รายชื่อพันธุ์พืชขอขึ้นทะเบียน และพันธุ์พืชที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว (ร.พ.2)

วันที่ประกาศโฆษณาชนิดพืชชื่อพันธุ์เลข ร.พ.2วันที่ลงนามรายละเอียดหมายเหตุ
มะนาวด่านเกวียน1/25403 ก.พ. 2540
ฝรั่งแป้นสีทอง2/25403 ก.พ. 2540
ขนุนเหลืองพิชัย3/25403 ก.พ. 2540
ขนุนจำปาศรีราชา4/25403 ก.พ. 2540
กระท้อนผอบทอง5/25403 ก.พ. 2540
ปทุมมาปฐม6/25403 ก.พ. 2540
กระเจียวไทย7/254020 ส.ค. 2540
สะเดาขาวผ่อง8/254020 ส.ค. 2540
คะน้าแม่โจ้ 19/254020 ส.ค. 2540
ผักกาดหัวแม่โจ้ 110/254020 ส.ค. 2540
ถั่วลันเตาแม่โจ้ 111/254020 ส.ค. 2540
ถั่วลันเตาแม่โจ 212/254020 ส.ค. 2540
พริกขี้หนูห้วยสีทน 113/254020 ส.ค. 2540
มะพร้าวสวีลูกผสม 114/254020 ส.ค. 2540
มันฝรั่งฝาง 6015/254020 ส.ค. 2540
มะม่วงหิมพานต์ศก 60-116/254020 ส.ค. 2540
มะม่วงหิมพานต์ศก 60-217/254020 ส.ค. 2540
มะพร้าวชุมพรลูกผสม 6018/254020 ส.ค. 2540
โกโก้ลูกผสมชุมพร 119/254020 ส.ค. 2540
ผักบุ้งจีนพิจิตร 120/254020 ส.ค. 2540
มะขามเปรี้ยวศรีสะเกษ 01921/254020 ส.ค. 2540
มะละกอแขกดำศรีสะเกษ22/254020 ส.ค. 2540
มะม่วงแก้วศรีสะเกษ23/254020 ส.ค. 2540
ถั่วลันเตาฝักเล็กเชียงราย24/254020 ส.ค. 2540
ถั่วลันเตาฝักใหญ่เชียงราย25/254020 ส.ค. 2540
หม่อนบุรีรัมย์ 6026/254020 ส.ค. 2540
หม่อนนครราชสีมา 6027/254020 ส.ค. 2540
ขนุนทองประเสริฐ28/254028 พ.ค. 2542
ขนุนเหลืองตานาค29/254228 พ.ค. 2542
ขนุนปิยะมาดา30/254228 พ.ค. 2542
กระท้อนคุณพินัย31/254228 พ.ค. 2542
กระท้อนนวลจันทร์32/254228 พ.ค. 2542
ข้าวขาวดอกมะลิ 10533/254228 พ.ค. 2542
ข้าวสุพรรณบุรี 9034/254228 พ.ค. 2542
ข้าวชัยนาท 135/254228 พ.ค. 2542
ข้าวแพร่ 136/254228 พ.ค. 2542
ข้าวสุพรรณบุรี 137/254228 พ.ค. 2542
ข้าวสุะรรณบุรี 238/254228 พ.ค. 2542
ข้าวข้าวเจ้าหอมคลองหลวง 139/254228 พ.ค. 2542
ข้าวเฉี้ยงพัทลุง40/254228 พ.ค. 2542
ข้าวเล็บนกปัตตานี41/254228 พ.ค. 2542
ข้าวลูกแดงปัตตานี42/254228 พ.ค. 2542
ข้าวพลายงานปราจีนบุรี43/254228 พ.ค. 2542
ข้าวก.วก.144/254228 พ.ค. 2542
ข้าวก.วก.245/254228 พ.ค. 2542
ข้าวข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี46/254228 พ.ค. 2542
เงาะทองเมืองตราด47/254225 ส.ค. 2542
มะกอกน้ำประเสริฐสุวรรณ48/254225 ส.ค. 2542
ข้าวโพดนครสวรรค์ 149/254225 ส.ค. 2542
ข้าวโพดฝักอ่อนรังสิต 150/254225 ส.ค. 2542
ข้าวโพดฝักอ่อนเชียงใหม่ 9051/254225 ส.ค. 2542
ข้าวโพดหวานฮาวายเอี้ยนซูการ์หวานพิเศษ52/254225 ส.ค. 2542
ข้าวฟ่างเฮกการี่หนัก53/254225 ส.ค. 2542
ข้าวฟ่างเฮกการี่เบา54/254225 ส.ค. 2542
ข้าวฟ่างอู่ทอง 155/254225 ส.ค. 2542
ข้าวฟ่างสุพรรณบุรี 6056/254225 ส.ค. 2542
ข้าวฟ่างสุพรรณบุรี 157/254225 ส.ค. 2542
ถั่วเหลืองสจ.158/254225 ส.ค. 2542
ถั่วเหลืองสจ.259/254225 ส.ค. 2542
ถั่วเหลืองสจ.460/254225 ส.ค. 2542
ถั่วเหลืองสจ.561/254225 ส.ค. 2542
ถั่วเหลืองสุโขทัย 162/254225 ส.ค. 2542
ถั่วเหลืองนครสวรรค์ 163/254225 ส.ค. 2542
ถั่วเหลืองเชียงใหม่ 6064/254225 ส.ค. 2542
ถั่วเหลืองสุโขทัย 265/254225 ส.ค. 2542
ถั่วเหลืองฝักสดเชียงใหม่ 166/254225 ส.ค. 2542
ถั่วเหลืองเชียงใหม่ 267/254225 ส.ค. 2542
ถั่วลิสงลำปาง68/254225 ส.ค. 2542
ถั่วลิสงสข.3869/254225 ส.ค. 2542
ถั่วลิสงไทนาน 970/254225 ส.ค. 2542
ถั่วลิสงขอนแก่น 60-171/254225 ส.ค. 2542
ถั่วลิสงขอนแก่น 60-272/254225 ส.ค. 2542
ถั่วลิสงขอนแก่น 60-373/254225 ส.ค. 2542
ถั่วลิสงขอนแก่น 474/254225 ส.ค. 2542
ถั่วลิสงขอนแก่น 575/254225 ส.ค. 2542
ถั่วเขียวอู่ทอง 176/254225 ส.ค. 2542
ถั่วเขียวชัยนาท 6077/254225 ส.ค. 2542
ถั่วเขียวชัยนาท 3678/254225 ส.ค. 2542
ถั่วเขียวผิวดำอู่ทอง 279/254225 ส.ค. 2542
ถั่วเขียวผิวดำพิษณุโลก 280/254225 ส.ค. 2542
ถั่วหรั่งสงขลา 181/254225 ส.ค. 2542
งางาขาวร้อยเอ็ด 182/254225 ส.ค. 2542
งางาขาวมหาสารคาม 6083/254225 ส.ค. 2542
งางาแดงอุบลราชธานี 184/254225 ส.ค. 2542
ละหุ่งลูกผสม อุบล 9085/254225 ส.ค. 2542
ฝ้ายตากฟ้า 186/254225 ส.ค. 2542
ฝ้ายศรีสำโรง 287/254225 ส.ค. 2542
ฝ้ายศรีสำโรง 388/254225 ส.ค. 2542
ฝ้ายนครสวรรค์ 189/254225 ส.ค. 2542
ฝ้ายศรีสำโรง 6090/254225 ส.ค. 2542
ปอคิวบา977-04491/254225 ส.ค. 2542
ปอคิวบาขอนแก่น 6092/254225 ส.ค. 2542
ปอแก้วโนนสูง 293/254225 ส.ค. 2542
ปอแก้วขอนแก่น 5094/254225 ส.ค. 2542
ปอกระเจา ฝักยาวโนนสูง 195/254225 ส.ค. 2542
ปอกระเจา ฝักยาวขอนแก่น 196/254225 ส.ค. 2542
มันสำปะหลังระยอง 197/254225 ส.ค. 2542
มันสำปะหลังระยอง 298/254225 ส.ค. 2542
มันสำปะหลังระยอง 399/254225 ส.ค. 2542
มันสำปะหลังระยอง 60100/254225 ส.ค. 2542
มันสำปะหลังระยอง 90101/254225 ส.ค. 2542
มันสำปะหลังระยอง 5102/254225 ส.ค. 2542
อ้อยชัยนาท 1103/254225 ส.ค. 2542
อ้อยอู่ทอง 1104/254225 ส.ค. 2542
อ้อยอู่ทอง 2105/254225 ส.ค. 2542
อ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี 50106/254225 ส.ค. 2542
อ้อยอู่ทอง 3107/254225 ส.ค. 2542
ข้าวโพดหวานสายพันธุ์แท้ หมายเลข 15108/254225 ส.ค. 2542
ข้าวโพดหวานสายพันธุ์แท้ หมายเลข 40109/254225 ส.ค. 2542
ข้าวโพดฝักอ่อนสายพันธุ์แท้ หมายเลข 7110/254225 ส.ค. 2542
ข้าวโพดฝักอ่อนสายพันธุ์แท้ หมายเลข 8111/254225 ส.ค. 2542
ข้าวโพดฝักอ่อนสายพันธุ์แท้ หมยเลข 19112/254225 ส.ค. 2542
ข้าวโพดฝักอ่อนสายพันธุ์แท้ หมายเลข 26113/254225 ส.ค. 2542
ข้าวข้าวหอมแดง114/254225 ส.ค. 2542
ข้าวข้าวหอมกุหลาบแดง115/254225 ส.ค. 2542
ขนุนศรีบรรจง116/254225 ส.ค. 2542
ขนุนทองไพโรจน์117/254225 ส.ค. 2542
ขนุนเพชรราชา118/254225 ส.ค. 2542
พริกชี้ฟ้าพิจิตร 1119/254225 ส.ค. 2542
มะละกอพิจิตร 1120/254225 ส.ค. 2542
มันเทศพิจิตร 1121/254225 ส.ค. 2542
เผือกพิจิตร 1122/254225 ส.ค. 2542
ทุเรียนก้านยาวอารีจันทบุรี123/254225 ส.ค. 2542
ทุเรียนชะนีชาญชัยจันทบุรี124/254225 ส.ค. 2542
ทุเรียนหมอนทองสันต์จันทบุรี125/254225 ส.ค. 2542
ส้มโอท่าข่อยบุญยงค์พิจิตร126/254225 ส.ค. 2542
เงาะจันทบุรี127/254225 ส.ค. 2542
มะละกอท่าพระ 2128/254225 ส.ค. 2542
ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี129/254225 ส.ค. 2542
สับปะรดเพชรบุรี130/254225 ส.ค. 2542
ข้าวข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก131/254225 ส.ค. 2542
ข้าวข้าวปราจีนบุรี 1132/254225 ส.ค. 2542
มะม่วงขาวนิยม133/254312 เม.ย. 2543
ข้าวกข 1134/25437 มิ.ย. 2543
ข้าวกข 2135/25437 มิ.ย. 2543
ข้าวกข 3136/25437 มิ.ย. 2543
ข้าวกข 4137/25437 มิ.ย. 2543
ข้าวกข 5138/25437 มิ.ย. 2543
ข้าวกข 7139/25437 มิ.ย. 2543
ข้าวกข 8140/25437 มิ.ย. 2543
ข้าวกข 9141/25437 มิ.ย. 2543
ข้าวกข 11142/25437 มิ.ย. 2543
ข้าวกข 13143/25437 มิ.ย. 2543
ข้าวกข 15144/25437 มิ.ย. 2543
ข้าวกข 21145/25437 มิ.ย. 2543
ข้าวกข 23146/25437 มิ.ย. 2543
ข้าวกข 25147/25437 มิ.ย. 2543
ข้าวกข 27148/25437 มิ.ย. 2543
ข้าวเหนียวอุบล 1149/25437 มิ.ย. 2543
ข้าวเหนียวอุบล 2150/25437 มิ.ย. 2543
ข้าวซิวแม่จัน151/25437 มิ.ย. 2543
ข้าวดอกพะยอม152/25437 มิ.ย. 2543
ข้าวขาวโป่งไคร้153/25437 มิ.ย. 2543
ข้าวกู้เมืองหลวง154/25437 มิ.ย. 2543
ข้าวเจ้าฮ่อ155/25437 มิ.ย. 2543
ข้าวน้ำรู156/25437 มิ.ย. 2543
ข้าวอาร์ 258157/25437 มิ.ย. 2543
ข้าวข้าวปากหม้อ 148158/25437 มิ.ย. 2543
ข้าวนางมลเอส - 4159/25437 มิ.ย. 2543
ข้าวพวงไร่ 2160/25437 มิ.ย. 2543
ข้าวเหนียวสันป่าตอง161/25437 มิ.ย. 2543
ข้าวสาลีสะเมิง 1162/25437 มิ.ย. 2543
ข้าวสาลีสะเมิง 2163/25437 มิ.ย. 2543
ข้าวสาลีฝาง 60164/25437 มิ.ย. 2543
ข้าวสาลีแพร่ 60165/25437 มิ.ย. 2543
ข้าวบาร์เลย์สะเมิง 1166/25437 มิ.ย. 2543
ข้าวบาร์เลย์สะเมิง 2167/25437 มิ.ย. 2543
ยางพาราสถาบันวิจัยยาง 251168/25437 มิ.ย. 2543
ถั่วเหลืองเชียงใหม่ 3169/25437 มิ.ย. 2543
ถั่วเหลืองเชียงใหม่ 4170/25437 มิ.ย. 2543
มันสำปะหลังระยอง 72171/25437 มิ.ย. 2543
ถั่วเขียวชัยนาท 72172/25437 มิ.ย. 2543
อ้อย
อู่ทอง 4173/25437 มิ.ย. 2543
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม นครสวรรค์ 1174/25437 มิ.ย. 2543
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ นครสวรรค์ 1175/25437 มิ.ย. 2543
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ นครสวรรค์ 2176/25437 มิ.ย. 2543
ดราก้อนฟรุ้ทวัดอ่างทอง177/254323 ส.ค. 2543
ข้าวสุรินทร์ 1178/254329 ธ.ค. 2543
ข้าวสันป่าตอง 1179/254329 ธ.ค. 2543
ข้าวปทุมธานี 1180/254329 ธ.ค. 2543
ข้าวพิษณุโลก 2181/254329 ธ.ค. 2543
ข้าวโพดเทียนสุโขทัย 1182/254329 ธ.ค. 2543
ปอสาหนองคาย183/254329 ธ.ค. 2543
ถั่วเหลืองผิวดำสุโขทัย 3184/254329 ธ.ค. 2543
กล้วย (ประดับ)เบพ185/254415 พ.ค. 2544
มะม่วงมหาชนก186/254425 พ.ค. 2544
ไผ่ตงเขียวศรีปราจีน187/254415 พ.ย. 2544
หญ้าพาสพาลัมอุบล188/254529 ม.ค. 2545
มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง189/254529 ม.ค. 2545
ข้าวสกลนคร190/254529 ม.ค. 2545
ถั่วลิสงกาฬสินธุ์ 1191/254529 ม.ค. 2545
ถั่วลิสงกาฬสินธุ์ 2192/254529 ม.ค. 2545
อ้อยขอนแก่น193/254530 ก.ค. 2545
ฝ้ายตากฟ้า194/254530 ก.ค. 2545
ข้าวกข 6195/254530 ก.ค. 2545
ข้าวกข 10196/254530 ก.ค. 2545
จำปีทองมาลี197/254514 ก.พ. 2545
ทุเรียนหลงลับแล198/254514 ก.พ. 2545
ทุเรียนหลินลับแล199/254514 ก.พ. 2545
ปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี 2200/254514 ก.พ. 2545
ปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี 3201/254614 ก.พ. 2546
ข้าวพิษณุโลก 3202/2547ไม่ปรากฎข้อมูล
อ้อยอู่ทอง 5203/2547
งาขาวอุบลราชธานี 2204/2547
ทานตะวันเชียงใหม่ 1205/2547
ถั่มะแฮะขอนแก่น206/2547
เดือยข้าวเหนียวเลย207/2547
มันสำปะหลังห้วยบง 80208/2547
9 ก.พ. 2548ถั่วพุ่มอุบลราชธานี210/254918 มี.ค. 2548รายละเอียด
9 ก.พ. 2548ถั่วลิสงขอนแก่น211/254918 มี.ค. 2548รายละเอียด
9 ก.พ. 2548อ้อยมุกดาหาร209/254918 มี.ค. 2548รายละเอียด
9 ก.พ. 2548ข้าวพัทลุง213/254918 มี.ค. 2548รายละเอียด
9 ก.พ. 2548ข้าวปราจีบุรี 2214/254818 มี.ค. 2548รายละเอียด
9 ก.พ. 2548ข้าวก่ำดอยสะเก็ด217/254818 มี.ค. 2548รายละเอียด
9 ก.พ. 2548ข้าวก่ำอมก๋อย216/254818 มี.ค. 2548รายละเอียด
9 ก.พ. 2548ไม้ดอกสกุลขมิ้นปทุมมาลูกผสมเชียงราย218/254818 มี.ค. 2548รายละเอียด
9 ก.พ. 2548ไม้ดอกสกุลขมิ้นเทพรำลึกลูกผสมเชียงราย219/254818 มี.ค. 2548รายละเอียด
9 ก.พ. 2548ไม้ดอกสกุลขมิ้นปทุมรัตน์ลูกผสมเชียงราย220/254818 มี.ค. 2548รายละเอียด
9 ก.พ. 2548ฝรั่งเพชรสุสรรณ212/254818 มี.ค. 2548รายละเอียด
9 ก.พ. 2548ขนุนสามร้อยยอด215/254818 มี.ค. 2548รายละเอียด
18 พ.ค. 2548ข้าวเข็มทองพัทลุง227/2548 4 ก.ค. 2548รายละเอียด
18 พ.ค. 2548ข้าวเจ้าลีซอสันป่าตอง229/25484 ก.ค. 2548รายละเอียด
18 พ.ค. 2548ข้าวข้าวหลวงสันป่าตอง228/25484 ก.ค. 2548รายละเอียด
18 พ.ค. 2548ข้าวสังข์หยดพัทลุง231/25484 ก.ค. 2548รายละเอียด
18 พ.ค. 2548ถั่วอะซูกิปางดะ234/25484 ก.ค. 2548รายละเอียด
18 พ.ค. 2548อ้อยสุพรรณบุรี 72222/25484 ก.ค. 2548รายละเอียด
18 พ.ค. 2548หญ้าเนเปียร์แคระมวกเหล็ก230/25484 ก.ค. 2548รายละเอียด
18 พ.ค. 2548กล้วยไข่เกษตรศาสตร์ 1223/25484 ก.ค. 2548รายละเอียด
18 พ.ค. 2548กล้วยไข่เกษตรศาสตร์ 2224/25484 ก.ค. 2548รายละเอียด
18 พ.ค. 2548กล้วยไข่เกษตรศาสตร์ 3225/25484 ก.ค. 2548รายละเอียด
18 พ.ค. 2548กล้วยไข่เกษตรศาสตร์ 5226/25484 ก.ค. 2548รายละเอียด
18 พ.ค. 2548ผักหวานบ้านทองภูมิ232/25484 ก.ค. 2548รายละเอียด
18 พ.ค. 2548หางหมาจอกเพชรบางหลวง233/25484 ก.ค. 2548รายละเอียด
18 พ.ค. 2548เปล้าตะวันตราด 1221/25484 ก.ค. 2548รายละเอียด
18 พ.ค. 2548ข้าวชัยนาท 2237/25484 ก.ค. 2548รายละเอียด
18 พ.ค. 2548ลำไยจัมโบ้235/25484 ก.ค. 2548รายละเอียด
18 พ.ค. 2548มะขามหวานศรีภักดี238/25484 ก.ค. 2548รายละเอียด
18 พ.ค. 2548สละสุมาลี236/25484 ก.ค. 2548รายละเอียด
18 พ.ค. 2548ชวนชมซุปเปอร์เรด240/25484 ก.ค. 2548รายละเอียด
18 พ.ค. 2548ชวนชมซุปเปอร์ไวท์239/25484 ก.ค. 2548รายละเอียด
2 ก.ย. 2548มะนาวพิจิตร 1241/254825 พ.ย. 2548รายละเอียด
2 ก.ย. 2548มะยงชิดเพชรกำแพง244/254825 พ.ย. 2548รายละเอียด
2 ก.ย. 2548มะยงชิดเพชรกลางดง245/254825 พ.ย. 2548รายละเอียด
2 ก.ย. 2548มะปรางเพชรคลองลาน246/254825 พ.ย. 2548รายละเอียด
2 ก.ย. 2548ทับทิมเด่นตะวัน242/254825 พ.ย. 2548รายละเอียด
2 ก.ย. 2548ทับทิมเพชรอัมพร243/254825 พ.ย. 2548รายละเอียด
2 ก.ย. 2548ขนุนจำปาบ้านแพ้ว248/254825 พ.ย. 2548รายละเอียด
2 ก.ย. 2548ชมพู่แดงชมพู247/254825 พ.ย. 2548รายละเอียด
30 ธ.ค. 2548มะละกอครั่งตักสิลา249/25483 พ.ค. 2549รายละเอียดเปลี่ยนชื่อ
30 ธ.ค. 2548ลำดวนลำดวนแดง250/25483 พ.ค. 2549รายละเอียด
30 ธ.ค. 2548ยูคาลิปตัสK7254/25485 ส.ค. 2549รายละเอียด
30 ธ.ค. 2548ยูคาลิปตัสK51255/25485 ส.ค. 2549รายละเอียด
30 ธ.ค. 2548ยูคาลิปตัสK52256/25485 ส.ค. 2549รายละเอียด
30 ธ.ค. 2548ยูคาลิปตัสK57257/25485 ส.ค. 2549รายละเอียด
30 ธ.ค. 2548ยูคาลิปตัสK58258/25485 ส.ค. 2549รายละเอียด
30 ธ.ค. 2548ยูคาลิปตัสK59259/25485 ส.ค. 2549รายละเอียด
30 ธ.ค. 2548ปาล์มน้ำมันUnivanich สาย Deli x Yangambi251/25483 พ.ค. 2549รายละเอียด
30 ธ.ค. 2548กระชายดำภูเรือ 10252/25483 พ.ค. 2549รายละเอียด
30 ธ.ค. 2548กระชายดำภูเรือ 12253/25483 พ.ค. 2549รายละเอียด
28 มิ.ย. 2549ทับทิมศรีปัญญา260/254918 ส.ค. 2549รายละเอียด
28 มิ.ย. 2549ฝรั่งพิจิตร 1รายละเอียด
28 มิ.ย. 2549ฝรั่งพจ.13-1รายละเอียด
28 มิ.ย. 2549พริกชี้ฟ้าพจ.07รายละเอียด
28 มิ.ย. 2549พริกชี้ฟ้าพจ.28-1-1-1รายละเอียด
28 มิ.ย. 2549อ้อยเค76-4262/254918 ส.ค. 2549รายละเอียด
28 มิ.ย. 2549อ้อยเค84-69263/254918 ส.ค. 2549รายละเอียด
28 มิ.ย. 2549อ้อยเค84-200264/254918 ส.ค. 2549รายละเอียด
28 มิ.ย. 2549อ้อยเค88-65265/254918 ส.ค. 2549รายละเอียด
28 มิ.ย. 2549อ้อยเค88-87266/254918 ส.ค. 2549รายละเอียด
28 มิ.ย. 2549อ้อยเค88-92267/254918 ส.ค. 2549รายละเอียด
28 มิ.ย. 2549อ้อยเค90-54268/254918 ส.ค. 2549รายละเอียด
28 มิ.ย. 2549อ้อยเค90-77269/254918 ส.ค. 2549รายละเอียด
28 มิ.ย. 2549อ้อยเค92-60270/254918 ส.ค. 2549รายละเอียด
28 มิ.ย. 2549อ้อยเค92-80271/254918 ส.ค. 2549รายละเอียด
28 มิ.ย. 2549อ้อยเค92-213272/254918 ส.ค. 2549รายละเอียด
28 มิ.ย. 2549อ้อยเค93-219273/254918 ส.ค. 2549รายละเอียด
28 มิ.ย. 2549อ้อยเค93-347274/254918 ส.ค. 2549รายละเอียด
28 มิ.ย. 2549อ้อยLK 92-11275/254918 ส.ค. 2549รายละเอียด
28 มิ.ย. 2549ลีลาวดีรุจิรางค์261/254918 ส.ค. 2549รายละเอียด
10 ส.ค. 2549สตรอเบอรี่พระราชทาน 60276/254916 ก.ย. 2549รายละเอียด
16 ม.ค. 2550สบู่ดำวัฒนา 1277/2550มี.ค. 2550รายละเอียด
16 ม.ค. 2550สบู่ดำวัฒนา 2278/2550มี.ค. 2550รายละเอียด
29 มิ.ย. 2550ผักกาดเขียวปลี(BC7 4-3 x 19H1) x 4OR2-3-4279/255023 ส.ค. 2550รายละเอียด
29 มิ.ย. 2550มะม่วงเต๊กกอ280/255023 ส.ค. 2550รายละเอียด
29 มิ.ย. 2550น้อยหน่าเหลืองบารมี281/255023 ส.ค. 2550รายละเอียด
29 ส.ค. 2550ข้าวกข33 (หอมอุบล80)282/255023 ส.ค. 2550รายละเอียด
29 ส.ค. 2550ข้าวกข29 (ชัยนาท 80)283/255023 ส.ค. 2550รายละเอียด
29 ส.ค. 2550ข้าวกข31 (ปทุมธานี 80)284/255023 ส.ค. 2550รายละเอียด
29 ส.ค. 2550ข้าวกข35 (รังสิต 80)285/255023 ส.ค. 2550รายละเอียด
29 ส.ค. 2550ข้าวกข12 (หนองคาย 80)286/255023 ส.ค. 2550รายละเอียด
29 ส.ค. 2550ข้าวพิษณุโลก 80287/255023 ส.ค. 2550รายละเอียด
29 ส.ค. 2550ข้าวเจ้าขาวเชียงใหม่288/255023 ส.ค. 2550รายละเอียด
18 ก.ย. 2550ข้าวหอมแดงสุโขทัย 1289/255023 ส.ค. 2550รายละเอียด
18 ก.ย. 2550ข้าวหอมดำสุโขทัย 2290/255023 ส.ค. 2550รายละเอียด
20 พ.ย. 2550ผักกาดหัว27-1-3 x 18-1291/25518 ม.ค. 2551รายละเอียด
20 พ.ย. 2550มะเขือเทศแอล 22292/25518 ม.ค. 2551รายละเอียด
20 พ.ย. 2550ผักกาดขาวปลี23 x 142293/25518 ม.ค. 2551รายละเอียด
20 พ.ย. 2550พริกไชนี่ฮอท294/25518 ม.ค. 2551รายละเอียด
20 พ.ย. 2550มันสำปะหลังห้วยบง 80295/25518 ม.ค. 2551รายละเอียด
1 พ.ค. 2551สบู่ดำลูกผสมข้ามสกุลชั่วที่1พิชัย-วัฒนา 1296/255130 มิ.ย. 2551รายละเอียด
1 พ.ค. 2551สบู่ดำลูกผสมข้ามสกุลชั่วที่1วัฒนา 3297/255130 มิ.ย. 2551รายละเอียด
6 พ.ค. 2551ขนุนรวงทอง298/255130 มิ.ย. 2551รายละเอียด
1 ส.ค. 2551อ้อยขอนแก่น 31/255211 มี.ค. 2552รายละเอียด
1 ส.ค. 2551ข้าวโพดหวานAURORA 1 หรือ สีดา 1 หรือ Hy.AB-66/255211 มี.ค. 2552รายละเอียด
1 ส.ค. 2551ฝ้ายตากฟ้า 32/255211 มี.ค. 2552รายละเอียด
1 ส.ค. 2551ละหุ่งลูกผสมข้ามสกุลชั่วที่1พิชัย 1300/25111 มี.ค. 2551รายละเอียด
28 ส.ค. 2551ยางพาราเฉลิมชัย 80299/255122 ต.ค. 2551 รายละเอียด
4 พ.ย. 2551กาแฟโรบัสต้าFRT 174/255211 มี.ค. 2552รายละเอียด
4 พ.ย. 2551กาแฟโรบัสต้าFRT 655/255211 มี.ค. 2552รายละเอียด
4 พ.ย. 2551อ้อยโคลน92-Smut-64/193/255211 มี.ค. 2552รายละเอียด
11 พ.ย. 2551มะยงชิดชิตสง่า7/255211 มี.ค. 2552รายละเอียด
11 พ.ย. 2551ขมิ้นชันตรัง 1 (สายต้น T11)21/255211 มี.ค. 2552รายละเอียด
11 พ.ย. 2551ขมิ้นชันสายต้น T1622/255211 มี.ค. 2552รายละเอียด
11 พ.ย. 2551ดาหลาตรัง 1 (สายต้นตรัง 0403)23/255211 มี.ค. 2552รายละเอียด
11 พ.ย. 2551ดาหลาตรัง 2 (สายต้นตรัง1025)24/255211 มี.ค. 2552รายละเอียด
11 พ.ย. 2551ดาหลาตรัง 3 (สายต้นตรัง 0407)25/255211 มี.ค. 2552รายละเอียด
11 พ.ย. 2551ดาหลาตรัง 4 (สายต้นตรัง 0701)26/255211 มี.ค. 2552รายละเอียด
11 พ.ย. 2551ดาหลาตรัง 5 (สายต้นตรัง 0501)27/255211 มี.ค. 2552รายละเอียด
11 พ.ย. 2551พริก (พริกหนุ่มเขียว)CA683-128/255225 มี.ค. 2552รายละเอียด
11 พ.ย. 2551พริก (พริกหนุ่มเขียว)CA144529/255225 มี.ค. 2552รายละเอียด
11 พ.ย. 2551พริก (พริกหนุ่มเขียว)CA1447-130/255225 มี.ค. 2552รายละเอียด
11 พ.ย. 2551พริก (พริกหนุ่มเขียว)CA144831/255225 มี.ค. 2552รายละเอียด
11 พ.ย. 2551พริก (พริกหนุ่มเขียว)CA1449-532/255225 มี.ค. 2552รายละเอียด
11 พ.ย. 2551พริก (พริกหนุ่มเขียว)CA1450-733/255225 มี.ค. 2552รายละเอียด
11 พ.ย. 2551พริก (พริกหนุ่มเขียว)CA145134/255225 มี.ค. 2552รายละเอียด
11 พ.ย. 2551พริก (พริกหนุ่มขาว)CA1286-135/255225 มี.ค. 2552รายละเอียด
11 พ.ย. 2551พริก (พริกหนุ่มขาว)CA1303-136/255225 มี.ค. 2552รายละเอียด
11 พ.ย. 2551พริก (พริกหนุ่มขาว)CA1446-837/255225 มี.ค. 2552รายละเอียด
11 พ.ย. 2551พริก (พริกหยวก)CA125638/255225 มี.ค. 2552รายละเอียด
11 พ.ย. 2551พริก (พริกหยวก)CA1440-E39/255225 มี.ค. 2552รายละเอียด
11 พ.ย. 2551พริก (พริกหยวก)CA1442-F-740/255225 มี.ค. 2552รายละเอียด
11 พ.ย. 2551พริก (พริกหยวก)CA1441-141/255225 มี.ค. 2552รายละเอียด
11 พ.ย. 2551พริก (พริกหยวก)CA1441-G-342/255225 มี.ค. 2552รายละเอียด
11 พ.ย. 2551พริก (พริกหยวก)CA1441-I43/255225 มี.ค. 2552รายละเอียด
11 พ.ย. 2551พริก (พริกหยวก)CA1441J-344/255225 มี.ค. 2552รายละเอียด
