2558ข้าวโพดดี4002แซดรายละเอียด
16 ก.พ. 2558ข้าวโพดดี9714แซดรายละเอียด
16 ก.พ. 2558ข้าวโพดบี6810แซดรายละเอียด
16 ก.พ. 2558ข้าวโพดดี1925แซดรายละเอียด
16 ก.พ. 2558ข้าวโพดดี1640แซดรายละเอียด
16 ก.พ. 2558ข้าวโพดจี5049แซดรายละเอียด
16 ก.พ. 2558ข้าวโพดดี2461แซดรายละเอียด
16 ก.พ. 2558ข้าวโพดดี1826แซดรายละเอียด
14 ม.ค. 2558ยูคาลิปตัสเค 73รายละเอียด
14 ม.ค. 2558ยูคาลิปตัสเค 81รายละเอียด
14 ม.ค. 2558ยูคาลิปตัสเค 99รายละเอียด
14 ม.ค. 2558ยูคาลิปตัสเค 142รายละเอียด
14 ม.ค. 2558ยูคาลิปตัสเอช 291รายละเอียด
14 ม.ค. 2558อ้อยทองภูมิ 1รายละเอียด
14 ม.ค. 2558อ้อยทองภูมิ 2รายละเอียด
14 ม.ค. 2558อ้อยทองภูมิ 3รายละเอียด
14 ม.ค. 2558อ้อยทองภูมิ 4รายละเอียด
3 ธ.ค. 2557พริกคีรีราษฎร์ 1รายละเอียด
3 ธ.ค. 2557พริกคีรีราษฎร์ 2รายละเอียด
3 ธ.ค. 2557พริกคีรีราษฎร์ 3รายละเอียด
3 ธ.ค. 2557พริกคีรีราษฎร์ 4รายละเอียด
3 ธ.ค. 2557พริกคีรีราษฎร์ 5รายละเอียด
3 ธ.ค. 2557พริกคีรีราษฎร์ 6รายละเอียด
3 ธ.ค. 2557พริกคีรีราษฎร์ 7รายละเอียด
3 ธ.ค. 2557พริกคีรีราษฎร์ 8รายละเอียด
3 ธ.ค. 2557กล้วยไม้สกุลหวายซุปเปอร์ไวท์รายละเอียด
7 พ.ย. 2557บัว (อุบลชาติ)รัตนอุบลรายละเอียด
14 ต.ค. 2557อ้อยทีพีเจ 03-452รายละเอียด
14 ต.ค. 2557อ้อยทีพีเจ 04-713รายละเอียด
14 ต.ค. 2557อ้อยทีพีเจ 04-768รายละเอียด
2 ก.ย. 2557มะละกอเรดโนวารายละเอียด
12 ส.ค. 2557ชวนชมประกายเงินรายละเอียด
12 ส.ค. 2557ชวนชมประกายทองรายละเอียด
5 ส.ค. 2557แตงกวาซูม รายละเอียดซูม
(ซียูอาร์ เบอร์ 1233)
5 ส.ค. 2557แตงกวาพอร์เตอร์ รายละเอียดพอร์เตอร์ (ซียูอาร์ เบอร์ 1095)
5 ส.ค. 2557แตงกวาไฉไลรายละเอียดไฉไล (ซียูอาร์ เบอร์ 1041)
25 มิ.ย. 2557แตงกวาเบอร์ 00335รายละเอียด
25 มิ.ย. 2557แตงกวาเบอร์ 04097รายละเอียด
25 มิ.ย. 2557แตงกวาซียูอาร์ 1344รายละเอียด
16 พ.ค. 2557ชวนชมราชินีม่วงหิมะรายละเอียด
28 พ.ค. 2557ยูคาลิปตัสปม 2-1รายละเอียด
28 พ.ค. 2557ยูคาลิปตัสปม 2-2รายละเอียด
28 พ.ค. 2557ยูคาลิปตัสปม 2-3รายละเอียด
28 พ.ค. 2557ยูคาลิปตัสปม 2-4รายละเอียด
28 พ.ค. 2557ยูคาลิปตัสปม 2-5รายละเอียด
28 พ.ค. 2557ยูคาลิปตัสปม 2-6รายละเอียด
10 เม.ย. 2557พริกแก่นหอม 60รายละเอียด
