แบบฟอร์ม GMP

แบบฟอร์ม GMP (สมัครใหม่)

Download “แบบฟอร์ม GMP (สมัครใหม่)” form-psco-2.pdf – Downloaded 5252 times – 165 KB

แบบฟอร์ม GMP (ต่ออายุ)

Download “แบบฟอร์ม GMP (ต่ออายุ)” form-psco-3.pdf – Downloaded 1716 times – 165 KB

แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบรับรอง GMP

Download “แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบรับรอง GMP” changedata_gmp.pdf – Downloaded 654 times – 109 KB

หนังสือขอเพิ่มขอบข่าย

Download “หนังสือขอเพิ่มขอบข่าย” bookadd.pdf – Downloaded 342 times – 166 KB

การนำเข้าผลไม้ 5 ชนิดตามพิธีสารฯ ผลไม้ไทย-จีน

Download “การนำเข้าผลไม้ 5 ชนิด ตามพิธีสารฯ ผลไม้ไทย-จีน” fruit_thai_chainess.pdf – Downloaded 844 times – 143 KB

ตัวอย่าง sticker ติดข้ัวผลทุเรียน

Download “ตัวอย่าง sticker ติดขั้วผลทุเรียน” sticker.pdf – Downloaded 828 times – 232 KB

ระเบียบกรมวิชาการเกษตร

Download “ระเบียบกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2553” rowdoa1.pdf – Downloaded 459 times – 2 MB

Download “ระเบียบกรมวิชาการเกษตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554” rowdoa2.pdf – Downloaded 202 times – 114 KB

Download “ระเบียบกรมวิชาการเกษตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554” rowdoa3.pdf – Downloaded 215 times – 106 KB

Download “ระเบียบกรมวิชาการเกษตร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557” roedoa4.pdf – Downloaded 487 times – 73 KB