11 พ.ย. 2551พริก (พริกหยวก)CA1442-145/255225 มี.ค. 2552รายละเอียด
2 ธ.ค. 2551ยูคาลิปตัสK618/255211 มี.ค. 2552รายละเอียด
2 ธ.ค. 2551ยูคาลิปตัสK629/255211 มี.ค. 2552รายละเอียด
2 ธ.ค. 2551ยูคาลิปตัสK6310/255211 มี.ค. 2552รายละเอียด
2 ธ.ค. 2551ยูคาลิปตัสK6711/255211 มี.ค. 2552รายละเอียด
2 ธ.ค. 2551ยูคาลิปตัสK6912/255211 มี.ค. 2552รายละเอียด
2 ธ.ค. 2551ยูคาลิปตัสH29113/255211 มี.ค. 2552รายละเอียด
2 ธ.ค. 2551ยูคาลิปตัสH29414/255211 มี.ค. 2552รายละเอียด
2 ธ.ค. 2551ยูคาลิปตัสG215/255211 มี.ค. 2552รายละเอียด
2 ธ.ค. 2551ส้ม (ส้มเปลือกล่อน)เหรียญทอง19/255211 มี.ค. 2552รายละเอียด
2 ธ.ค. 2551ส้ม (ส้มเปลือกล่อน)ทองอัมพัน20/255211 มี.ค. 2552รายละเอียด
22 ธ.ค. 2551ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เคเอสไอเอฟ-23 (KSIF-23)6/255211 มี.ค. 2552รายละเอียด
22 ธ.ค. 2551ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เคเอสไอเอฟ-602 (KSIF-602)17/255211 มี.ค. 2552รายละเอียด
22 ธ.ค. 2551ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คนเหล็กซุปเปอร์18/255211 มี.ค. 2552รายละเอียด
22 ธ.ค. 2551กล้วยไม้กลุ่มแวนด้าไวท์วรณัฐ (White Voranut)46/255225 มี.ค. 2552รายละเอียด
22 ธ.ค. 2551กล้วยไม้กลุ่มแวนด้าสวีท ฟราแกร์นซ (Sweet Fragrance)47/255225 มี.ค. 2552รายละเอียด
22 ธ.ค. 2551กล้วยไม้กลุ่มแวนด้าสยาม รูบี้ (Siam Ruby)48/255225 มี.ค. 2552รายละเอียด
22 ธ.ค. 2551กล้วยไม้กลุ่มแวนด้าอากร เบอร์กันดี (Arkorn Burgundy)49/255225 มี.ค. 2552รายละเอียด
22 ธ.ค. 2551กล้วยไม้กลุ่มแวนด้าสวี บราวนี (Sweet Brownie)50/255225 มี.ค. 2552รายละเอียด
24 เม.ย. 2552ฝรั่งสามกษัตริย์51/255218 มิ.ย. 2552รายละเอียด
24 เม.ย. 2552สบู่ดำ (ต้นเตี้ย)พระยาพิชัย 152/25521 ก.ค. 2552รายละเอียด
29 พ.ค. 2552ทุเรียนนวลทองจันทร์54/255216 ก.ค. 2552รายละเอียด
29 พ.ค. 2552ถั่วเหลืองราชมงคล 1 (รม.1)60/25522 ก.ย. 2552รายละเอียด
29 พ.ค. 2552ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ลูกผสม)นคสวรรค์ 255/25527 ส.ค. 2552รายละเอียด
29 พ.ค. 2552ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ลูกผสม)นคสวรรค์ 356/25527 ส.ค. 2552รายละเอียด
29 พ.ค. 2552ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (สายพันธุ์แท้)ตากฟ้า 157/25527 ส.ค. 2552รายละเอียด
29 พ.ค. 2552ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (สายพันธุ์แท้)ตากฟ้า 258/25527 ส.ค. 2552รายละเอียด
29 พ.ค. 2552ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (สายพันธุ์แท้)ตากฟ้า 359/25527 ส.ค. 2552รายละเอียด
29 พ.ค. 2552ยูคาลิปตัสK64144/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
29 พ.ค. 2552ยูคาลิปตัสK65145/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
29 พ.ค. 2552ยูคาลิปตัสK66146/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
29 พ.ค. 2552ยูคาลิปตัสK68147/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
29 พ.ค. 2552ยูคาลิปตัสK70148/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
29 พ.ค. 2552ยูคาลิปตัสK73149/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
29 พ.ค. 2552ยูคาลิปตัสK81150/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
29 พ.ค. 2552ยูคาลิปตัสK84151/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
29 พ.ค. 2552ยูคาลิปตัสH275152/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
29 พ.ค. 2552ยูคาลิปตัสH288153/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
29 พ.ค. 2552ยูคาลิปตัสH296154/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
29 พ.ค. 2552มะขามห้าเหล่า53/255216 ก.ค. 2552รายละเอียด
29 พ.ค. 2552ถั่วเหลืองศรีสำโรง 15/255318 ม.ค. 2553รายละเอียด
22 มิ.ย. 2552ข้าวลืมผัว62/255215 ก.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)กรดูกช้าง GS. No. 082113/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)กันตัง GS. No. 0710764/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)ขวัญชัย GS. No. 1063265/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)ขาวงาช้าง GS. No. 0729266/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)ขาวพวงหนัก GS. No. 0656067/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)ขาวพวงหนัก GS. No. 1112568/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)ขาวมะระ GS. No. 2104969/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)ขาวรอดหนี้ GS. No. 1470270/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)ขาวล้นยุ้ง GS. No. 1229471/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)ขาวล้นยุ้ง GS. No. 0946072/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)ขาวเศรษฐี GS. No. 1294273/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)ขาวสะอาด GS. No. 2192074/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)ขาวหลวง GS. No. 1077575/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)เข็มทอง GS. No. 0806676/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)แขกทิ้งเคียว GS. No. 0382277/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)เขียวนกกระลิง GS. No. 0357878/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)ไข่มดริ้น GS. No. 0451579/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)เจ๊เชยกาบใบเขียว GS. No. 2439580/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)แดงนวล GS. No. 0463181/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)ทุ่งทอง GS. No. 0434782/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)น้ำอบ GS. No. 0377783/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)บือแชโก GS. No. 0531884/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)ใบสี GS. No. 0548485/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)ปาดีมีราก GS. No. 0432386/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)พญาหนอง GS. No. 1099087/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)พวงเงิน GS. No. 0686388/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)พวงนาคดอ GS. No. 0839589/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)พวงเพชร GS. No. 0889190/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)พังพวย GS. No. 0540091/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)ดอกหมาก GS. No. 1017092/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)ม่อแหระ GS. No. 1955593/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)แมงดาลาย GS. No. 0402594/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)ลูกขาว GS. No. 0997695/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)ลูกดำ GS. No. 1273796/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)เล็บนก GS. No. 0428797/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)เล็บนก GS. No. 0435998/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)ศรีนวล GS. No. 1307999/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)สังข์หยด GS. No. 15618100/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)หอมกุหลาบ GS. No. 22041101/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)หอมไชยา GS. No. 20811102/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)หอมดอก GS. No. 06797103/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)หอมเดือนสาม GS. No. 20977104/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)หอมพานทอง GS. No. 21434105/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)หอมมะลิ GS. No. 18428106/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)หอยสังข์ GS. No. 10335107/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)เหลืองครก GS. No. 06762108/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)เหลืองควายล้า GS. No. 05551109/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)เหลืองทองคำ GS. No. 09002110/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)เหลืองหอม GS. No. 21224111/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)เหลืองทุเรียน GS. No. 21011112/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)เหลืองอ่อน GS. No. 09556113/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเจ้า)อุรุณ GS. No. 15757114/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเหนียว)กระดูกงู GS. No. 23179115/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเหนียว)กล่ำหอม GS. No. 06626116/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเหนียว)ก้านพลู GS. No. 08890117/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเหนียว)ก่ำ GS. No. 02764118/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเหนียว)ดอขาว GS. No. 03103119/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเหนียว)ดอแดง GS. No. 07725120/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเหนียว)ดอแดง GS. No. 05636121/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเหนียว)ดอเตี้ย GS. No. 22293122/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเหนียว)ดอมะกอก GS. No. 04994123/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเหนียว)ดอยวน GS. No. 03254124/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเหนียว)นารก GS. No. 03896125/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเหนียว)นางตานี GS. No. 05658126/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเหนียว)นางสะอาด GS. No. 21908127/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเหนียว)บักขาม GS. No. 05623128/25565 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเหนียว)ปลาแข็ง GS. No. 14011129/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเหนียว)ปลาซิว GS. No. 23240130/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเหนียว)ป้องแอ้ว GS. No. 03280131/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเหนียว)ผากุด GS. No. 00167132/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเหนียว)พญาลืมแกง GS. No. 07620133/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเหนียว)มันเป็ด GS. No. 05840134/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเหนียว)มะตาล GS. No. 03171135/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเหนียว)รากไผ่ GS. No. 21641136/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเหนียว)เหนียวขาว GS. No. 22873137/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเหนียว)เหนียวขาว GS. No. 21471138/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเหนียว)เหนียวเขี้ยวงู GS. No. 00197139/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเหนียว)เหนียวดำ GS. No. 21626140/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเหนียว)อีลาย GS. No. 05704141/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเหนียว)อีลุง GS. No. 03136142/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ข้าว (ข้าวเหนียว)อีหนอน GS. No. 23218143/25525 พ.ย. 2552รายละเอียด
7 ส.ค. 2552ขนุนเพชรพรหมมณี61/255214 ก.ย. 2552รายละเอียด
8 ต.ค. 2552มะปรางเจดี155/255311 ธ.ค. 2553รายละเอียด
16 ต.ค. 2552ผักกูดจันทบูร7/255326 ก.พ. 2553รายละเอียด
6 พ.ย. 2552ฝ้ายมก 14/25534 ม.ค. 2553รายละเอียด
6 พ.ย. 2552มะยงชิดทูลเกล้านครนายก1/25534 ม.ค. 2553รายละเอียด
6 พ.ย. 2552มะปรางหวานมะปรางหวานนครนายก2/25534 ม.ค. 2553รายละเอียด
6 พ.ย. 2552มะยงชิดพวงทอง3/25534 ม.ค. 2553รายละเอียด
7 ,ม.ค. 2553ผักพลูคาวแดง (ผักคาวตองแดง)แม่สรวย6/255316 ก.ค. 2553รายละเอียด
7 ม.ค. 2553ข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ8/25536 มี.ค. 2553รายละเอียด
3 ก.พ. 2553แกลดิโอลัส CMU Champion9/25533 พ.ค. 2553รายละเอียด
3 ก.พ. 2553แกลดิโอลัส CMU Chantana10/25533 พ.ค. 2553รายละเอียด
3 ก.พ. 2553แกลดิโอลัส CMU Delight11/25533 พ.ค. 2553รายละเอียด
3 ก.พ. 2553แกลดิโอลัส CMU Dream12/25533 พ.ค. 2553รายละเอียด
3 ก.พ. 2553แกลดิโอลัส CMU Jewel13/25533 พ.ค. 2553รายละเอียด
3 ก.พ. 2553แกลดิโอลัส CMU Pimchai14/25533 พ.ค. 2553รายละเอียด
3 ก.พ. 2553แกลดิโอลัส CMU Pista15/25533 พ.ค. 2553รายละเอียด
3 ก.พ. 2553แกลดิโอลัส CMU Star16/25533 พ.ค. 2553รายละเอียด
3 ก.พ. 2553แกลดิโอลัส CMU Sweet Classic17/25533 พ.ค. 2553รายละเอียด
3 ก.พ. 2553แกลดิโอลัส CMU Tricolor18/25533 พ.ค. 2553รายละเอียด
5 มี.ค. 2553ขนุนเหลืองศรีชล19/255311 พ.ค. 2553รายละเอียด
5 มี.ค. 2553ขนุนทองหอม20/255411 พ.ค. 2553รายละเอียด
5 มี.ค. 2553ขนุนแดงราชา21/255311 พ.ค. 2553รายละเอียด
12 มี.ค. 2553ยูคาลิปตัสK7124/255326 พ.ค. 2553รายละเอียด
12 มี.ค. 2553ยูคาลิปตัสK7425/255326 พ.ค. 2553รายละเอียด
12 มี.ค. 2553ยูคาลิปตัสK7526/255326 พ.ค. 2553รายละเอียด
12 มี.ค. 2553ยูคาลิปตัสK7627/255326 พ.ค. 2553รายละเอียด
12 มี.ค. 2553ยูคาลิปตัสK8028/255326 พ.ค. 2553รายละเอียด
12 มี.ค. 2553ยูคาลิปตัสK8629/255326 พ.ค. 2553รายละเอียด
12 มี.ค. 2553ยูคาลิปตัสK8930/255326 พ.ค. 2553รายละเอียด
12 มี.ค. 2553ยูคาลิปตัสK9131/255326 พ.ค. 2553รายละเอียด
12 มี.ค. 2553ยูคาลิปตัสK9232/255326 พ.ค. 2553รายละเอียด
12 มี.ค. 2553ยูคาลิปตัสK11533/255326 พ.ค. 2553รายละเอียด
12 มี.ค. 2553ยูคาลิปตัสK11734/255326 พ.ค. 2553รายละเอียด
12 มี.ค. 2553ยูคาลิปตัสK12135/255326 พ.ค. 2553รายละเอียด
12 มี.ค. 2553ยูคาลิปตัสK12436/255326 พ.ค. 2553รายละเอียด
12 มี.ค. 2553ยูคาลิปตัสK13437/255426 พ.ค. 2553รายละเอียด
5 มี.ค. 2553ชมพู่เขียวอำพัน22/255311 พ.ค. 2553รายละเอียด
5 มี.ค. 2553ชวนชมมงกุฎบ้านนา23/255311 พ.ค. 2553รายละเอียด
23 เม.ย. 2553มะปรางหวานหวานสมใจนครนายก38/255322 มิ.ย. 2553รายละเอียด
3 ก.ค. 2553ฝ้ายตากฟ้า 439/255331 ส.ค. 2553รายละเอียด
7 ก.ค. 2553มะยงชิดพิณทองนครนายก45/255327 ก.ย. 2553รายละเอียด
7 ก.ค. 2553ชวนชมมงกุฎนางฟ้า (Angel Crown)40/255330 ส.ค. 2553รายละเอียด
7 ก.ค. 2553ชวนชมพลาตินั่ม (Platinum)41/255330 ส.ค. 2553รายละเอียด
7 ก.ค. 2553ชวนชมซิเวอร์แทป (Silver Tab)42/255330 ส.ค. 2553รายละเอียด
19 ก.ค. 2553สบู่ดำพิชัย 243/255327 ก.พ. 2553รายละเอียด
19 ก.ค. 2553สบู่ดำพิชัย 344/255327 ก.ย. 2553รายละเอียด
30 ก.ค. 2553มะเขือเทศซีทีวาย-1 (เอฟ2 ซีที1 x เอช 24-7)46/255327 ก.ย. 2553รายละเอียด
6 ก.ย. 2553สบู่ดำพิชัย 447/25535 พ.ย. 2553รายละเอียด
5 พ.ย. 2553กาแฟโรบัสต้าFRT 09 (ชุมพร 4)16/255421 ก.พ. 2554รายละเอียด
5 พ.ย. 2553กาแฟโรบัสต้าFRT 68 (ชุมพร 5)15/255421 ก.พ. 2554รายละเอียด
5 พ.ย. 2553ชวนชมประกายเงิน (Th Silver Shine)48/255330 ธ.ค. 2553รายละเอียด
5 พ.ย. 2553ชวนชมประกายทอง (The Gold Shine)49/255330 ธ.ค. 2553รายละเอียด
5 พ.ย. 2553ส้มเปลือกล่อนมีลาภ3/255421 ก.พ. 2554รายละเอียด
5 พ.ย. 2553มะพร้าวลูกผสมกะทิYDK17/255421 ก.พ. 2554รายละเอียด
5 พ.ย. 2553มะพร้าวลูกผสมกะทิNHK18/255421 ก.พ. 2554รายละเอียด
5 พ.ย. 2553ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 74/255421 ก.พ. 2554รายละเอียด
5 พ.ย. 2553มะปรางทองเอมอิ่่ม 150/255330 ธ.ค. 2553รายละเอียด
5 พ.ย. 2553มะปรางทองเอมอิ่่ม 251/255330 ธ.ค. 2553รายละเอียด
5 พ.ย. 2553อ้อยอู่ทอง 107/255421 ก.พ. 2554รายละเอียด
5 พ.ย. 2553อ้อยอู่ทอง 118/255421 ก.พ. 2554รายละเอียด
5 พ.ย. 2553อ้อยโคลน 02-2-4839/255421 ก.พ. 2554รายละเอียด
5 พ.ย. 2553อ้อยโคลน 03-2-05810/255421 ก.พ. 2554รายละเอียด
5 พ.ย. 2553อ้อยโคลน 03-2-39511/255421 ก.พ. 2554รายละเอียด
5 พ.ย. 2553อ้อยโคลน 91-2-52712/255421 ก.พ. 2554รายละเอียด
5 พ.ย. 2553อ้อยโคลน 94-2-10613/255421 ก.พ. 2554รายละเอียด
5 พ.ย. 2553อ้อยโคลน 94-2-25414/255421 ก.พ. 2554รายละเอียด
5 พ.ย. 2553ยูคาลิปตัสK8320/25545 เม.ย. 2554รายละเอียด
5 พ.ย. 2553ถั่วลิงสงKK44015/255421 ก.พ. 2554รายละเอียด
5 พ.ย. 2553ถั่วลิสงKK44186/255421 ก.พ. 2554รายละเอียด
5 พ.ย. 2553หน่อไม้ฝรั่งตาตุ่นบ้านโป่ง52/255330 ธ.ค. 2553รายละเอียด
5 พ.ย. 2553แกลดิโอลัสเจ้าฟ้า2/255421 ก.พ. 2554รายละเอียด
3 ธ.ค. 2553ไม้ดอกสกุลขมิ้นฉัตรเก้า1/25547 ก.พ. 2554รายละเอียด
18 ม.ค. 2554ไม้ดอกสกุลขมิ้นบ้านไร่เบอร์เบอร์กันดี (Banrai Burgundy)22/25545 เม.ย. 2554รายละเอียด
18 ม.ค. 2553ไม้ดอกสกุลขมิ้นบ้านไร่สวีท (Banrai Sweet)23/25545 เม.ย. 2554รายละเอียด
18 ม.ค. 2554แกลดิโอลัสบ้านไร่ดิสคัฟเวอรี่ (Banrai Discovery)24/25545 เม.ย. 2554รายละเอียด
18 ม.ค. 2554แกลดิโอลัสบ้านไร่บิวตี้ (Banrai Beauty)25/25545 เม.ย. 2554รายละเอียด
21 ม.ค. 2554หน่อไม้ฝรั่งเดอะวัน (The One)19/25545 เม.ย. 2554รายละเอียด
21 ม.ค. 2554ถั่วลันเตาโครงการหลวง 126/25545 เม.ย. 2554รายละเอียด
11 ก.พ. 2554พี้ชอำพันอ่างขาง 131/255418 พ.ค. 2554รายละเอียด
11 ก.พ. 2554พี้ชอำพันอ่างขาง 232/255418 พ.ค. 2554รายละเอียด
11 ก.พ. 2554พี้ชอำพันอ่างขาง 333/255418 พ.ค. 2554รายละเอียด
11 ก.พ. 2554พี้ชอำพันอ่างขาง 434/255418 พ.ค. 2554รายละเอียด
11 ก.พ. 2554พี้ชทรอปิคบิวตี้ (Tropic Beauty)35/255418 พ.ค. 2554รายละเอียดรายละเอียด
11 ก.พ. 2554ยูคาลิปตัสเค 111 (K111)21/25545 เม.ย. 2554รายละเอียด
15 มี.ค. 2554สบู่ดำพิชัย 527/255422 เม.ย. 2554รายละเอียด
15 มี.ค. 2554สบู่ดำพิชัย 628/255422 เม.ย. 2554รายละเอียด
15 มี.ค. 2554ขนุนทองส้ม30/255418 พ.ค. 2554รายละเอียด
15 มี.ค. 2554ชวนชมราชินีม่วงหิมะ29/255422 เม.ย. 2554รายละเอียด
11 ก.ค. 2554ยูคาลิปตัสเค 77 (K77)41/255415 ก.ย. 2554รายละเอียด
11 ก.ค. 2554ยูคาลิปตัสเค 94 (K94)42/255415 ก.ย. 2554รายละเอียด
11 ก.ค. 2554ยูคาลิปตัสเค 104 (K104)43/255415 ก.ย. 2554รายละเอียด
11 ก.ค. 2554ยูคาลิปตัสเค 108 (K108)44/255415 ก.ย. 25545รายละเอียด
11 ก.ค. 2554ยูคาลิปตัสเค 114 (K114)45/255415 ก.ย. 2554รายละเอียด
11 ก.ค. 2554ยูคาลิปตัสเค 133 (K133)46/255415 ก.ย. 2554รายละเอียด
11 ก.ค. 2554ยูคาลิปตัสเค 135 (K135)47/255415 ก.ย. 2554รายละเอียด
11 ก.ค. 2554ยูคาลิปตัสเค 137 (K137)48/255415 ก.ย. 2554รายละเอียด
11 ก.ค. 2554ยูคาลิปตัสเค 140 (K140)49/255415 ก.ย. 2554รายละเอียด
