กลุ่มวิชาการ (กวช.)

PeopleNoImage

ตำแหน่งเลขที่ 485

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
PeopleNoImage

ตำแหน่งเลขที่ 1026

นักวิชาการเกษตร