10 เม.ย. 2557พริกหนุ่มมอดินแดงรายละเอียด
10 เม.ย. 2557พริกหนุ่มเขียวตอง 80รายละเอียด
10 เม.ย. 2557พริกช่อจินดา 80รายละเอียด
10 เม.ย. 2557พริกยอดสนเข็ม 80รายละเอียด
10 เม.ย. 2557พริกห้วยสีทนขามแก่น 80รายละเอียด
10 เม.ย. 2557พริกจิลดานิล 80รายละเอียด
10 เม.ย. 2557มะเขือเทศมณีสยาม 80รายละเอียด
10 เม.ย. 2557มะเขือเทศมรกตแดง 80รายละเอียด
10 เม.ย. 2557มะเขือเทศพวงทอง 80รายละเอียด
10 เม.ย. 2557พริกยู่ยี่มอดินแดงรายละเอียด
10 เม.ย. 2557พริกห้วยสีทนกาลพฤกษ์รายละเอียด
10 เม.ย. 2557พริกยอดสนมอดินแดงรายละเอียด
10 เม.ย. 2557พริกยู่ยี่ 80รายละเอียด
10 เม.ย. 2557แตงเทศผิวเรียบดี25รายละเอียด
10 เม.ย. 2557แตงเทศผิวเรียบดี112รายละเอียด
10 เม.ย. 2557แตงเทศผิวเรียบดี150รายละเอียด
10 เม.ย. 2557แตงเทศผิวเรียบดี159รายละเอียด
31 มี.ค. 2557ข้าวโพดบี3380แซดรายละเอียด
31 มี.ค. 2557ข้าวโพดเอช0148แซดรายละเอียด
31 มี.ค. 2557ข้าวโพดดี3692แซดรายละเอียด
31 มี.ค. 2557ข้าวโพดบี4899แซดรายละเอียด
31 มี.ค. 2557ข้าวโพดบี2204แซดรายละเอียด
31 มี.ค. 2557ข้าวโพดบี0849แซดรายละเอียด
31 มี.ค. 2557ข้าวโพดบี9772แซดรายละเอียด
31 มี.ค. 2557ข้าวโพดจี0262แซดรายละเอียด
31 มี.ค. 2557ข้าวโพดดี0125แซดรายละเอียด
31 มี.ค. 2557ข้าวโพดดี7198แซดรายละเอียด
31 มี.ค. 2557ข้าวโพดบี0771แซดรายละเอียด
31 มี.ค. 2557ข้าวโพดดี1210แซดรายละเอียด
31 มี.ค. 2557ข้าวโพดเอช1468แซดรายละเอียด
31 มี.ค. 2557ข้าวโพดเอช1992แซดรายละเอียด
31 มี.ค. 2557ข้าวโพดเอช5964แซดรายละเอียด
31 มี.ค. 2557ข้าวโพดเอช8306แซดรายละเอียด
31 มี.ค. 2557ข้าวโพดเอช9518แซดรายละเอียด
31 มี.ค. 2557ข้าวโพดเอช9976แซดรายละเอียด
31 มี.ค. 2557ข้าวโพดบี6561แซดรายละเอียด
31 มี.ค. 2557ข้าวโพดเอสเอ501รายละเอียด
31 มี.ค. 2557ข้าวกข16รายละเอียด
31 มี.ค. 2557ข้าวกข47รายละเอียด
25 ก.พ. 2557แตงโมดับบลิวเอ็ม 228รายละเอียด
25 ก.พ. 2557แตงโมดับบลิวเอ็มไอ 92รายละเอียด
25 ก.พ. 2557แตงกวาซูมรายละเอียด
25 ก.พ. 2557แตงกวาพอร์เตอร์รายละเอียด
25 ก.พ. 2557แตงกวาไฉไลรายละเอียด
25 ก.พ. 2557แตงร้านอัมรินทร์ 959รายละเอียด
25 ก.พ. 2557แตงร้านซียูอาร์ 994รายละเอียด
25 ก.พ. 2557แตงร้านซียูอาร์ 999รายละเอียด
25 ก.พ. 2557แตงร้านอมตะ 2รายละเอียด
