ฝ้ายพันธุ์ กวก. ตากฟ้า 8 ผลผลิตสูง ทนทานแมลง

การพัฒนาฝ้ายพันธุ์ กวก. ตากฟ้า 8 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้พันธุ์ฝ้ายที่มีเส้นใยสั้นสีน้ำตาล ที่ให้ผลผลิตฝ้ายปุยทั้งเมล็ดมากกว่าพันธุ์ตากฟ้า 3 ไม่น้อยกว่า 20% ในสภาพปลอดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดแมลงศัตรูฝ้าย 

Read more