ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับทุนต่อ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567