25 ก.พ. 2557แตงร้านอมตะ 3รายละเอียด
19 ก.พ. 2557แตงร้านซียูซีที 162รายละเอียด
19 ก.พ. 2557แตงร้านเบอร์ 04087รายละเอียด
19 ก.พ. 2557แตงร้านซียูอาร์ 987บีรายละเอียด
19 ก.พ. 2557แตงร้านซียูซีที 164รายละเอียด
19 ก.พ. 2557แตงร้านเบอร์ 04088รายละเอียด
19 ก.พ. 2557แตงร้านซียูอาร์ 960บีรายละเอียด
3 ม.ค. 2557พริกเอช จี 1-1รายละเอียด
3 ม.ค. 2557พริกเอช จี 1-3รายละเอียด
3 ม.ค. 2557พริกเอ็ม เอส 37รายละเอียด
3 ม.ค. 2557พริกเอช จี 1-12รายละเอียด
3 ม.ค. 2557พริกจักรพรรดิ 09รายละเอียด
3 ม.ค. 2557พริกแม่ปิง 09รายละเอียด
3 ม.ค. 2557พริกเอช แอล จี-42รายละเอียด
3 ม.ค. 2557พริกภูพิงค์รายละเอียด
3 ม.ค. 2557พริกกระดังงา 09รายละเอียด
3 ม.ค. 2557พริกเอช จี 4-4รายละเอียด
2 ก.ย. 2556ข้าวโพดเอ็นเค6346รายละเอียด
2 ก.ย. 2556ข้าวโพดเอ็นเค6326รายละเอียด
2 ก.ย. 2556ข้าวโพดเอ็นเค58รายละเอียด
2 ก.ย. 2556ข้าวโพดเอ็นที6248รายละเอียด
2 ก.ย. 2556ข้าวโพดเอ็นที7208รายละเอียด
2 ก.ย. 2556ข้าวโพดเอส7328รายละเอียด
2 ก.ย. 2556ข้าวโพดซี.พี.938รายละเอียด
2 ก.ย. 2556ข้าวโพดซี.พี.908รายละเอียด
12 พ.ย. 2556ชวนชมซิลเวอร์แทปรายละเอียด
12 พ.ย. 2556ชวนชมพลาตินั่มรายละเอียด
8 ต.ค. 2556มะระบีจี 780รายละเอียด
8 ต.ค. 2556แตงโมแฮปปี้ แฟมิลี่รายละเอียด
16 ส.ค. 2556ผักบุ้งเคเค 393รายละเอียด
16 ส.ค. 2556ฝรั่งแดงหนึ่งรายละเอียด
16 ส.ค. 2556ฝรั่งแดงสามรายละเอียด
17 ก.ค. 2556ข้าวโพดจี5383แซดรายละเอียด
17 ก.ค. 2556ข้าวโพดดี1060แซดรายละเอียด
17 ก.ค. 2556ข้าวโพดเอช5228แซดรายละเอียด
17 ก.ค. 2556ข้าวโพดจี3534แซดรายละเอียด
17 ก.ค. 2556ข้าวโพดดี5681แซดรายละเอียด
17 ก.ค. 2556ข้าวโพดบี4070แซดรายละเอียด
17 ก.ค. 2556ข้าวโพดดี2138แซดรายละเอียด
17 ก.ค. 2556ข้าวโพดดี0561แซดรายละเอียด
17 ก.ค. 2556ข้าวโพดดี2822แซดรายละเอียด
17 ก.ค. 2556ข้าวโพดบี5161แซดรายละเอียด
17 ก.ค. 2556ข้าวโพดเอช4423แซดรายละเอียด
17 ก.ค. 2556ข้าวโพดดี9603แซดรายละเอียด
17 ก.ค. 2556ข้าวโพดเอช1620แซดรายละเอียด
17 ก.ค. 2556ข้าวโพดดี4121แซดรายละเอียดเปลี่ยนจากเอช4121แซด
17 ก.ค. 2556ข้าวโพดเอช2104แซดรายละเอียด
17 ก.ค. 2556ข้าวโพดดี7984แซดรายละเอียด
17 ก.ค. 2556ข้าวโพดดี8118แซดรายละเอียด
