คู่มือการผลิตพันธุ์พืช 2567

1. พันธุ์โกโก้ลูกผสมชุมพร 1

 

2. ถั่วฝักยาวพันธุ์พิจิตร 3

 

3. ท่อนพันธุ์อ้อยคั้นน้ำพันธุ์ศรีสำโรง

 

4. เมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร

 

5. หัวพันธุ์มันฝรั่งปลอดโรค

 

7. เมล็ดพันธุ์กะเพรา

 

8. เมล็ดพันธุ์มะเขือเปราะ

 

9. เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ

 

10. เมล็ดพันธุ์พริก

 

11. คู่มือการขยายพันธุ์ทุเรียน ด้วยวิธีเสียบยอด

 

12. คู่มือการปลูกและขยายพันธุ์สะตอพันธุ์ตรัง 1

 

13. มะละกอฮอลแลนด์พันธุ์ศรีสะเกษ