ญี่ปุ่นปรับลดระดับการสุ่มตรวจสาร Pyridaben และ Hexaconazole ในใบเตยที่นำเข้าจากประเทศไทย

ด้วยกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช ได้รับหนังสือจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นปรับลดระดับการสุ่มตรวจสาร Pyridaben และ Hexaconazole ในใบเตยที่นำเข้าจากประเทศไทย นั้น

ญี่ปุ่นปรับลดระดับการสุ่มตรวจสาร Propiconazole ในพริกขี้หนูที่นำเข้ามาจากประเทศไทย

ด้วยกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช ได้รับหนังสือจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นปรับลดระดับการสุ่มตรวจสาร Propiconazole ในพริกขี้หนูที่นำเข้าจากประเทศไทย นั้น

อ่านรายละเอียดได้ที่นี่