17 ก.ค. 2556ข้าวโพดเอช0429แซดรายละเอียด
17 ก.ค. 2556ข้าวโพดทีเอฟ222รายละเอียด
10 ก.ค. 2556ขนุนเพชรจริยารายละเอียด
21 มิ.ย. 2556กล้วยไม้สกุลหวายพิงค์ลนารายละเอียด
9 พ.ค. 2556แตงร้านเชลซีรายละเอียด
9 พ.ค. 2556ข้าวโพดดับเบิ้ลยูเอ็กซ์พี 474รายละเอียด
9 พ.ค. 2556พริกเพชรดำรายละเอียด
9 พ.ค. 2556พริกพีอี 00774รายละเอียด
9 พ.ค. 2556พริกพีอี 14948รายละเอียด
9 พ.ค. 2556พริกพีอี 14946รายละเอียด
30 เม.ย. 2556มะเขือเทศเลดี้พิงค์ 816รายละเอียด
30 เม.ย. 2556มะเขือเทศซีที 08614รายละเอียด
30 เม.ย. 2556มะเขือเทศซีที 08613รายละเอียด
30 เม.ย. 2556มะเขือเทศเพชรรุ่ง 852รายละเอียด
24 เม.ย. 2556ข้าวกข14รายละเอียด
24 เม.ย. 2556ข้าวกข37รายละเอียด
24 เม.ย. 2556ข้าวกข39รายละเอียด
24 เม.ย. 2556ข้าวกข41รายละเอียด
24 เม.ย. 2556ข้าวกข43รายละเอียด
18 เม.ย. 2556แตงโมซี30รายละเอียด
18 เม.ย. 2556แตงโมซี455รายละเอียด
18 เม.ย. 2556แตงโมซี456รายละเอียด
18 เม.ย. 2556มะระซีที 110550รายละเอียด
20 ก.พ. 2556แตงโมซี 153รายละเอียด
20 ก.พ. 2556แตงโมทีโออาร์ 02รายละเอียด
20 ก.พ. 2556แตงโมทีโออาร์ 04รายละเอียด
20 ก.พ. 2556แตงกวาซี 185รายละเอียด
20 ก.พ. 2556แตงกวาซี 385รายละเอียด
20 ก.พ. 2556แตงกวาซี 401รายละเอียด
20 ก.พ. 2556แตงกวาซี 558รายละเอียดแตงร้าน
20 ก.พ. 2556แตงกวาซี 434รายละเอียด
20 ก.พ. 2556แตงกวาซี 648รายละเอียด
20 ก.พ. 2556แตงกวาซี 654รายละเอียด
20 ก.พ. 2556แตงกวาซี 655รายละเอียด
20 ก.พ. 2556แตงร้านซี 588รายละเอียด
20 ก.พ. 2556แตงร้านซี 651รายละเอียด
20 ก.พ. 2556ไม้ดอกสกุลขมิ้นซี เอ็ม ยู สวีท โรซี่รายละเอียด
20 ก.พ. 2556ไม้ดอกสกุลขมิ้นซี เอ็ม ยู ทับทิม สยามรายละเอียด
20 ก.พ. 2556ไม้ดอกสกุลขมิ้นซี เอ็ม ยู มณีสยามรายละเอียด
6 พ.ย. 2555แตงกวาแตงร้านไมโครซี 255รายละเอียด
6 พ.ย. 2555แตงกวาแตงร้านเขียวมาเลย์รายละเอียด
6 พ.ย. 2555แตงกวาแตงร้านไมโครซี 306รายละเอียด
6 พ.ย. 2555แตงกวาแตงร้านชินจัง 09รายละเอียด
6 พ.ย. 2555แตงกวาแตงร้านร้านทอง09รายละเอียด
31 ต.ค. 2555ไม้ดอกสกุลขมิ้นอาร์ ที พิงค์ โคโรเนชั่นรายละเอียด
31 ต.ค. 2555ไม้ดอกสกุลขมิ้นอาร์ ที มาเจสตี้ โคโรเนชั่นรายละเอียด
31 ต.ค. 2555ไม้ดอกสกุลขมิ้นอาร์ ที โกลเด็น เรนรายละเอียด