11 ก.ค. 2554ยูคาลิปตัสเค 143 (K143)50/255415 ก.ย. 2554รายละเอียด
11 ก.ค. 2554ลั่นทมดวาฟ สยาม พิงค์ (Dwarf Siam Pink)36/255423 ส.ค. 2554รายละเอียด
11 ก.ค. 2554จำปีศรีเกษม37/255423 ส.ค. 2554รายละเอียด
11 ก.ค. 2554เฮมพ์ หรือ กัญชงอาร์พีเอฟ 1 (RPF1)559/255410 ต.ค. 2554รายละเอียด
11 ก.ค. 2554เฮมพ์ หรือ กัญชงอาร์พีเอฟ 2 (RPF2)560/255410 ต.ค. 2554รายละเอียด
11 ก.ค. 2554เฮมพ์ หรือ กัญชงอาร์พีเอฟ 3 (RPF3)561/255410 ต.ค. 2554รายละเอียด
11 ก.ค. 2554เฮมพ์ หรือ กัญชงอาร์พีเอฟ 4 (RPF4)562/255410 ต.ค. 2554รายละเอียด
11 ก.ค. 2554อ้อยไบโอเทค 1 (Biotec 1)38/255423 ส.ค. 2554รายละเอียด
11 ก.ค. 2554อ้อยไบโอเทค 2 (Biotec 2)39/255423 ส.ค. 2554รายละเอียด
11 ก.ค. 2554อ้อยไบโอเทค 3 (Biotec 3)40/255423 ส.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554ผักกาดเขียวปลี4 โออาร์2-3-4 (4OR2-3-4)57/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554ผักกาดเขียวปลี61 ไออาร์ 4 (61IR4)58/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554ผักกาดเขียวปลี4-4 x 4 โออาร์ 2-3-4 (4-4 x 4OR2-3-4)59/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554ผักกาดเขียวปลี4-4 x 4 โออาร์ 2-3-4 x 61 ไออาร์ 4 (4-4 x 4OR2-3-4 x 61IR4)60/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554ผักกาดเขียวปลี19 เอช 1 (19H1)61/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554ผักกาดเขียวปลี4-3 x 19 เอช 1 (4-3 ป 19็1)62/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554ผักกาดเขียวปลี2 เอ็ม (2M)63/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554ผักกาดเขียวปลี4-4 x 2 เอ็ม 7อาร์ x 4 โออาร์ 2-3-4 (4-4 x 2M7R x 4OR2-3-4)64/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554มะขามหวานเพชรซับเปิป51/255420 ก.ย. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554พริกซีเอ 005 (CA005)65/255419 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554พริกซีเอ 006 (CA006)66/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554พริกซีเอ 042 (CA042)67/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554พริกซีเอ 074 (CA074)68/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554พริกซีเอ 443 (CA443)69/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554พริกซีเอ 453 (CA453)70/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554พริกซีเอ 457 (CA457)71/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554พริกซีเอ 458 (CA458)72/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554พริกซีเอ 464 (CA464)73/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554พริกซีเอ 470 (CA470)74/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554พริกซีเอ 479 (CA479)75/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554พริกซีเอ 480 (CA480)76/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554พริกซีเอ 483 (CA483)77/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554พริกซีเอ 489 (CA489)78/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554พริกซีเอ 493 (CA493)79/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554พริกซีเอ 500 (CA500)80/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554พริกซีเอ 516 (CA516)81/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554พริกซีเอ 597 (CA597)82/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554พริกซีเอ 598 (CA598)83/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554พริกซีเอ 614-A (CA614-A)84/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554พริกซีเอ 617-D (CA617-D)85/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554พริกซีเอ 620 (CA620)86/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554พริกซีเอ 636 (CA636)87/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554พริกซีเอ 646 (CA646)88/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554พริกซีเอ 650 (CA650)89/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554พริกซีเอ 651 (CA651)90/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554พริกซีเอ 652 (CA652)91/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554พริกซีเอ 654 (CA654)92/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554พริกซีเอ 718 (CA718)93/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554พริกซีเอ 1395 (CA1395)94/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554พริกซีเอ 1401 (CA1401)95/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554พริกซีเอ 1402 (CA1402)96/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554พริกซีเอ 1403 (CA1403)97/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554พริกซีเอ 1404 (CA1404)98/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554พริกซีเอ 1405 (CA1405)99/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554พริกซีเอ 1406 (CA1406)100/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554พริกซีเอ 1428-F (CA1428-F)101/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554พริกซีเอ 1428-G (CA1428-G)102/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554พริกซีเอ 1442-D (CA1442-D)103/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554พริกซีเอ 1443 (CA1443)104/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554พริกซีเอ 1443-A (CA1443-A)105/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554พริกซีเอ1444 (CA1444)106/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554พริกซีเอ 1532 (CA1532)107/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554แกลดิโอลัสบ้านไร่ซันไชน์ (Banrai Sunshine)108/255425 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554แกลดิโอลัสบ้านไร่ซิลเวอร์สตาร์ (Banrai Silver Star)109/255425 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554แกลดิโอลัสบ้านไร่กู๊ดลัด (Banrai Good Luck)110/255425 ต.ค. 2554รายละเอียด
29 ก.ค. 2554แกลดิโอลัสบ้านไร่เพอร์เพิลเจมส์ (Banrai Purple Gem)111/255425 ต.ค. 2554รายละเอียด
18 ส.ค. 2554ฝ้ายสฤษดิ์ขาว (SD1 White)119/255420 ธ.ค. 2554รายละเอียด
18 ส.ค. 2554ฝ้ายสฤษดิ์เขียว (SD1 Green)120/255420 ธ.ค. 2554รายละเอียด
18 ส.ค. 2554ฝ้ายสฤษดิ์เขียมรกต (SD1 emerald geen)121/255420 ธ.ค. 2554รายละเอียด
18 ส.ค. 2554ฝ้ายสฤษดิ์น้ำตาล (SD1 brown)122/255420 ธ.ค. 2554รายละเอียด
18 ส.ค. 2554ฝ้ายสฤษดิ์แดงอิฐ (SD1 red brick)123/255420 ธ.ค. 2554รายละเอียด
19 ส.ค. 2554สับปะรดภูชวา56/255417 ต.ค. 2554รายละเอียด
9 ก.ย. 2554ยูคาลิปตัสเค 99 (K99)112/255430 พ.ย. 2554รายละเอียด
9 ก.ย. 2554ยูคาลิปตัสเค 109 (K109)113/255430 พ.ย. 2554รายละเอียด
9 ก.ย. 2554ยูคาลิปตัสเค 119 (K119)114/255430 พ.ย. 2554รายละเอียด
9 ก.ย. 2554ยูคาลิปตัสเค 138 (K138)115/255430 พ.ย. 2554รายละเอียด
9 ก.ย. 2554ยูคาลิปตัสเค 139 (K139)116/255430 พ.ย. 2554รายละเอียด
9 ก.ย. 2554ยูคาลิปตัสเค 141 (K141)117/255430 พ.ย. 2554รายละเอียด
30 ก.ย. 2554ทุเรียนทองลินจง1/255525 ม.ค. 2555รายละเอียด
19 ต.ค. 2554ข้าวข้าวหอมแม่พญาทองดำ124/255427 ธ.ค. 2554รายละเอียด
19 ต.ค. 2554ข้าวซีพี 111 (CP111)118/255430 พ.ย. 2554รายละเอียด
17 พ.ย. 2554ยูคาลิปตัสเค 78 (K78)3/25556 ก.พ. 2555รายละเอียด
17 พ.ย. 2554ยูคาลิปตัสเค 82 (K82)4/25556 ก.พ. 2555รายละเอียด
17 พ.ย. 2554ยูคาลิปตัสเค 85 (K85)5/25556 ก.พ. 2555รายละเอียด
17 พ.ย. 2554ยูคาลิปตัสเค 107 (K107)6/25556 ก.พ. 2555รายละเอียด
17 พ.ย. 2554ยูคาลิปตัสเค 118 (K118)7/25556 ก.พ. 2555รายละเอียด
17 พ.ย. 2554ยูคาลิปตัสเค 120 (K120)8/25556 ก.พ. 2555รายละเอียด
17 พ.ย. 2554ยูคาลิปตัสเค 125 (K125)9/25556 ก.พ. 2555รายละเอียด
17 พ.ย. 2554ยูคาลิปตัสเค 126 (K126)10/25556 ก.พ. 2555รายละเอียด
17 พ.ย. 2554ยูคาลิปตัสเค 127 (K127)11/25556 ก.พ. 2555รายละเอียด
17 พ.ย. 2554ยูคาลิปตัสเค 128 (K128)12/2556 ก.พ. 2555รายละเอียด
17 พ.ย. 2554ไม้ดอกสกุลขมิ้นเกรท คิง (Great King)13/25556 ก.พ. 2555รายละเอียด
17 พ.ย. 2554ไม้ดอกสกุลขมิ้นซีเอ็มยู มิราเคล (CMU Miracle)14/25556 ก.พ. 2555รายละเอียด
17 พ.ย. 2554ไม้ดอกสกุลขมิ้นซีเอ็มยู วิสต้า (CMU Vista)15/25556 ก.พ. 2555รายละเอียด
17 พ.ย. 2554ไม้ดอกสกุลขมิ้นเชียงใหม่ พิงค์ ไดมอน (Chiangmai Pink Diamond)16/25556 ก.พ. 2555รายละเอียด
17 พ.ย. 2554ไม้ดอกสกุลขมิ้นเชียงใหม่ เพิล (Chiangmai Pearl)17/25556 ก.พ. 2555รายละเอียด
17 พ.ย. 2554ไม้ดอกสกุลขมิ้นนิกาตะ (Niigata)19/25556 ก.พ. 2555รายละเอียด
17 พ.ย. 2554ไม้ดอกสกุลขมิ้นยูคิ (Uki)18/25556 ก.พ. 2555รายละเอียด
17 พ.ย. 2554ไม้ดอกสกุลขมิ้นซีเอ็มยู ลานนา เจม (CMU Lanna Gem)20/25556 ก.พ. 2555รายละเอียด
17 พ.ย. 2554ไม้ดอกสกุลขมิ้นซีเอ็มยู สวีท เลดี้ (CMU Sweet Lady)21/25556 ก.พ. 2555รายละเอียด
17 พ.ย. 2554ไม้ดอกสกุลขมิ้นบิวตี้ พรินซ์เซ็ส (Beauty Princess)22/25556 ก.พ. 2555รายละเอียด
16 ธ.ค. 2554ปาล์มน้ำมันโกลด์เด้นเทเนอร่า (Golden Tenera)2/255525 ม.ค. 2555รายละเอียด
16 ธ.ค. 2554ยูคาลิปตัสเค 87 (K89)23/255516 มี.ค. 2555รายละเอียด
16 ธ.ค. 2554ยูคาลิปตัสเค 90 (K90)24/255516 มี.ค. 2555รายละเอียด
16 ธ.ค. 2554ยูคาลิปตัสเค 93 (K93)25/255516 มี.ค. 2555รายละเอียด
16 ธ.ค. 2554ยูคาลิปตัสเค 101 (K101)26/255516 มี.ค. 2555รายละเอียด
16 ธ.ค. 2554ยูคาลิปตัสเค 123 (K123)27/255516 มี.ค. 2555รายละเอียด
16 ธ.ค. 2554ยูคาลิปตัสเค 142 (K142)28/255516 มี.ค. 2555รายละเอียด
16 ธ.ค. 2554ยูคาลิปตัสเค 144 (K144)29/255516 มี.ค. 2555รายละเอียด
16 ธ.ค. 2554ยูคาลิปตัสเค 145 (K145)30/255516 มี.ค. 2555รายละเอียด
16 ธ.ค. 2554ยูคาลิปตัสเค 146 (K146)31/255816 มี.ค. 2555รายละเอียด
23 ธ.ค. 2554พริกบีซีเควาย 16 X ซีเอ 144532/255516 มี.ค. 2555รายละเอียด
23 ธ.ค. 2554พริกบีซีเควาย 16 X ซีเอ 144933/255516 มี.ค. 2555รายละเอียด
23 ธ.ค. 2554พริกบีซีเควาย 16 X ซีเอ 145034/255516 มี.ค. 2555รายละเอียด
23 ธ.ค. 2554ผักกาดขาวปลี23-635/255516 มี.ค. 2555รายละเอียด
23 ธ.ค. 2554ผักกาดขาวปลี27-436/255516 มี.ค. 2555รายละเอียด
23 ธ.ค. 2554ผักกาดขาวปลี142-1037/255516 มี.ค. 2555รายละเอียด
23 ธ.ค. 2554ผักกาดขาวปลีไออาร์ 064-2 x 23-238/255516 มี.ค. 2555รายละเอียด
19 ม.ค. 2555พริกคีรีราษฎร์ 139/255528 มี.ค. 2555รายละเอียด
19 ม.ค. 2555พริกคีรีราษฎร์ 240/255528 มี.ค. 2555รายละเอียด
19 ม.ค. 2555พริกคีรีราษฎร์ 341/255528 มี.ค. 2555รายละเอียด
19 ม.ค. 2555พริกคีรีราษฎร์ 442/255528 มี.ค. 2555รายละเอียด
19 ม.ค. 2555พริกคีรีราษฎร์ 543/255528 มี.ค. 2555รายละเอียด
19 ม.ค. 2555พริกคีรีราษฎร์ 644/255528 มี.ค. 2555รายละเอียด
19 ม.ค. 2555พริกคีรีราษฎร์ 745/255528 มี.ค. 2555รายละเอียด
19 ม.ค. 2555พริกคีรีราษฎร์ 846/255528 มี.ค. 2555รายละเอียด
10 ก.พ. 2555ยูคาลิปตัสเค 72 (K72)47/25554 เม.ย. 2555รายละเอียด
10 ก.พ. 2555ยูคาลิปตัสเค 79 (K79)48/25554 เม.ย. 2555รายละเอียด
10 ก.พ. 2555ยูคาลิปตัสเค 95 (K95)49/25554 เม.ย. 2555รายละเอียด
10 ก.พ. 2555ยูคาลิปตัสเค 97 (K97)50/25554 เม.ย. 2555รายละเอียด
10 ก.พ. 2555ยูคาลิปตัสเค 98 (K98)51/25554 เม.ย. 2555รายละเอียด
10 ก.พ. 2555ยูคาลิปตัสเค 103 (K103)52/25554 เม.ย. 2555รายละเอียด
10 ก.พ. 2555ยูคาลิปตัสเค 105 (K105)53/25554 เม.ย. 2555รายละเอียด
10 ก.พ. 2555ยูคาลิปตัสเค 106 (K106)54/25554 เม.ย. 2555รายละเอียด
10 ก.พ. 2555ยูคาลิปตัสเค 112 (K112)55/25554 เม.ย. 2555รายละเอียด
10 ก.พ. 2555ยูคาลิปตัสเค 113 (K113)56/25554 เม.ย. 2555รายละเอียด
10 ก.พ. 2555ยูคาลิปตัสเค 116 (K116)57/25554 เม.ย. 2555รายละเอียด
10 ก.พ. 2555ยูคาลิปตัสเค 126 (K129)58/25554 เม.ย. 2555รายละเอียด
10 ก.พ. 2555ยูคาลิปตัสเค 130 (K130)59/25554 เม.ย. 2555รายละเอียด
10 ก.พ. 2555ยูคาลิปตัสเค 131 (K130)60/25554 เม.ย. 2555รายละเอียด
10 ก.พ. 2555ยูคาลิปตัสเค 136 (K136)61/25554 เม.ย. 2555รายละเอียด
10 ก.พ. 2555ยูคาลิปตัสเอช 273 (H273)62/25554 เม.ย. 2555รายละเอียด
10 ก.พ. 2555ยูคาลิปตัสเอช 274 (H274)63/25554 เม.ย. 2555รายละเอียด
10 ก.พ. 2555ยูคาลิปตัสเอช 289 (H289)64/25554 เม.ย. 2555รายละเอียด
10 ก.พ. 2555ยูคาลิปตัสเอช 290 (H290)65/25554 เม.ย. 2555รายละเอียด
10 ก.พ. 2555ยูคาลิปตัสเอช 293 (H293)66/25554 เม.ย. 2555รายละเอียด
10 ก.พ. 2555ฝรั่งหวานพิรุณ67/25554 เม.ย. 2555รายละเอียด
16 มี.ค. 2555มะขามป้อมแป้นสยาม69/25558 พ.ค. 2555รายละเอียด
16 มี.ค. 2555ตะขบตะขบยักษ์สมใจ68/25558 พ.ค. 2555รายละเอียด
20 เม.ย. 2555ยูคาลิปตัสเอช287 (H287)70/25554 ก.ย. 2555รายละเอียด
20 เม.ย. 2555ยูคาลิปตัสเอช295 (H295)71/25554 ก.ย. 2555รายละเอียด
20 เม.ย. 2555ยูคาลิปตัสเค96 (K96)72/25554 ก.ย. 2555รายละเอียด
20 เม.ย. 2555ยูคาลิปตัสเค100 (K100)73/25554 ก.ย. 2555รายละเอียด
20 เม.ย. 2555ยูคาลิปตัสเค110 (K110)74/25554 ก.ย. 2555รายละเอียด
20 เม.ย. 2555ยูคาลิปตัสเค122 (K122)75/25554 ก.ย. 2555รายละเอียด
20 เม.ย. 2555ยูคาลิปตัสเค132 (K132)76/25554 ก.ย. 2555รายละเอียด
10 ส.ค. 2555อ้อยทองภูมิ 180/25555 ต.ค. 2555รายละเอียด
10 ส.ค. 2555อ้อยทองภูมิ 281/25555 ต.ค. 2555รายละเอียด
10 ส.ค. 2555อ้อยทองภูมิ 382/25555 ต.ค. 2555รายละเอียด
10 ส.ค. 2555อ้อยทองภูมิ 483/25555 ต.ค. 2555รายละเอียด
10 ส.ค. 2555อ้อยทองภูมิ 584/25555 ต.ค. 2555รายละเอียด
10 ส.ค. 2555พริกพริกจินดา พจ.05489/255527 พ.ย. 2555รายละเอียด
10 ส.ค. 2555ถั่วฝักยาวพิจิตร 330/25563 มิ.ย. 2556รายละเอียดเปลี่ยนชื่อ
10 ส.ค. 2555ยางพาราเฉลิพระเกียรติ 98479/255527 ก.ย. 2555รายละเอียด
30 ก.ค. 2555ข้าวเขี้ยวงู78/255527 ก.ย. 2555รายละเอียด
10 ส.ค. 2555ส้มเขียวหวานล้ำค่า77/255517 ก.ย. 2555รายละเอียด
15 ส.ค. 2555ข้าวก่ำหอม มช.1/255610 ม.ค. 2556รายละเอียด
18 ส.ค. 2555ไผ่ไผ่หวายหนองโดน85/25555 ต.ค. 2555รายละเอียด
3 ก.ย. 2555ข้าวซิตโต้เจ้าแปด86/25555 ต.ค. 2555รายละเอียด
18 ก.ย. 2555พี้ชเจด (Jade)88/255527 พ.ย. 2555รายละเอียด
22 ต.ค. 2555กุหลาบอาร์พีเอฟ-มาเจนต้า พิงค์ (RPF-Magenta Pink)90/255525 ธ.ค. 2555รายละเอียด
22 ต.ค. 2555กุหลาบอาร์พีเอฟ-คอรอล บิวตี้ (RPF-Coral Beauty)91/255525 ธ.ค. 2555รายละเอียด
22 ต.ค. 2555กุหลาบอาร์พีเอฟ-อินทนนท์ ไพรด์ (RPF-Inthanon Pride)92/255525 ธ.ค. 2555รายละเอียด
22 ต.ค. 2555กุหลาบอาร์พีเอฟ-คริมสัน สวีต (RPF-Crimson Sweet)93/255525 ธ.ค. 2555รายละเอียด
22 ต.ค. 2555กุหลาบอาร์พีเอฟ-ลานนา บิวตี้ (RPF-Lanna Beauty)94/255525 ธ.ค. 2555รายละเอียด
22 ต.ค. 2555กุหลาบอาร์พีเอฟ-เรด การ์เน็ท (RPF-Red Garnet)95/255525 ธ.ค. 2555รายละเอียด
22 ต.ค. 2555บัวควีนสิริกิติ์2 /25568 ก.พ. 2556รายละเอียด
11 พ.ย. 2555สบู่ดำกำแพงแสน 13/25568 ก.พ. 2556รายละเอียด
11 พ.ย. 2555สบู่ดำกำแพงแสน 24/25568 ก.พ. 2556รายละเอียด
11 พ.ย. 2555สบู่ดำกำแพงแสน 35/25568 ก.พ. 2556รายละเอียด
23 ม.ค. 2556ข้าวโพดชัยนาท ๘๖-๑6/255621 มี.ค. 2556รายละเอียดเปลี่ยนชื่อ
20 ก.พ. 2556ถั่วเขียวชัยนาท ๘๔-๑8/25561 พ.ค. 2556รายละเอียด
20 ก.พ. 2556ฝ้ายตากฟ้า ๕7/255619 เม.ย. 2556รายละเอียด
22 มี.ค. 2556ข้าวดอกขาม16/255613 มิ.ย. 2556รายละเอียด
22 มี.ค. 2556ข้าวนางเขียน17/255613 มิ.ย. 2556รายละเอียด
22 มี.ค. 2556ข้าวนางครวญ18/255613 มิ.ย. 2556รายละเอียด
22 มี.ค. 2556ข้าวนางดำ19/255613 มิ.ย. 2556รายละเอียด
22 มี.ค. 2556ข้าวแม่ผี้ง20/255613 มิ.ย. 2556รายละเอียด
22 มี.ค. 2556ข้าวภูเขาทอง21/255613 มิ.ย. 2556รายละเอียด
22 มี.ค. 2556ข้าวเล็บนกไร่22/255613 มิ.ย. 2556รายละเอียด
22 มี.ค. 2556ข้าวเล็บมือนาง23/255613 มิ.ย. 2556รายละเอียด
22 มี.ค. 2556ข้าวสามเดือน24/255613 มิ.ย. 2556รายละเอียด
22 มี.ค. 2556ข้าวเหนียวดำกาต้นเขียว25/255613 มิ.ย. 2556รายละเอียด
22 มี.ค. 2556ข้าวเหนียวดำกาต้นดำ26/255613 มิ.ย. 2556รายละเอียด
14 มี.ค. 2556ทุเรียนจันทบุรี 19/255614 พ.ค. 2556รายละเอียด
14 มี.ค. 2556ทุเรียนจันทบุรี ๒10/255614 พ.ค. 2556รายละเอียด
14 มี.ค. 2556ทุเรียนจันทบุรี ๓11/255614 พ.ค. 2556รายละเอียด
14 มี.ค. 2556ทุเรียนลูกผสมจันทบุรี ๘๔-๔12/255614 พ.ค. 2556รายละเอียด
14 มี.ค. 2556ทุเรียนลูกผสมจันทบุรี ๘๔-๕13/255614 พ.ค. 2556รายละเอียด
14 มี.ค. 2556ทุเรียนลูกผสมจันทบุรี ๘๔-๖14/255614 พ.ค. 2556รายละเอียด
14 มี.ค. 2556ข้าวฟ่างUT 1658 หรือสุพรรณบุรี ๒15/255614 พ.ค. 2556รายละเอียด
27 มี.ค. 2556สบู่ดำกำแพงแสน ๔27/25563 มิ.ย. 2556รายละเอียด
27 มี.ค. 2556สบู่ดำกำแพงแสน ๕28/25563 มิ.ย. 2556รายละเอียด
27 มี.ค. 2556สบู่ดำกำแพงแสน ๖29/25563 มิ.ย. 2556รายละเอียด
3 เม.ย. 2556ว่านสี่ทิศดอยช้าง ๐๒31/25564 มิ.ย. 2556รายละเอียด
3 เม.ย. 2556ว่านสี่ทิศดอยช้าง ๐๔32/25564 มิ.ย. 2556รายละเอียด
3 เม.ย. 2556ว่านสี่ทิศวาวี ๐๕33/25564 มิ.ย. 2556รายละเอียด
3 เม.ย. 2556ว่านสี่ทิศวาวี ๐๖34/25564 มิ.ย. 2556รายละเอียด
30 เม.ย. 2556อ้อยอู่ทอง ๘๔-๑๒35/255618 มิ.ย. 2556รายละเอียด
30 เม.ย. 2556อ้อยอู่ทอง ๘๔-๑๓36/255618 มิ.ย. 2556รายละเอียด
30 เม.ย. 2556ไม้ดอกสกุลขมิ้นลานนา พิงค์ (Lanna Pink)38/255510 ก.ค. 2556รายละเอียด
30 เม.ย. 2556ไม้ดอกสกุลขมิ้นลานนา ไวท์ (Lanna White)39/255610 ก.ค. 2556รายละเอียด
30 เม.ย. 2556ไม้ดอกสกุลขมิ้นเทพประทาน40/255610 ก.ค. 2556รายละเอียด
30 เม.ย. 2556ไม้ดอกสกุลขมิ้นพรพิศิษฐ์41/255610 ก.ค. 2556รายละเอียด
30 เม.ย. 2556ไม้ดอกสกุลขมิ้นวินิจวนันดร42/255610 ก.ค. 2556รายละเอียด
30 เม.ย. 2556ไม้ดอกสกุลขมิ้นพิมพ์ใจ43/255610 ก.ค. 2556รายละเอียด
30 เม.ย. 2556มันสำปะหลังระยอง ๘๔-๑๓37/255610 ก.ค. 2556รายละเอียด
20 พ.ค. 2556พริกพริกขี่หนูผลใหญ่ศรีษะเกส ๑768/255629 ก.ค. 2556รายละเอียดเปลี่ยนชื่อ
21 มิ.ย. 2556ถั่วเหลืองฝักสดเชียงใหม่ ๘๔-๒รายละเอียด
21 มิ.ย. 2556มะละกอศรีราชภัฎ46/255621 ส.ค. 2556รายละเอียด
21 มิ.ย. 2556มะละกอศรีสารคาม47/255621 ส.ค. 2556รายละเอียด
21 มิ.ย. 2556ข้าวซีพี ๓๓๓ หรือ CP333 (R0811-1-6-1-1-1-1)45/25561 ส.ค. 2556รายละเอียด
21 มิ.ย. 2556บานชื่นบ้านไร่พิงค์ (Banrai Pink)48/255626 ส.ค. 2556รายละเอียด
21 มิ.ย. 2556บานชื่นบ้านไร่พิงค์บอล (Banrai Pink Ball)49/255626 ส.ค. 2556รายละเอียด
21 มิ.ย. 2556บานชื่นบ้านไร่แซลมอน (Banrai Salmon)50/255626 ส.ค. 2556รายละเอียด
21 มิ.ย. 2556บานชื่นซีเอ็มยู มูนไลท์ (CMU Moonlight)51/255626 ส.ค. 2556รายละเอียด
