ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ กวก. นครสวรรค์ 5 อายุเก็บเกี่ยวสั้นและทนทานแล้ง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ กวก. นครสวรรค์ 5 อายุเก็บเกี่ยวสั้นและทนทานแล้ง (ดาวโหลดไฟล์ PPT การพัฒนาพันธุ์และการใช้ประโยชน์) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ กวก.

Read more

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ กวก. นครสวรรค์ 4

เดิมมีรหัส NSX042022 เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ใหม่อีก 1 พันธุ์ ที่วิจัยและพัฒนาพันธุ์โดย ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ กรมวิชาการเกษตร และกำลังเผยแพร่แนะนำสู่เกษตรกร นครสวรรค์

Read more

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ กวก. นครสวรรค์ 3

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ กวก. นครสวรรค์ 3 เกิดจากการผสมข้ามของสายพันธุ์แท้ตากฟ้า 1 และ สายพันธุ์แท้ตากฟ้า 3 ลักษณะเด่น

Read more