31 ต.ค. 2555ไม้ดอกสกุลขมิ้นอาร์ ที ไทย การ์เนทรายละเอียด
31 ต.ค. 2555ไม้ดอกสกุลขมิ้นอาร์ ที เกรท เรนรายละเอียด
31 ต.ค. 2555ไม้ดอกสกุลขมิ้นอาร์ ที สวีท เมมโมรีรายละเอียด
3 ก.ย. 2555มะระซีที 110482-2รายละเอียด
1 ส.ค. 2555มะปรางเจ้าเนื้อทอง 1รายละเอียด
1 ส.ค. 2555มะปรางเจ้าเนื้อทอง 2รายละเอียด
23 มี.ค. 2555ส้มเขียวหวานมีลาภรายละเอียด
23 มี.ค. 2555ฝรั่งไส้แดงจินดารายละเอียด
23 มี.ค. 2555ทุเรียนจันทบุรี 1รายละเอียด
23 มี.ค. 2555ทุเรียนจันทบุรี 2รายละเอียด
23 มี.ค. 2555ทุเรียนจันทบุรี 3รายละเอียด
11 พ.ค. 2555ถั่วฝักยาวลำน้ำโขงรายละเอียด
11 พ.ค. 2555ถั่วฝักยาวหยกขาวรายละเอียด
23 มี.ค. 2555ข้าวโพด50053รายละเอียด
23 มี.ค. 2555ข้าวโพด50055รายละเอียด
23 มี.ค. 2555ข้าวโพด50056รายละเอียด
23 มี.ค. 2555ข้าวโพดแปซิฟิค 313รายละเอียด
23 มี.ค. 2555ข้าวโพดแปซิฟิค 339รายละเอียด
23 มี.ค. 2555ข้าวโพดแปซิฟิค 999 ซุปเปอร์รายละเอียด
23 มี.ค. 2555ยูคาลิปตัสเอช 4รายละเอียด
23 มี.ค. 2555กล้วยไม้สกุลหวายโสมสวลีรายละเอียด
23 มี.ค. 2555กล้วยไม้สกุลหวายแอร์รี่บลูรายละเอียด
23 มี.ค. 2555กล้วยไม้สกุลหวายวีซ่า พีชรายละเอียด
23 มี.ค. 2555กล้วยไม้สกุลหวายแอร์รี่ พีชรายละเอียด
23 มี.ค. 2555กล้วยไม้สกุลแวนด้และลูกผสมบีพี 001รายละเอียด
23 มี.ค. 2555กล้วยไม้สกุลแวนด้และลูกผสมบีพี 002รายละเอียด
23 มี.ค. 2555กล้วยไม้สกุลแวนด้และลูกผสมบีพี 003รายละเอียด
23 มี.ค. 2555กล้วยไม้สกุลแวนด้และลูกผสมบีพี 004รายละเอียด
23 มี.ค. 2555กล้วยไม้สกุลแวนด้และลูกผสมบีพี 005รายละเอียด
8 ก.พ. 2555ยูคาลิปตัสเอช 275รายละเอียด
8 ก.พ. 2555ยูคาลิปตัสเอช 294รายละเอียด
8 ก.พ. 2555ยูคาลิปตัสเอช 296รายละเอียด
8 ก.พ. 2555ยูคาลิปตัสเค 83รายละเอียด
8 ก.พ. 2555ยูคาลิปตัสเค 93รายละเอียด
8 ก.พ. 2555ยูคาลิปตัสเค 94รายละเอียด
8 ก.พ. 2555ยูคาลิปตัสเค 109รายละเอียด
8 ก.พ. 2555ยูคาลิปตัสเค 111รายละเอียด
8 ก.พ. 2555ยูคาลิปตัสเค 112รายละเอียด
8 ก.พ. 2555ยูคาลิปตัสเค 137รายละเอียด
8 ก.พ. 2555ยูคาลิปตัสเค 138รายละเอียด
8 ก.พ. 2555ยูคาลิปตัสเค 139รายละเอียด
8 ก.พ. 2555ยูคาลิปตัสเค 140รายละเอียด
8 ก.พ. 2555ยูคาลิปตัสเค 145รายละเอียด