21 มิ.ย. 2556บานชื่นซีเอ็มยู ซันไรส์ (CMU Sunrise)52/255626 ส.ค. 2556รายละเอียด
7 ส.ค. 2556อ้อยศรีสำโรง ๑777/255622 ต.ค. 2556รายละเอียดเปลี่ยนชื่อ
7 ส.ค. 2556หน้าวัวลำปาง ๘๔-๑ หรือห้างฉัตร ๐๒๔56/255614 พ.ย. 2556รายละเอียด
7 ส.ค. 2556หน้าวัวลำปาง ๘๔-๒ หรือห้างฉัตร ๐๒๘57/255614 พ.ย. 2556รายละเอียด
7 ส.ค. 2556หน้าวัวลำปาง ๘๔-๓ หรือห้างฉัตร ๐๓๔58/255614 พ.ย. 2556รายละเอียด
7 ส.ค. 2556หน้าวัวลำปาง ๘๔-๔ หรือห้างฉัตร ๐๔๙59/255614 พ.ย. 2556รายละเอียด
7 ส.ค. 2556หน้าวัวลำปาง ๘๔-๕ หรือห้างฉัตร ๑๓๒60/255614 พ.ย. 2556รายละเอียด
7 ส.ค. 2556ว่านสี่ทิศลูกผสมอิคาราชิ (Ikarashi)54/255622 ต.ค. 2556รายละเอียด
7 ส.ค. 2556ไม้ดอกสกุลขมิ้นโอยามา (Oyama)55/255622 ต.ค. 2556รายละเอียด
21 พ.ย. 2556กุหลาบภูพิงค์ ๑8/25571 ก.พ. 2557รายละเอียด
21 พ.ย. 2556กุหลาบภูพิงค์ ๒9/25571 ก.พ. 2557รายละเอียด
21 พ.ย. 2556กุหลาบภูพิงค์ ๓10/25571 ก.พ. 2557รายละเอียด
21 พ.ย. 2556กุหลาบภูพิงค์ ๔11/25571 ก.พ. 2557รายละเอียด
21 พ.ย. 2556กุหลาบภูพิงค์ ๖12/25571 ก.พ. 2557รายละเอียด
21 พ.ย. 2556กุหลาบภูพิงค์ ๘13/25571 ก.พ. 2557รายละเอียด
21 พ.ย. 2556กุหลาบภูพิงค์ ๑๐14/25571 ก.พ. 2557รายละเอียด
17 ต.ค. 2556มะเกี๋ยงอาร์เอสพีจี–เอ็มเค–๐๐๖ (RSPG-MK-006)61/255626 พ.ย. 2556รายละเอียด
17 ต.ค. 2556มะเกี๋ยงอาร์เอสพีจี–เอ็มเค–๐๒๖ (RSPG-MK-026)62/255626 พ.ย. 2556รายละเอียด
17 ต.ค. 2556มะเกี๋ยงอาร์เอสพีจี–เอ็มเค–๐๒๗ (RSPG-MK-027)63/255626 พ.ย. 2556รายละเอียด
17 ต.ค. 2556ปทุมมาลูกผสมรอพ์ฟ แองเจิ้ล (RoPF Angel)1/25579 ม.ค. 2557รายละเอียด
17 ต.ค. 2556ปทุมมาลูกผสมรอพ์ฟ รูบี้ (RoPF Ruby)2/25579 ม.ค. 2557รายละเอียด
17 ต.ค. 2556ปทุมมาลูกผสมรอพ์ฟ สการ์เล็ต (RoPF Scarlet)3/25579 ม.ค. 2557รายละเอียด
17 ต.ค. 2556ปทุมมาลูกผสมรอพ์ฟ กลอรี่ (RoPF Glory)4/25579 ม.ค. 2557รายละเอียด
17 ต.ค. 2556ปทุมมาลูกผสมรอพ์ฟ ไบรด์ (RoPF Bride)5/25579 ม.ค. 2557รายละเอียด
17 ต.ค. 2556ปทุมมาลูกผสมรอพ์ฟ เอลฟ์ (RoPF Elf)6/25579 ม.ค. 2557รายละเอียด
17 ต.ค. 2556ปทุมมาลูกผสมรอพ์ฟ บลัช (RoPF Blush)7/25579 ม.ค. 2557รายละเอียด
21 ต.ค. 2556ยาสูบเอ็มเจวีศูนย์หนึ่ง (MJV01)64/255627 ธ.ค. 2557รายละเอียด
21 ต.ค. 2556ยาสูบเอ็มเจวีศูนย์สอง (MJV02)65/255627 ธ.ค. 2557รายละเอียด
21 ต.ค. 2556ยาสูบเอ็มเจบีศูนย์หนึ่ง (MJฺB01)66/255627 ธ.ค. 2557รายละเอียด
21 ต.ค. 2556ยาสูบบายสี (Baisee)67/255627 ธ.ค. 2557รายละเอียด
23 ธ.ค. 2556กุหลาบดารา (Dara)15/255714 มี.ค. 2557รายละเอียด
23 ธ.ค. 2556กุหลาบจิตรา (Jitra)16/255714 มี.ค. 2557รายละเอียด
23 ธ.ค. 2556กุหลาบรสา (Rasa)17/255714 มี.ค. 2557รายละเอียด
23 ธ.ค. 2556กุหลาบกานดา (Kanda)18/255714 มี.ค. 2557รายละเอียด
23 ธ.ค. 2556กุหลาบโสภา (Sopa)19/255714 มี.ค. 2557รายละเอียด
20 ม.ค. 2557ข้าวซีพี ๓๐๔20/255711 เม.ย. 2557รายละเอียด
27 มี.ค. 2557แกลดิโอลัสซีเอ็มยู - เอ็กเซลเลนซ์ (CMU - Excellence)21/255717 มิ.ย. 2557รายละเอียด
27 มี.ค. 2557แกลดิโอลัสซีเอ็มยู - โกลเด็น จูบิลี (CMU – Golden Jubilee)22/255717 มิ.ย. 2557รายละเอียด
27 มี.ค. 2557แกลดิโอลัสซีเอ็มยู – โกลด์สตาร์ (CMU – Goldstar)23/255717 มิ.ย. 2557รายละเอียด
27 มี.ค. 2557แกลดิโอลัสซีเอ็มยู – เพอร์เฟคชั่น (CMU – Perfection)24/255717 มิ.ย. 2557รายละเอียด
27 มี.ค. 2557แกลดิโอลัสซีเอ็มยู - ซัคเซส (CMU- Success)25/255717 มิ.ย. 2557รายละเอียด
2 ก.ค. 2557สับปะรดเหลืองสามร้อยยอด26/255729 ส.ค. 2557รายละเอียด
14 ส.ค. 2557หน้าวัวใบสยามไดมอนด์ (Siam Diamond)818/25575 พ.ย. 2557รายละเอียด
14 ส.ค. 2557กล้วยไม้แวนดาเพียวส์แว๊กซ์ชุติภัทร์ (Shutipat)819/25575 พ.ย. 2557รายละเอียด
29 ส.ค. 2557กระเจี๊ยบเขียวศฝก. ๑820/255721 พ.ย. 2557รายละเอียด
22 ต.ค. 2557เบญจมาศมูนชายน์ วว. ๒ (Moonshine TISTR 1)821/255725 ธ.ค. 2557รายละเอียด
22 ต.ค. 2557เบญจมาศมูนชายน์ วว. ๒ (Moonshine TISTR 2)822/255725 ธ.ค. 2557รายละเอียด
22 ต.ค. 2557เบญจมาศมูนชายน์ วว. ๓ (Moonshine TISTR 3)823/255725 ธ.ค. 2557รายละเอียด
22 ต.ค. 2557เบญจมาศคริสตัลเรด วว. ๔ (Chrystal Red TISTR 4)824/255725 ธ.ค. 2557รายละเอียด
22 ต.ค. 2557เบญจมาศคริสตัลโกลด์ วว. ๕ (Chrystal Gold TISTR 5)825/255725 ธ.ค. 2557รายละเอียด
22 ต.ค. 2557เบญจมาศคริสตัล ดีพ เรด วว. ๖ (Chrystal Deep Red TISTR 6)826/255725 ธ.ค. 2557รายละเอียด
22 ต.ค. 2557เบญจมาศคริสตัล โกลด์ วว. ๗ (Chrystal Gold TISTR 7)827/255725 ธ.ค. 2557รายละเอียด
22 ต.ค. 2557เบญจมาศคริสตัล โกลด์ วว. ๘ (Chrystal Gold TISTR 8)828/255725 ธ.ค. 2557รายละเอียด
22 ต.ค. 2557เบญจมาศเลโมนา กรีน วว. ๙ (Lemona Green TISTR 9)829/255725 ธ.ค. 2557รายละเอียด
22 ต.ค. 2557เบญจมาศเลโมนา กรีน วว. ๑๐ (Lemona Green TISTR 10)830/255725 ธ.ค. 2557รายละเอียด
22 ต.ค. 2557เบญจมาศเลโมนา กรีน วว. ๑๑ (Lemona GreenTISTR 11)831/255725 ธ.ค. 2557รายละเอียด
22 ต.ค. 2557เบญจมาศเลโมนา กรีน วว. ๑๒ (Lemona Green TISTR 12)832/255725 ธ.ค. 2557รายละเอียด
22 ต.ค. 2557เบญจมาศเลโมนา กรีน วว. ๑๓ (Lemona Green TISTR 13)833/255725 ธ.ค. 2557รายละเอียด
22 ต.ค. 2557เบญจมาศเลโมนา กรีน วว. ๑๔ (Lemona Green TISTR 14834/255725 ธ.ค. 2557รายละเอียด
22 ต.ค. 2557เบญจมาศกรีนนี่ โดนัท วว. ๑๕ (Greeny Donut TISTR 15)835/255725 ธ.ค. 2557รายละเอียด
22 ต.ค. 2557เบญจมาศกรีนนี่ โดนัท วว. ๑๖ (Greeny Donut TISTR 16)836/255725 ธ.ค. 2557รายละเอียด
22 ต.ค. 2557เบญจมาศโกลเด้น คอสโม วว. ๑๗ (Golden Cosmo TISTR 17)837/255725 ธ.ค. 2557รายละเอียด
22 ต.ค. 2557เบญจมาศโกลเด้น คอสโม วว. ๑๘ (Golden Cosmo TISTR 18)838/255725 ธ.ค. 2557รายละเอียด
22 ต.ค. 2557เบญจมาศโกลเด้น คอสโม วว. ๑๙ (Golden Cosmo TISTR 19)839/255725 ธ.ค. 2557รายละเอียด
22 ต.ค. 2557เบญจมาศโกลเด้นอาย วว. ๒๐ (Golden Eye TISTR 20)840/255725 ธ.ค. 2557รายละเอียด
22 ต.ค. 2557เบญจมาศโกลเด้นอาย วว. ๒๑ (Golden Eye TISTR 21)841/255725 ธ.ค. 2557รายละเอียด
22 ต.ค. 2557เบญจมาศโกลเด้นอาย วว. ๒๒ (Golden Eye TISTR 22)842/255725 ธ.ค. 2557รายละเอียด
22 ต.ค. 2557พริกขี้หนูปู่เมธเบอร์ ๑863/25579 ม.ค. 2558รายละเอียด
22 ต.ค. 2557ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์ เบอร์ 1864/25579 ม.ค. 2558รายละเอียด
22 ต.ค. 2557ถั่วฝักยาวสิรินธร เบอร์ ๑865/25579 ม.ค. 2558รายละเอียด
31 ต.ค. 2557แตงกวาล้านนา ๑843/255725 ธ.ค. 2557รายละเอียด
31 ต.ค. 2557แตงกวาล้านนา ๒844/255725 ธ.ค. 2557รายละเอียด
31 ต.ค. 2557แตงกวาล้านนา ๓845/255725 ธ.ค. 2557รายละเอียด
31 ต.ค. 2557แตงกวาล้านนา ๔846/255725 ธ.ค. 2557รายละเอียด
31 ต.ค. 2557แตงกวาล้านนา ๕847/255725 ธ.ค. 2557รายละเอียด
31 ต.ค. 2557แตงกวาล้านนา ๖848/255725 ธ.ค. 2557รายละเอียด
31 ต.ค. 2557แตงกวาล้านนา ๗849/255725 ธ.ค. 2557รายละเอียด
31 ต.ค. 2557แตงกวาล้านนา ๘850/255725 ธ.ค. 2557รายละเอียด
31 ต.ค. 2557แตงกวาลูกผสมล้านนา ๑851/255725 ธ.ค. 2557รายละเอียด
31 ต.ค. 2557แตงกวาลูกผสมล้านนา ๒852/255725 ธ.ค. 2557รายละเอียด
31 ต.ค. 2557แตงกวาลูกผสมล้านนา ๓853/255725 ธ.ค. 2557รายละเอียด
31 ต.ค. 2557แตงกวาลูกผสมล้านนา ๔854/255725 ธ.ค. 2557รายละเอียด
31 ต.ค. 2557แตงกวาลูกผสมล้านนา ๕855/255725 ธ.ค. 2557รายละเอียด
31 ต.ค. 2557ฟักทองทองล้านนา ๑856/255725 ธ.ค. 2557รายละเอียด
31 ต.ค. 2557ฟักทองทองล้านนา ๒857/255725 ธ.ค. 2557รายละเอียด
31 ต.ค. 2557ฟักทองทองล้านนา ๓858/255725 ธ.ค. 2557รายละเอียด
31 ต.ค. 2557ฟักทองทองล้านนา ๔859/255725 ธ.ค. 2557รายละเอียด
31 ต.ค. 2557ฟักทองทองล้านนา ๕860/255725 ธ.ค. 2557รายละเอียด
31 ต.ค. 2557ฟักทองทองล้านนา ๖861/255725 ธ.ค. 2557รายละเอียด
31 ต.ค. 2557ฟักทองทองล้านนา ๗862/255725 ธ.ค. 2557รายละเอียด
7 พ.ศ. 2557อ้อยครบุรี ๑๑-๑866/255829 ม.ค. 2558รายละเอียด
3 ก.พ. 2558มะละกออาร์เอ็มยู868/255817 เม.ย. 2558รายละเอียด
3 ก.พ. 2558มะละกออาร์เอ็มยู 1869/255817 เม.ย. 2558รายละเอียด
3 ก.พ. 2558มะละกออาร์เอ็มยู 2870/255817 เม.ย. 2558รายละเอียด
3 ก.พ. 2558มะละกออาร์เอ็มยู 3871/255817 เม.ย. 2558รายละเอียด
3 ก.พ. 2558ข้าวโพดชัยนาท ๒867/255831 มี.ค. 2557รายละเอียดเปลี่ยนชื่อ
19 มี.ค. 2558ถั่วลิสงเถาฟลอริเกรซ872/255814 พ.ค. 2558รายละเอียด
19 มิ.ย. 2558เสาวรสเหลืองหวาน (Yellow Sweet)873/25583 ก.ย. 2558รายละเอียด
14 ก.ย. 2558ข้าวขาวเจ๊กชัยนาท908/255917 มิ.ย. 2559รายละเอียด
14 ก.ย. 2558ข้าวทับทิมชุมแพ909/255917 มิ.ย. 2559รายละเอียดรายละเอียด
14 ก.ย. 2558ข้าวมะลินิลสุรินทร์910/255917 มิ.ย. 2559รายละเอียดรายละเอียด
14 ก.ย. 2558ข้าวหอมใบเตย ๖๒911/255917 มิ.ย. 2559รายละเอียดเปลี่ยนชื่อ
14 ก.ย. 2558ข้าวหอมกระดังงา ๕๙912/255917 มิ.ย. 2559รายละเอียด
14 ก.ย. 2558ข้าวมะลิโกเมนสุรินทร์913/255917 มิ.ย. 2559รายละเอียดเปลี่ยนชื่อ
14 ก.ย. 2558ลิ้นจี่โกมินทร์874/25584 ธ.ค. 2558รายละเอียด
19 ต.ค. 2558มะนาวแป้นสุขประเสริฐ876/25595 ม.ค. 2559รายละเอียด
19 ต.ค. 2558หอมแดงบ้านโฮ่ง875/25595 ม.ค. 2559รายละเอียด
19 พ.ย. 2558ฝ้ายTF2 6/BC-B-115-B-5-B-Bรายละเอียด
19 ต.ค. 2558ถั่วแขกสีม่วงสิรินธร เบอร์ ๑877/25595 ม.ค. 2559รายละเอียด
2 ก.พ. 2559ส้มสายน้ำผึ้งแพร่ ๑878/255921 มี.ค. 2559รายละเอียด
2 ก.พ. 2559ทุเรียนจันทบุรี ๗879/255921 มี.ค. 2559รายละเอียด
2 ก.พ. 2559ทุเรียนจันทบุรี ๘880/255921 มี.ค. 2559รายละเอียด
2 ก.พ. 2559ทุเรียนจันทบุรี ๙881/255921 มี.ค. 2559รายละเอียด
2 ก.พ. 2559มะละกออาร์เอ็มยู ๔883/255925 มี.ค. 2559รายละเอียด
2 ก.พ. 2559มะละกออาร์เอ็มยู ๕884/255925 มี.ค. 2559รายละเอียด
2 ก.พ. 2559มะละกออาร์เอ็มยู ๖885/255925 มี.ค. 2559รายละเอียด
2 ก.พ. 2559มะละกออาร์เอ็มยู ๗886/255925 มี.ค. 2559รายละเอียด
2 ก.พ. 2559มะละกออาร์เอ็มยู ๘887/255925 มี.ค. 2559รายละเอียด
2 ก.พ. 2559มะละกออาร์เอ็มยู ๙888/255925 มี.ค. 2559รายละเอียด
2 ก.พ. 2559มะละกออาร์เอ็มยู ๑๐889/255925 มี.ค. 2559รายละเอียด
2 ก.พ. 2559มะละกออาร์เอ็มยู ๑๑890/255925 มี.ค. 2559รายละเอียด
2 ก.พ. 2559มะละกออาร์เอ็มยู ๑๒891/255925 มี.ค. 2559รายละเอียด
2 ก.พ. 2559มะละกออาร์เอ็มยู ๑๓892/255925 มี.ค. 2559รายละเอียด
2 ก.พ. 2559มะละกออาร์เอ็มยู ๑๔893/255925 มี.ค. 2559รายละเอียด
2 ก.พ. 2559มะละกออาร์เอ็มยู ๑๕894/255925 มี.ค. 2559รายละเอียด
2 ก.พ. 2559มะละกออาร์เอ็มยู ๑๖895/255925 มี.ค. 2559รายละเอียด
2 ก.พ. 2559มะละกออาร์เอ็มยู ๑๗896/255925 มี.ค. 2559รายละเอียด
2 ก.พ. 2559มะละกออาร์เอ็มยู ๑๘897/255925 มี.ค. 2559รายละเอียด
2 ก.พ. 2559มะละกออาร์เอ็มยู ๑๙898/255925 มี.ค. 2559รายละเอียด
9 ก.พ. 2559สตรอเบอรี่พระราชทาน ๘๘882/255921 มี.ค. 2559รายละเอียด
7 มี.ค. 2559ไม้ดอกสกุลขมิ้นสตาร์เลท (Starlet)903/255913 พ.ค. 2559รายละเอียด
7 มี.ค. 2559ไม้ดอกสกุลขมิ้นพิงค์ เมโลดี้ (Pink Melody)904/255913 พ.ค. 2559รายละเอียด
7 มี.ค. 2559ไม้ดอกสกุลฮาเบนาเรียลานนาแองเจิล (Lanna Angel)905/255913 พ.ค. 2559รายละเอียด
7 มี.ค. 2559กระเจี๊ยบเขียวพิจิตร ๑900/255910 พ.ค. 2559รายละเอียด
7 มี.ค. 2559มันฝรั่งเชียงใหม่ ๑901/255910 พ.ค. 2559รายละเอียดเชียงใหม่ 60-1
7 มี.ค. 2559มันฝรั่งเชียงใหม่ ๒902/255910 พ.ค. 2559รายละเอียดเชียงใหม่ 60-2
7 มี.ค. 2559ทับทิมจรัสแสง899/25594 พ.ค. 2559รายละเอียด
7 มี.ค. 2559ไม้ดอกสกุลขมิ้นบ้านไร่พิงค์ (Banrai Pink)920/255930 มิ.ย. 2559รายละเอียด
7 มี.ค. 2559ไม้ดอกสกุลขมิ้นซีเอ็มยู ไวท์ สตาร์ (CMU White Star)921/255930 มิ.ย. 2559รายละเอียด
7 มี.ค. 2559ไม้ดอกสกุลขมิ้นเวลคัม (Welcome)922/255930 มิ.ย. 2559รายละเอียด
7 มี.ค. 2559ไม้ดอกสกุลขมิ้นบ้านไร่ เรด (Banrai Red)923/255930 มิ.ย. 2559รายละเอียด
7 มี.ค. 2559ไม้ดอกสกุลขมิ้นบ้านไร่ วิคทอรี่ (Banrai Victory)924/255930 มิ.ย. 2559รายละเอียด
7 มี.ค. 2559มันสำปะหลังพิรุณ ๑906/255913 พ.ค. 2559รายละเอียด
7 มี.ค. 2559มันสำปะหลังพิรุณ ๒907/255913 พ.ค. 2559รายละเอียด
20 เม.ย. 2559พริกขี้หนูกาญจนบุรี ๑916/255921 มิ.ย. 2559รายละเอียด
20 เม.ย. 2559พริกพิจิตร ๒917/255921 มิ.ย. 2559รายละเอียด
20 เม.ย. 2559พริกเหลืองพิจิตร ๓918/255921 มิ.ย. 2559รายละเอียด
20 เม.ย. 2559สะตอตง.๔919/255921 มิ.ย. 2559รายละเอียด
20 เม.ย. 2559มะนาวแป้นศุกลภัทร915/255917 มิ.ย. 2559รายละเอียด
20 เม.ย. 2559โฮย่าฟิโล914/255917 มิ.ย. 2559รายละเอียด
24 มิ.ย. 2559ว่านสี่ทิศ (ลูกผสม)ซีเอ็มยูกู๊ดเนส (CMU Goodness)958/25597 พ.ย. 2559รายละเอียดเปลี่ยนชื่อ
24 มิ.ย. 2559ว่านสี่ทิศ (ลูกผสม)ซีเอ็มยูพรายด์ (CMU Pride)959/25597 พ.ย. 2559รายละเอียด
24 มิ.ย. 2559ว่านสี่ทิศ (ลูกผสม)ซีเอ็มยูเรดเฟรม (CMU Red Flame)960/25597 พ.ย. 2559รายละเอียด
24 มิ.ย. 2559ว่านสี่ทิศ (ลูกผสม)ซีเอ็มยูวินเนอร์ (CMU Winner)961/25597 พ.ย. 2559รายละเอียด
24 มิ.ย. 2559ว่านสี่ทิศ (ลูกผสม)ซีเอ็มยูวิคทอรี (CMU Victory)962/25597 พ.ย. 2559รายละเอียด
24 มิ.ย. 2559เบญจมาศวว.๒๓ (TISTR 23)925/25594 ส.ค. 2559รายละเอียด
24 มิ.ย. 2559เบญจมาศวว.๒๔ (TISTR 24)926/25594 ส.ค. 2559รายละเอียด
24 มิ.ย. 2559เบญจมาศวว.๒๕ (TISTR 25)927/25594 ส.ค. 2559รายละเอียด
24 มิ.ย. 2559เบญจมาศวว.๒๖ (TISTR 26)928/25594 ส.ค. 2559รายละเอียด
24 มิ.ย. 2559เบญจมาศวว.๒๗ (TISTR 27)929/25594 ส.ค. 2559รายละเอียด
24 มิ.ย. 2559เบญจมาศวว.๒๘ (TISTR 28)930/25594 ส.ค. 2559รายละเอียด
24 มิ.ย. 2559เบญจมาศวว.๒๙ (TISTR 29)931/25594 ส.ค. 2559รายละเอียด
24 มิ.ย. 2559เบญจมาศวว.๓๐ (TISTR 30)932/25594 ส.ค. 2559รายละเอียด
24 มิ.ย. 2559เบญจมาศวว.๓๑ (TISTR 31)933/25594 ส.ค. 2559รายละเอียด
24 มิ.ย. 2559เบญจมาศวว.๓๒ (TISTR 32)934/25594 ส.ค. 2559รายละเอียด
24 มิ.ย. 2559เบญจมาศวว.๓๓ (TISTR 33)935/25594 ส.ค. 2559รายละเอียด
24 มิ.ย. 2559เบญจมาศวว.๓๔ (TISTR 34)936/25594 ส.ค. 2559รายละเอียด
24 มิ.ย. 2559เบญจมาศวว.๓๕ (TISTR 35)937/25594 ส.ค. 2559รายละเอียด
24 มิ.ย. 2559เบญจมาศวว.๓๖ (TISTR 36)938/25594 ส.ค. 2559รายละเอียด
24 มิ.ย. 2559เบญจมาศวว.๓๗ (TISTR 37)939/25594 ส.ค. 2559รายละเอียด
24 มิ.ย. 2559เบญจมาศวว.๓๘ (TISTR 38)940/25594 ส.ค. 2559รายละเอียด
24 มิ.ย. 2559เบญจมาศวว.๓๙ (TISTR 39)941/25594 ส.ค. 2559รายละเอียด
24 มิ.ย. 2559เบญจมาศวว.๔๐ (TISTR 40)942/25594 ส.ค. 2559รายละเอียด
24 มิ.ย. 2559เบญจมาศวว.๔๑ (TISTR 41)943/25594 ส.ค. 2559รายละเอียด
24 มิ.ย. 2559เบญจมาศวว.๔๒ (TISTR 42)944/25594 ส.ค. 2559รายละเอียด
24 มิ.ย. 2559เบญจมาศวว.๔๓ (TISTR 43)945/25594 ส.ค. 2559รายละเอียด
24 มิ.ย. 2559เบญจมาศวว.๔๔ (TISTR 44)946/25594 ส.ค. 2559รายละเอียด
24 มิ.ย. 2559เบญจมาศวว.๔๕ (TISTR 45)947/25594 ส.ค. 2559รายละเอียด
24 มิ.ย. 2559เบญจมาศวว.๔๖ (TISTR 46)948/25594 ส.ค. 2559รายละเอียด
24 มิ.ย. 2559เบญจมาศวว.๔๗ (TISTR 47)949/25594 ส.ค. 2559รายละเอียด
24 มิ.ย. 2559เบญจมาศวว.๔๘ (TISTR 48)950/25594 ส.ค. 2559รายละเอียด
24 มิ.ย. 2559เบญจมาศวว.๔๙ (TISTR 49)951/25594 ส.ค. 2559รายละเอียด
24 มิ.ย. 2559ลำไยเพชรมงคล952/25594 ส.ค. 2559รายละเอียด
24 มิ.ย. 2559มะปรางทองนพรัตน์953/25594 ส.ค. 2559รายละเอียด
21 ก.ค. 2559ทุเรียนศรีสุวรรณ954/25595 ก.ย. 2559รายละเอียด
21 ก.ค. 2559ลิ้นจี่ค่อมบุญมา955/25595 ก.ย. 2559รายละเอียด
2 ส.ค. 2559พริกศรีสะเกษ 2956/255918 ก.ย. 2559รายละเอียด
22 ส.ค. 2559ข้าวเอ็มจีซี 1957/25597 ต.ค. 2559รายละเอียด
9 พ.ย. 2559ไม้ดอกสกุลขมิ้นเชียงรายพีพี ๓963/256010 ม.ค. 2560รายละเอียด
9 พ.ย. 2559ไม้ดอกสกุลขมิ้นเชียงรายพีพี ๒964/256010 ม.ค. 2560รายละเอียด
9 พ.ย. 2559ไม้ดอกสกุลขมิ้นเชียงรายพีพี ๓965/256010 ม.ค. 2560รายละเอียด
9 พ.ย. 2559ไม้ดอกสกุลขมิ้นเชียงรายซีเอฟ ๑/เอ็นเอ966/256010 ม.ค. 2560รายละเอียด
9 พ.ย. 2559ไม้ดอกสกุลขมิ้นเชียงรายซีเอฟ ๒967/256010 ม.ค. 2560รายละเอียด
9 พ.ย. 2559ไม้ดอกสกุลขมิ้นเชียงรายซีเอฟ ๓968/256010 ม.ค. 2560รายละเอียด
9 พ.ย. 2559ไม้ดอกสกุลขมิ้นเชียงรายซีเอฟ ๔969/256010 ม.ค. 2560รายละเอียด
9 พ.ย. 2559ไม้ดอกสกุลขมิ้นเชียงรายซีเอฟ ๕970/256010 ม.ค. 2560รายละเอียด
9 พ.ย. 2559ไม้ดอกสกุลขมิ้นเชียงรายซีเอฟ ๖971/256010 ม.ค. 2560รายละเอียด
9 พ.ย. 2559ไม้ดอกสกุลขมิ้นเชียงรายซีเอฟ ๗972/256010 ม.ค. 2560รายละเอียด
9 พ.ย. 2559ไม้ดอกสกุลขมิ้นเชียงรายซีเอฟ ๘973/256010 ม.ค. 2560รายละเอียด
9 พ.ย. 2559ไม้ดอกสกุลขมิ้นเชียงรายซีเอฟ ๙974/256010 ม.ค. 2560รายละเอียด
9 พ.ย. 2559ไม้ดอกสกุลขมิ้นเชียงรายซีเอฟ ๑๐975/256010 ม.ค. 2560รายละเอียด
9 พ.ย. 2559ไม้ดอกสกุลขมิ้นเชียงรายซีเอฟ ๑๑976/256010 ม.ค. 2560รายละเอียด
9 พ.ย. 2559ไม้ดอกสกุลขมิ้นเชียงรายซีเอฟ ๑๒977/256010 ม.ค. 2560รายละเอียด
9 พ.ย. 2559ไม้ดอกสกุลขมิ้นเชียงรายซีเอฟ ๑๓978/256010 ม.ค. 2560รายละเอียด
9 พ.ย. 2559ไม้ดอกสกุลขมิ้นเชียงรายซีเอฟ ๑๕979/256010 ม.ค. 2560รายละเอียด
9 พ.ย. 2559ไม้ดอกสกุลขมิ้นเชียงรายซีเอฟ ๑๖980/256010 ม.ค. 2560รายละเอียด
9 พ.ย. 2559ไผ่รวกหวานภูกระดึง 581026/25608 มิ.ย. 2560รายละเอียด
28 ธ.ค. 2559มะเกี๋ยงอาร์เอสพีจี-เอ็มเค-๐๐๑ (RSPG-MK-001)989/256014 ก.พ. 2560รายละเอียด
28 ธ.ค. 2559มะเกี๋ยงอาร์เอสพีจี-เอ็มเค-๐๐๒ (RSPG-MK-002)990/256014 ก.พ. 2560รายละเอียด
28 ธ.ค. 2559มะเกี๋ยงอาร์เอสพีจี-เอ็มเค-๐๐๓ (RSPG-MK-003)991/256014 ก.พ. 2560รายละเอียด
28 ธ.ค. 2559มะเกี๋ยงอาร์เอสพีจี-เอ็มเค-๐๐๔ (RSPG-MK-004)992/256014 ก.พ. 2560รายละเอียด
28 ธ.ค. 2559มะเกี๋ยงอาร์เอสพีจี-เอ็มเค-๐๐๕ (RSPG-MK-005)993/256014 ก.พ. 2560รายละเอียด
28 ธ.ค. 2559มะเกี๋ยงอาร์เอสพีจี-เอ็มเค-๐๒๘ (RSPG-MK-028)999/256024 เม.ย. 2560รายละเอียดเปลี่ยนชื่อ
28 ธ.ค. 2559มะเกี๋ยงอาร์เอสพีจี-เอ็มเค-๐๐๗ (RSPG-MK-007)994/256014 ก.พ. 2560รายละเอียด
28 ธ.ค. 2559ถั่วแขกสีเหลืองเทพรัตน์เบอร์ ๑986/256030 ม.ค. 2560รายละเอียด
28 ธ.ค. 2559มะเขือเปราะพวงหยกจักรพันธ์987/256030 ม.ค. 2560รายละเอียด
28 ธ.ค. 2559ส้มคัมควัทกลมหวาน (Round Sweet)988/25609 ก.พ. 2560รายละเอียด
28 ธ.ค. 2559ชายผ้าสีดาสุพิชฌาย์ (Supicha)995/256015 ก.พ. 2560รายละเอียด
25 พ.ย. 2559พรหม (ลูกผสม)วว. ๑ (Phrom TISTR1)981/256010 ม.ค. 2560รายละเอียด
25 พ.ย. 2559พรหม (ลูกผสม)วว. ๒ (Phrom TISTR2)982/256010 ม.ค. 2560รายละเอียด
25 พ.ย. 2559พรหม (ลูกผสม)วว. ๓ (Phrom TISTR3)983/256010 ม.ค. 2560รายละเอียด
25 พ.ย. 2559พรหม (ลูกผสม)วว. ๔ (Phrom TISTR4)984/256010 ม.ค. 2560รายละเอียด
25 พ.ย. 2559พรหม (ลูกผสม)วว. ๕ (Phrom TISTR5)985/256010 ม.ค. 2560รายละเอียด
28 ธ.ค. 2559ข้าวหอมแดงสุโขทัย 3996/256028 ก.พ. 2560รายละเอียด
28 ธ.ค. 2559ข้าวหอมแดงสุโขทัย 4997/256028 ก.พ. 2560รายละเอียด
17 ม.ค. 2560ขนุนทองวิเชษ998/256028 ก.พ. 2560รายละเอียด
