ประกาศกรมวิชาการเกษตร กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 (สมัครด้วยตนเอง)ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-9407129

ประกาศการรับสมัคร **Download**