8 ก.พ. 2555ยูคาลิปตัสเค 146รายละเอียด
19 ต.ค. 2554ยูคาลิปตัสเค 61รายละเอียด
19 ต.ค. 2554ยูคาลิปตัสเค 67รายละเอียด
19 ต.ค. 2554ยูคาลิปตัสเค 68รายละเอียด
19 ต.ค. 2554ยูคาลิปตัสเค 70รายละเอียด
19 ต.ค. 2554ยูคาลิปตัสเค 133รายละเอียด
19 ต.ค. 2554ยูคาลิปตัสเค 134รายละเอียด
12 ต.ค. 2554ข้าวโพดดับเบิ้ลยูเอ็กซ์ซีเอส 08รายละเอียด
12 ต.ค. 2554ข้าวโพด16926 เอฟรายละเอียด
7 ต.ค. 2554ถั่วเหลืองเอ็มเจ 9520-21รายละเอียด
7 ต.ค. 2554ถั่วเหลืองเชียงใหม่ 6รายละเอียด
29 เม.ย. 2554ยูคาลิปตัสเค 69รายละเอียด
29 เม.ย. 2554ยูคาลิปตัสเค 63รายละเอียด
29 เม.ย. 2554ยูคาลิปตัสเค 62รายละเอียด
29 เม.ย. 2554ยูคาลิปตัสเค 58รายละเอียด
29 เม.ย. 2554ยูคาลิปตัสเค 7รายละเอียด
29 เม.ย. 2554ยูคาลิปตัสเอช 288รายละเอียด
29 เม.ย. 2554ยูคาลิปตัสจี 2รายละเอียด
25 มี.ค. 2554แตงโมซี102รายละเอียด
25 มี.ค. 2554แตงโมซี101รายละเอียด
11 ก.พ. 2554ทุเรียนนวลทองจันทร์รายละเอียด
25 ส.ค. 2553ฝรั่งวังชมภูรายละเอียด
25 ส.ค. 2553ขนุนเพชรดำรงรายละเอียด
25 ส.ค. 2553ข้าวพิษณุโลก 80รายละเอียด
25 ส.ค. 2553ข้าวกข35รายละเอียด
25 ส.ค. 2553ข้าวกข12รายละเอียด
25 ส.ค. 2553ข้าวสุพรรณบุรี 3รายละเอียด
30 เม.ย. 2553ข้าวกข33รายละเอียด
30 เม.ย. 2553ข้าวกข31รายละเอียด
30 เม.ย. 2553ข้าวกข29รายละเอียด
23 เม.ย. 2553แตงร้านซี-จี4-แอล3รายละเอียด
23 เม.ย. 2553แตงร้านซี-จี2-แอล9รายละเอียด
23 เม.ย. 2553แตงกวาซี-ดับเบิ้ลยู-เอ็ม13รายละเอียด
23 เม.ย. 2553แตงกวาซี-จี3-เอส8รายละเอียด
23 พ.ย. 2552ข้าวโพด50046รายละเอียด
23 พ.ย. 2552ข้าวโพด50045รายละเอียด
23 พ.ย. 2552ข้าวโพด50043รายละเอียด
1 ก.ย. 2552มะเขือเทศทีเอ็ม 552รายละเอียด
1 ก.ย. 2552มะเขือเทศซีที 01299-25รายละเอียด
1 ก.ย. 2552มะเขือเทศซีที 01301-18รายละเอียด
1 ก.ย. 2552มะเขือเทศซีที 01427รายละเอียด
1 ก.ย. 2552มะเขือเทศกัลยาณี 532รายละเอียด
1 ก.ย. 2552มะเขือเทศซีที 02027รายละเอียด
1 ก.ย. 2552มะเขือเทศซีที 02020รายละเอียด
1 ก.ย. 2552มะเขือเทศเพชรลานนา 713รายละเอียด
24 ส.ค. 2552มันสำปะหลังห้วยบง 80รายละเอียด
22 ส.ค. 2552กล้วยไม้สกุลหวายไลท์ พิงค์รายละเอียด
22 ส.ค. 2552กล้วยไม้สกุลหวายเฉลิมกรุงรายละเอียด
