กวก. ตากฟ้า 6 พันธุ์ฝ้ายเส้นใยสีน้ำตาล

เกิดจากการผสมข้ามระหว่างพันธุ์ กวก. ตากฟ้า 2 กับพันธุ์ Brown cotton วิจัยและพัฒนาพันธุ์โดยศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ กรมวิชาการเกษตร ลักษณะเด่น

Read more

ฝ้ายเส้นใยสีเขียว กวก. ตากฟ้า 86-5

ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ โดย ดร.ปริญญา สีบุญเรือง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะ ได้พัฒนาพันธุ์ฝ้ายเส้นใยสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดมลภาวะที่เกิดจากสารเคมีและน้ำเสีย ในการฟอกย้อม เพื่อเป็นการยกระดับมูลค่าผลผลิตฝ้าย

Read more

ฝ้ายพันธุ์ กวก. ตากฟ้า 3

พันธุ์ กวก. ตากฟ้า 3  เดิมคือฝ้ายสายพันธุ์ตุ่นน้ำตาล  เป็นฝ้ายเส้นใยสั้น  ได้จากการรวบรวมสายพันธุ์จากแหล่งปลูกต่างๆ  ในประเทศไทยแล้วคัดเลือกให้มีความสม่ำเสมอในพันธุ์ ประเมินศักยภาพการ ให้ผลผลิตในแหล่งปลูกและประเมินปฏิกิริยาต่อโรคที่สำคัญ

Read more