การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศเจตนารมณ์ “ขับเคลื่อนกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นองค์กรคุณธรรม”

ดาวน์โหลด แบบรายงานผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ตามแบบรายงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (แบบรายงาน 1) ประจำปี 2567