25 ธ.ค. 2551อ้อย94-2-099รายละเอียด
25 ธ.ค. 2551อ้อยขอนแก่น 3รายละเอียด
25 ธ.ค. 2551อ้อยขอนแก่น 80รายละเอียด
21 พ.ย. 2551แตงร้านซียูไอ เบอร์ 81รายละเอียด
21 พ.ย. 2551แตงร้านซียูไอ เบอร์ 63รายละเอียด
21 พ.ย. 2551แตงร้านเบอร์ 467 บีรายละเอียด
21 พ.ย. 2551แตงร้านซียูไอ เบอร์ 84รายละเอียด
21 พ.ย. 2551แตงร้านซียูไอ เบอร์ 83รายละเอียด
21 พ.ย. 2551แตงร้านซียูไอ เบอร์ 62รายละเอียด
21 พ.ย. 2551แตงกวาซียูไอ เบอร์ 89รายละเอียด
21 พ.ย. 2551แตงกวาเบอร์ 02395รายละเอียด
21 พ.ย. 2551แตงกวาเบอร์ 02024รายละเอียด
21 พ.ย. 2551แตงกวาเบอร์ 99294รายละเอียด
16 พ.ค. 2551แตงโมดับบลิวเอ็มไอ 11รายละเอียด
16 พ.ค. 2551แตงโมดับบลิวเอ็มไอ 56รายละเอียด
16 พ.ค. 2551แตงโมดับบลิวเอ็มไอ 23รายละเอียด
16 พ.ค. 2551แตงโมแบล็คบอลรายละเอียด
16 พ.ค. 2551แตงโมดับบลิวเอ็มไอ 92รายละเอียด
16 พ.ค. 2551แตงโมดับบลิวเอ็มไอ 103รายละเอียด
16 พ.ค. 2551แตงโมดับบลิวเอ็มไอ 66รายละเอียด
30 ม.ค. 2551กล้วยไม้สกุลหวายบูรณะบลูรายละเอียด
30 ม.ค. 2551กล้วยไม้สกุลหวายลัคกี้ ไวท์รายละเอียด
4 ม.ค. 2551อ้อยมิตรผล 2รายละเอียด
4 ม.ค. 2551อ้อยมิตรผล 1รายละเอียด
20 ก.ค. 2550มะระซีที 11880092รายละเอียด
20 ก.ค. 2550มะระบีจี 369รายละเอียด
20 ก.ค. 2550มะระซีที 110481-1รายละเอียด
20 ก.ค. 2550มะระซีที 110482-1รายละเอียด
20 ก.ค. 2550มะระบีจี 390รายละเอียด
30 ธ.ค. 2548บัวสุปราณีพิงค์รายละเอียด
30 ธ.ค. 2548บัวแทนขวัญรายละเอียด
30 ธ.ค. 2548บัวแทนพงศ์รายละเอียด
13 ต.ค. 2548ข้าวโพด241 ดับเบิ้ลยูรายละเอียด
13 ต.ค. 2548ข้าวโพด209 ดับเบิ้ลยูรายละเอียด
13 ต.ค. 2548ข้าวโพด216 วายรายละเอียด
13 ต.ค. 2548ถั่วเหลืองเชียงใหม่ 5รายละเอียด
13 ต.ค. 2548มะเขือเทศเอ็กซ์ตร้า 390รายละเอียด
13 ต.ค. 2548มะเขือเทศเพชรชมพูรายละเอียด
13 ต.ค. 2548มะระเขียวหยก 16รายละเอียด
16 ส.ค. 2548กล้วยไม้สกุลหวายสุรีย์ไวท์รายละเอียด
16 ส.ค. 2548กล้วยไม้สกุลหวายสิรินทร์พิชชี่รายละเอียด
16 ส.ค. 2548กล้วยไม้สกุลหวายสุรีย์ดีไลท์รายละเอียด
3 ส.ค. 2548ข้าวอยุธยาหนึ่งรายละเอียด
3 ส.ค. 2548ข้าวบางแตนรายละเอียด
4 ก.ค. 2548อ้อยสุพรรณบุรีเจ็ดสิบสองรายละเอียด
27 มิ.ย. 2548แตงกวามาดีรายละเอียด
27 มิ.ย. 2548มะม่วงเขียวอินทนนท์รายละเอียด