16 มี.ค. 2560ว่านสี่ทิศ (ลูกผสม)ซีเอ็มยูสมาร์ (CMU Smart)1002/25609 พ.ค. 2560รายละเอียด
16 มี.ค. 2560ว่านสี่ทิศ (ลูกผสม)ซีเอ็มยูไวท์เพิล (CMU Pearl)1003/25609 พ.ค. 2560รายละเอียด
16 มี.ค. 2560ว่านสี่ทิศ (ลูกผสม)ซีเอ็มยูเอลลิแกร็นซ (CMU Elegancel)1004/25609 พ.ค. 2560รายละเอียด
16 มี.ค. 2560ว่านสี่ทิศ (ลูกผสม)ซีเอ็มยูดีไลท์ (CMU Delight)1005/25609 พ.ค. 2560รายละเอียด
16 มี.ค. 2560ว่านสี่ทิศ (ลูกผสม)ซีเอ็มยูคลาสสิค (CMU Classic)1006/25609 พ.ค. 2560รายละเอียด
13 มี.ค. 2560หน้าวัวใบทับทิมสยาม (Siam Ruby)1000/256021 เม.ย. 2560รายละเอียด
13 มี.ค. 2560อนูเบียสอนูเจ็น ๑1001/256021 เม.ย. 2560รายละเอียด
30 มี.ค. 2560มะเขือเทศเอฟดี1-2 (FD1-2)1012/25608 มิ.ย. 2560รายละเอียด
30 มี.ค. 2560มะเขือเทศเอฟดี4 (เอ4) (FD4 (A4))1013/25608 มิ.ย. 2560รายละเอียด
30 มี.ค. 2560มะเขือเทศเอฟดี6 (เอ5) (FD6 (A5))1014/25608 มิ.ย. 2560รายละเอียด
30 มี.ค. 2560มะเขือเทศเอฟดี7 (เอ6) (FD7 (A6))1015/25608 มิ.ย. 2560รายละเอียด
30 มี.ค. 2560มะเขือเทศเอฟดี10 (เอ7) (FD10 (A7))1016/25608 มิ.ย. 2560รายละเอียด
30 มี.ค. 2560มะเขือเทศเอฟดี12-3 (เอ8-3) (FD12-3 (A8-3))1017/25608 มิ.ย. 2560รายละเอียด
30 มี.ค. 2560มะเขือเทศเอฟดี12-4 (เอ8-4) (FD12-4 (A8-4))1018/25608 มิ.ย. 2560รายละเอียด
30 มี.ค. 2560มะเขือเทศเอฟดี12-แอลเค(เอ8-แอลเค)(FD12-LK (A8-LK))1019/25608 มิ.ย. 2560รายละเอียด
30 มี.ค. 2560มะเขือเทศพีซี3 (เอ9) (PC3 (A9))1020/25608 มิ.ย. 2560รายละเอียด
30 มี.ค. 2560มะเขือเทศพีซี5 (เอ10) (PC5 (A10))1021/25608 มิ.ย. 2560รายละเอียด
30 มี.ค. 2560มะเขือเทศพีซี6 (เอ11) (PC6 (A11))1022/25608 มิ.ย. 2560รายละเอียด
30 มี.ค. 2560มะเขือเทศพีซี8 (เอ12) (PC8 (A12))1023/25608 มิ.ย. 2560รายละเอียด
30 มี.ค. 2560มะเขือเทศพีซี11 (CP11)1024/25608 มิ.ย. 2560รายละเอียด
30 มี.ค. 2560มะเขือเทศพีซี12-20 (A12-20)1025/25608 มิ.ย. 2560รายละเอียด
30 มี.ค. 2560มะขามเพชรอัมพร1007/25609 พ.ค. 2560รายละเอียด
21 เม.ย. 2560สบู่ดำลูกผสมเคยูเจแอลเอ็มเอส1 (KUJLms1)1027/256012 มิ.ย. 2560รายละเอียด
21 เม.ย. 2560สบู่ดำลูกผสมเคยูเจแอล26 (KUJL26)1028/256012 มิ.ย. 2560รายละเอียด
21 เม.ย. 2560สบู่ดำลูกผสมสุชาติ-เคยู1029/256012 มิ.ย. 2560รายละเอียด
21 เม.ย. 2560มะละกอแขกดำเกษตร1030/256012 มิ.ย. 2560รายละเอียด
21 เม.ย. 2560ดาวเรืองฝรั่งเศสกำแพงแสน-01-เอสวาย (กำแพงแสน-01-SY)1031/256012 มิ.ย. 2560รายละเอียด
21 เม.ย. 2560ดาวเรืองฝรั่งเศสกำแพงแสน-02-เอสโอ (กำแพงแสน-02-SO)1032/256012 มิ.ย. 2560รายละเอียด
21 เม.ย. 2560ดาวเรืองฝรั่งเศสกำแพงแสน-03-เอสโอ (กำแพงแสน-03-SO)1033/256012 มิ.ย. 2560รายละเอียด
21 เม.ย. 2560ดาวเรืองฝรั่งเศสกำแพงแสน-04-ดีโอ (กำแพงแสน-04-DO)1034/256012 มิ.ย. 2560รายละเอียด
21 เม.ย. 2560ดาวเรืองฝรั่งเศสกำแพงแสน-05-ดีวาย (กำแพงแสน-05-DY)1035/256012 มิ.ย. 2560รายละเอียด
21 เม.ย. 2560ดาวเรืองฝรั่งเศสกำแพงแสน-06-เอสอาร์ (กำแพงแสน-06-SR)1036/256012 มิ.ย. 2560รายละเอียด
21 เม.ย. 2560ดาวเรืองฝรั่งเศสกำแพงแสน-07-เอสวาย (กำแพงแสน-07-SY)1037/256012 มิ.ย. 2560รายละเอียด
21 เม.ย. 2560ดาวเรืองฝรั่งเศสกำแพงแสน-08-ดีโอ (กำแพงแสน-08-DO)1038/256012 มิ.ย. 2560รายละเอียด
21 เม.ย. 2560ดาวเรืองฝรั่งเศสกำแพงแสน-09-ดีวาย (กำแพงแสน-09-DY)1039/256012 มิ.ย. 2560รายละเอียด
21 เม.ย. 2560ดาวเรืองฝรั่งเศสกำแพงแสน-10-ดีอาร์ (กำแพงแสน-10-DR)1040/256012 มิ.ย. 2560รายละเอียด
21 เม.ย. 2560น้อยหน่าลูกผสมฝ้ายเขียวเกษตร21041/256012 มิ.ย. 2560รายละเอียด
21 เม.ย. 2560น้อยหน่าลูกผสมปากช่อง เคยู31042/256012 มิ.ย. 2560รายละเอียด
21 เม.ย. 2560ฝรั่งแม่โจ้๓๔๑1008/256028 พ.ค. 2560รายละเอียด
21 เม.ย. 2560ฝรั่งแม่โจ้๓๔๒1009/256028 พ.ค. 2560รายละเอียด
21 เม.ย. 2560ฝรั่งแม่โจ้๓๔๓1010/256028 พ.ค. 2560รายละเอียด
21 เม.ย. 2560มันเทศแม่โจ้๓๔๑1011/256028 พ.ค. 2560รายละเอียด
24 พ.ค. 2560มะกรูดหวานแปดริ้ว1043/256028 มิ.ย. 2560รายละเอียด
24 พ.ค. 2560ถั่วฝักยาวศฝก.๒1045/256022 ก.ค. 2560รายละเอียด
24 พ.ค. 2560ฟักศฝก.๓1046/256025 ส.ค. 2560รายละเอียด
8 มิ.ย. 2560ทุเรียนทองกมล1044/256012 ก.ค. 2560รายละเอียด
7 ก.ค. 2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นเออาร์เอ็มเจ๐๑ (ARMJ01)1047/256028 ส.ค. 2560รายละเอียด
7 ก.ค. 2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นเออาร์เอ็มเจ๐๒ (ARMJ02)1048/256028 ส.ค. 2560รายละเอียด
7 ก.ค. 2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นเออาร์เอ็มเจ๐๓ (ARMJ03)1049/256028 ส.ค. 2560รายละเอียด
7 ก.ค. 2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นเออาร์เอ็มเจ๐๔ (ARMJ04)1050/256028 ส.ค. 2560รายละเอียด
7 ก.ค. 2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นเออาร์เอ็มเจ๐๕ (ARMJ05)1051/256028 ส.ค. 2560รายละเอียด
7 ก.ค. 2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นเออาร์เอ็มเจ๐๖ (ARMJ06)1052/256028 ส.ค. 2560รายละเอียด
7 ก.ค. 2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นเออาร์เอ็มเจ๐๗ (ARMJ07)1053/256028 ส.ค. 2560รายละเอียด
7 ก.ค. 2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นเออาร์เอ็มเจ๐๘ (ARMJ08)1054/256028 ส.ค. 2560รายละเอียด
7 ก.ค. 2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นเออาร์เอ็มเจ๐๙ (ARMJ09)1055/256028 ส.ค. 2560รายละเอียด
7 ก.ค. 2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นเออาร์เอ็มเจ๑๐ (ARMJ10)1056/256028 ส.ค. 2560รายละเอียด
7 ก.ค. 2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นเออาร์เอ็มเจ๑๑ (ARMJ11)1057/256028 ส.ค. 2560รายละเอียด
7 ก.ค. 2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นเออาร์เอ็มเจ๑๒ (ARMJ12)1058/256028 ส.ค. 2560รายละเอียด
7 ก.ค. 2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นเออาร์เอ็มเจ๑๓ (ARMJ13)1059/256028 ส.ค. 2560รายละเอียด
7 ก.ค. 2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นเออาร์เอ็มเจ๑๔ (ARMJ14)1060/256028 ส.ค. 2560รายละเอียด
7 ก.ค. 2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นเออาร์เอ็มเจ๑๕ (ARMJ15)1061/256028 ส.ค. 2560รายละเอียด
7 ก.ค. 2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นเออาร์เอ็มเจ๑๖ (ARMJ16)1062/256028 ส.ค. 2560รายละเอียด
7 ก.ค. 2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นเออาร์เอ็มเจ๑๗ (ARMJ17)1063/256028 ส.ค. 2560รายละเอียด
7 ก.ค. 2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นเออาร์เอ็มเจ๑๘ (ARMJ18)1064/256028 ส.ค. 2560รายละเอียด
7 ก.ค. 2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นเออาร์เอ็มเจ๑๙ (ARMJ19)1065/256028 ส.ค. 2560รายละเอียด
7 ก.ค. 2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นเออาร์เอ็มเจ๒๐ (ARMJ20)1066/256028 ส.ค. 2560รายละเอียด
7 ก.ค. 2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นเออาร์เอ็มเจ๒๑ (ARMJ21)1067/256028 ส.ค. 2560รายละเอียด
9 ส.ค. 2560ข้าวโพดเทียนอยธยา 601068/256015 ก.ย. 2560รายละเอียด
28 ส.ค. 2560กาแฟโรบัสต้าอาร์๒๐๑๗-๑ (R2017-1)1069/25605 ต.ค. 2560รายละเอียด
28 ส.ค. 2560กาแฟโรบัสต้าอาร์๒๐๑๗-๒ (R2017-2)1070/25605 ต.ค. 2560รายละเอียด
28 ส.ค. 2560เคพกูสเบอร์รีเหลืองทอง1074/25606 พ.ย. 2560รายละเอียด
28 ส.ค. 2560เนคทารีนโกเมน 11075/25606 พ.ย. 2560รายละเอียด
28 ส.ค. 2560มะนาวแป้นมินตรา1073/256011 ต.ค. 2560รายละเอียด
28 ส.ค. 2560อ้อยน้ำตาลตะวันออก 11071/25605 ต.ค. 2560รายละเอียด
28 ส.ค. 2560อ้อยน้ำตาลตะวันออก 21072/25605 ต.ค. 2560รายละเอียด
30 ต.ค. 2560สุคนธาหอมเจริญ1317/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
8 พ.ย. 2560ถั่วลิสงเกษตรศาสตร์โก๋แก่ ๔๐ (Kasetsart Koh Kae 40)1321/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
8 พ.ย. 2560สะเดาสุขใจ1320/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
20 พ.ย. 2560ข้าวโพดเอฟ ๔๓๐๕ (F 4305)1323/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
20 พ.ย. 2560ข้าวโพดเอ็ม ๘๐ (M 80)1324/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
20 พ.ย. 2560ข้าวโพดซีเอ็นเอส ๗๕ (CNS 75)1325/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
20 พ.ย. 2560ข้าวโพดซีเอ็นเอส ๖๖ (CNS 66)1326/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
20 พ.ย. 2560ข้าวโพดซีเอ็นเอส ๕๐ (CNS 50)1327/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
27พ.ย. 2560มะเขือเทศโกลเด้นสวีท (Golden Sweet)1322/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
29 พ.ย. 2560ข้าวโพดตากฟ้า ๔1358/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียดเปลี่ยนชื่อ
29 พ.ย. 2560ข้าวโพดตากฟ้า ๕1359/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียดเปลี่ยนชื่อ
29 พ.ย. 2560ข้าวโพดตากฟ้า ๖1360/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียดเปลี่ยนชื่อ
29 พ.ย. 2560ข้าวโพดนครสวรรค์ ๔1361/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียดเปลี่ยนชื่อ
29 พ.ย. 2560ข้าวโพดนครสวรรค์ ๕1362/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียดเปลี่ยนชื่อ
29 พ.ย. 2560ปทุมมาเชียงรายพีพี ๔1330/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
29 พ.ย. 2560ปทุมมาเชียงรายพีพี ๕1331/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
29 พ.ย. 2560ปทุมมาเชียงรายพีพี ๖1332/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
29 พ.ย. 2560ปทุมมาเชียงรายพีพี ๗1333/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
29 พ.ย. 2560ปทุมมาเชียงรายเอฟ ๑๔1334/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
29 พ.ย. 2560ปทุมมาเชียงรายเอฟ ๑๗1335/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
29 พ.ย. 2560ปทุมมาเชียงรายเอฟ ๑๘1336/356128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
29 พ.ย. 2560ปทุมมาเชียงรายเอฟ ๑๙1337/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
29 พ.ย. 2560ปทุมมาเชียงรายเอฟ ๒๐1338/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
29 พ.ย. 2560ปทุมมาเชียงรายเอฟ๒๑1339/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
29 พ.ย. 2560ปทุมมาเชียงรายเอฟ ๒๒1340/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
29 พ.ย. 2560ปทุมมาเชียงรายเอฟ ๒๓1341/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
29 พ.ย. 2560ปทุมมาเชียงรายเอฟ ๒๔1342/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
29 พ.ย. 2560ปทุมมาเชียงรายเอฟ ๒๕1343/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
29 พ.ย. 2560ปทุมมาเชียงรายเอฟ ๒๖1344/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
29 พ.ย. 2560ปทุมมาเชียงรายเอฟ ๒๗1345/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
29 พ.ย. 2560ปทุมมาเชียงรายเอฟ ๒๘1346/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
29 พ.ย. 2560ปทุมมาเชียงรายเอฟ ๒๙1347/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
29 พ.ย. 2560ปทุมมาเชียงรายเอฟ ๓๐/เอ็นเอ1348/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
29 พ.ย. 2560ปทุมมาเชียงรายเอฟ ๓๑/เอ็นเอ1349/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
พ.ย. 2560โกโก้ไอ.เอ็ม ๑ (I.M.1)1318/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
พ.ย. 2560มะนาวแป้นหริภุญชัย1319/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
21 ธ.ค. 2560ข้าวซีพีไรซ์ ๘๘๘ (CPRICE 888)1328/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียดซีพี ๘๘๘ (CP 888
4 ม.ค. 2561เจียวกู่หลานเชียงราย ๐๑1350/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
4 ม.ค. 2561เจียวกู่หลานเชียงราย ๐๒1351/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
4 ม.ค. 2561เจียวกู่หลานเชียงราย ๐๒1352/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
8 ม.ค. 2561พริกพัฒนฉันท์1329/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
8 ม.ค. 2561พริกเคยูพีแพค 452 (KU-PEPAC452)1363/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
8 ม.ค. 2561พริกเคยูพีแพค 484 (KU-PEPAC484)1364/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
8 ม.ค. 2561พริกเคยูพีแพค 489 (KU-PEPAC489)1365/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
8 ม.ค. 2561พริกเคยูพีแพค 491 (KU-PEPAC491)1366/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
8 ม.ค. 2561พริกเคยูพีแพค 500 (KU-PEPAC500)1367/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
8 ม.ค. 2561พริกเคยูพีแพค 527 (KU-PEPAC527)1368/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
8 ม.ค. 2561พริกเคยูพีแพค 539 (KU-PEPAC539)1369/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
8 ม.ค. 2561พริกเคยูพีแพค 540 (KU-PEPAC540)1370/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
8 ม.ค. 2561พริกเคยูพีแพค 589 (KU-PEPAC589)1371/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
8 ม.ค. 2561พริกเคยูพีแพค 601 (KU-PEPAC601)1372/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
8 ม.ค. 2561พริกเคยูพีแพค 636(KU-PEPAC636)1373/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
10 ม.ค. 2561พรหม (ลูกผสม)วว.6 (Phrom TISTR 6)1353/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
10 ม.ค. 2561พรหม (ลูกผสม)วว.7 (Phrom TISTR 7)1354/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
10 ม.ค. 2561พรหม (ลูกผสม)วว.8 (Phrom TISTR 8)1355/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
17 ม.ค. 2561ปทุมมาเชียงรายเอฟ 321374/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
17 ม.ค. 2561ปทุมมาเชียงรายเอฟ 331375/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
17 ม.ค. 2561ปทุมมาเชียงรายเอฟ 341376/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
17 ม.ค. 2561ปทุมมาเชียงรายเอฟ 351377/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
17 ม.ค. 2561ปทุมมาเชียงรายเอฟ 361378/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
17 ม.ค. 2561ปทุมมาเชียงรายเอฟ 371379/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
17 ม.ค. 2561ปทุมมาเชียงรายเอฟ 381380/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
17 ม.ค. 2561ปทุมมาเชียงรายเอฟ 391381/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
17 ม.ค. 2561ปทุมมาเชียงรายเอฟ 401382/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
17 ม.ค. 2561ปทุมมาเชียงรายเอฟ 411383/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
17 ม.ค. 2561ปทุมมาเชียงรายเอฟ 421384/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
17 ม.ค. 2561ปทุมมาเชียงรายเอฟ 431385/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
17 ม.ค. 2561ปทุมมาเชียงรายเอฟ 441386/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
17 ม.ค. 2561ปทุมมาเชียงรายเอฟ 451387/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
17 ม.ค. 2561ปทุมมาเชียงรายเอฟ 461388/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
17 ม.ค. 2561ปทุมมาเชียงรายเอฟ 471389/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
17 ม.ค. 2561ปทุมมาเชียงรายเอฟ 481390/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
17 ม.ค. 2561ปทุมมาเชียงรายเอฟ 491391/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
17 ม.ค. 2561ปทุมมาเชียงรายเอฟ 501392/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
17 ม.ค. 2561ปทุมมาเชียงรายเอฟ 511393/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
17 ม.ค. 2561ปทุมมาเชียงรายเอฟ 521394/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
17 ม.ค. 2561ปทุมมาเชียงรายเอฟ 531395/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
17 ม.ค. 2561ปทุมมาเชียงรายเอฟ 541396/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
17 ม.ค. 2561ปทุมมาเชียงรายเอฟ 551397/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
17 ม.ค. 2561ปทุมมาเชียงรายเอฟ 561398/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
17 ม.ค. 2561ปทุมมาเชียงรายเอฟ 571399/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
17 ม.ค. 2561ปทุมมาเชียงรายเอฟ 58/เอ็นเอ1400/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
17 ม.ค. 2561ปทุมมาเชียงรายเอฟ 591401/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
17 ม.ค. 2561ปทุมมาเชียงรายเอฟ 601402/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
17 ม.ค. 2561ปทุมมาเชียงรายเอฟ 611403/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
29 ม.ค. 2561อ้อยน้ำตาลตะวันออก 31356/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
29 ม.ค. 2561อ้อยน้ำตาลตะวันออก 41357/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
19 ก.พ. 2561โกสนบุศรินทร์1404/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
19 ก.พ. 2561โกสนพญาไท1405/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
19 ก.พ. 2561โกสนท่าพระปิ่งเกล้า1406/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
19 ก.พ. 2561กล้วยไม้สกุลหวายชมพูนครินทร์1407/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
19 ก.พ. 2561กล้วยไม้สกุลหวายม่วงราชกุมารี1409/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
19 ก.พ. 2561กล้วยไม้สกุลหวายรักตสิริน1408/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
2 เม.ย. 2561โกสนท่าช้าง1243/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
2 เม.ย. 2561โกสนท่าวาสุกรี1244/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
2 เม.ย. 2561โกสนราชเทวี1245/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
2 เม.ย. 2561โกสนสยาม1246/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
2 เม.ย. 2561โกสนสีลม1247/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
20 เม.ย. 2561แตงร้านขาวสารคาม 1501248/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
20 เม.ย. 2561มะเขือเทศมมส 50-11249/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
20 เม.ย. 2561มะเขือเทศมมส 50-21250/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
