แบบฟอร์ม พืชอินทรีย์

แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ (สำหรับแปลงเดียว-รายเดียว)

Download “แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ (สำหรับแปลงเดียว-รายเดียว)” F-51.1.pdf – Downloaded 2246 times – 207 KB

แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ (สำหรับกลุ่ม)

Download “แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ (สำหรับกลุ่ม)” F-53.pdf – Downloaded 377 times – 221 KB

แบบคำขอใบรับรองการคัดบรรจุผลิตผลพืชอินทรีย์

Download “แบบคำขอใบรับรองการคัดบรรจุผลิตผลพืชอินทรีย์” F-51.2.pdf – Downloaded 2825 times – 227 KB

แบบคำขอใบรับรองการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์

Download “แบบคำขอใบรับรองการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์” F-51.3.pdf – Downloaded 388 times – 239 KB

หนังสือรับรองการใช้ที่ดินเพื่อขอรับรองมาตรฐานการผลิตพืช

Download “หนังสือรับรองการใช้ที่ดินเพื่อขอรับรองมาตรฐานการผลิตพืช” landusegap.pdf – Downloaded 5688 times – 252 KB

หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินในการขอรับรองมาตรฐานการผลิตพืช

Download “หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินในการขอรับรองมาตรฐานการผลิตพืช” landsergap.pdf – Downloaded 5339 times – 243 KB