การผลิตวุ้นเส้นถั่วเขียว ในระดับอุตสาหกรรมครัวเรือน