20 เม.ย. 2561มะเขือเทศมมส 50-31251/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
20 เม.ย. 2561มะเขือเทศมมส 50-41252/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
20 เม.ย. 2561มะเขือเทศมมส 50-51253/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
20 เม.ย. 2561มะเขือเทศมมส 50-61254/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
23 เม.ย. 2561อ้อยภูเขียว1 (Phukhieo 1)1255/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
23 เม.ย. 2561บวบเหลี่ยมศฝก. 61265/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
1 พ.ค. 2561คัลล่าลิลลี่ร๊อฟสโนว์ (RoPF Snow)1257/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
8 พ.ค. 2561กระเจี๊ยบแดงกำแพงแสนขาวจัมโบ้1259/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
8 พ.ค. 2561กระเจี๊ยบแดงกำแพงแสนม่วงจัมโบ้1260/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
8 พ.ค. 2561กระเจี๊ยบแดงกำแพงแสนม่วงจัมโบ้กลีบบาน1261/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
8 พ.ค. 2561กระเจี๊ยบแดงกำแพงแสนม่วงจัมโบ้กลีบหุบ1262/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
8 พ.ค. 2561กระเจี๊ยบแดงกำแพงแสน เอชเอ กลีบบาน (กำแพงแสน HA กลีบบาน)1263/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
8 พ.ค. 2561กระเจี๊ยบแดงกำแพงแสน เอชเอ กลีบหุบ (กำแพงแสน HA กลีบหุบ)1264/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
8 พ.ค. 2561ขนุนชนาธิป1256/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
8 พ.ค. 2561สับปะรดสีอ๊อตโต้1258/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
16 พ.ค. 2561พริกซี_๗๓ (C_73)1267/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
16 พ.ค. 2561พริกซี_๘๗ (C_87)1268/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
16 พ.ค. 2561พริกซี_๙๙ (C_99)1269/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
16 พ.ค. 2561พริกจี๐๑ (G01)1270/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
16 พ.ค. 2561พริกจี๐๙ (G09)1271/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
16 พ.ค. 2561พริกจี๔๔ (G44)1272/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
6 มิ.ย. 2561สบูดำสุชาติ 2 (Suchart 21280/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
6 มิ.ย. 2561ฝาดแดงสุมิตรา (Sumitra1273/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
6 มิ.ย. 2561แตงไทยหอมละมุน1276/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
6 มิ.ย. 2561ถั่วฝักยาวล้านนาชวนอร่อย1277/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
6 มิ.ย. 2561มะเขือเทศจักรพันธ์ 11278/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
6 มิ.ย. 2561มะเขือเทศจักรพันธ์ 21279/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
6 มิ.ย. 2561มะนาวแป้นรำไพ 21266/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
15 มิ.ย. 2561มะม่วงงามเมืองย่า1274/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
15 มิ.ย. 2561มะนาวแป้นมินตรา 41275/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
5 ก.ค. 2561พริกดี56 (D56)1281/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
5 ก.ค. 2561พริกอำร์56 (R56)1282/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
5 ก.ค. 2561พริกดี61 (D61)1283/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
5 ก.ค. 2561พริกอำร์61 (R61)1284/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
5 ก.ค. 2561พริกดี102 (D102)1285/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
5 ก.ค. 2561พริกอำร์102 (R102)1286/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
5 ก.ค. 2561พริกดี124 (D124)1287/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
5 ก.ค. 2561พริกอาร์124 (R124)1288/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
10 ก.ค. 2561ทุเรียนจันทบุรี 101289/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
10 ก.ค. 2561กระเจี๊ยบแดงกำแพงแสนแดงจัมโบ้1297/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
10 ก.ค. 2561กระเจี๊ยบแดงกำแพงแสนแดงจัมโบ้กลีบหุบ1298/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
10 ก.ค. 2561กระเจี๊ยบแดงกำแพงแสนแดงจัมโบ้กลีบบำน1299/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
10 ก.ค. 2561กระเจี๊ยบแดงกำแพงแสนชมพูจัมโบ้1300/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
10 ก.ค. 2561กระเจี๊ยบแดงกำแพงแสนชมพูจัมโบ้กลีบหุบ1301/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
10 ก.ค. 2561กระเจี๊ยบแดงกำแพงแสนชมพูจัมโบ้กลีบบาน1302/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
10 ก.ค. 2561คัลล่ำลิลลี่ร๊อฟ วัน เด็คคอรั่ม (RoPF 1-Decorum)1304/25628 ธ.ค. 2561รายละเอียด
20 ก.ค. 2561ว่านหางจระเข้ซิลเวอร์ ไลน์นิ่ง (Silver Lining)1290/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
20 ก.ค. 2561ข้าหลวงญี่ปุ่นอุดมทรัพย์1291/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
20 ก.ค. 2561แอสโตรไฟตัมสตาร์ (Star)1292/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
20 ก.ค. 2561ลิ้นมังกรอาเซียน สตาร์ (ASEAN Star)1293/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
20 ก.ค. 2561แก้วกาญจนาคุณมณี1294/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
20 ก.ค. 2561แก้วกาญจนามังกรเงิน1295/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
20 ก.ค. 2561ตะโกหนูกลมกรุงไกร1296/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
10 ส.ค. 2561มะละกอฮันนีมูน (Honeymoon)1303/256128 ก.ย. 2561รายละเอียด
11 ก.ย. 2561ข้าวเจ้าหอม มช-สวก 09-11305/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
11 ก.ย. 2561ข้าวเจ้า มช-สวก 09-21306/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
11 ก.ย. 2561ข้าวเจ้าหอม มช-สวก 09-31307/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
11 ก.ย. 2561ข้าวเจ้าก่ำ มช-สวก 09-41307/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
11 ก.ย. 2561ข้าวเจ้า มช-สวก 09-51309/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
19 ก.ย. 2561ทุเรียนพลอยลินจง1310/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
19 ก.ย. 2561ทุเรียนพลอยจันท์1311/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
19 ก.ย. 2561ทุเรียนทองบางสะพาน1312/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
19 ก.ย. 2561ทุเรียนสายน้าผึ้ง1313/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
19 ก.ย. 2561ทุเรียนแกลง 11314/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
19 ก.ย. 2561ทุเรียนพวงมณี1315/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
19 ก.ย. 2561ทุเรียนฉัตรมงคล1316/256128 ธ.ค. 2561รายละเอียด
22 พ.ย. 2562มะพร้าวชุมพร 84-11418/256121 ก.พ. 2554รายละเอียดวายดีเค (YDK)
22 พ.ย. 2562มะพร้าวชุมพร 84-21419/256121 ก.พ. 2554รายละเอียดเอ็นเอชเค (NHK)
24 ต.ค. 2561สบู่ดำลูกผสมเคยูบีเจแอล 1 (KUBJL 1)1416/256620 ธ.ค. 2561รายละเอียด
24 ต.ค. 2561สบู่ดำลูกผสมเคยูบีเจแอล 2 (KUBJL 2)1417/256220 ธ.ค. 2561รายละเอียด
24 ต.ค. 2561คีนัวแดงห้วยต้ม (Red Huay-tom)1420/256223 ม.ค. 2562รายละเอียด
24 ต.ค. 2561คีนัวเหลืองปางดะ (Yellow Pang-da)1421/256223 ม.ค. 2562รายละเอียด
24 ต.ค. 2561ข้าวภูพาน 11424/25628 ก.พ. 2562รายละเอียด
24 ต.ค. 2561ถัวเขียวเคยูเอ็มแอล 1 (KUML 1)1411/256120 ธ.ค. 2561รายละเอียด
24 ต.ค. 2561ถัวเขียวเคยูเอ็มแอล 2 (KUML 2)1412/256120 ธ.ค. 2561รายละเอียด
24 ต.ค. 2561ถัวเขียวเคยูเอ็มแอล 3 (KUML 3)1413/256120 ธ.ค. 2561รายละเอียด
24 ต.ค. 2561ถัวเขียวเคยูเอ็มแอล 4 (KUML 4)1414/256120 ธ.ค. 2561รายละเอียด
24 ต.ค. 2561ถัวเขียวเคยูเอ็มแอล 5 (KUML 5)1415/256120 ธ.ค. 2561รายละเอียด
24 ต.ค. 2561ทุเรียนยาวลิ้นจี่1410/256119 ต.ค. 2561รายละเอียด
27 พ.ย. 2561ไม้ดอกสกุลขมิ้น สวีท ดรีม (Sweet Dream)1434/256214 ก.พ. 2562รายละเอียด
27 พ.ย. 2561ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวีท แฟลร์ (Sweet Flare)1435/256214 ก.พ. 2562รายละเอียด
27 พ.ย. 2561ปาล์มน้ามันสุราษฎร์ธานี 81432/256212 ก.พ. 2562รายละเอียด
27 พ.ย. 2561ปาล์มน้ามันสุราษฎร์ธานี 91433/256212 ก.พ. 2562รายละเอียด
27 พ.ย. 2561อัญชันเทพรัตน์ไพลิน 631422/256223 ม.ค. 2561รายละเอียด
13 ธ.ค. 2561 แก้วกาญจนาเกลียวทอง1423/256230 ม.ค. 2562รายละเอียด
13 ธ.ค. 2561มะดัน เขียวส่อเหล้า1436/256217 เม.ย. 2562รายละเอียดเปลี่ยนชื่อ
13 ธ.ค. 2561มะดัน ฮีโร่กรีน1437/256217 เม.ย. 2562รายละเอียดเปลี่ยนชื่อ
24 ธ.ค. 2561แตงกวาเอช1-2-31-24-1-บี (H1-2-31-24-1-B)1425/25628 ก.พ. 2562รายละเอียด
24 ธ.ค. 2561แตงกวาเอช1-2-31-24-17-บี (H1-2-31-24-17-B)1426/25628 ก.พ. 2562รายละเอียด
24 ธ.ค. 2561แตงกวาเอช1-2-31-30-17-บี (H1-2-31-30-17-B)1427/25628 ก.พ. 2562รายละเอียด
24 ธ.ค. 2561แตงกวาเอช1-2-31-30-25-บี (H1-2-31-30-25-B)1428/25628 ก.พ. 2562รายละเอียด
24 ธ.ค. 2561แตงกวาเอช1-10-34-18-1-บี (H1-10-34-18-1-B)1429/25628 ก.พ. 2562รายละเอียด
24 ธ.ค. 2561แตงกวาเอช3-50-51-11-1-21 (H3-50-51-11-1-21)1430/25628 ก.พ. 2562รายละเอียด
24 ธ.ค. 2561แตงกวาเอช4-48-15-2-2-บี (H4-48-15-2-2-B)1431/25628 ก.พ. 2562รายละเอียด
27 ก.พ. 2562มันสำปะหลังพิรุณ 41439/256217 เม.ย. 2562รายละเอียด
5 มี.ค. 2562ทุเรียนแสวงทองชัย1438/256217 เม.ย. 2562รายละเอียด
21 มี.ค. 2562ไม้ดอกสกุลขมิ้นรอพ์ฟ สตาร์ (RoPF Star)1447/256215 พ.ค. 2562รายละเอียด
21 มี.ค. 2562ไม้ดอกสกุลขมิ้นรอพ์ฟ พิงค์กี้ (RoPF Pinky)1448/256215 พ.ค. 2562รายละเอียด
21 มี.ค. 2562ไม้ดอกสกุลขมิ้นรอพ์ฟ ดีซายร์ (RoPF Desire)1449/256215 พ.ค. 2562รายละเอียด
21 มี.ค. 2562ไม้ดอกสกุลขมิ้นรอพ์ฟ เวอร์จิ้น (RoPF Virgin)1450/256215 พ.ค. 2562รายละเอียด
21 มี.ค. 2562ไม้ดอกสกุลขมิ้นรอพ์ฟ โรมานซ์ (RoPF Romance)1451/256115 พ.ค. 2562รายละเอียด
21 มี.ค. 2562ไม้ดอกสกุลขมิ้นรอพ์ฟ บลัชชิ่ง (RoPF Blushing)1452/256215 พ.ค. 2562รายละเอียด
21 มี.ค. 2562ดอร์สทีเนียกรีนเจม (Green Gem)1440/256225 เม.ย. 2562รายละเอียด
25 มี.ค. 2562ข้าวซีพีไรซ์ 444 (CPRICE 444)1460/256229 พ.ค. 2562รายละเอียด
25 มี.ค. 2562ข้าวซีพีไรซ์ 555 (CPRICE 555)1461/256229 พ.ค. 2562รายละเอียด
25 มี.ค. 2562ข้าวซีพีไรซ์ 999 (CPRICE 999)1462/256229 พ.ค. 2562รายละเอียด
27 มี.ค. 2562ฟรองซัวร์เดอะเกรต (The Great)1441/256215 พ.ค. 2562รายละเอียด
27 มี.ค. 2562ยิมโนคาลีเซี่ยม ดราก้อน (Dragon)1442/25622 พ.ค. 2562รายละเอียด
27 มี.ค. 2562แคแม่โจ้ 3411443/25622 พ.ค. 2562รายละเอียด
27 มี.ค. 2562น้อยหน่าแม่โจ้ 3411444/25622 พ.ค. 2562รายละเอียด
27 มี.ค. 2562ส้มเกลี้ยงเพชรพูลเพิ่ม1445/25622 พ.ค. 2562รายละเอียด
27 มี.ค. 2562สะเดาทะวายพิจิตร1446/25622 พ.ค. 2562รายละเอียด
27 มี.ค. 2562พรพรหมพรหม วว. 9 (Phrom TISTR 9)1453/256215 พ.ค. 2562รายละเอียด
27 มี.ค. 2562พรหมรักษาพรหม วว. 10 (Phrom TISTR 10)1454/256215 พ.ค. 2562รายละเอียด
11 เม.ย. 2562แก้วกาญจนาทองอำพัน (Ambergold)1455/256215 พ.ค. 2562รายละเอียด
11 เม.ย. 2562แก้วกาญจนารัตนชาติ (Ratanachart)1456/256215 พ.ค. 2562รายละเอียด
11 เม.ย. 2562ข้าหลวงฟิลิปปินส์ ไทนี่ วัน (Tiny one)1457/256215 พ.ค. 2562รายละเอียด
11 เม.ย. 2562ลิ้นมังกรมณีทาวเวอร์ (Manee Tower)1458/256215 พ.ค. 2562รายละเอียด
11 เม.ย. 2562ดอร์สทีเนียมิสซิส สมิธ (Mrs. Smith)1459/256215 พ.ค. 2562รายละเอียด
14 พ.ค. 2562อ้อยทองภูมิ 61466/256223 ก.ค. 2562รายละเอียด
14 พ.ค. 2562อ้อยทองภูมิ 71467/256223 ก.ค. 2562รายละเอียด
14 พ.ค. 2562มะปรางหวานไข่ทอง1463/256219 มิ.ย. 2562รายละเอียด
14 พ.ค. 2562มะยงชิดทองใหญ่หัวเขียว1464/256219 มิ.ย. 2562รายละเอียด
14 พ.ค. 2562มะยงชิดชิดบุญส่ง1465/256219 มิ.ย. 2562รายละเอียด
14 พ.ค. 2562แตงเทศศฝก.71468/256223 ก.ค. 2562รายละเอียด
23 พ.ค. 2562ฟักทองทองล้านนา 81469/256223 ก.ค. 2562รายละเอียด
23 พ.ค. 2562ฟักทองทองล้านนา 91470/256223 ก.ค. 2562รายละเอียด
23 พ.ค. 2562ฟักทองทองล้านนา 101471/256223 ก.ค. 2562รายละเอียด
23 พ.ค. 2562ฟักทองทองล้านนา 111472/256223 ก.ค. 2562รายละเอียด
23 พ.ค. 2562ฟักทองทองล้านนา 121473/256223 ก.ค. 2562รายละเอียด
23 พ.ค. 2562ฟักทองทองล้านนา 131474/256223 ก.ค. 2562รายละเอียด
23 พ.ค. 2562ฟักทองทองล้านนา 141475/256223 ก.ค. 2562รายละเอียด
23 พ.ค. 2562ฟักทองทองล้านนา 151476/256223 ก.ค. 2562รายละเอียด
23 พ.ค. 2562ฟักทองทองล้านนา 161477/256223 ก.ค. 2562รายละเอียด
23 พ.ค. 2562ฟักทองทองล้านนา 171478/256223 ก.ค. 2562รายละเอียด
23 พ.ค. 2562ฟักทองทองล้านนา 181479/256223 ก.ค. 2562รายละเอียด
5 มิ.ย. 2562ทุเรียนพวงพกา1480/256223 ก.ค. 2562รายละเอียด
17 มิ.ย. 2562โกสนทองหล่อ1481/256230 ก.ค. 2562รายละเอียด
17 มิ.ย. 2562โกสนท่าเสด็จ1482/256230 ก.ค. 2562รายละเอียด
17 มิ.ย. 2562โกสนนครพิงค์1483/256230 ก.ค. 2562รายละเอียด
17 มิ.ย. 2562โกสนบางกอก1484/256230 ก.ค. 2562รายละเอียด
17 มิ.ย. 2562โกสนเศรษฐี1485/256230 ก.ค. 2562รายละเอียด
17 มิ.ย. 2562ม้าเวียนลูกผสมชีโนบุ (hinobo)1486/256230 ก.ค. 2562รายละเอียด
17 มิ.ย. 2562สับปะรดหนามลูกผสมสืบครับ (Sueb Krab)1487/256230 ก.ค. 2562รายละเอียด
17 มิ.ย. 2562ข้าหลวงพิจักษณ์ (phijak)1488/256230 ก.ค. 2562รายละเอียด
18 มิ.ย. 2562มะเขือเทศสีดาทิพย์ 51489/256213 ส.ค. 2562รายละเอียด
10 ก.ค. 2562เนคทารีนโกเมน 21490/256227 ส.ค. 2562รายละเอียด
24 ก.ค. 2562สับปะรดศรีวิชัย1491/256216 ก.ย. 2562รายละเอียด
5 ส.ค. 2562ผักกาดหอมห่อแม่แฮ 011493/25628 ต.ค. 2562รายละเอียด
5 ส.ค. 2562คอสหนองหอย 011494/25628 ต.ค. 2562รายละเอียด
5 ส.ค. 2562เบบี้ฮ่องเต้หนองหอย1495/25628 ต.ค. 2562รายละเอียด
5 ส.ค. 2562ทุเรียนฟองทอง1492/256216 ก.ย. 2562รายละเอียด
13 ส.ค. 2562ชายผ้าสีดาไรดีน (Rydeen)1496/25628 ต.ค. 2562รายละเอียด
13 ส.ค. 2562หน้าวัวใบสยามไทเกอร์ (Siam Tiger)1497/25628 ต.ค. 2562รายละเอียด
15 ส.ค. 2562ข้าวกข771501/256230 ต.ค. 2562รายละเอียด
15 ส.ค. 2562ข้าวกข79 (ชัยนาท 62)1502/256230 ต.ค. 2562รายละเอียด
15 ส.ค. 2562ข้าวกข811503/256230 ต.ค. 2562รายละเอียด
15 ส.ค. 2562ข้าวกข83 (มะลิดำหนองคาย 62)1504/256230 ต.ค. 2562รายละเอียด
15 ส.ค. 2562ข้าวเม็ดฝ้าย 621505/256230 ต.ค. 2562รายละเอียด
15 ส.ค. 2562ข้าวขะสอ 621506/256230 ต.ค. 2562รายละเอียด
3 ก.ย. 2562อ้อยภูเขียว 2 (Phukhieo 2)1500/256218 ต.ค. 2562รายละเอียด
3 ก.ย. 2562อ้อยภูเขียว 3 (Phukhieo 3)1499/256218 ต.ค. 2562รายละเอียด
3 ก.ย. 2562ทุเรียนศรีสุราษฎร์1498/25628 ต.ค. 2562รายละเอียด
25 ก.ย. 2562กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสพริ้นเซสบลูลิป1521/256218 ธ.ค. 2562รายละเอียด
25 ก.ย. 2562กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสพริ้นเซสบริเลียนส์เพอพีล1522/256218 ธ.ค. 2562รายละเอียด
25 ก.ย. 2562กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสพริ้นเซสเชอรี่บลอซซัม1523/256218 ธ.ค. 2562รายละเอียด
25 ก.ย. 2562กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสพริ้นเซสซัมเมอร์เพอพีล1524/256218 ธ.ค. 2562รายละเอียด
25 ก.ย. 2562กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสพริ้นเซสมาเจนต้า1525/256218 ธ.ค. 2562รายละเอียด
25 ก.ย. 2562กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสพริ้นเซสชาร์มมิ่งเพอพีล1526/256218 ธ.ค. 2562รายละเอียด
25 ก.ย. 2562กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสพริ้นเซสคะริซมะเพอพีล1527/256218 ธ.ค. 2562รายละเอียด
25 ก.ย. 2562กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสพริ้นเซสลิตเติ้ลไวท์1528/256218 ธ.ค. 2562รายละเอียด
25 ก.ย. 2562กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสพริ้นเซสมิสตี้เพอพีล1529/256218 ธ.ค. 2562รายละเอียด
25 ก.ย. 2562กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสพริ้นเซสแดนซิ่งเพอพีล1530/256218 ธ.ค. 2562รายละเอียด
25 ก.ย. 2562กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสพริ้นเซสแดนซิ่งบลูลิป1531/256218 ธ.ค. 2562รายละเอียด
25 ก.ย. 2562กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสพริ้นเซสแดซลิ่งเพอพีล1532/256218 ธ.ค. 2562รายละเอียด
4 ต.ค. 2562มันเทศสุโขทัย 1 (Sukhothai 1)1509/256224 พ.ย. 2562รายละเอียด
4 ต.ค. 2562มันเทศสุโขทัย 2 (Sukhothai 2)1508/256224 พ.ย. 2562รายละเอียด
4 ต.ค. 2562กล้วยน้ำว้าสุโททัย 11510/256224 พ.ย. 2562รายละเอียด
8 ต.ค. 2562ข้าวโพดเทียนศฝก.81513/256229 พ.ย. 2562รายละเอียด
8 ต.ค. 2562ถั่วฝักยาวศฝก.91514/256229 พ.ย. 2562รายละเอียด
8 ต.ค. 2562กระเจี๊ยบแดงศฝก.101515/256229 พ.ย. 2562รายละเอียด
8 ต.ค. 2562มะละกอศฝก.111516/256229 พ.ย. 2562รายละเอียด
8 ต.ค. 2562มะเขือเปราะศฝก.121517/256229 พ.ย. 2562รายละเอียด
8 ต.ค. 2562ไม้ดอกสกุลขมิ้นนางฟ้าสีเขียว (Green Angel)1507/256215 พ.ย. 2562รายละเอียด
14 ต.ค. 2562ทุเรียนเพียงพร1561/256317 มี.ค. 2563รายละเอียด
14 ต.ค. 2562ยูโฟรเบีรยขอ (Khor)1511/256224 พ.ย. 2562รายละเอียด
14 ต.ค. 2562ทุเรียนทองบูเก๊ะตา1512/256224 พ.ย. 2562รายละเอียด
15 ต.ค. 2562ข้าวโพดสุวรรณ 5819 (Suwan 5819)1534/256314 ม.ค. 2563รายละเอียด
15 ต.ค. 2562ข้าวโพดสุวรรณ 5731 (Suwan 5731)1535/256314 ม.ค. 2563รายละเอียด
21 ต.ค. 2562พริกมันดำกำแพงแสน 11536/256314 ม.ค. 2563รายละเอียด
21 ต.ค. 2562พริกมันดำกำแพงแสน 21537/256314 ม.ค. 2563รายละเอียด
21 ต.ค. 2562พริกมันดำกำแพงแสน 31538/256314 ม.ค. 2563รายละเอียด
21 ต.ค. 2562พริกหนุ่มหยดพิรุณ 11539/256314 ม.ค. 2563รายละเอียด
21 ต.ค. 2562พริกหนุ่มหยดพิรุณ 21540/256314 ม.ค. 2563รายละเอียด
21 ต.ค. 2562พริกหนุ่มหยดพิรุณ 31541/256314 ม.ค. 2563รายละเอียด
21 ต.ค. 2562พริกหนุ่มหยดพิรุณ 41542/256314 ม.ค. 2563รายละเอียด
21 ต.ค. 2562พริกหนุ่มหยดพิรุณ 51543/256314 ม.ค. 2563รายละเอียด
21 ต.ค. 2562พริกหนุ่มหยดพิรุณ 61544/256314 ม.ค. 2563รายละเอียด
21 ต.ค. 2562พริกหยวกขาวกำแพงแสน 31545/256314 ม.ค. 2563รายละเอียด
29 ต.ค. 2562ข้าวจัสมินแม่โจ้ 1001555/256319 ก.พ. 2563รายละเอียด
29 ต.ค. 2562ข้าวจัสมินแม่โจ้ 5551556/256319 ก.พ. 2563รายละเอียด
29 ต.ค. 2562ผักกาดกวางตุ้งเหลืองล้านนา1518/25624 ธ.ค. 2562รายละเอียด
