ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ กวก. นครสวรรค์ 5 อายุเก็บเกี่ยวสั้นและทนทานแล้ง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ กวก. นครสวรรค์ 5 อายุเก็บเกี่ยวสั้นและทนทานแล้ง (ดาวโหลดไฟล์ PPT การพัฒนาพันธุ์และการใช้ประโยชน์) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ กวก.

Read more

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ กวก. นครสวรรค์ 3

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ กวก. นครสวรรค์ 3 เกิดจากการผสมข้ามของสายพันธุ์แท้ตากฟ้า 1 และ สายพันธุ์แท้ตากฟ้า 3 ลักษณะเด่น

Read more

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม ผลผลิตสูง และทนแล้ง พันธุ์ดีเด่น NSX152067

ประวัติ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมอายุยาวพันธุ์ดีเด่น NSX152067 เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยว เกิดจากการผสมข้ามระหว่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ Nei 542012 เป็นพันธุ์แม่ และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ ตากฟ้า

Read more