27 มิ.ย. 2548กล้วยไม้สกุลหวายปราโมทย์ พิงค์รายละเอียด
4 เม.ย. 2548ข้าวชัยนาทสองรายละเอียด
10 ม.ค. 2548แตงโมทรายทองรายละเอียด
10 ม.ค. 2548กล้วยไม้สกุลหวายเอเวอร์กรีน สวีทรายละเอียด
10 ม.ค. 2548กล้วยไม้สกุลหวายเอเวอร์กรีน บิวตี้รายละเอียด
10 ม.ค. 2548กล้วยไม้สกุลหวายเอเวอร์กรีน เลดี้รายละเอียด
16 พ.ย. 2547ข้าวโพดสวีทไวท์ยี่สิบห้ารายละเอียด
16 พ.ย. 2547ข้าวโพดทรอปปิคอลแปดแถวรายละเอียด
16 พ.ย. 2547ข้าวโพดเจ๊หลีห้าสี่รายละเอียด
16 พ.ย. 2547อ้อยมุกดาหารรายละเอียด
16 พ.ย. 2547มะละกอกลางดงรายละเอียด
16 พ.ย. 2547กล้วยไม้สกุลหวายนาดีนรายละเอียด
16 พ.ย. 2547กล้วยไม้สกุลหวายโซชารายละเอียด
16 พ.ย. 2547กล้วยไม้สกุลหวายแอนนาควีนรายละเอียด
23 ก.ค. 2547กล้วยไม้สกุลหวายเอเวอร์กรีน พิ้งค์รายละเอียด
23 ก.ค. 2547กล้วยไม้สกุลหวายแอนนาไบรด์รายละเอียด
24 มี.ค. 2547กล้วยไม้สกุลหวายพีเอ็ม พิมพ์พิศารายละเอียด
24 มี.ค. 2547กล้วยไม้สกุลหวายพีเอ็ม พรทิพย์รายละเอียด
24 มี.ค. 2547กล้วยไม้สกุลหวายพีเอ็ม ดลยา บรัชรายละเอียด
24 มี.ค. 2547กล้วยไม้สกุลหวายพีเอ็ม อินทุภารายละเอียด
24 มี.ค. 2547กล้วยไม้สกุลหวายพีเอ็ม นลินทิพย์รายละเอียด
24 มี.ค. 2547กล้วยไม้สกุลหวายขาววัชระรายละเอียด
24 มี.ค. 2547กล้วยไม้สกุลหวายแดงพิมลรายละเอียด
24 มี.ค. 2547กล้วยไม้สกุลหวายลิเบอตี้ไวท์รายละเอียด
24 มี.ค. 2547กล้วยไม้สกุลหวายมอร์นิ่งสตาร์รายละเอียด
24 มี.ค. 2547กล้วยไม้สกุลหวายอลิเซียรายละเอียด
24 มี.ค. 2547กล้วยไม้สกุลหวายเบลลารายละเอียด
24 มี.ค. 2547กล้วยไม้สกุลหวายลินดารายละเอียด
24 มี.ค. 2547กล้วยไม้สกุลหวายเอลลารายละเอียด
24 มี.ค. 2547กล้วยไม้สกุลหวายลอรารายละเอียด
29 ม.ค. 2447ข้าวโพดไฮบริกซ์สามรายละเอียด
29 ม.ค. 2447ข้าวโพดเอฟเอชสามรายละเอียด
29 ม.ค. 2447ข้าวโพดเอ็มหกศูนย์หนึ่งศูนย์รายละเอียด
29 ม.ค. 2447มะม่วงทองคำรายละเอียด
29 ม.ค. 2447ข้าวพัทลุงรายละเอียด
12 พ.ย. 2546กล้วยไม้สกุลหวายแดงสิรินทร์รายละเอียด
12 พ.ย. 2546กล้วยไม้สกุลหวายสิรินทร์ บลู บัตเตอร์ไฟล์รายละเอียด
12 พ.ย. 2546กล้วยไม้สกุลหวายสรุีย์พีชรายละเอียด
12 พ.ย. 2546มะม่วงหอมทองรายละเอียด
12 พ.ย. 2546กล้วยไม้สกุลหวายแดงวาสนารายละเอียด
Scroll to Top