29 ต.ค. 2562ฟักทองประกายดาวล้านนา1519/25624 ธ.ค. 2562รายละเอียด
29 ต.ค. 2562ผักกาดหอมห่อช่อผกาพัฒนาเอง1520/25624 ธ.ค. 2562รายละเอียด
11 พ.ย. 2562มะม่วงทองมงคล1533/25638 ม.ค. 2563รายละเอียด
11 พ.ย. 2562ฝ้ายตากฟ้า 71546/256317 ม.ค. 2563รายละเอียด
21 พ.ย. 2562โกโก้ลูกผสมโกโก้ไทย 1รายละเอียดอยู่ในขบวนการคัดค้าน
24 พ.ย. 2562พิ้ชรูบี้โกลด์ ๑ (Ruby Gold 1)1554/256311 ก.พ. 2563รายละเอียด
2 ธ.ค. 2562หงส์เหินเพ็ญชมพู (Pen-Chompoo)1547/256320 ม.ค. 2563รายละเอียด
2 ธ.ค. 2562หงส์เหินมานะกุล บลู (Manakul’s Blue)1548/256320 ม.ค. 2563รายละเอียด
2 ธ.ค. 2562หงส์เหินกานต์พิรุณ (Karnpirun)1549/256320 ม.ค. 2563รายละเอียด
2 ธ.ค. 2562หงส์เหินช่อผกา (Chor-Phaga)1550/256320 ม.ค. 2563รายละเอียด
2 ธ.ค. 2562หงส์เหินช่อลัดดา (Chor-Ladda)1551/256320 ม.ค. 2563รายละเอียด
12 ธ.ค. 2562พรหมพรหมพิมพ์ใจ (พรหม วว.๑๑)1552/256328 ม.ค. 2563รายละเอียด
12 ธ.ค. 2562พรหมพรหมภัทร (พรหม วว.๑๒)1553/256328 ม.ค. 2563รายละเอียด
14 ม.ค. 2563พริกยอดสน ศก.1651557/25632 มี.ค. 2563รายละเอียด
14 ม.ค. 2563พริกหัวเรือ ศก. 131558/25632 มี.ค. 2563รายละเอียด
14 ม.ค. 2563พริกหัวเรือ ศก. 251559/25632 มี.ค. 2563รายละเอียด
14 ม.ค. 2563มะละกอขอนแก่น 80 (Khon kaen 80)1560/25632 มี.ค. 2563รายละเอียด
14 ม.ค. 2563ดาวกระจายศฝก. 131569/256314 เม.ย. 2563รายละเอียด
14 ม.ค. 2563ดาวกระจายศฝก. 141570/256314 เม.ย. 2563รายละเอียด
14 ม.ค. 2563ดาวเรืองศฝก. 151571/256314 เม.ย. 2563รายละเอียด
14 ม.ค. 2563ข้าวเจ้าก่ำหอมแม่โจ้ 1 เอ1562/256320 มี.ค. 2563รายละเอียด
14 ม.ค. 2563ข้าวแม่โจ้ 61563/256320 มี.ค. 2563รายละเอียด
14 ม.ค. 2563ข้าวแม่โจ้ 81564/256320 มี.ค. 2563รายละเอียด
14 ม.ค. 2563ข้าวแม่โจ้ 101565/256320 มี.ค. 2563รายละเอียด
14 ม.ค. 2563ข้าวแม่โจ้ 161566/256320 มี.ค. 2563รายละเอียด
11 ก.พ. 2563ไม้ดอกสกุลขมิ้นแม่โจ้ ไวท์ เพิร์ล (Maejo White Pearl)1572/256314 เม.ย. 2563รายละเอียด
11 ก.พ. 2563ไม้ดอกสกุลขมิ้นแม่โจ้ พิ้งค์ เพิร์ล (Maejo Pink Pearl)1573/256314 เม.ย. 2563รายละเอียด
11 ก.พ. 2563ไม้ดอกสกุลขมิ้นแม่โจ้ กรีน เพิร์ล (Maejo Green Pearl)1574/256314 เม.ย. 2563รายละเอียด
11 ก.พ. 2563โกโก้ยูเอฟ 18รายละเอียดอยู่ในขบวนการคัดค้าน
26 ก.พ. 2563กล้วยไม้ช้างแสงสงวน1567/25633 เม.ย. 2563รายละเอียด
26 ก.พ. 2563กล้วยไม้ช้างธรกฤตา1568/25633 เม.ย. 2563รายละเอียด
6 มี.ค. 2563มะพร้าวชุมพร 11575/256317 เม.ย. 2563รายละเอียด
6 มี.ค. 2563มะพร้าวชุมพร 21576/256317 เม.ย. 2563รายละเอียด
20 เม.ย. 2563ข้าวธัญสิริน1587/256329 ก.ค. 2563รายละเอียด
22 เม.ย. 2563ว่านสี่ทิศซีเอ็มยู ไฟว์ สตาร์ (CMU Five Star)1578/25638 ก.ค. 2563รายละเอียด
22 เม.ย. 2563ว่านสี่ทิศซีเอ็มยู ออเร้นท์ เฟรม (CMU Orange Flame)1579/25638 ก.ค. 2563รายละเอียด
22 เม.ย. 2563ว่านสี่ทิศซีเอ็มยู พิงค์ เพิร์ล (CMU Pink Pearl)1580/25638 ก.ค. 2563รายละเอียด
7 พ.ค. 2563ถั่วลิสงเกษตรศาสตร์ สวก.11577/256326 มิ.ย. 2563รายละเอียด
29 พ.ค. 2563ข้าวจัสมินแม่โจ้ 201581/256320 ก.ค. 2563รายละเอียด
29 พ.ค. 2563ข้าวจัสมินแม่โจ้ 991582/256320 ก.ค. 2563รายละเอียด
29 พ.ค. 2563มันเทศพิจิตร 21583/256320 ก.ค. 2563รายละเอียด
9 มิ.ย. 2563ข้าวหอมชลสิทธิ์1610/256328 ก.ย. 2563รายละเอียด
17 มิ.ย. 2563ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวีท ไฟร์เวิร์ค (Sweet Firework)1630/25634 ธ.ค. 2563รายละเอียด
17 มิ.ย. 2563ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวีท โรมานซ์ (Sweet Romance)1631/25634 ธ.ค. 2563รายละเอียด
17 มิ.ย. 2563ไม้ดอกสกุลขมิ้นสตาร์ แองเจิล (Star Angel)1632/25634 ธ.ค. 2563รายละเอียด
17 มิ.ย. 2563ไม้ดอกสกุลขมิ้นสตาร์ แพสชั่น (Star Passion)1633/25634 ธ.ค. 2563รายละเอียด
17 มิ.ย. 2563ไม้ดอกสกุลขมิ้นสตาร์ โรซี่ (Star Rosy)1634/25634 ธ.ค. 2563รายละเอียด
17 มิ.ย. 2563ไม้ดอกสกุลขมิ้นสตาร์ ยูนิเวิร์ส (Star Universe)1635/25634 ธ.ค. 2563รายละเอียด
17 มิ.ย. 2563ไม้ดอกสกุลขมิ้นสตาร์ พรินเซส (Star Princess)1636/25634 ธ.ค. 2563รายละเอียด
17 มิ.ย. 2563ไม้ดอกสกุลขมิ้นสตาร์ ซาฟารี (Star Safari)1637/25634 ธ.ค. 2563รายละเอียด
17 มิ.ย. 2563ไม้ดอกสกุลขมิ้นสตาร์ บิวตี้ (Star Beauty)1638/25634 ธ.ค. 2563รายละเอียด
17 มิ.ย. 2563ไม้ดอกสกุลขมิ้นสตาร์ ดีไลท์ (Star Delight)1639/25634 ธ.ค. 2563รายละเอียด
17 มิ.ย. 2563ไม้ดอกสกุลขมิ้นสตาร์ เพิร์ล (Star Pearl)1640/25634 ธ.ค. 2563รายละเอียด
17 มิ.ย. 2563ข้าวโพดสุวรรณ 5720 (Suwan 5720)1587/256329 ก.ค. 2563รายละเอียด
17 มิ.ย. 2563ข้าวโพดสุวรรณ 5821 (Suwan 5821)1588/256329 ก.ค. 2563รายละเอียด
17 มิ.ย. 2563โกสนแผ่นดินทอง1585/256324 ก.ค. 2563รายละเอียด
17 มิ.ย. 2563โกสนเจริญมงคล1586/256324 ก.ค. 2563รายละเอียด
17 มิ.ย. 2563มะม่วงเพชรมงคล1593/256317 ส.ค. 2563รายละเอียด
19 มิ.ย. 2563สนหางสิงห์บลูบอล (Blue Ball)1590/25634 ส.ค. 2563รายละเอียด
19 มิ.ย. 2563ทุเรียนโชคมณี1584/256323 ก.ค. 2563รายละเอียด
23 มิ.ย. 2563ส้มเขียวหวานล้ำเลิศ1591/256311 ส.ค. 2563รายละเอียด
23 มิ.ย. 2563ข้าวเจ้าหอม มช 10-11597/25632 ก.ย. 2563รายละเอียด
23 มิ.ย. 2563ข้าวเจ้า ศฟ 10-11598/25632 ก.ย. 2563รายละเอียด
23 มิ.ย. 2563ข้าวเจ้าหอม ศฟ 10-31599/25632 ก.ย. 2563รายละเอียด
23 มิ.ย. 2563ข้าวเจ้า ศฟ 10-51600/25632 ก.ย. 2563รายละเอียด
23 มิ.ย. 2563ข้าวเจ้า ศฟ 10-71601/25632 ก.ย. 2563รายละเอียด
23 มิ.ย. 2563ข้าวเหนียว ศฟ 10-21602/25632 ก.ย. 2563รายละเอียด
23 มิ.ย. 2563ข้าวเหนียว ศฟ 10-41603/25632 ก.ย. 2563รายละเอียด
23 มิ.ย. 2563ข้าวเหนียว ศฟ 10-61604/25632 ก.ย. 2563รายละเอียด
23 มิ.ย. 2563ข้าวเจ้าก่ำ ศฟ 10-91605/25632 ก.ย. 2563รายละเอียด
23 มิ.ย. 2563ข้าวเจ้าก่ำ ศฟ 10-111606/25632 ก.ย. 2563รายละเอียด
26 มิ.ย. 2563ไม้ดอกสกุลขมิ้นรอพ์ฟ เอธีนา (RoPF Athena)1613/256312 ต.ค. 2563รายละเอียด
26 มิ.ย. 2563ไม้ดอกสกุลขมิ้นรอพ์ฟ วีนัส (RoPF Venus)1614/256312 ต.ค. 2563รายละเอียด
26 มิ.ย. 2563ไม้ดอกสกุลขมิ้นรอพ์ฟ ฮาร์ต (RoPF Heart)1615/256312 ต.ค. 2563รายละเอียด
26 มิ.ย. 2563ไม้ดอกสกุลซ่อนกลิ่นรอพ์ฟ บิวตี้ (RoPF Beauty)1616/256312 ต.ค. 2563รายละเอียด
26 มิ.ย. 2563ไม้ดอกสกุลซ่อนกลิ่นรอพ์ฟ เชอรี่ (RoPF Cherry)1617/256312 ต.ค. 2563รายละเอียด
26 มิ.ย. 2563ไม้ดอกสกุลซ่อนกลิ่นรอพ์ฟ เลิฟลี่ (RoPF Lovely)1618/256312 ต.ค. 2563รายละเอียด
26 มิ.ย. 2563ไม้ดอกสกุลซ่อนกลิ่นรอพ์ฟ สตาร์ (RoPF Star)1619/256312 ต.ค. 2563รายละเอียด
8 ก.ค. 2563สับปะรดรม 1 (หอมเขลางค์ LP1)1594/256331 ส.ค. 2563รายละเอียด
8 ก.ค. 2563สับปะรดรม 21595/256331 ส.ค. 2563รายละเอียด
8 ก.ค. 2563สับปะรดรม 31596/256331 ส.ค. 2563รายละเอียด
10 ก.ค. 2563ผักกาดหวานซีเอส 1 (CS1)1607/25632 ก.ย. 2563รายละเอียด
10 ก.ค. 2563ถั่วแขกโอบี 01 (OB 01)1608/25632 ก.ย. 2563รายละเอียด
10 ก.ค. 2563ถั่วแขกโอบี 03 (OB 03)1609/25632 ก.ย. 2563รายละเอียด
10 ก.ค. 2563ขนุนเพชรโอลด์โรส1592/256317 ส.ค. 2563รายละเอียด
10 ก.ค. 2563ข้าวหอมนาคา1611/256312 ต.ค. 2563รายละเอียด
10 ส.ค. 2563ข้าวน่าน 591612/256312 ต.ค. 2563รายละเอียด
11 ก.ย. 2563ไม้ดอกสกุลจำปีจำปีศรีมณฑา1622/25639 พ.ย. 2563รายละเอียด
11 ก.ย. 2563บอนสีพรประเสริฐ1621/256329 ต.ค. 2563รายละเอียด
11 ก.ย. 2563มะม่วงอาร์จี สยาม (RG Siam)1620/256319 ต.ค. 2563รายละเอียด
11 ก.ย. 2563มะระเมญ่า1623/25639 พ.ย. 2563รายละเอียด
11 ก.ย. 2563มะนาวแป้นพวงพังงา1624/25639 พ.ย. 2563รายละเอียด
14 ก.ย. 2563ข้าวหอมชลสิทธิ์เอ (HCSA)1625/256323 พ.ย. 2563รายละเอียด
14 ก.ย. 2563ข้าวเจ้าหอมนิลเอ (JHNA)1626/256323 พ.ย. 2563รายละเอียด
14 ก.ย. 2563ข้าวเคยูที 11627/256323 พ.ย. 2563รายละเอียด
14 ก.ย. 2563ข้าวเคยูที 21628/256323 พ.ย. 2563รายละเอียด
14 ก.ย. 2563ข้าวเคยูที 51629/256323 พ.ย. 2563รายละเอียด
17 ก.ย. 2563ไม้ดอกสกุลขมิ้นห้วยเจริญ1644/256324 ธ.ค. 2563รายละเอียด
17 ก.ย. 2563ไม้ดอกสกุลขมิ้นห้วยสำราญ1645/256314 ธ.ค. 2563รายละเอียด
2 พ.ย. 2563ข้าวบือบ้าง 3 มช. (BB 3 CMU)1658/256416 มี.ค. 2564รายละเอียด
2 พ.ย. 2563ข้าวปิอิชู 1 มช. (PIS 1 CMU)1659/256416 มี.ค. 2564รายละเอียด
2 พ.ย. 2563ข้าวแสง 5 มช. (KS 5 CMU)1660/256416 มี.ค. 2564รายละเอียด
2 พ.ย. 2563มะเขือเทศทับทิมสารคาม1650/25643 ก.พ. 2564รายละเอียด
2 พ.ย. 2563มะเขือเทศมณีสารคาม1651/25643 ก.พ. 2564รายละเอียด
2 พ.ย. 2563มะเขือเทศโพดโพ1652/25643 ก.พ. 2564รายละเอียด
2 พ.ย. 2563มะเขือเทศอีหล่า1653/25643 ก.พ. 2564รายละเอียด
2 พ.ย. 2563มะเขือเทศแซบคัก1654/25643 ก.พ. 2564รายละเอียด
2 พ.ย. 2563มะเขือเทศคักอีหลี1655/25643 ก.พ. 2564รายละเอียด
2 พ.ย. 2563ข้าวรวมใจ อาร์6311641/256317 ธ.ค. 2563รายละเอียด
2 พ.ย. 2563ข้าวรวมใจ อาร์6321642/256317 ธ.ค. 2563รายละเอียด
2 พ.ย. 2563ข้าวรวมใจ อาร์6331643/256317 ธ.ค. 2563รายละเอียด
2 พ.ย. 2563อัญชันซี เอ็ม ยู หนู1646/256330 ธ.ค. 2563รายละเอียด
16 ธ.ค. 2563กล้วยไม้สกุลหวายซากุระไวท์ นูวี่1656/256411 ก.พ. 2564รายละเอียด
16 ธ.ค. 2563บัวบกศาลายา 11657/256411 มี.ค. 2564รายละเอียด
16 ธ.ค. 2563ข้าวมะจานู 691661/256428 มิ.ย. 2564รายละเอียด
16 ธ.ค. 2563ข้าวอัลฮัมดุลิลลาฮ์ 41662/256428 มิ.ย. 2564รายละเอียด
16 ธ.ค. 2563ผักกาดหอมสลัดสวยงาม1647/256422 ม.ค. 2564รายละเอียด
16 ธ.ค. 2563มะเขืเปราะเพชรล้านนา1648/256422 ม.ค. 2564รายละเอียด
23 ธ.ค. 2563กัญชา อิสระ 011649/256429 ม.ค. 2564รายละเอียด
17 มี.ค. 2564จำปาดะสิงหลากรอบ1664/256426 เม.ย. 2564รายละเอียด
17 มี.ค. 2564จำปาดะยวงวิบูล1665/256426 เม.ย. 2564รายละเอียด
17 มี.ค. 2564ไทรไทร วว.1 (Sai TISTR 1)1669/256426 เม.ย. 2564รายละเอียด
17 มี.ค. 2564พรหมลูกผสมพรหม วว.๑๓ (Phrom TISTR 13)1670/256426 เม.ย. 2564รายละเอียด
17 มี.ค. 2564ข้าวธัญญา64011672/256417 มิ.ย. 2564รายละเอียด
17 มี.ค. 2564ข้าวหอมจินดา1673/256417 มิ.ย. 2564รายละเอียด
17 มี.ค. 2564ข้าวนิลล้านนา1663/256426 เม.ย. 2564รายละเอียด
17 มี.ค. 2564ข้าวเบญจมุก 1 (Benjamook 1)1666/256426 เม.ย. 2564รายละเอียด
17 มี.ค. 2564ข้าวเบญจนิล 1 (Benjanil 1)1667/256426 เม.ย. 2564รายละเอียด
17 มี.ค. 2564ข้าวเบญจนิล 3 (Benjanil 3)1668/256426 เม.ย. 2564รายละเอียด
22 เม.ย. 2564ข้าวคิมหันต์1674/25645 ก.ค. 2564รายละเอียด
22 เม.ย. 2564ข้าวฟูจิ มุราซากิ1671/256411 มิ.ย. 2564รายละเอียด
24 มิ.ย. 2564มันเทศเพชรน้ำผึ้ง1675/25645 ส.ค. 2564รายละเอียด
24 มิ.ย. 2564ฝรั่งพีพูล1676/25645 ส.ค. 2564รายละเอียด
24 มิ.ย. 2564ฝรั่งสวีทแพร์1677/25645 ส.ค. 2564รายละเอียด
24 มิ.ย. 2564มะม่วงวิเชียรประดิษฐ1678/25645 ส.ค. 2564รายละเอียด
24 มิ.ย. 2564มะม่วงขาวสาคร1679/256428 ก.ย. 2564รายละเอียด
24 มิ.ย. 2564ขนุนทองศรี1680/256428 ก.ย. 2564รายละเอียด
24 มิ.ย. 2564ทุเรียนเหลืองทองคำ1782/256521 ก.พ. 2565รายละเอียด
24 มิ.ย. 2564ว่านสี่ทิศลูกผสมซีเอ็มยู โฮซิ1681/256427 ส.ค. 2564รายละเอียด
24 มิ.ย. 2564ว่านสี่ทิศลูกผสมซีเอ็มยู ลั๊คกี้1682/256427 ส.ค. 2564รายละเอียด
24 มิ.ย. 2564ว่านสี่ทิศลูกผสมซีเอ็มยู ออร์เร้นจ์ ไลน์1683/256427 ส.ค. 2564รายละเอียด
24 มิ.ย. 2564ว่านสี่ทิศลูกผสมซีเอ็มยู เรดดราก้อน1684/256427 ส.ค. 2564รายละเอียด
5 ก.ค. 2564กัญชาหางกระรอกภูพานเอสที11685/256427 ส.ค. 2564รายละเอียด
5 ก.ค. 2564กัญชาหางเสือสกลนครทีที11686/256427 ส.ค. 2564รายละเอียด
5 ก.ค. 2564กัญชาตะนาวศรีก้านขาวดับเบิลยูเอ11687/256427 ส.ค. 2564รายละเอียด
19 ก.ค. 2564กัญชงอาร์พีเอฟ 51695/256421 ก.ย. 2564รายละเอียด
19 ก.ค. 2564กัญชงอาร์พีเอฟ 61696/256421 ก.ย. 2564รายละเอียด
19 ก.ค. 2564กัญชงอาร์พีเอฟ 71697/256421 ก.ย. 2564รายละเอียด
19 ก.ค. 2564กัญชงอาร์พีเอฟ 81698/256421 ก.ย. 2564รายละเอียด
20 ก.ค. 2564ยูคาลิปตัสเค1481689/25649 ก.ย. 2564รายละเอียด
20 ก.ค. 2564ยูคาลิปตัสเค1491690/25649 ก.ย. 2564รายละเอียด
20 ก.ค. 2564ยูคาลิปตัสเค1521691/25649 ก.ย. 2564รายละเอียด
20 ก.ค. 2564ยูคาลิปตัสเค1531692/25649 ก.ย. 2564รายละเอียด
20 ก.ค. 2564ยูคาลิปตัสเค1551693/25649 ก.ย. 2564รายละเอียด
20 ก.ค. 2564ยูคาลิปตัสเค1561694/25649 ก.ย. 2564รายละเอียด
23 ก.ค. 2564กัญชาตะนาวศรีก้านแดงอาร์ดี11688/25641 ก.ย. 2564รายละเอียด
10 ส.ค . 2564อ้อยภูเขียว 41708/256411 ต.ค. 2564รายละเอียด
10 ส.ค. 2564ข้าวธัญสิรินเตี้ย1726/256410 พ.ย. 2564รายละเอียด
10 ส.ค. 2564ข้าวซีพีไรซ์นินจา11699/256421 ก.ย. 2564รายละเอียด
10 ส.ค. 2564ข้าวซีพีไรซ์ 151700/256421 ก.ย. 2564รายละเอียด
10 ส.ค. 2564ข้าวซีพีไรซ์ 161701/256421 ก.ย. 2564รายละเอียด
10 ส.ค. 2564ข้าวซีพีไรซ์ 201702/256421 ก.ย. 2564รายละเอียด
10 ส.ค. 2564ข้าวเบญจนิล 601703/256421 ก.ย. 2564รายละเอียด
10 ส.ค. 2564ข้าวไก่ทองคำ 801724/25645 พ.ย. 2564รายละเอียด
10 ส.ค. 2564บัวดินเลิฟ เดสทินี1705/256423 ก.ย. 2564รายละเอียด
10 ส.ค. 2564เบญจมาศชมพูพาน1728/256419 พ.ย. 2564รายละเอียด
10 ส.ค. 2564เบญจมาศประกายมาศ1729/256419 พ.ย. 2564รายละเอียด
10 ส.ค. 2564เบญจมาศวิอันดา1730/256419 พ.ย. 2564รายละเอียด
10 ส.ค. 2564เบญจมาศวอเธอร์กรีน1731/256419 พ.ย. 2564รายละเอียด
10 ส.ต. 2564เบญจมาศซันนี่สโนว์1732/256419 พ.ย. 2564รายละเอียด
10 ส.ค. 2564เบญจมาศฟีโอน่า1733/256419 พ.ย. 2564รายละเอียด
10 ส.ค. 2564ทุเรียนหลงพญา1704/256423 ก.ย. 2564รายละเอียด
10 ส.ค. 2564ลั่นทมทิพย์ลาวัณย์1706/256428 ก.ย. 2564รายละเอียด
23 ส.ค. 2564ทุเรียนศรีสะเกษ 2381707/25646 ต.ค. 2564รายละเอียด
23 ส.ค. 2564สตรอว์เบอร์รีพระราชทาน 891725/25645 พ.ย. 2564รายละเอียด
23 ส.ค. 2564บานชื่นสึกิ1709/256412 ต.ค. 2564รายละเอียด
23 ส.ค. 2564บานชื่นออเร้นท์ ดีไลท์1710/256412 ต.ค. 2564รายละเอียด
23 ส.ค. 2564บานชื่นเรด ดีไลท์1711/256412 ต.ค. 2564รายละเอียด
23 ส.ค. 2564บานชื่นพาสเทล พิงค์1712/256412 ต.ค. 2564รายละเอียด
23 ส.ค. 2564บานชื่นเมจิก ชาร์ม1713/256412 ต.ค. 2564รายละเอียด
23 ส.ค. 2564ว่านสี่ทิศลูกผสมเกรซ1714/256412 ต.ค. 2564รายละเอียด
23 ส.ค. 2564ว่านสี่ทิศลูกผสมวีนัส1715/256412 ต.ค. 2564รายละเอียด
23 ส.ค. 2564ว่านสี่ทิศลูกผสมฉันทนา1716/256412 ต.ค. 2564รายละเอียด
23 ส.ค. 2564ไม้ดอกสกุลขมิ้นซีเอ็มยู แองเจิล1717/256412 ต.ค. 2564รายละเอียด
23 ส.ค. 2564ไม้ดอกสกุลขมิ้นซีเอ็มยู แฮปปี้1718/256412 ต.ค. 2564รายละเอียด
23 ส.ค. 2564ไม้ดอกสกุลขมิ้นซีเอ็มยู ฮาร์โมนี1719/256412 ต.ค. 2564รายละเอียด
23 ส.ค. 2564ไม้ดอกสกุลขมิ้นซีเอ็มยู วิคตอรี่1720/256412 ต.ค. 2564รายละเอียด
23 ส.ค. 2564ไม้ดอกสกุลขมิ้นซูบารุ1734/25644 ธ.ค. 2564รายละเอียดรายละเอียด
23 ส.ค. 2564ไม้ดอกสกุลขมิ้นซีเอ็มยู พิงค์ เฟรม1721/256412 ต.ค. 2564รายละเอียด
23 ส.ค. 2564ไม้ดอกสกุลขมิ้นซีเอ็มยู สไมล์1722/256412 ต.ค. 2564รายละเอียด
23 ส.ค. 2564ไม้ดอกสกุลขมิ้นเรดรูบี้1723/256412 ต.ค. 2564รายละเอียด
28 ก.ย. 2564กาแฟอาร์พีเอฟ-ซี31759/256428 ธ.ค. 2564รายละเอียด
28 ก.ย. 2564กาแฟอาร์พีเอฟ-ซี41760/256428 ธ.ค. 2564รายละเอียด
28 ก.ย. 2564ทุเรียนยอดสมพร1727/256410 พ.ย. 2564รายละเอียด
30 ก.ย. 2564มะเขือเทศอาร์พีเอฟ สวีท เรด1761/256429 ธ.ค. 2564รายละเอียด
30 ก.ย. 2564มะเขือเทศอาร์พีเอฟ สวีท เยลโล่1762/256429 ธ.ค. 2564รายละเอียด
30 ก.ย. 2564ฟักทองญี่ปุ่นอาร์พีเอฟ สวีทตี้1763/256429 ธ.ค. 2564รายละเอียด
5 ต.ค. 2564ข้าวหอมวาริน1754/256424 ธ.ค. 2564รายละเอียด
5 ต.ค. 2564มะเขือเทศสีดาทิพย์ 6-11735/25644 ธ.ค. 2564รายละเอียด
5 ต.ค. 2564มะเขือเทศสีดาทิพย์ 6-21736/25644 ธ.ค. 2564รายละเอียด
5 ต.ค. 2564มะเขือเทศสีดาทิพย์ 6-31737/25644 ธ.ค. 2564รายละเอียด
5 ต.ค. 2564มะเขือเทศสีดาทิพย์ 6-41738/25644 ธ.ค. 2564รายละเอียด
5 ต.ค. 2564มะเขือเทศสีดาทิพย์ 6-51739/25644 ธ.ค. 2564รายละเอียด
5 ต.ค. 2564มะเขือเทศสีดาทิพย์ 6-61740/25644 ธ.ค. 2564รายละเอียด
5 ต.ค. 2564มะเขือเทศสีดาทิพย์ 6-71741/25644 ธ.ค. 2564รายละเอียด
5 ต.ค. 2564มะเขือเทศสีดาทิพย์ 6-81742/25644 ธ.ค. 2564รายละเอียด
5 ต.ค. 2564มะเขือเทศสีดาทิพย์ 6-101743/25644 ธ.ค. 2564รายละเอียด
5 ต.ค. 2564มะเขือเทศสีดาทิพย์ 6-111744/25644 ธ.ค. 2564รายละเอียด
5 ต.ค. 2564มะเขือเทศสีดาทิพย์ 6-121745/25644 ธ.ค. 2564รายละเอียด
5 ต.ค. 2564มะเขือเทศสีดาทิพย์ 6-131746/25644 ธ.ค. 2564รายละเอียด
5 ต.ค. 2564มะเขือเทศสีดาทิพย์ 6-141747/25644 ธ.ค. 2564รายละเอียด
5 ต.ค. 2564มะเขือเทศสีดาทิพย์ 6-151748/25644 ธ.ค. 2564รายละเอียด
5 ต.ค. 2564มะเขือเทศสีดาทิพย์ 6-161749/25644 ธ.ค. 2564รายละเอียด
5 ต.ค. 2564มะเขือเทศสีดาทิพย์ 6-171750/25644 ธ.ค. 2564รายละเอียด
5 ต.ค. 2564มะเขือเทศสีดาทิพย์ 6-181751/25644 ธ.ค. 2564รายละเอียด
5 ต.ค. 2564มะเขือเทศสีดาทิพย์ 6-191752/25644 ธ.ค. 2564รายละเอียด
5 ต.ค. 2564มะเขือเทศสีดาทิพย์ 6-201753/25644 ธ.ค. 2564รายละเอียด
16 พ.ย. 2564ขนุนเพชรวรินทร์วรดา1455/256424 ธ.ค. 2564รายละเอียด
16 พ.ย. 2564พุทธรักษาสมจิตต์1766/256513 ม.ค. 2565รายละเอียด
16 พ.ย. 2564พุทธรักษาจงรัก1767/256513 ม.ค. 2565รายละเอียด
16 พ.ย. 2564พุทธรักษาสุรพล1768/256513 ม.ค. 2565รายละเอียด
16 พ.ย. 2564พุทธรักษาคทารัตน์1769/256513 ม.ค. 2565รายละเอียด
16 พ.ย. 2564พุทธรักษาลักษมณ1770/256513 ม.ค. 2565รายละเอียด
16 พ.ย. 2564พุทธรักษาสุธาสินี1771/256513 ม.ค. 2565รายละเอียด
16 พ.ย. 2564พุทธรักษาสมชาย 11756/256424 ธ.ค. 2564รายละเอียด
16 พ.ย. 2564พุทธรักษาสมชาย 21757/256424 ธ.ค. 2564รายละเอียด
16 พ.ย. 2564แพรเซี่ยงไฮ้เหลืองรังสี1772/256513 ม.ค. 2565รายละเอียด
16 พ.ย. 2564ทุเรียนจันทร์ลินจง1758/256424 ธ.ค. 2564รายละเอียด
16 พ.ย. 2564กะเพราเคยู034-ซี8-141773/256513 ม.ค. 2565รายละเอียด
16 พ.ย. 2564กะเพราเคยู034-ซี8-211774/256513 ม.ค. 2565รายละเอียด
16 พ.ย. 2564กะเพราเคยู034-ซี8-241775/256513 ม.ค. 2565รายละเอียด
25 พ.ย. 2564กาแฟอาร์พีเอฟ-ซี11764/256429 ธ.ค. 2564รายละเอียด
25 พ.ย. 2564กาแฟอาร์พีเอฟ-ซี21765/256429 ธ.ค. 2564รายละเอียด
13 ธ.ค. 2564สาลี่สุภัทร1777/25652 ก.พ. 2565รายละเอียด
13 ธ.ค. 2564ฝรั่งจินชุ่ย1776/256520 ม.ค. 2565รายละเอียด
13 ธ.ค. 2564พุทธรักษาปรีชา1778/25653 ก.พ. 2565รายละเอียด
13 ธ.ค. 2564พุทธรักษามยุรี1779/25653 ก.พ. 2565รายละเอียด
13 ธ.ค. 2564พุทธรักษาวิลาวัณย์1780/25653 ก.พ. 2565รายละเอียด
13 ธ.ค. 2564พุทธรักษาวุฒิชัย1781/25653 ก.พ. 2565รายละเอียด
29 ธ.ค. 2564บอนแบล็ค โอนิคส์1788/25659 มี.ค. 2565รายละเอียด
29 ธ.ค. 2564พุทธรักษาชญานิศ1783/25651 มี.ค. 2565รายละเอียด
29 ธ.ค. 2564พุทธรักษาอภิสิฏฐ์1784/25651 มี.ค. 2565รายละเอียด
29 ธ.ค. 2564พุทธรักษาอรอาภา1785/25651 มี.ค. 2565รายละเอียด
29 ธ.ค. 2564พุทธรักษาอรินทิพย์1786/25651 มี.ค. 2565รายละเอียด
29 ธ.ค. 2564ว่านสี่ทิศรอพ์ฟ ไอลีน1789/25659 มี.ค. 2565รายละเอียด
29 ธ.ค. 2564ว่านสี่ทิศรอพ์ฟ อลินดา1790/25659 มี.ค. 2565รายละเอียด
29 ธ.ค. 2564ว่านสี่ทิศรอพ์ฟ ดานิกา1791/25659 มี.ค. 2565รายละเอียด
29 ธ.ค. 2564หอมแดงเมอซาราติ1787/25652 มี.ค. 2565รายละเอียด
28 ม.ค. 2565มะเขือเทศสีดาทิพย์ด่าง1792/25659 มี.ค. 2565รายละเอียด
3 ก.พ. 2565ข้าวหอมสยาม1834/25655 ก.ค. 2565รายละเอียด
3 ก.พ. 2565ข้าวหอมสยาม 21835/25655 ก.ค. 2565รายละเอียด
3 ก.พ. 2565ข้าหลวงฟิลิปปินส์มาดามแองเจลเลส1793/25659 มี.ค. 2565รายละเอียด
15 ก.พ. 2565ข้าวหย่ามือแชเบี่ย 3 มช.1794/25657 เม.ย. 2565รายละเอียด
15 ก.พ. 2565ข้าวบือบ้าง 4 มช.1795/25657 เม.ย. 2565รายละเอียด
3 มี.ค. 2565ข้าวขาหนี่ 1171798/256511 เม.ย. 2565รายละเอียด
3 มี.ค. 2565ข้าวดำดาษ 201799/256511 เม.ย. 2565รายละเอียด
3 มี.ค. 2565มะพร้าวกะทิหอมไวท์คลาวด์1796/256511 เม.ย. 2565รายละเอียด
3 มี.ค. 2565ไม้ดอกสกุลจำปีมิ่งมณฑา1797/256526 เม.ย. 2565รายละเอียด
11 เม.ย. 2565ไม้ดอกสกุลขมิ้นเออาร์เอ็มเจสามเอ็น-หนึ่ง1800/256524 มิ.ย. 2565รายละเอียด
11 เม.ย. 2565ไม้ดอกสกุลขมิ้นเออาร์เอ็มเจสามเอ็น-สอง1801/256524 มิ.ย. 2565รายละเอียด
11 เม.ย. 2565ไม้ดอกสกุลขมิ้นเออาร์เอ็มเจสามเอ็น-สาม1802/256524 มิ.ย. 2565รายละเอียด
11 เม.ย. 2565ไม้ดอกสกุลขมิ้นเออาร์เอ็มเจสามเอ็น-สี่1803/256524 มิ.ย. 2565รายละเอียด
11 เม.ย. 2565ไม้ดอกสกุลขมิ้นเออาร์เอ็มเจสามเอ็น-ห้า1804/256524 มิ.ย. 2565รายละเอียด
11 เม.ย. 2565ไม้ดอกสกุลขมิ้นเออาร์เอ็มเจสามเอ็น-หก1805/256524 มิ.ย. 2565รายละเอียด
11 เม.ย. 2565ไม้ดอกสกุลขมิ้นเออาร์เอ็มเจสามเอ็น-เจ็ด1806/256524 มิ.ย. 2565รายละเอียด
11 เม.ย. 2565ไม้ดอกสกุลขมิ้นเออาร์เอ็มเจสามเอ็น-แปด1807/256524 มิ.ย. 2565รายละเอียด
11 เม.ย. 2565ไม้ดอกสกุลขมิ้นเออาร์เอ็มเจสามเอ็น-เก้า1808/256524 มิ.ย. 2565รายละเอียด
11 เม.ย. 2565ไม้ดอกสกุลขมิ้นเออาร์เอ็มเจสามเอ็น-สิบ1809/256524 มิ.ย. 2565รายละเอียด
29 เม.ย. 2565ทุเรียนเม็ดในสมุย1826/256524 มิ.ย. 2565รายละเอียด
29 เม.ย. 2565ทุเรียนก้านยาวไร่สุรจิต1827/256524 มิ.ย. 2565รายละเอียด
29 เม.ย. 2565พีชรอยัล ไอซ์1828/256524 มิ.ย. 2565รายละเอียด
29 เม.ย. 2565พีชรอยัล สโนว์1829/256524 มิ.ย. 2565รายละเอียด
29 เม.ย. 2565ไม้ดอกสกุลขมิ้นสตาร์ กลิตเตอร์รายละเอียด
29 เม.ย. 2565ไม้ดอกสกุลขมิ้นสตาร์ ซาฮารารายละเอียด
29 เม.ย. 2565ไม้ดอกสกุลขมิ้นสตาร์ เซนเซชั่นรายละเอียด
29 เม.ย. 2565ไม้ดอกสกุลขมิ้นสตาร์ ฟอร์เอฟเวอร์รายละเอียด
29 เม.ย. 2565ไม้ดอกสกุลขมิ้นสตาร์ ฟอเรสตารายละเอียด
29 เม.ย. 2565ไม้ดอกสกุลขมิ้นสตาร์ แฟรี่รายละเอียด
29 เม.ย. 2565ไม้ดอกสกุลขมิ้นสตาร์ เมโลดี้รายละเอียด
29 เม.ย. 2565ไม้ดอกสกุลขมิ้นสตาร์ สปิริตรายละเอียด
29 เม.ย. 2565ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวีท กลอรี่รายละเอียด
29 เม.ย. 2565ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวีท บราวนี่รายละเอียด
29 เม.ย. 2565คีนัวนิลเกษตรหลวง1830/256524 มิ.ย. 2565รายละเอียด
29 เม.ย. 2565คีนัวโกเมนเกษตรหลวง1831/256524 มิ.ย. 2565รายละเอียด
5 พ.ค. 2565กระท่อมก้านแดงกระบี่11810/256524 มิ.ย. 2565รายละเอียด
5 พ.ค. 2565ทุเรียนทองหล่อ1811/256524 มิ.ย. 2565รายละเอียด
5 พ.ค. 2565ทุเรียนนกขมิ้นเมืองตราด1812/256524 มิ.ย. 2565รายละเอียด
5 พ.ค. 2565มะม่วงหอมนวล1813/256524 มิ.ย. 2565รายละเอียด
5 พ.ค. 2565พรหมลูกผสมพรหมทิสพิงค์ (พรหม วว.๑๔)1832/256524 มิ.ย. 2565รายละเอียด
5 พ.ค. 2565พรหมลูกผสมพรหมสุขใจ (พรหม วว.๑๕)1833/256524 มิ.ย. 2565รายละเอียด
5 พ.ค. 2565ว่านสี่ทิศลูกผสมซีเอ็มยู เรด เพิร์ล1837/25656 ก.ค. 2565รายละเอียด
5 พ.ค. 2565ว่านสี่ทิศลูกผสมซีเอ็มยู สตาร์ ไลท์1838/25656 ก.ค. 2565รายละเอียด
5 พ.ค. 2565ว่านสี่ทิศลูกผสมซีเอ็มยู สมาร์ เลดี้1839/25656 ก.ค. 2565รายละเอียด
5 พ.ค. 2565ว่านสี่ทิศลูกผสมซีเอ็มยู ออร์เรนจ์ บิวตี้1840/25656 ก.ค. 2565รายละเอียด
5 พ.ค. 2565โกสนเต่าเวทัส1814/256524 มิ.ย. 2565รายละเอียด
5 พ.ค. 2565โกสนเทวาสถิต1815/256524 มิ.ย. 2565รายละเอียด
5 พ.ค. 2565โกสนนาคปรก1816/256524 มิ.ย. 2565รายละเอียด
5 พ.ค. 2565โกสนเพชรพระนารายณ์1817/256524 มิ.ย. 2565รายละเอียด
5 พ.ค. 2565โกสนมัทนา1818/256524 มิ.ย. 2565รายละเอียด
5 พ.ค. 2565โกสนโรส1819/256524 มิ.ย. 2565รายละเอียด
5 พ.ค. 2565โกสนศิริลักษณ์1820/256524 มิ.ย. 2565รายละเอียด
5 พ.ค. 2565โกสนสินสมุทร1821/256524 มิ.ย. 2565รายละเอียด
5 พ.ค. 2565โกสนเสนา1822/256524 มิ.ย. 2565รายละเอียด
5 พ.ค. 2565โกสนอู่ข้าว1823/256524 มิ.ย. 2565รายละเอียด
5 พ.ค. 2565บอนสีดวงใจทศกัณฐ์1824/256524 มิ.ย. 2565รายละเอียด
5 พ.ค. 2565บอนอันดามัน คัลเลอร์ฟูล1825/256524 มิ.ย. 2565รายละเอียด
26 พ.ค. 2565ข้าวอาร์เจ111842/25657 ก.ค. 2565รายละเอียด
26 พ.ค. 2565ข้าวอาร์เจ221843/25657 ก.ค. 2565รายละเอียด
26 พ.ค. 2565ข้าวอาร์เจ441844/25657 ก.ค. 2565รายละเอียด
26 พ.ค. 2565ข้าวอาร์เจ661845/25657 ก.ค. 2565รายละเอียด
26 พ.ค. 2565โกโก้น่าน1331836/25656 ก.ค. 2565รายละเอียด
26 พ.ค. 2565อะโวคาโดสารภีกรีน1841/25656 ก.ค. 2565รายละเอียด
24 มิ.ย. 2565ถั่วฝักยาวเสือเขียว1915/256523 ก.ย. 2565รายละเอียด
24 มิ.ย. 2565ถั่วฝักยาวเสือลายพาดกลอน1916/256523 ก.ย. 2565รายละเอียด
24 มิ.ย. 2565ถั่วฝักยาวเสือดุ1917/256523 ก.ย. 2565รายละเอียด
24 มิ.ย. 2565ถั่วฝักยาวเสือขาว1918/256523 ก.ย. 2565รายละเอียด
24 มิ.ย. 2565มะเขือเทศเคยูพิ้งค์ 6491854/256516 ส.ค. 2565รายละเอียด
24 มิ.ย. 2565มะเขือเทศโทแม็ค 6471855/256516 ส.ค. 2565รายละเอียด
24 มิ.ย. 2565มะเขือเทศสีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 011856/256516 ส.ค. 2565รายละเอียด
24 มิ.ย. 2565มะเขือเทศสีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 021857/256516 ส.ค. 2565รายละเอียด
24 มิ.ย. 2565มะเขือเทศสีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 031858/256516 ส.ค. 2565รายละเอียด
24 มิ.ย. 2565มะเขือเทศสีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 041859/256516 ส.ค. 2565รายละเอียด
30 มิ.ย. 2565กัญชาโออาร์พี-ทุ่งแพม 1011846/256511 ส,ค. 2565รายละเอียด
30 มิ.ย. 2565กัญชาโออาร์พี-ทุ่งแพม 1021847/256511 ส,ค. 2565รายละเอียด
30 มิ.ย. 2565กัญชาโออาร์พี-ทุ่งแพม 2011848/256511 ส,ค. 2565รายละเอียด
30 มิ.ย. 2565กัญชาโออาร์พี-ทุ่งแพม 3011849/256511 ส,ค. 2565รายละเอียด
30 มิ.ย. 2565กัญชาโออาร์พี-ทุ่งแพม 4011850/256511 ส,ค. 2565รายละเอียด
30 มิ.ย. 2565กัญชาโออาร์พี-ทุ่งแพม 4021851/256511 ส,ค. 2565รายละเอียด
30 มิ.ย. 2565กัญชาโออาร์พี-ทุ่งแพม 4031852/256511 ส,ค. 2565รายละเอียด
5 ก.ค. 2565ทุเรียนต้นฟีนิกซ์1853/256517 ส.ค. 2565รายละเอียด
5 ก.ค. 2565อ้อยรวมผล 11881/256526 ส.ค. 2565รายละเอียด
5 ก.ค. 2565อ้อยรวมผล 21882/256526 ส.ค. 2565รายละเอียด
5 ก.ค. 2565อ้อยกำแพงแสน 00-1051860/256522 ส.ค. 2565รายละเอียด
5 ก.ค. 2565อ้อยกำแพงแสน 01-121861/256522 ส.ค. 2565รายละเอียด
5 ก.ค. 2565อ้อยกำแพงแสน 01-251862/256522 ส.ค. 2565รายละเอียด
5 ก.ค. 2565อ้อยกำแพงแสน 01-291863/256522 ส.ค. 2565รายละเอียด
5 ก.ค. 2565อ้อยกำแพงแสน 07-21864/256522 ส.ค. 2565รายละเอียด
5 ก.ค. 2565อ้อยกำแพงแสน 07-31865/256522 ส.ค. 2565รายละเอียด
5 ก.ค. 2565อ้อยกำแพงแสน 07-41866/256522 ส.ค. 2565รายละเอียด
5 ก.ค. 2565อ้อยกำแพงแสน 07-61867/256522 ส.ค. 2565รายละเอียด
5 ก.ค. 2565อ้อยกำแพงแสน 07-831868/256522 ส.ค. 2565รายละเอียด
5 ก.ค. 2565ถั่วเหลืองเกษตรศาสตร์ 641869/256522 ส.ค. 2565รายละเอียด
12 ก.ค. 2565กัญชงอีเอชเอฟจีพี ออโต้ชาร์ฟ 11870/256519 ส.ค. 2565รายละเอียด
12 ก.ค. 2565กัญชงเอฟจีพี_เอฟโอชาร์ฟ 21871/256519 ส.ค. 2565รายละเอียด
12 ก.ค. 2565กัญชงเอฟจีพี_เอฟโอชาร์ฟ 31872/256519 ส.ค. 2565รายละเอียด
12 ก.ค. 2565กัญชงอีเอชเอฟจีพีชาร์ฟ 11873/256519 ส.ค. 2565รายละเอียด
12 ก.ค. 2565กัญชงอีเอชเอฟจีพีชาร์ฟ 21874/256519 ส.ค. 2565รายละเอียด
12 ก.ค. 2565กัญชงอีเอชเอฟจีพีชาร์ฟ 31875/256519 ส.ค. 2565รายละเอียด
12 ก.ค. 2565กัญชงอีเอชเอฟจีพีชาร์ฟ 41876/256519 ส.ค. 2565รายละเอียด
12 ก.ค. 2565กัญชงอีเอชเอฟจีพีชาร์ฟ 51877/256519 ส.ค. 2565รายละเอียด
12 ก.ค. 2565กัญชงอีเอชเอฟจีพีชาร์ฟ 61878/256519 ส.ค. 2565รายละเอียด
12 ก.ค. 2565กัญชงอีเอชเอฟจีพีชาร์ฟ 71879/256519 ส.ค. 2565รายละเอียด
12 ก.ค. 2565กัญชงอีเอชเอฟจีพีชาร์ฟ 81880/256519 ส.ค. 2565รายละเอียด
25 ก.ค. 2565โกสนกวักทองคำ1883/25655 ก.ย. 2565รายละเอียด
25 ก.ค. 2565โกสนโชคเจริญทรัพย์1884/25655 ก.ย. 2565รายละเอียด
25 ก.ค. 2565โกสนพิงค์เลดี้1885/25655 ก.ย. 2565รายละเอียด
25 ก.ค. 2565โกสนรวยรุ่งโรจน์1886/25655 ก.ย. 2565รายละเอียด
25 ก.ค. 2565โกสนราศีธนู1887/25655 ก.ย. 2565รายละเอียด
25 ก.ค. 2565โกสนราศีเมษ1888/25655 ก.ย. 2565รายละเอียด
25 ก.ค. 2565โกสนแดงมงคล1889/25655 ก.ย. 2565รายละเอียด
25 ก.ค. 2565โกสนรวยทรัพย์1890/25655 ก.ย. 2565รายละเอียด
25 ก.ค. 2565โกสนรวยทันใจ1891/25655 ก.ย. 2565รายละเอียด
25 ก.ค. 2565โกสนราศีพิจิก1892/25655 ก.ย. 2565รายละเอียด
4 ส.ค. 2565ทุเรียนเหลืองสุนทอนรายละเอียด
4 ส.ค. 2565ถั่วเขียวเคยูเอ็มแอล81923/256519 ต.ค. 2565รายละเอียด
4 ส.ค. 2565โกสนจันทิรา1905/256512 ก.ย. 2565รายละเอียด
4 ส.ค. 2565โกสนโชคอุดมทรัพย์1906/256512 ก.ย. 2565รายละเอียด
4 ส.ค. 2565โกสนตรีตระการ1907/256512 ก.ย. 2565รายละเอียด
4 ส.ค. 2565โกสนเพชรพรรณราย1908/256512 ก.ย. 2565รายละเอียด
4 ส.ค. 2565โกสนเฟื่องฟูอนันต์1909/256512 ก.ย. 2565รายละเอียด
4 ส.ค. 2565โกสนมณีนาคราช1910/256512 ก.ย. 2565รายละเอียด
4 ส.ค. 2565โกสนรุ้งลาวัลย์1911/256512 ก.ย. 2565รายละเอียด
4 ส.ค. 2565โกสนรุ่งอรุณ1912/256512 ก.ย. 2565รายละเอียด
4 ส.ค. 2565โกสนหลักชัย1913/256512 ก.ย. 2565รายละเอียด
4 ส.ค. 2565ข้าวเจ๊กเชยกาบใบสีม่วง1902/256516 ก.ย. 2565รายละเอียด
4 ส.ค. 2565ขนุนทองสิน1893/256516 ก.ย. 2565รายละเอียด
4 ส.ค. 2565ขนุนทองเนื้อเก้า1894/256516 ก.ย. 2565รายละเอียด
4 ส.ค. 2565กล้วยป่าทองระยอง1895/256516 ก.ย. 2565รายละเอียด
4 ส.ค. 2565กระท่อมก้านแดงนครศรีธรรมราช 11900/256516 ก.ย. 2565รายละเอียด
4 ส.ค. 2565กาแฟเอ็น เค พี 124 (NKP124)1903/256512 ก.ย. 2565รายละเอียด
4 ส.ค. 2565มะเขือเทศคักหลาย1930/25657 พ.ย. 2565รายละเอียด
4 ส.ค. 2565มะเขือเทศมูลมัง1931/25657 พ.ย. 2565รายละเอียด
4 ส.ค. 2565ดาวเรืองร็อคโค่ ดีฟโกลด์1896/256516 ก.ย. 2565รายละเอียด
4 ส.ค. 2565ดาวเรืองร็อคโค่ ซันนี่ 0011897/256516 ก.ย. 2565รายละเอียด
4 ส.ค. 2565ดาวเรืองร็อคโค่ เยลโลว์1898/256516 ก.ย. 2565รายละเอียด
4 ส.ค. 2565ดาวเรืองร็อคโค่ เรนนี่ 0021899/256516 ก.ย. 2565รายละเอียด
4 ส.ค. 2565ฝรั่งคุณพลอย 31901/256516 ก.ย. 2565รายละเอียด
11 ส.ค. 2565กัญชาเคเคยูศูนย์หนึ่ง1914/256521 ก.ย. 2565รายละเอียด
20 ส.ค. 2565มะเขือเทศเคยูพิ้งค์ 6501920/256511 ต.ค. 2565รายละเอียด
20 ส.ค. 2565มะเขือเทศเคยูพิ้งค์ 6511921/256511 ต.ค. 2565รายละเอียด
29 ส.ค. 2565กัญชาฝอยทองสุรนารี 11919/256521 ต.ค. 2565รายละเอียด
12 ก.ย. 2565ทุเรียนกระบี่สีทอง1928/256531 ต.ค. 2565รายละเอียด
12 ก.ย. 2565ทุเรียนไอ้กล้วย1924/256526 ต.ค. 2565รายละเอียด
12 ก.ย. 2565หน้าวัวใบสยามประทีบ1922/256519 ต.ค. 2565รายละเอียด
12 ก.ย. 2565ดาวเรือง108 ดีฟโกลด์1925/256531 ต.ค. 2565รายละเอียด
12 ก.ย. 2565ดาวเรืองลิซ่า ดีฟโกลด์1926/256531 ต.ค. 2565รายละเอียด
12 ก.ย. 2565ดาวเรืองลิซ่า เยลโลว์1927/256531 ต.ค. 2565รายละเอียด
16 ก.ย. 2565ฝรั่งมินิพิรุณ1929/25652 พ.ย. 2565รายละเอียด
11 ต.ค. 2565พุทธรักษาพฤกษ์เงิน 11957/256611 ม.ค. 2566รายละเอียด
11 ต.ค. 2565อะโวคาพบพระ 081939/256528 พ.ย. 2565รายละเอียด
11 ต.ค. 2565อะโวคาชมภูสยาม1937/256522 พ.ย. 2565รายละเอียด
11 ต.ค. 2565อ้อยเกษตรไทย 11948/256529 พ.ย. 2565รายละเอียด
11 ต.ค. 2565อ้อยเกษตรไทย 21949/256529 พ.ย. 2565รายละเอียด
11 ต.ค. 2565ส้มโอชมภูผาเมือง1938/256522 พ.ย. 2565รายละเอียด
12 ต.ค. 2565กัญชาเพชรชมพู 11932/256522 พ.ย. 2565รายละเอียด
12 ต.ค. 2565กัญชาเพชรชมพู 21933/256522 พ.ย. 2565รายละเอียด
12 ต.ค. 2565กัญชาเพชรชมพู 31934/256522 พ.ย. 2565รายละเอียด
12 ต.ค. 2565กัญชาเพชรชมพู 41935/256522 พ.ย. 2565รายละเอียด
12 ต.ค. 2565กัญชาเพชรชมพู 51936/256522 พ.ย. 2565รายละเอียด
12 ต.ค. 2565สตรอว์เบอร์รีซี เอ็ม ยู พรอมต์1954/25657 ธ.ค. 2565รายละเอียด
12 ต.ค. 2565โฮย่าสุวรรณาเจมส์1941/256528 พ.ย. 2565รายละเอียด
12 ต.ค. 2565โฮย่าพรายพิชญา1942/256528 พ.ย. 2565รายละเอียด
12 ต.ค. 2565โฮย่านาคาพริ้นเซส1943/256528 พ.ย. 2565รายละเอียด
12 ต.ค. 2565กระท่อมก้านเขียวนครศรีธรรมราช 11944/256528 พ.ย. 2565รายละเอียด
12 ต.ค. 2565กระท่อมก้านแดงหางกั้งนครศรีธรรมราช 11945/256528 พ.ย. 2565รายละเอียด
12 ต.ค. 2565กระท่อมก้านเขียวนครศรีธรรมราช 21946/256528 พ.ย. 2565รายละเอียด
12 ต.ค. 2565กระท่อมก้านแดงนครศรีธรรมราช 21947/256528 พ.ย. 2565รายละเอียด
12 ต.ค. 2565ฟิโลกิตินารายละเอียด
12 ต.ค. 2565เผือกชมพูโนรา1940/256528 พ.ย. 2565รายละเอียด
25 ต.ค. 2565บอนครีมสยาม1952/25657 ธ.ค. 2565รายละเอียด
25 ต.ค. 2565อะโวคาโดปลายพระยา 5141951/256529 พ.ย. 2565รายละเอียด
25 ต.ค. 2565มันสำปะหลังชากังราว 21950/256529 พ.ย. 2565รายละเอียด
25 ต.ค. 2565อ้อยไทยเอกลักษณ์ 11955/256513 ธ.ค. 2565รายละเอียด
25 ต.ค. 2565ลิ้นมังกรแดนซิ่ง ดราก้อน1953/25657 ธ.ค. 2565รายละเอียด
8 พ.ย. 2565 มะละกอเคยู โกล์ด1956/256523 ธ.ค. 2565รายละเอียด
19 ธ.ค. 2565งาขี้ม่อนหอมปางมะผ้า1965/256614 ก.พ. 2566รายละเอียด
19 ธ.ค. 2565งาขี้ม่อนหอมสุโขทัย1966/256614 ก.พ. 2566รายละเอียด
19 ธ.ค. 2565งาขี้ม่อนหอมแม่จัน1967/256614 ก.พ. 2566รายละเอียด
19 ธ.ค. 2565งาขี้ม่อนหอมน่าน1968/256614 ก.พ. 2566รายละเอียด
20 ธ.ค. 2565มะเขือเทศสีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 051974/256616 ก.พ. 2566รายละเอียด
20 ธ.ค. 2565มะเขือเทศสีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 061975/256616 ก.พ. 2566รายละเอียด
20 ธ.ค. 2565มะเขือเทศสีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 071976/256616 ก.พ. 2566รายละเอียด
20 ธ.ค. 2565มะเขือเทศสีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 081977/256616 ก.พ. 2566รายละเอียด
20 ธ.ค. 2565มะเขือเทศสีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 091978/256616 ก.พ. 2566รายละเอียด
20 ธ.ค. 2565มะเขือเทศสีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 101979/256616 ก.พ. 2566รายละเอียด
20 ธ.ค. 2565มะเขือเทศสีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 111980/256616 ก.พ. 2566รายละเอียด
20 ธ.ค. 2565มะเขือเทศสีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 121981/256616 ก.พ. 2566รายละเอียด
20 ธ.ค. 2565มะเขือเทศสีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 131982/256616 ก.พ. 2566รายละเอียด
20 ธ.ค. 2565มะเขือเทศสีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 141983/256616 ก.พ. 2566รายละเอียด
20 ธ.ค. 2565มะเขือเทศสีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 151984/256616 ก.พ. 2566รายละเอียด
20 ธ.ค. 2565มะเขือเทศสีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 161985/256616 ก.พ. 2566รายละเอียด
20 ธ.ค. 2565มะเขือเทศสีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 171986/256616 ก.พ. 2566รายละเอียด
20 ธ.ค. 2565มะเขือเทศสีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 181987/256616 ก.พ. 2566รายละเอียด
20 ธ.ค. 2565มะเขือเทศสีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 191988/256616 ก.พ. 2566รายละเอียด
20 ธ.ค. 2565มะเขือเทศสีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 201989/256616 ก.พ. 2566รายละเอียด
20 ธ.ค. 2565ทุเรียนแดงละอู2002/256616 ก.พ. 2566รายละเอียด
22 ธ.ค. 2565ไทรไทรชมพู (ไทร วว.๒)รายละเอียด
22 ธ.ค. 2565ไทรไทรสงวน (ไทร วว.๓)รายละเอียด
22 ธ.ค. 2565ไม้ดอกสกุลขมิ้นมณีทักษิณ1958/256630 ม.ค. 2566รายละเอียด
22 ธ.ค. 2565ไม้ดอกสกุลขมิ้นไข่มุกอันดามัน1959/256630 ม.ค. 2566รายละเอียด
22 ธ.ค. 2565มะม่วงขาวมณี1960/256631 ม.ค. 2566รายละเอียด
23 ธ.ค. 2565ข้าวญี่ปุ่น มช.11992/256616 ก.พ. 2566รายละเอียด
23 ธ.ค. 2565ข้าวญี่ปุ่น มช.21993/256616 ก.พ. 2566รายละเอียด
23 ธ.ค. 2565ข้าวญี่ปุ่น มช.31994/256616 ก.พ. 2566รายละเอียด
23 ธ.ค. 2565ข้าวญี่ปุ่น มช.41995/256616 ก.พ. 2566รายละเอียด
23 ธ.ค. 2565ข้าวญี่ปุ่น มช.51996/256616 ก.พ. 2566รายละเอียด
23 ธ.ค. 2565ข้าวเหนียว ศฟ 10-81997/256616 ก.พ. 2566รายละเอียด
23 ธ.ค. 2565ข้าวเหนียว ศฟ 10-101998/256616 ก.พ. 2566รายละเอียด
23 ธ.ค. 2565ข้าวเหนียว ศฟ 10-121999/256616 ก.พ. 2566รายละเอียด
23 ธ.ค. 2565ข้าวเหนียว ศฟ 10-142000/256616 ก.พ. 2566รายละเอียด
23 ธ.ค. 2565ข้าวเหนียว ศฟ 10-162001/256616 ก.พ. 2566รายละเอียด
27 ธ.ค. 2565กัญชาสุรนารี 21963/25669 ก.พ. 2566รายละเอียด
27 ธ.ค. 2565กัญชาเคดี1964/25669 ก.พ. 2566รายละเอียด
27 ธ.ค. 2565ข้าวเบญจนาก 11971/256614 ก.พ. 2566รายละเอียด
27 ธ.ค. 2565ข้าวเบญจมณี 11972/256614 ก.พ. 2566รายละเอียด
27 ธ.ค. 2565ข้าวเบญจมุก 21973/256614 ก.พ. 2566รายละเอียด
27 ธ.ค. 2565ข้าวเจ้าแดงสุโขทัย 51990/256616 ก.พ. 2566รายละเอียด
27 ธ.ค. 2565ข้าวเจ้าแดงสุโขทัย 61991/256616 ก.พ. 2566รายละเอียด
27 ธ.ค. 2565กระท่อมก้านแดงสุราษฎร์ธานี1962/25662 ก.พ. 2566รายละเอียด
27 ธ.ค. 2565บอนถ้วยดำหัวใจ1961/25662 ก.พ. 2566รายละเอียด
6 ม.ค. 2566ข้าวโพดยูพี 2271969/256614 ก.พ. 2566รายละเอียด
6 ม.ค. 2566ข้าวโพดยูพี 2421970/256614 ก.พ. 2566รายละเอียด
8 ก.พ. 2566มะกอกฝรั่งยักษ์เตี้ยลุงดำรายละเอียด
8 ก.พ. 2566ข้าวยูเมะนิชิกิรายละเอียด
8 ก.พ. 2566ข้าวยูเมะฮิคาริรายละเอียด
8 ก.พ. 2566ข้าวอโรมา บิวตี้รายละเอียด
8 ก.พ. 2566ข้าวอโรมากรีนรายละเอียด
8 ก.พ. 2566กระท่อมก้านแดง 56รายละเอียด
23 ก.พ. 2566กัญชาสุรนารี 3รายละเอียด
8 ก.พ. 2566กัญชงดีเอ็มเอสซี-แม่แตง 32003/256614 มี.ค. 2566รายละเอียด
8 ก.พ. 2566กัญชงดีเอ็มเอสซี-แม่แตง 42004/256614 มี.ค. 2566รายละเอียด
17 ก.พ. 2566ก่ัญชาเขียวพงัน 01รายละเอียด
10 มี.ค. 2566ข้าวโพดลำปาง 1รายละเอียด
10 มี.ค. 2566ข้าวโพดลำปาง 3รายละเอียด
10 มี.ค. 2566ข้าวโพดลำปาง 6รายละเอียด
10 มี.ค. 2566ข้าวโพดลำปาง 12รายละเอียด
10 มี.ค. 2566ข้าวโพดลำปาง 17รายละเอียด
10 มี.ค. 2566ข้าวโพดลำปาง 18รายละเอียด